Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Zwolnienie z abonamentu

Abonament radiowo-telewizyjny za cały 2010 rok wynosi 186,70 zł. Natomiast za korzystanie tylko z radia, przy jednorazowej opłacie za cały rok, abonament wynosi 58,20 zł. Abonament można też płacić za miesiąc, kwartał albo za pół roku. W tym przypadku opłaty są proporcjonalnie ustalane dla danego okresu.

Od kwietnia 2010 r. duża grupa osób, po spełnieniu dodatkowych warunków może korzystać z radia i telewizji bezpłatnie. 1 marca 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o opłatach abonamentowych. Jednak zwolnienie z opłat abonamentowych przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały dopełnione formalności w urzędzie pocztowym.

Pierwsza z grup to osoby niepełnosprawne, uprawnione do określonych świadczeń i osoby które ukończyły 75 lat. Lista zwolnień z tego tytułu jest długa. Abonamentu nie muszą opłacać osoby, które mają orzeczenie o I grupie inwalidzkiej, orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo osoby o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Zwolnione z opłaty abonamentowej są również osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego, osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu, osoby, niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%, osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, jeżeli jej wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym.

Osoby wymienione wyżej uzyskają zwolnienie z opłaty abonamentowej, jeżeli złożą w urzędzie pocztowym oświadczenie uprawniające do zwolnienia z opłat i dołączą do niego stosowne orzeczenie o niezdolności, niepełnosprawności, decyzję, zaświadczenie, legitymację albo dowód osobisty, w zależności od rodzaju zwolnienia.

Druga grupa osób zwolnionych z abonamentu to osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, osiągają dochód w przeliczeniu na członka rodziny nieprzekraczający - 504 zł, 583 zł, bezrobotne, osoby mające prawo do zasiłku albo świadczenia przedemerytalnego. W tym przypadku również trzeba złożyć na poczcie oświadczenie uprawniające do zwolnienia z opłat razem z dokumentem potwierdzającym prawo do świadczenia, zaświadczenie albo decyzję. Rodzaj dokumentu zależy od podstawy zwolnienia z opłaty.

Co ma zrobić osoba uprawniona do zwolnienia, która już opłaciła abonament za cały 2010 r? Osoby, które uzyskały prawo do zwolnienia z opłat abonamentowych, a wniosły już takowe z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc, mogą wystąpić o ich zwrot za miesiące, za które opłaty są nienależne, czyli np. od 1 kwietnia 2010 r.

Warunkiem zwolnienia z opłaty abonamentowej jest wystąpienie z oświadczeniem uprawniającym do zwolnienia z opłaty i udokumentowanie prawa do tego zwolnienia. Opłaty abonamentowe pobiera poczta polska. Dlatego takie oświadczenie złożyć w swoim urzędzie pocztowym.

Edyta Pisarczyk

Autorka jest prawnikiem Grupy INFOR

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 16 maja 2010Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść

Nowości

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP - dzień 7Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP - dzień 7

św. Saba Jerozolimskiśw. Saba Jerozolimski

Modlitwa do św. SabyModlitwa do św. Saby

św. Gerald z Bragiśw. Gerald z Bragi

Modlitwa do św. Geralda z BragiModlitwa do św. Geralda z Bragi

Kościół pw. św. Floriana w Chodzieży, fot. Przemysław JahrMiasto Szwajcarią zwane

Najbardziej popularne

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2023 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej