Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

ZUS kontroluje?

Zaostrzenie kontroli zwolnień lekarskich zapowiedział w ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk. To przełom, czy jedynie chwyt propagandowy? Co mogą kontrolować pracownicy ZUS?

Pacjent otrzymuje zwolnienie lekarskie, jeżeli jego stan zdrowia uzasadnia zwolnienie od wykonywania pracy. Przez pierwsze 33 dni pozostawania na zwolnieniu otrzymuje od pracodawcy wynagrodzenie za okres choroby. Od 34. dnia korzystania ze zwolnienia lekarskiego pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy z ZUS, finansowany ze składek na ubezpieczenie chorobowe. Dlatego ZUS ma prawo kontrolować czy pieniądze wypłacane na zasiłek chorobowy rzeczywiście rekompensują utracone w tym czasie wynagrodzenie, a pacjent np. nie wykonuje w tym czasie innej pracy.

RODZAJE KONTROLI

Prawo kontroli zwolnień lekarskich przez ZUS dotyczy wszystkich osób, które korzystają ze zwolnienia lekarskiego niezależnie od tytułu, z jakiego otrzymują zasiłek. Oznacza to, że wizyty pracowników ZUS lub wezwania na badanie przez lekarza orzecznika mogą spodziewać się również osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz zleceniobiorcy.

Kontrola może dotyczyć także zwolnień lekarskich wystawionych w związku z opieką nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny. W tym przypadku kontrola dotyczy tego, czy pracownik rzeczywiście sprawuje opiekę oraz czy Wfdomu jest inna osoba, nad którą można by w tym czasie wspomnianą opiekę sprawować.

ZUS kontroluje nie tylko osoby, które korzystają ze zwolnień lekarskich, ale kontroluje także lekarzy wystawiających zwolnienia lekarskie.

KONTROLA PRACODAWCY

Prawo do kontroli zatrudnionych osób przysługuje również tym pracodawcom, którzy samodzielnie wypłacają zasiłki z ubezpieczenia społecznego. Pozostali pracodawcy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli mogą wystąpić do ZUS.

Pracodawcy mogą kontrolować, czy pracownik wykorzystuje zwolnienie lekarskie zgodnie z celem, w jakim zostało ono wystawione. Kontrolę w domu pracownika może przeprowadzić sam pracodawca, może też upoważnić do tego osobę zatrudnioną w firmie.

Pracodawca może sprawdzić, czy w trakcie zwolnienia lekarskiego jesteśmy w domu, czy stosujemy się do zaleceń lekarza i czy np. nie wykonujemy innej pracy, która mogłaby spowodować wydłużenie okresu zwolnienia lekarskiego. Jednak pracodawca samodzielnie nie może decydować o tym, czy lekarz wystawił zwolnienie lekarskie zasadnie albo czy odzyskaliśmy już zdrowie. O tym może zadecydować tylko lekarz orzecznik ZUS. Z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli każdy pracodawca może zwrócić się do ZUS.

CO JEST PODSTAWĄ KONTROLI

Z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli konkretnej osoby, która jest na zwolnieniu lekarskim może wystąpić każdy, nie tylko pracodawca, ale także np. sąsiad. ZUS może również przeprowadzać kontrolę z własnej inicjatywy. Kontrole zwolnień lekarskich powinny być przeprowadzane w miarę potrzeb, bez ustalonych z góry terminów i być zwiększane w szczególności w okresach nasilonego korzystania ze zwolnień lekarskich.

Podstawą przeprowadzenia kontroli jest konkretne zwolnienie lekarskie, np. wystawione 5 sierpnia 2009 r. na okres od .6 sierpnia do 14 sierpnia 2009 r. W tym przypadku kontrolę może przeprowadzić ZUS albo pracodawca dopiero po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego, ale tylko w okresie, na który zostało wystawione zwolnienie, czyli od 6 do 14 sierpnia. Nie można przeprowadzać kontroli konkretnego zwolnienia lekarskiego, które jeszcze nie wpłynęło do pracodawcy lub ZUS. A na dostarczenie zwolnienia pracownik ma 7 dni. Może przy tym skorzystać z Poczty Polskiej. Wtedy za datę dostarczenia liczy się datę stempla pocztowego. Nie trzeba chyba wyjaśniać, że wtedy jakakolwiek kontrola pracownika ze strony pracodawcy lub ZUS jest praktycznie niemożliwa, bo zwolnienie fizycznie dociera do zainteresowanych instytucji długo po czasie, na który zostało wystawione.

Ale na tym nie koniec, bo jedyną konsekwencją niedotrzymania terminu dostarczenia zwolnienia lekarskiego jest to, że zasiłek za każdy dzień po tym terminie zostaje wypłacony w kwocie niższej o 25%. Jednak nie powoduje to utraty prawa do zasiłku w ogóle. Okres przedawnienia prawa do zasiłku wynosi 6 miesięcy.

KONTROLA WYKORZYSTYWANIA ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO

Są dwa rodzaje kontroli ZUS. Kontrola czy zwolnienie lekarskie jest wykorzystywane zgodnie z jego celem oraz kontrola zasadności wystawienia zwolnienia. Pierwszy z rodzajów kontroli polega na tym, że po wpłynięciu zwolnienia lekarskiego do ZUS ma on prawo wysłać pracowników ZUS do miejsca zamieszkania osoby, która korzysta ze zwolnienia lekarskiego. Pracownicy mogą zawitać do naszego domu tylko w okresie przebywania na konkretnym zwolnieniu lekarskim. Powinni mieć ze sobą upoważnienie do kontroli.

Co w trakcie kontroli musi wykonać pracownik pozostający na zwolnieniu lub jego opiekun? Przede wszystkim musi wpuścić do domu osoby upoważnione do kontroli. Nie musi się jednak obawiać, że w tym czasie przygotowuje np. posiłek, ogląda telewizję czy siedzi przy stole. To normalne czynności, które nie mają wpływu na jego powrót do zdrowia. Jednak osoby przeprowadzające kontrolę pewnie uznają, że zwolnienie lekarskie jest wykorzystywane niezgodnie z jego celem, jeżeli zastaną pracownika przy myciu okien albo remoncie mieszkania. Takie czynności mogą mieć wpływ na jego powrót do zdrowia i przedłużyć okres zwolnienia lekarskiego. Pracownik nie ma również powodu do zmartwień, kiedy osoby kontrolujące nie zastaną go w domu. Może przecież w tym czasie pójść do lekarza na wizytę kontrolną, do apteki, czy na rehabilitację. To są normalne czynności, które może wykonywać w trakcie zwolnienia lekarskiego i ZUS nie może pozbawić go z tego powodu prawa do zasiłku chorobowego.

Po przeprowadzeniu kontroli przedstawiciel ZUS przygotowuje protokół pokontrolny. Pracownikowi przysługuje prawo do zapoznania się z protokołem i wniesienia do niego uwag. Jeżeli wskutek kontroli ZUS odmówi pracownikowi prawa do zasiłku, to od tej decyzji może w ciągu miesiąca odwołać się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. W tym przypadku to sąd zadecyduje, czy zasiłek chorobowy rzeczywiście przysługiwał.

BADANIE LEKARZA ORZECZNIKA

Drugi z rodzajów kontroli to badanie przeprowadzane przez lekarza orzecznika ZUS. Kiedy do ZUS trafi zwolnienie lekarskie, lekarz orzecznik ma prawo wezwać na badanie osobę korzystającą ze zwolnienia. W tym przypadku lekarz bada, czy pracownik ciągle jest niezdolny do pracy. Lekarz orzecznik może uznać, że pracownik jest chory i zwolnienie jest konieczne. Ale może stwierdzić, że odzyskał już zdolność do pracy. W tym drugim przypadku lekarz może skrócić okres zwolnienia lekarskiego, ale najwcześniej od następnego dnia po kontroli. Przy takim orzeczeniu pracownik ma obowiązek następnego dnia stawić się do pracy i dostarczyć orzeczenie lekarza orzecznika pracodawcy. Z jednym wyjątkiem: może przecież nazajutrz rano poczuć się gorzej i wysłać do zainteresowanych instytucji kolejne zwolnienie.

KONTROLA LEKARZA

Oprócz kontroli osób w trakcie zwolnień lekarskich ZUS ma prawo kontrolować również lekarzy, którzy wystawiają zwolnienia lekarskie. Lekarz może wystawiać zwolnienia tylko na podstawie upoważnienia wydanego przez ZUS. Oryginał każdego zwolnienia lekarskiego lekarz w ciągu 7 dni od jego wystawienia dostarcza do ZUS. Kontrola lekarzy, którzy wystawiają zwolnienia lekarskie, dotyczy nieprawidłowości w ich wystawianiu. W szczególności chodzi o sytuacje, kiedy zwolnienie lekarskie zostało wystawione bez przeprowadzenia bezpośredniego badania albo bez udokumentowania rozpoznania, które jest podstawą orzeczonej czasowej niezdolności do pracy. Konsekwencją nadużyć dla lekarza jest cofnięcie upoważnienia do wystawiania zwolnień lekarskich nawet na 12 miesięcy.

PRZEŁOM CZY FIKCJA?

Zapowiedź zaostrzania kontroli zwolnień lekarskich odbiła się szerokim echem w mediach i wśród pracodawców. Nie jest bowiem tajemnicą, że Polacy wśród wszystkich narodów Unii Europejskiej najczęściej pozostają na rentach i zwolnieniach lekarskich. Rozbudziły się także nadzieje społeczne na oszczędności w ZUS, który wkrótce może nie wytrzymać rosnących obciążeń. Ale bez uszczelnienia przepisów, powstających często pod dyktando związków zawodowych, wszelkie hasła o zaostrzonych kontrolach wydają się czystą propagandą.

Edyta Pisarczyk

Autorka jest prawnikiem Grupy INFOR

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 16 sierpnia 2009Wasze komentarze:
 stach: 27.11.2014, 13:26
 skracają zwolnienia jak się da te nieroby w zusu ty robolu za widły i do gnoju jadzi dam się wylegiwać na zwolnieniach i tak wygląda ta piękna pseudo demonokracja
 kuba: 03.10.2013, 14:16
 "Z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli konkretnej osoby, która jest na zwolnieniu lekarskim może wystąpić każdy, nie tylko pracodawca, ale także np. sąsiad." na jakiej podstawie autor wysunął takie stwierdzenie? Wg rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich, art 4: razie podejrzenia, że zaświadczenie lekarskie wydane zostało niezgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, PŁATNIK SKŁADEK występuje o wyjaśnienie sprawy do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Czy są inne przepisy to regulujące? Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedź.
 zofiac: 24.04.2012, 17:46
 czepiaja sie biednych ludzi co nie maja na leki a na co w takim razie choruja poslowie co ich nigdy nie ma w lawach sejmowych oj biedna ta nasza ojczyzna
 lil: 15.03.2012, 10:29
 jestem od niedawna na zwolnien l4 czy zus moze mie skontrolowac
 chora: 08.03.2012, 20:07
 kontrole zusu maja charakter nekania ludzi .ktos nie otworzy drzwi kontrolerowi ijuz jest podejrzenie o matactwo . jestem chory wiec nie zawsze jestem w pelnej gotowosci by przyjmowac gosci /. moge spac lub poprostu odpoczywac ,ale czy to jest zrozumiale dla zusu. caly ten system jest chory.
 dd: 17.01.2012, 23:26
 a jak się to ma do tego że zus jako monopolista w tym kraju wykorzystuje z wielką nadgorliwością swoje kompetencje i w jednym tygodniu wzywa za tydzień , przyjeżdża , potem znów za tydzień wzywa , czy ludzie naprawdę chorzy (nie myślę tu o lesererach kombinujacych zwolnienia), ale ludziach naprawdę chorych, czy to aby nie jest przesada, czy Ci ludzie nie maja prawa do godziwego leczenia , w takich przypadkach jest to nękanie przez zus. Ile jest takich ludzi u których stan zdrowia się pogorszył, przez taka nagonkę , albo przez przymusowe sanatoria? ile zus wypłacił tym ludziom już odszkodowań z takich praktyk ? nikt nie pomyśli o tym ? może tu trzeba szukać pieniędzy jak tak strasznie zus narzeka na ich brak!!!, Jestem jak najbardziej za kontrolami , ale zus powinien prowadzić jakąś dokumentację tak jak lekarze wystawiający zwolnienia, a nie ciągać biednych ludzi co trochę wezwaniami . Doszło do tego że w zusie lekarzom już brakuje pacjentów , więc kontrolują jeden drugiego, bo tak to można rozumieć , przy tak czestych kontrolach !!!!!!!
 edyta : 08.12.2011, 09:13
 właśnie dziś cofnięto mi zwolnienie kod g54.1 ale mam w tej chwili zapalenie oskrzeli co mam zrobić...
 JERZY - BIELSKO-BIAŁA : 01.02.2011, 11:35
 Czy lekarz orzecznik ZUS często nie specjalista z danej choroby skracając zasadność L4 bierze odpowiedzialność za następstwa np pogorszenia stanu zdrowia lub nawrotu choroby w wyniku nie dokończenia leczenia i rehabilitacji zalecanego przez lekarza prowadzącego .
 halapc@interia.pl: 29.01.2010, 16:16
 ZUS zadaje pytanie pracodawcy, czy pracownik wykonywał pracę w okresie (-) - pytanie dotyczy 1996r czyli ok 15 lat temu, gdy przebywał na L-4 u innego pracodawcy. Z dokumentów wynika, że ten okres, tego pracownika już ZUS w tamtym okresie kontrolował. Czy ZUS obowiązuje przedawnienie do zadawania takich pytań i czy miał teraz takie prawo do zadania pracodawcy (jako drugiego pracodawcy) tego pytania? Proszę o odpowiedź na maila.


 maras ps franek: 16.08.2009, 21:21
 nie rozumiem autorki i tych słow [Ale bez uszczelnienia przepisów, powstających często pod dyktando związków zawodowych, wszelkie hasła o zaostrzonych kontrolach wydają się czystą propagandą]. i pani osoba wierzaca tez ma zastrzezenia do zwiazkow zawodowych. dziwi mnie ten fakt pewnie platforma obiecała pani ogromne cuda w tej materii. niech pani zmieni portal bo to przykre na tej stronie czytac takie nie do końca przemyslane spostrzezenia.prosze o fakty a nie demagogie . PROSZE o rzetelne fakty. Sześć Boże na tej drodze.
(1)


Autor

Treść

Nowości

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP - dzień 6Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP - dzień 6

św. Barbaraśw. Barbara

Modlitwa do św. BarbaryModlitwa do św. Barbary

Litania do św. BarbaryLitania do św. Barbary

św. Jan Damasceńskiśw. Jan Damasceński

Modlitwa do św. Jana DamasceńskiegoModlitwa do św. Jana Damasceńskiego

Najbardziej popularne

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2023 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej