Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Oblicze Matki Odkupiciela

Przemówienie Jana Pawła II z 25 X 1995 r.

Mówiąc, że "Maryja Dziewica uznawana jest i czczona jako prawdziwa Matka Boga i Odkupiciela" (LG 53), Sobór zwraca uwagę na więź istniejącą między macierzyństwem Maryi a odkupieniem.

Po uświadomieniu sobie macierzyńskiej roli Maryi, którą w nauczaniu i w kulcie pierwszych wieków przedstawiano ze czcią jako dziewiczą Matkę Jezusa Chrystusa, a więc jako Matkę Bożą, w średniowieczu pobożność i teologiczna refleksja Kościoła głębiej ukazały Jej współudział w dziele Zbawiciela.

Opóźnienie to należy tłumaczyć faktem, że wysiłek Ojców Kościoła i pierwszych Soborów powszechnych, skupiających się na tajemnicy tożsamości Chrystusa, z konieczności pozostawiał w cieniu inne aspekty dogmatu. Prawda objawiona została ukazana w całym swym bogactwie dopiero później . Na przestrzeni stuleci mariologia rozwijała się zawsze w odniesieniu do chrystologii. Sobór Efeski ogłasza Boskie macierzyństwo Maryi, by potwierdzić przede wszystkim jedność Osoby Chrystusa. Podobne zjawisko zachodzi przy zgłębianiu obecności Maryi w historii zbawienia.

Już pod koniec II w. św. Ireneusz, uczeń Polikarpa, ukazuje wkład Maryi w dzieło zbawienia. Zrozumiał on wartość zgody wyrażonej przez Maryję w chwili zwiastowania, gdyż dostrzegł w posłuszeństwie i wierze Dziewicy z Nazaretu w obliczu posłania anielskiego, wywierających dobroczynny wpływ na los ludzkości, doskonałą antytezę nieposłuszeństwa i niewiary Ewy. Istotnie, jak Ewa spowodowała śmierć, tak też Maryja dzięki swemu "tak" stała się "przyczyną zbawienia" siebie samej i wszystkich ludzi (por. Adversus Haereses). Chodzi tu jednak o stwierdzenie, które nie zostało rozwinięte w sposób organiczny i stały przez innych Ojców Kościoła.

Nauka ta została opracowana systematycznie po raz pierwszy pod koniec X w. w Żywocie Maryi, pióra bizantyńskiego mnicha Jana Geometry. Mówi on, że Maryja jest zjednoczona z Chrystusem w całym dziele zbawienia i zgodnie z planem Bożym uczestniczy w krzyżu oraz cierpi dla naszego zbawienia. Była zjednoczona z Synem "w każdym działaniu, postawie i woli". Maryja uczestniczy w dziele zbawczym dzięki swej macierzyńskiej miłości, miłości ożywianej łaską, która udziela Jej wielkiej mocy: bardziej niż inni wolna od ludzkich żądz, okazuje się pełna największego współczucia.

Na Zachdzie św. Bernard, zmarły w 1153 r., zwracając się do Maryi, w takich słowach komentował ofiarowanie Jezusa w świątyni: "Ofiaruj Twego Syna, Najświętsza Dziewico, i przedstaw Panu owoc Twego łona. Za nasze pojednanie ze wszystkimi ofiaruj hostię świętą, miłą Bogu".

Uczeń i przyjaciel św. Bernarda, Arnald z Chartres, podkreśla zwłaszcza udział Maryi w ofierze na Kalwarii. Wyróżnia on na krzyżu "dwa ołtarze: jeden w Sercu Maryi, a drugi w ciele Chrystusa. Chrystus składał w ofierze swoje ciało, Maryja - swoją duszę". Maryja ofiarowuje się w sposób duchowy w głębokim zjednoczeniu z Chrystusem i błaga o zbawienie świata: "To, o co prosi Matka, Syn potwierdza, a Ojciec daje".

Poczynając od tamtych czasów, inni autorzy pogłębiają naukę o szczególnej współpracy Maryi w odkupieńczej ofierze. Równocześnie w kulcie i pobożności chrześcijańskiej coraz większą rolę odgrywa kontemplacyjne spojrzenie na "współ- cierpienie" Maryi, w sposób wymowny ukazywane przez wizerunki Matki Boskiej Bolesnej. Uczestnictwo Maryi w dramacie krzyża nadaje temu wydarzeniu charakter głęboko ludzki i pomaga wiernym wniknąć w tajemnicę: współcierpienie Matki pomaga zrozumieć lepiej cierpienie Syna.

Dzięki uczestnictwu w odkupieńczym dziele Chrystusa, potwierdzone zostaje również duchowe i powszechne macierzyństwo Maryi. Na Wschodzie Jan Geometra mówi o Maryi: "Ty jesteś naszą Matką". Dziękując Maryi "za trudy i cierpienia zniesione za nas", ukazuje Jej macierzyńskie uczucie i postawę Matki wobec wszystkich, którzy dostępują zbawienia.

Nauka o duchowym macierzyństwie rozwija się również na Zachodzie dzięki św. Anzelmowi, który stwierdza: "Ty jesteś Matką (...) pojednania oraz pojednanych, Matką zbawienia i zbawionych".

Maryja czczona jest zawsze jako Matka Boża, jednakże fakt, że jest naszą Matką, nadaje Jej Boskiemu macierzyństwu nowy rys, a nam otwiera drogę do głębszego z Nią zjednoczenia.

Matczyny stosunek Maryi do nas nie wyraża się tylko w więzi uczuciowej: poprzez swoje zasługi i wstawiennictwo przyczynia się Ona w sposób skuteczny do naszego duchowego wzrostu oraz do pogłębienia w nas życia łaski. Z tego względu nazywamy Maryję "Matką łaski", "Matką życia".

Tytuł "Matki życia", używany już przez Grzegorza z Nyssy (zm. ok. 394 r.), umotywował w następujący sposób Gueryk d'Igny, zmarły w 1157 r.: "Jest Ona Matką życia, z którego czerpią życie wszyscy ludzie: rodząc z siebie to życie, w pewien sposób odrodziła wszystkich, którzy je przeżywają. Tylko jeden został zrodzony, ale wszyscy zostaliśmy odrodzeni".

Mariale, tekst z XIII w., posługując się śmiałym obrazem, przypisuje to odrodzenie "bolesnemu porodowi" na Kalwarii, dzięki któremu "stała się duchową Matką całego rodzaju ludzkiego"; istotnie, "w swym czystym łonie poczęła Ona, ze współczucia, dzieci Kościoła".

Stwierdziwszy, że Maryja "w szczególny zaiste sposób współpracowała z dziełem Zbawiciela", Sobór Watykański II konkluduje: "Dlatego to stała się nam matką w porządku łaski" (LG 61). Potwierdza w ten sposób przekonanie panujące w Kościele, który uważa Maryję u boku Syna za duchową Matkę całej ludzkości.

Maryja jest naszą Matką: ta pocieszająca prawda, ukazywana nam w sposób coraz bardziej jasny i głęboki dzięki miłości i wierze Kościoła, wspierała i nadal wspiera życie duchowe nas wszystkich oraz zachęca nas, również w cierpieniu, do ufności i nadziei.

Papież Jan Paweł IIWasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej