Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Zwolnienie z abonamentu

     Abonament radiowo-telewizyjny za cały 2010 rok wynosi 186,70 zł. Natomiast za korzystanie tylko z radia, przy jednorazowej opłacie za cały rok, abonament wynosi 58,20 zł. Abonament można też płacić za miesiąc, kwartał albo za pół roku. W tym przypadku opłaty są proporcjonalnie ustalane dla danego okresu.

     Od kwietnia 2010 r. duża grupa osób, po spełnieniu dodatkowych warunków może korzystać z radia i telewizji bezpłatnie. 1 marca 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o opłatach abonamentowych. Jednak zwolnienie z opłat abonamentowych przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały dopełnione formalności w urzędzie pocztowym.

     Pierwsza z grup to osoby niepełnosprawne, uprawnione do określonych świadczeń i osoby które ukończyły 75 lat. Lista zwolnień z tego tytułu jest długa. Abonamentu nie muszą opłacać osoby, które mają orzeczenie o I grupie inwalidzkiej, orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo osoby o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Zwolnione z opłaty abonamentowej są również osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego, osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu, osoby, niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%, osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, jeżeli jej wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym.

     Osoby wymienione wyżej uzyskają zwolnienie z opłaty abonamentowej, jeżeli złożą w urzędzie pocztowym oświadczenie uprawniające do zwolnienia z opłat i dołączą do niego stosowne orzeczenie o niezdolności, niepełnosprawności, decyzję, zaświadczenie, legitymację albo dowód osobisty, w zależności od rodzaju zwolnienia.

     Druga grupa osób zwolnionych z abonamentu to osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, osiągają dochód w przeliczeniu na członka rodziny nieprzekraczający - 504 zł, 583 zł, bezrobotne, osoby mające prawo do zasiłku albo świadczenia przedemerytalnego. W tym przypadku również trzeba złożyć na poczcie oświadczenie uprawniające do zwolnienia z opłat razem z dokumentem potwierdzającym prawo do świadczenia, zaświadczenie albo decyzję. Rodzaj dokumentu zależy od podstawy zwolnienia z opłaty.

     Co ma zrobić osoba uprawniona do zwolnienia, która już opłaciła abonament za cały 2010 r? Osoby, które uzyskały prawo do zwolnienia z opłat abonamentowych, a wniosły już takowe z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc, mogą wystąpić o ich zwrot za miesiące, za które opłaty są nienależne, czyli np. od 1 kwietnia 2010 r.

     Warunkiem zwolnienia z opłaty abonamentowej jest wystąpienie z oświadczeniem uprawniającym do zwolnienia z opłaty i udokumentowanie prawa do tego zwolnienia. Opłaty abonamentowe pobiera poczta polska. Dlatego takie oświadczenie złożyć w swoim urzędzie pocztowym.


Edyta Pisarczyk

Autorka jest prawnikiem Grupy INFOR


Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 16 maja 2010   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej