Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Rolnicy - przedsiębiorcy

     Termin na złożenie w KRUS zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości podatku za 2009 r. mija 31 maja 2010 r. Obowiązek ten dotyczy rolników - przedsiębiorców, którzy chcą kontynuować ubezpieczenie w KRUS.

     Prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej to tytuł do ubezpieczeń społecznych w ZUS. To oznacza, że przedsiębiorca musi co miesiąc odprowadzać do ZUS składki w wysokości 839,06 zł (łącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym). Wyjątkowo dla osób, które rozpoczynają działalność, składki przez pierwsze 24 miesiące wynoszą 343,83 zł.

     To samo ubezpieczenie w KRUS cały czas jest znacznie niższe - 516 zł kwartalnie (jeżeli gospodarstwo rolne nie przekracza 50 ha). Rolnicy, którzy prowadzą pozarolniczą działalność, mogą kontynuować ubezpieczenie w KRUS. Muszą spełnić jednak dodatkowe warunki.

     Kontynuować ubezpieczenie w KRUS może rolnik, jeżeli złoży w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia, nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym. Dodatkowo rolnik nie może być pracownikiem ani pozostawać w stosunku służbowym i nie może mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Ponadto kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza określonej wysokości: za 2009 r. - 2 835 zł, a w 2010 r. - 2 863 zł.

    Po zakończeniu roku kalendarzowego i rozliczeniu się z urzędem skarbowym rolnik przedsiębiorca ma obowiązek do 31 maja dostarczyć do KRUS zaświadczenie z urzędu skarbowego o kwocie należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy. Jeżeli należny podatek za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył określonej kwoty - rolnik może kontynuować ubezpieczenie w KRUS. Jeżeli do 31 maja nie złoży zaświadczenia w KRUS albo jeżeli kwota należnego podatku przekroczy określony limit, ubezpieczenie w KRUS ustaje z końcem maja. To oznacza, że rolnik przedsiębiorca od 1 czerwca ma obowiązek zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS i co miesiąc opłacać składki w ZUS.

     Zaświadczenie w KRUS można złożyć osobiście, można je też wysłać na przykład listem poleconym. Termin na złożenie zaświadczenia zostanie zachowany również, jeżeli na kopercie będzie stempel pocztowy z datą 31 maja 2010 r., a samo zaświadczenie do KRUS dotrze po tej dacie.

    Z ubezpieczenia w KRUS może skorzystać również rolnik, który współpracuje przy prowadzeniu pozarolniczej działalności, na takich samych zasadach co rolnik przedsiębiorca


Edyta Pisarczyk

Autorka jest prawnikiem Grupy INFOR


Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 23 maja 2010   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej