Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Weksel pracowniczy

Stosowanie weksli jest powszechne. Bank wekslem zabezpiecza kredyt, pracodawca mienie powierzone pracownikowi. Jednak w przypadku stosunku pracy zasady odpowiedzialności pracownika wobec zakładu pracy reguluje Kodeks pracy.

Jeżeli pracownik z wtasnej winy nie wykonat lub nienależycie wykonał powierzone zadania i z tego powodu wyrządził szkodę pracodawcy, to odpowiada za szkodę do wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia z dnia wyrządzenia szkody. Natomiast dopiero za szkodę, którą pracownik wyrządził z winy umyślnej, odpowiada w pełnej wysokości. Pracownik nie może ponosić szkody, na której powstanie nie miał wpływu albo która nie powstała z jego winy. Tak jest w przypadku odpowiedzialności pracowniczej. Natomiast w przypadku podpisania weksla pracownik, co do zasady, odpowiada do wysokości kwoty podpisanej w wekslu. Pracownik, który decyduje się na podpisanie weksla powinien pamiętać, że będzie odpowiadał za zobowiązanie określone w wekslu nie na podstawie Kodeksu pracy, tylko tak jak każdy dłużnik wekslowy na podstawie prawa cywilnego.

Kodeks pracy nie określa zasad stosowania weksli w prawie pracy, równocześnie nie wyklucza stosowania weksli przy zabezpieczeniu roszczeń pracodawcy wobec pracownika. Stosowanie weksli jest popularne zwłaszcza w przypadku osób - jak magazynier - którym pracodawca powierzył mienie zakładu pracy. Takie rozwiązanie poprzedzone umową o powierzeniu mienia jest przyjęte w stosunkach pracy. Pracodawcy weksel w tym przypadku traktują jak dodatkowe zabezpieczenie roszczeń wobec pracownika. Jednak wątpliwe wydaje się żądanie podpisania przez osobę zatrudnianą weksla na wypadek nieobecności w pracy albo podpisanie weksla in blanko bez określenia kwoty odpowiedzialności pracownika.

Nie każdy weksel podpisany przez pracownika jest zgodny z prawem. Pracownik powinien wiedzieć, że może w takim przypadku wystąpić do sądu, żeby bronić swoich praw. Sam weksel nie jest umową o pracę, jednak podpisanie przez pracownika weksla należy rozpatrywać jako postanowienie rozszerzające umowę o pracę. Dlatego w przypadku sporu sąd będzie brał pod uwagę przepisy Kodeksu pracy. Przypadkiem przekroczenia uprawnień przez pracodawcę jest podpisanie weksla, który zabezpiecza zakaz wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę przez pracownika. Nie można żądać od pracownika odszkodowania za zgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę. Taką możliwość gwarantuje Kodeks pracy, zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą rozwiązać umowę o pracę, w określony w Kodeksie pracy sposób.

Weksla nie można stosować również jako zabezpieczenia nieograniczonej odpowiedzialności pracownika spowodowanej winą nieumyślną, np. pracownik nie może odpowiadać za szkodę w magazynie, jeżeli pracodawca przekazał klucze do magazynu innym osobom. Pracodawca nie może przerzucać ryzyka prowadzenia przedsiębiorstwa na pracownika.

Oczywiście pracownik na podpisanie takiego weksla może się nie zgodzić, to jednak często oznacza to, że nie dostanie pracy albo z pracy zostanie zwolniony. Jeżeli jednak zgodzi się na podpisanie weksla, który jest niedopuszczalny w prawie pracy, to może swoich praw dochodzić przed sądem. Postępowanie może być długotrwałe i to sąd będzie decydował o rozstrzygnięciu o tym, czy weksel był dopuszczalny.

Edyta Pisarczyk

Autorka jest prawnikiem Grupy INFOR

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 25 październik 2009Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść

Nowości

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP - dzień 6Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP - dzień 6

św. Barbaraśw. Barbara

Modlitwa do św. BarbaryModlitwa do św. Barbary

Litania do św. BarbaryLitania do św. Barbary

św. Jan Damasceńskiśw. Jan Damasceński

Modlitwa do św. Jana DamasceńskiegoModlitwa do św. Jana Damasceńskiego

Najbardziej popularne

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2023 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej