Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Ulga rehabilitacyjna

     Wypełniając zeznanie podatkowe za 2009 r. warto pamiętać o uldze rehabilitacyjnej. Jest ona związana z niepełnosprawnością członka rodziny. Niepełnosprawność musi być udokumentowana orzeczeniem Powiatowego Ośrodka Orzekania ds. Niepełnosprawności albo np. lekarza orzecznika ZUS.

     Co można odliczyć? W zeznaniu podatkowym za 2009 r. podatnik może odliczyć wyłącznie wydatki ujęte w katalogu zwolnień. Określa je art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Są to wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawnąlub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Wydatki te dzielą się na wydatki limitowane i nielimitowane. To oznacza, że niektóre z wydatków można odliczyć w pełnej wysokości np. wydatki na zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Inne wydatki - niezależnie od tego, w jakiej wysokości zostały poniesione - można odliczyć do wysokości ustawowego limitu. Tak jest np. z używaniem samochodu, którym jest dowożone dziecko na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - kwota rocznego limitu odliczenia wynosi 2280 zł.

     Odliczyć nie można wydatków, które zostały sfinansowane w całości ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo zwrócone w jakiejkolwiek innej formie. Jeżeli jednak podatnik otrzymał zwrot tylko części poniesionych wydatków, to w rozliczeniu rocznym można odliczyć pozostałą część wydatków, które poniósł, a które nie zostały mu zwrócone.

     Jeżeli chcemy skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, to musimy przed urzędem skarbowym udokumentować poniesione wydatki. Nie trzeba tych dokumentów dołączać do zeznania podatkowego składanego w urzędzie podatkowym, jednak w przypadku kontroli trzeba je okazać. Dokonując takich wydatków, najlepiej zawsze prosić o rachunek, fakturę VAT, zatrzymać dowód wpłaty na rachunek bankowy, dowód wpłaty na poczcie. Nie wystarczy paragon zakupu ze sklepu, ponieważ z niego nie wynika, o jakie wydatki chodzi, kto je poniósł i kiedy.

     Niektórych poniesionych wydatków nie trzeba dodatkowo dokumentować, np. używania samochodu, którym jest dowożone dziecko na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. To nie oznacza, że urząd skarbowy nie będzie mógł przeprowadzić kontroli, czy wydatki zostały poniesione. W tym przypadku trzeba będzie wykazać, że te odliczone w zeznaniu rocznym wydatki zostały przez nas poniesione. Możemy je wykazać np. dokumentem potwierdzającym prawo własności samochodu i grafikiem zajęć rehabilitacyjnych dziecka.

     Gdzie wpisać odliczenia? Wypełniając zeznanie roczne np. PIT-37, PIT-36 trzeba dodatkowo wypełnić formularz PIT/0. Następnie kwoty odliczenia z formularza PIT/0 należy przenieść do zeznania podatkowego.

     A jeżeli zabraknie dochodu do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej? Warto pamiętać o tym, że wydatki na cele rehabilitacyjne można w zeznaniach podatkowych odliczać od dochodu uzyskanego w najbliższych w 5 latach.


Edyta Pisarczyk

Autorka jest prawnikiem Grupy INFOR


Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 7 marca 2010   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej