Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Świadczenia przedemerytalne

     Osoby z dużym stażem pracy, którym brakuje kilku lat do emerytury, w przypadku utraty pracy są w bardzo trudnej sytuacji. Często zostaje im zasiłek dla bezrobotnych, a po sześciu lub 12 miesiącach w zasadzie nie mają już prawa do żadnych świadczeń. Brak pracy przez dłuższy okres to również po ukończeniu wieku emerytalnego mniejsza emerytura. Rozwiązaniem dla tych osób jest często ubieganie się o świadczenie przedemerytalne. Przyznaje je ZUS, jest podobne do emerytury. Jednak procedura jest trochę bardziej sformalizowana. Trzeba spełnić kilka warunków, a wniosek złożyć w konkretnym terminie.

     Jak starać się o świadczenie przedemerytalne? Po rozwiązaniu umowy o pracę trzeba szybko, w ciągu siedmiu dni, zarejestrować się w urzędzie pracy. To ważne, ponieważ to jeden z elementów uprawniających do świadczenia. Przez co najmniej sześć miesięcy urząd pracy będzie wypłacał zasiłek dla bezrobotnych. W tym czasie urząd może skierować nas do pracy. Takiej propozycji nie można odrzucić, ponieważ pozbawia to później prawa do świadczenia przedemerytalnego. Okres pracy na podstawie skierowania z urzędu pracy może przesunąć termin do ubiegania się o świadczenie przedemerytalne. Jednak, co najważniejsze, nie pozbawia prawa do świadczenia.

     W każdym przypadku wniosek o świadczenie przedemerytalne w ZUS można złożyć dopiero po sześciu miesiącach od rozwiązania umowy o pracę, na podstawie której uzyskaliśmy prawo do świadczenia przedemerytalnego. Co ważne, przed złożeniem wniosku w ZUS nie można wyreje-strować się z urzędu pracy. Jeżeli po wykorzystaniu zasiłku dla bezrobotnych wyrejestrujemy się z urzędu pracy i dopiero wtedy złożymy wniosek, ZUS również odmówi nam prawa do świadczenia.

     Kiedy wniosek złożyć w ZUS? Dla osób, które w trakcie zasiłku dla bezrobotnych nie dostały z urzędu pracy propozycji pracy, termin na złożenie wniosku to 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy poświadczenia o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Z kolei osoby, które podjęły pracę na podstawie skierowania z urzędu pracy, mają na to 14 dni od dnia ustania tego zatrudnienia. W wyjątkowych sytuacjach ZUS może przywrócić te terminy. Jednak jest to już decyzja uznaniowa, dlatego warto - jeżeli to możliwie - złożyć wniosek w terminie. Formularz wniosku o świadczenie przedemerytalne jest dostępny w każdym ZUS-ie, można go również wypełnić i wydrukować bezpośrednio ze strony ZUS - www.zus.pl.

     Nie każda osoba zwolniona z pracy otrzyma świadczenie przedemerytalne. Prawo do niego zależy albo od wieku i trybu rozwiązania umowy o pracę, albo od wieku i stażu pracy, albo od stażu pracy. O świadczenie przedemerytalne mogą starać się również osoby, którym skończyła się renta z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli ukończyły odpowiedni wiek i mają wystarczający staż pracy.


Edyta Pisarczyk

Autorka jest prawnikiem Grupy INFOR


Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 2 sierpnia 2009   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej