Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Becikowe z zaświadczeniem

     Od 1 listopada tego roku, idąc po becikowe, trzeba dodatkowo zabrać ze sobą zaświadczenie lekarskie o tym, że matka dziecka była pod opieką lekarską co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Zaświadczenie jest potrzebne zarówno rodzicom, którzy starają się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak i w przypadku dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Wymóg ten nie dotyczy osób, które są jedynie prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka. Obydwa świadczenia wypłaca gmina albo ośrodek pomocy społecznej. Becikowe to jednorazowa zapomoga i dodatkowa pomoc dla rodziny, w której urodziło się dziecko. Wynosi 1000 zł i przysługuje niezależnie od sytuacji materialnej rodziny. O zapomogę może starać się matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny (czyli osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka). Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie od lekarza, dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy i skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz pisemne oświadczenie, że becikowe nie zostało jeszcze pobrane np. przez drugiego z rodziców.

     Natomiast dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje tylko rodzinom, których dochód w przeliczeniu na członka rodziny nie przekracza 504 zł lub 583 zł, jeżeli w rodzinie wychowuje się niepełnosprawne dziecko albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. O dodatek mogą starać się matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli dodatek nie został już przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu. W pierwszej kolejności urząd gminy/ośrodek pomocy społecznej ustali, czy rodzinie przysługują uprawnienia do zasiłku rodzinnego. Kwota dodatku również wynosi 1000 zł i jest to jednorazowe świadczenie. Jeżeli rodzina ma prawo do zasiłku rodzinnego, to przysługuje jej również dodatek z tytułu urodzenia dziecka. Becikowe, czyli zapomoga, i dodatek to dwa odrębne świadczenia. Dlatego niektóre rodziny otrzymają dwa dodatki w związku z urodzeniem dziecka. Także gmina, w której mieszka rodzina, może przeznaczyć dodatkowe pieniądze na pomoc dla niej. W tym ostatnim przypadku to gmina decyduje o zasadach przyznania prawa do pomocy oraz o jej wysokości.

     Zaświadczenie od lekarza jest potrzebne w przypadku każdego wniosku, który został złożony po 31 października 2009 r., bez względu na to, kiedy urodziło się dziecko. Na złożenie wniosku o dodatek z tytułu urodzenia dziecka rodzina ma czas do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Tak samo czas na złożenie wniosku o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka to 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

     Świadczenia te są zwolnione z podatku dochodowego i nie trzeba doliczać ich do składanego zeznania podatkowego za dany rok.


Edyta Pisarczyk

Autorka jest prawnikiem Grupy INFOR


Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 8 listopad 2009   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej