Humor Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Pobierz Spowiedź Opowiadania Perełki
List papieski o godności i powołaniu kobiety

     15 sierpnia 1988 roku Jan Paweł II podpisał List Apostolski Mulieris dignitatem o godności i powołaniu kobiety z okazji Roku Maryjnego. Dokument liczy 120 stron w 6 rozdziałach: Niewiasta-Bogarodzica, Obraz i podobieństwo Boga, Ewa-Maryja, Jezus Chrystus , Macierzyństwo - dziewictwo, Kościół - Oblubienica Chrystusa, Największa jest miłość. Oryginał został napisany po polsku przez samego Papieża. Wieczna prawda o człowieku, mężczyźnie i kobiecie - pisze Ojciec Święty - znajduje światło w Tajemnicy Słowa wcielonego. Szczególne miejsce przypada tu owej "niewieście", która była Jego Matką. Od chwili Zwiastowania "niewiasta" znajduje się w sercu zbawczego wydarzenia Chrystusa: Maryja osiąga takie zjednoczenie z Bogiem, jakiego nikt nie oczekiwał, staje się Matką Bożą. W Niej objawia się nadzwyczajna godność "niewiasty", polegająca z jednej strony na wyniesieniu nadprzyrodzonym do zjednoczenia z Bogiem w Jezusie Chrystusie, które w Niej dochodzi do szczytu - tu Maryja jest wzorcem całego rodzaju ludzkiego, tak mężczyzn jak kobiet - a z drugiej strony na szczególnym zjednoczeniu z Bogiem, właściwym tylko Maryi: zjednoczeniu matki i syna; osiąga ono pełnię doskonałości tego, co jest charakterystyczne dla kobiety, co jest kobiece, i tu Maryja jest w pewnym sensie wzorcem kobiety. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, stworzył go jako mężczyznę i kobietę (por. Rdz 1, 27). Człowiek - w jednakiej mierze mężczyzna i kobieta-jest osobą, jednakowej godności. Chrystus powierzył kobietom najgłębsze tajemnice Boże, m.in. uczynił je świadkami swojej Męki i Zmartwychwstania. Na apostołów powołał tylko mężczyzn, a działał tu w sposób suwerenny, niezależny od mentalności swego czasu. Myśl Chrystusa łatwiej jest zrozumieć w świetle tajemnicy Eucharystii. Wyraża ona w sposób sakramentalny akt odkupieńczy Chrystusa Oblubieńca w stosunku do Kościoła Oblubienicy, a to uwidacznia się przejrzyście i jednoznacznie, gdy posługa sakramentalna Eucharystii, w której kapłan działa "w imieniu Chrystusa", jest powierzona mężczyźnie. W zakończeniu dokumentu Jan Paweł II pisze: "W Roku Maryjnym Kościół pragnął złożyć dzięki Najświętszej Trójcy za «tajemnicę kobiety»i za każdą kobietę - za to, co stanowi odwieczną miarę jej godności kobiecej, za wielkie działa Boże, jakie w niej i przez nią dokonały się w historii ludzkości...". "II Sabato" (8 X) tak streszcza dokument papieski: Prawdziwa równość, walka z dyskryminacją, ale nade wszystko miłość jako istota kobiecości.


Red.

Rycerz Niepokalanej
(390) Grudzień 1988


Lolek. Młode lata Papieża Lolek. Młode lata Papieża
Paweł Zuchniewicz
Jest to historia pierwszego okresu życia przyszłego papieża - od jego narodzin do święceń kapłańskich. W książce zostały wykorzystane liczne wspomnienia o Wojtyle jego znajomych z lat szkolnych i studenckich, własne teksty przyszłego papieża (wprowadzają one kolejne wątki), a także źródła historyczne... » zobacz więcej


   


Wasze komentarze:

Brak komentarzyAutor

Treść
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]
O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej