Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Chrzest Polski

Istotnym wydarzeniem dla historii naszego kraju jest niewątpliwie przyjęcie przez władcę Polski Mieszka I chrztu w 966 r. Data ta uznawana jest za początek istnienia państwa polskiego.

Przyczyny chrztu

Polska powstała ze zjednoczenia wielu plemion w jedno scentralizowane państwo. Dokonać mieli tego na przestrzeni lat książęta Polan: pradziadek Mieszka - Siemowit, dziadek - Lestek, ojciec księcia - Siemomysł i sam Mieszko. Powstałe państwo było różnorodne wewnętrznie, a poddani wyznawali różne pogańskie religie. Jedna wiara - chrześcijaństwo, która głosiła konieczność posłuszeństwa wobec władcy, sprzyjałaby większemu zjednoczeniu kraju. Przybyli duchowni staliby się nową, wykształconą elitą państwa. Umieli oni bowiem pisać i czytać oraz znali języki obce, w tym łacinę. Ich obecność wpłynąć mogła też na rozwój kulturalny Polski. Mieszko uniezależniłby się bardziej od możnowładztwa, które w przypadku kryzysów bywało kłopotliwe.

Mieszko nieustannie prowadził wojny. Pozwalały mu na to dobre zorganizowanie własnego państwa, duże zasoby naturalne kraju i silna armia. Czynniki te okazać się miały jednak z czasem niewystarczające. W 963 r. polski władca opanował plemię Lubuszan i zagrażał Pomorzu, dostając się w strefę wpływów cesarza. Wywołało to reakcję niemieckich elit i kilkuletnie wojny z nimi. W toku walk Mieszko musiał uznać zależność lenną od cesarza niemieckiego. Dążył jednak do uzyskania autonomii.

Książę wiedział, iż Rzesza miała plany podporządkowania obszarów leżących na wschodzie Europy. Drogą ku temu miało być ustanowienie biskupstwa w Magdeburgu, którego wschodnie granice nie zostały jasno określone. Aby zapobiec niemieckim dążeniom, Mieszko musiał przyjąć chrzest, ale nie od Niemiec. Okazję do tego stwarzał sojusz z południowym sąsiadem kraju Piastów - schrystianizowanymi już Czechami.

Droga do przyjęcia wiary

Rozmowy między oboma państwami - Polską i Czechami - trwały być może już od 963 r. Ich sfinalizowanie przypadło na 965 r. Postanowiono, iż Mieszko porzuci wszelkie pogańskie zwyczaje, poślubi córkę władcy Czech - Dobrawę oraz razem ze swoim orszakiem ochrzci się. Porzucenie pogańskich praktyk nie przyszło Mieszkowi łatwo. Władca Polski, mimo licznych prawdopodobnych korzyści, długo wzbraniał się przed przyjęciem wiary chrześcijańskiej, razem ze wszystkimi płynącymi z tego faktu obowiązkami. Tym możemy tłumaczyć to, że od ślubu z Dobrawą (965 r.) minął dopiero rok, zanim księżniczka czeska ostatecznie przekonała Mieszka do pełnej chrystianizacji, a ten ochrzcił się.

Przebieg uroczystości

Według średniowiecznego zwyczaju ceremonia przyjęcia wiary odbywała się najczęściej w Wielką Sobotę. W 966 r. przypadała ona 14 kwietnia. Data ta jest prawdopodobną datą chrztu Mieszka.

Nie wiadomo, gdzie ten chrzest się odbył. Być może była to Ratyzbona lub Rzym. Bardzo prawdopodobne jest również ochrzczenie władcy Polski w stolicy państwa - Gnieźnie, w Poznaniu lub w Ostrowie Lednickim, w którym odkryto baptysterium, datowane na II połowę X w. Przygotowania Mieszka do chrztu rozpoczęły się ok. 3 tygodnie wcześniej. Na początku wiosny 966 r. wyruszył książę do stolicy biskupiej. Towarzyszyły mu: rodzina, orszak rycerstwa i możnowładztwa. Na miejscu ojciec chrzestny polskiego władcy przedstawiał go jako człowieka, który pragnie zostać chrześcijaninem. Później miał miejsce około piętnastodniowy okres intensywnych nauk, w trakcie których Mieszko poznawał podstawy wiary, uczestniczył w Mszach i uczył się najważniejszych modlitw.

Wcześnie rano 14 kwietnia 966 r. książę zjawił się razem ze swoim orszakiem przed wejściem do katedry. Po otworzeniu się drzwi świątyni rozpoczęły się "ceremonie wstępne". Podczas nich przyszli chrześcijanie wyrzekali się pogańskich wierzeń, Szatana i zła. Następnie chór księży odśpiewał litanie. Potem ceremonia przeniosła się do wnętrza kościoła. Mieszko razem z innymi kandydatami złożyli wyznanie wiary i odmówili modlitwę Ojcze nasz. Później, śpiewając, przeszli do znajdującej się w pobliżu katedry chrzcielnicy (baptysterium).

Do baptysterium weszli wszyscy biorący udział w ceremonii mężczyźni. Tu odmówiono modlitwę. Potem biskup dokonał poświęcenia wody i przystąpił do udzielania chrztu. Kandydaci zdjęli szaty i po kolei wchodzili do sadzawki. Jako pierwszy ochrzczony został Mieszko. Zanurzył się on trzykrotnie w wodzie, a biskup wypowiedział nad nim formułkę chrzcielną. Następnie biskup namaścił księcia olejem i nałożył na niego ręce w celu udzielenia mu darów Ducha Świętego. W ten sposób dokonała się ceremonia chrztu w obrządku rzymskim.

Znaczenie przyjęcia chrztu

Wkrótce Polska otrzymała pierwszego biskupa. Został nim Jordan, a na jego siedzibę wybrano Poznań. W kolejnych latach budowano katedry i świątynie oraz organizowano hierarchię kościelną. Proces ten był jednak rozłożony w czasie. Ostateczne zakorzenienie się wiary chrześcijańskiej i wyparcie dawnych praktyk dokonało się dopiero między XIII a XVII w. Samo przyjęcie chrześcijaństwa miało od początku olbrzymie znaczenie dla Polski.

Chrzest władcy i erygowanie niezależnego biskupstwa zrównały kraj Piastów z innymi chrześcijańskimi krajami Europy. Mieszko I po przyjęciu chrztu stał się równy władcom europejskim. Mógł zawierać przyjaźnie i sojusze. Oddalił od Polski niebezpieczeństwo całkowitego uzależnienia bądź podbicia jej przez Niemcy lub inne państwo.

Mieszko umocnił także swoją władzę. Stał się Pomazańcem Bożym, któremu poddani nie mogli się buntować, gdyż każde takie wystąpienie uważano za grzech. Chrześcijaństwo stało się zaś religią obowiązującą - religią państwową. Połączyła ona pochodzących z różnych plemion poddanych Mieszka w jedno społeczeństwo.

Przybyli do kraju Piastów duchowni pomagali Mieszkowi w kontaktach międzynarodowych, z możnowładztwem i społeczeństwem. Mieszko, aby księża i zakonnicy mieli środki na utrzymanie, hojnie wspierał ich finansowo. Wyznaczono też wkrótce obowiązek uiszczania przez poddanych wobec Kościoła dziesięciny.

Polska - dzięki duchowieństwu - zyskała także kontakt z zachodnim kręgiem kulturowym. Klasztory i kościoły były ważnymi ośrodkami życia intelektualnego i artystycznego. Budownictwo sakralne przyczyniło się zaś do wzrostu zapotrzebowania na architekturę, rzeźbę i malarstwo, z czym wiązać możemy szybkie rozprzestrzenienie się w kraju Piastów stylów - romańskiego i gotyckiego. Duchowni rozpowszechnili również w Polsce: system melioracji podmokłych terenów, nowe narzędzia oraz nowe metody uprawy roli, w tym dwupolówkę. Poprzez szerokie akcje charytatywne ulżyli nieco biednym warstwom społeczeństwa.

Przyjęcie chrześcijaństwa miało bardzo pozytywne skutki dla kraju Piastów, i to w różnych dziedzinach - począwszy od wiary i polityki, a skończywszy na kulturze, sztuce i rolnictwie. Chrystianizacja stała się więc kamieniem milowym dla rozwoju Polski.

Łukasz Domitrz

Tekst pochodzi z pisma Rycerz Niepokalanej
Październik 2012Wasze komentarze:
 Pan Utu: 30.06.2019, 16:06
 Chrzest Polski. Data, która spędza sen z powiek antypolskiego lewactwa. Wszystkich tych, co łyknęli czerwoną propagandę, która na krótki okres przerwała okres naszej państwowości, zapoczątkowanej właśnie w 966r. Teraz w żaden sposób nie mogą odnaleźć się w kraju, którego podstawy zakwestionowali. Szukają więc na siłę ujemnych skutków chrystianizacji, albo mitów nieistniejącej Wielkiej Lechii. A wystarczyło nie podnosić ręki na dzieło ojców. Teraz wam wstyd. I bardzo dobrze. Jedno jest pewne, za szczytowe osiągnięcie współczesnej cywilizacji uznajemy te państwa, które przeszły przez etap chrystianizacji. Nawet jeśli dziś odchodzą od wiary. Bo aby trwale budować, potrzeba solidnych fundamentów. Na komunizmie, faszyzmie czy ultra liberalizmie powstały jedynie zdegenerowane systemy.
 asiek: 10.07.2018, 14:20
  przed chrztem-przed chrztami- nie było wojen w Europie-wojny zaczęły się dopiero po chrzcie,po chrztach"państw"-a chrzest od czechów przeszkodził ottonowi w jednoczeniu europy; chrześcijaństwo skończyło wszystkie dotychczasowe kultury w europie-a zapoczątkowało chamstwo i arogancję kościoła i duchowieństwa;
 BH: 08.01.2017, 14:41
 o cd pomocy- szczególnie teraz, modlę się
 Twoj tata: 20.10.2016, 15:41
 Fajne
 228: 16.10.2016, 16:51
 polske тупорилы лохи!
 liliana: 03.06.2016, 07:27
 dzięki :)
 Łukasz: 03.06.2016, 07:11
 trochę to ucięte, za duzo o uroczystości a za mało o historii
 kamil: 14.05.2016, 13:44
 lol
 Janusz Biznesu: 26.04.2016, 10:24
 Trololololo X


 Tadeusz: 15.04.2016, 09:25
 Witam was!!!
 miałmiał: 13.04.2016, 09:52
 miał haha
 Pan Wiesław: 11.04.2016, 18:05
 Chrzest polski moim zdaniem jest ważny
 puma: 10.04.2016, 17:30
 ja dostałam podwyżki emerytury 5zł05gr, a tu się wydaje kolacyjki na 700 osób , ludzie boga w sercach nie macie , koniec kropkaaby takie przyjęcia urządzać, ale co to obchodzi rząd oni mają godziwe wynagrodzenie ,kler też od dziś nie dam moich 3 zł na tacę gadali jak to będzie dobrze ,i znowu się goszczą
 uyjt: 30.03.2016, 09:48
 gupie
 lol: 25.03.2016, 16:09
 lol
 kociak: 01.12.2015, 19:53
  Nie podałeś gdzie odbył się chrzest proszę dopisz
 szarofutry: 19.10.2014, 17:20
 Nie należy popadać w egzaltację, ani okrojony pogląd nienawiści. Owszem, chrzest Polski był wydarzeniem wiekopomnym i z pewnością wspaniale celebrowanym, nie brakowało jednak aktów bezbożnego okrucieństwa ze strony "krzewicieli wiary". Fakt pozostaje faktem - żaden system religijny nie jest dobry. Pogaństwo, ze względu na swój agresywny charakter i bzdurny zabobon. Chrześcijaństwo z powodu swojego ekskluzywizmu, dominacji warstwy kapłańskiej i wołającej o pomstę do nieba chęci "oświecenia" całego świata, który nie chce przyjąć wiary w Chrystusa (przy okazji - chrześcijaństwo zostało wymyślone przez Żydów, Jezus także był Żydem, jego matka też, rasistą w żadnym razie nie jestem, ale w owych czasach wyznawcy tego właśnie nurtu byli niczym więcej niż neoficką sektą). Islam z powodu głupoty i niezrozumienia praw Wszechświata (także z powodu idei nienawiści do niewiernych). Im dalej brnąć tym gorsze rezultaty poszukiwań. Ale jest w tym wszystkim jeden jedyny szkopuł. Jeśli chcesz w coś człowieku wierzyć, to wierz, ale odwal się od innych i daj im żyć w spokoju! Jeśli zaś nie wierzysz, to pozwól wierzyć innym. Oni może też dadzą Ci spokój (chociaż ostatnie 6000 lat rozwoju gatunku ludzkiego przeczy mojemu twierdzeniu...).
 kl: 23.02.2014, 03:24
 ... zastanawiam się czy pierwszy jak i drugi komentarz ma jakikolwiek sens prezentować na tej stronie? Pomijam styl, języka, szczególnie pierwszego recenzenta, jak i "niezwykle dogłębną analizę merytoryczną" opisanych wydarzeń historycznych. Z całym szacunkiem ... Tworki! Pozdrawiam
 dziobak: 28.11.2013, 22:34
 uff az nie chce mi sie myslec jak skrzywiony system kosciola zniewalal ludzi od tysiac leci az do dzis . To ze dzis ludzie sa bardzo kreatywni i inteligietniejsi jest dowodem ze kosciol jak i jego chrzescijanstwo to wielkie zaklamanie systemu w ktorym ktos kiedys sobie zbudowal i pochodzi od zydow ,gdzie i kazdy ktory wierzy w chrzescianstwo rowniez jest zydem. cala historia naszej religi jest oparta na zaklamaniu i jak tak blizej sie przyjzymy to pochodzi od palestyny panstwa zydowskiego ,hmm az mi sie w glowie nie miesci jak czlowiek dal soba manipulowac az do dzisjejszego czasu ,a system stworzony przez elite koscielna plokach ludzia rozomy i narzucal swoja wiare ,gdzie kazde wyznanie religi roznych narodow przyczynialo sie tylko do wojen ,zlosci i kto temu sie nie podporzadkowal byl zabijany albo karany .
 Łukasz: 27.01.2013, 18:21
 Dość stronniczy tekst. Nie wspomina o negatywnych skutkach chrztu ani o okrutnych metodach chrystianizacji.
(1) [2]


Autor

Treść

Nowości

Nowenna do Świętego Szarbela - dzień 4Nowenna do Świętego Szarbela - dzień 4

św. Maria Magdalenaśw. Maria Magdalena

Modlitwa do św. Marii MagdalenyModlitwa do św. Marii Magdaleny

Litania do św. Marii MagdalenyLitania do św. Marii Magdaleny

Koronka do św. Marii MagdalenyKoronka do św. Marii Magdaleny

br. Mieczysław Mystkowskibr. Mieczysław Mystkowski

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej