Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Najem okazjonalny

     Od 28 stycznia 2010 r. obowiązują nowe zasady wynajmowania mieszkań. Są one korzystne przede wszystkim dla osób, które wynajmują mieszkanie. Jeżeli lokator okaże się nieuczciwy i nie będzie płacił za wynajem, wynajemca może wypowiedzieć umowę i nie musi przechodzić procedury eksmisyjnej, żeby odzyskać mieszkanie. Z drugiej strony osoby, które wynajmują mieszkanie, mogą np. zameldować się w nim. Nie każdy najem jest najmem okazjonalnym. Zmiana dotyczy wynajmu mieszkania, domu, pokoju służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Natomiast wynajmujący musi być osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Za właściciela lokalu uważa się wynajmującego lub inną osobę, z którą wiąże lokatora stosunek prawny uprawniający go do używania lokalu. Może nim być również osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

     Umowa najmu okazjonalnego może zostać zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Powinna być zawarta na piśmie. Ustna umowa najmu okazjonalnego jest nieważna. Do umowy najmu okazjonalnego trzeba dołączyć oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu opuszczenia lokalu. Do tego najemca musi wskazać inny lokal, w którym zamieszka w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, to zabezpieczenie dla wynajmującego. Do umowy najmu właściciel lokalu lub osoby mające tytuł prawny do lokalu muszą dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu. Dokumenty mogą być poświadczone na żądanie wynajmujące przez notariusza. Opłata notarialna za sporządzenie oświadczenia wynosi maksymalnie 1/10 minimalnego wynagrodzenia - w 2010 r. 132 zł. Do pokrycia opłaty jest zobowiązany najemca.

     Najemcy okazjonalni są odpowiedzialni za utratę możliwości zamieszkania w innym lokalu, wskazanym w oświadczeniu. Mają 21 dni na wskazanie innego lokalu i przedstawienie oświadczenia innego właściciela. W przeciwnym razie grozi mu wypowiedzenie umowy i najemca musi dobrowolnie opuścić lokal. Jeżeli tego nie zrobi, właściciel może wystosować pisemne żądanie opróżnienia lokalu. Musi ono zawierać nie krótszy niż 7-dniowy termin na opuszczenie lokalu. Po bezskutecznym upływie tego terminu właściciel może złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności dołączonemu do umowy aktowi notarialnemu. Po nadaniu klauzuli przez sąd właściciel może udać się z tym dokumentem do komornika, który usunie z jego mieszkania niesolidnego lokatora.

     Zawarcie najmu okazjonalnego obowiązkowo trzeba zgłosić w urzędzie skarbowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania właściciela. Właściciel mieszkania ma na to 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. To warunek ważności zawarcia umowy najmu okazjonalnego.


Edyta Pisarczyk

Autorka jest prawnikiem Grupy INFOR


Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 14 lutego 2010   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej