Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

List papieski o godności i powołaniu kobiety

15 sierpnia 1988 roku Jan Paweł II podpisał List Apostolski Mulieris dignitatem o godności i powołaniu kobiety z okazji Roku Maryjnego. Dokument liczy 120 stron w 6 rozdziałach: Niewiasta-Bogarodzica, Obraz i podobieństwo Boga, Ewa-Maryja, Jezus Chrystus , Macierzyństwo - dziewictwo, Kościół - Oblubienica Chrystusa, Największa jest miłość. Oryginał został napisany po polsku przez samego Papieża. Wieczna prawda o człowieku, mężczyźnie i kobiecie - pisze Ojciec Święty - znajduje światło w Tajemnicy Słowa wcielonego. Szczególne miejsce przypada tu owej "niewieście", która była Jego Matką. Od chwili Zwiastowania "niewiasta" znajduje się w sercu zbawczego wydarzenia Chrystusa: Maryja osiąga takie zjednoczenie z Bogiem, jakiego nikt nie oczekiwał, staje się Matką Bożą. W Niej objawia się nadzwyczajna godność "niewiasty", polegająca z jednej strony na wyniesieniu nadprzyrodzonym do zjednoczenia z Bogiem w Jezusie Chrystusie, które w Niej dochodzi do szczytu - tu Maryja jest wzorcem całego rodzaju ludzkiego, tak mężczyzn jak kobiet - a z drugiej strony na szczególnym zjednoczeniu z Bogiem, właściwym tylko Maryi: zjednoczeniu matki i syna; osiąga ono pełnię doskonałości tego, co jest charakterystyczne dla kobiety, co jest kobiece, i tu Maryja jest w pewnym sensie wzorcem kobiety. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, stworzył go jako mężczyznę i kobietę (por. Rdz 1, 27). Człowiek - w jednakiej mierze mężczyzna i kobieta-jest osobą, jednakowej godności. Chrystus powierzył kobietom najgłębsze tajemnice Boże, m.in. uczynił je świadkami swojej Męki i Zmartwychwstania. Na apostołów powołał tylko mężczyzn, a działał tu w sposób suwerenny, niezależny od mentalności swego czasu. Myśl Chrystusa łatwiej jest zrozumieć w świetle tajemnicy Eucharystii. Wyraża ona w sposób sakramentalny akt odkupieńczy Chrystusa Oblubieńca w stosunku do Kościoła Oblubienicy, a to uwidacznia się przejrzyście i jednoznacznie, gdy posługa sakramentalna Eucharystii, w której kapłan działa "w imieniu Chrystusa", jest powierzona mężczyźnie. W zakończeniu dokumentu Jan Paweł II pisze: "W Roku Maryjnym Kościół pragnął złożyć dzięki Najświętszej Trójcy za «tajemnicę kobiety» i za każdą kobietę - za to, co stanowi odwieczną miarę jej godności kobiecej, za «wielkie działa Boże», jakie w niej i przez nią dokonały się w historii ludzkości...". "II Sabato" (8 X) tak streszcza dokument papieski: Prawdziwa równość, walka z dyskryminacją, ale nade wszystko miłość jako istota kobiecości.

Red.

Rycerz Niepokalanej
(390) Grudzień 1988Wasze komentarze:
 Małgorzata: 28.04.2020, 22:19
 Niepoznane są tajemnice Boga jeśli chodzi o role kobiety. Religie uznały kobietę za rodzaj drugorzędny w tworzeniu realizmu ziemskiego. Bóg dał natomiast pierwszeństwo mężczyźnie na określony czas, teraz daje szansę kobietom. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, takie prawo Boże.
(1)


Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej