Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Krótki katechizm dla dzieci

Spis treści

O Panu Bogu

 1. Kto to jest Pan Bóg?

 2. Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi.

 3. Ile jest Osób Boskich?

 4. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

 5. Jak nazywamy jednego Boga w trzech Osobach?

 6. Jednego Boga w trzech Osobach nazywamy Trójcą Przenajświętszą.

 7. Co znaczy stworzyć?

 8. Stworzyć, to znaczy uczynić z niczego.

  O Aniołach

 9. Kogo Pan Bóg stworzył w niebie?

 10. W niebie Pan Bóg stworzył aniołów.

 11. Kto to są aniołowie?

 12. Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, ale nie mają ciała.

 13. Czy wszyscy aniołowie zostali wierni Panu Bogu?

 14. Nie wszyscy aniołowie zostali wierni Panu Bogu. Wielu aniołów zbuntowało się przeciw Bogu i za karę zostali strąceni do piekła.

 15. Jak nazywamy tych aniołów, którzy się zbuntowali?

 16. Tych aniołów, którzy się zbuntowali, nazywamy złymi duchami, diabłami lub szatanami.

 17. Jak nazywamy aniołów, którzy szczególnie opiekują się ludźmi?

 18. Aniołów, którzy szczególnie opiekują się ludźmi, nazywamy Aniołami Stróżami.

  O człowieku

 19. Kto to jest człowiek?

 20. Człowiek jest to stworzenie rozumne, złożone z ciała i duszy nieśmiertelnej.

 21. Na co Pan Bóg stworzył człowieka?

 22. Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił, kochał i służył Mu, a przez to osiągnął szczęście wieczne.

 23. Jak nazywali się pierwsi ludzie?

 24. Pierwsi ludzie nazywali się: Adam i Ewa.

 25. Gdzie Pan Bóg umieścił Adama i Ewę?

 26. Pan Bóg umieścił Adama i Ewę w raju.

 27. Jak nazywa się grzech, który popełnili pierwsi rodzice?

 28. Grzech, który popełnili pierwsi rodzice, nazywa się grzechem pierworodnym i ten grzech przeszedł na wszystkich ludzi.

 29. Co utracili przez grzech pierworodny pierwsi rodzice i wszyscy ludzie?

 30. Przez grzech pierworodny pierwsi rodzice i wszyscy ludzie utracili łaskę uświęcającą, a tym samym prawo do nieba. Ponadto utracili jeszcze i inne dary Boże: odtąd musieli ciężko pracować, cierpieć, chorować i umierać, rozum został przyćmiony, a wola stała się skłonniejsza do złego.

 31. Kogo Pan Bóg obiecał zesłać na ziemię dla zbawienia ludzi?

 32. Pan Bóg obiecał zesłać na ziemię swego Syna dla zbawienia ludzi.

 33. Kto był wolny od grzechu pierworodnego?

 34. Wolną od grzechu była Najświętsza Maryja Panna, Matka Pana Jezusa.

  O Panu Jezusie

 35. Kim jest Jezus Chrystus?

 36. Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

 37. Gdzie narodził się Pan Jezus?

 38. Pan Jezus narodził się w Betlejem.

 39. Jak się nazywa Matka Pana Jezusa?

 40. Matka Pana Jezusa nazywa się Najświętsza Maryja Panna.

 41. Kim był św. Józef?

 42. Święty Józef był Oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny i Opiekunem Pana Jezusa.

 43. Gdzie przebywał Pan Jezus do trzydziestego roku życia?

 44. Pan Jezus do trzydziestego roku życia przebywał w Nazarecie.

 45. Co czynił Pan Jezus, aby ludzie uwierzyli, że jest Bogiem?

 46. Pan Jezus czynił liczne cuda, aby ludzie uwierzyli, że jest Bogiem.

 47. Co to jest cud?

 48. Cud jest to nadzwyczajne dzieło widzialne, którego nie może dokonać żadne stworzenie, lecz tylko sam Bóg.

 49. Przez co Pan Jezus odkupił ludzi?

 50. Pan Jezus odkupił ludzi przez mękę i śmierć na krzyżu.

  O Duchu Świętym

 51. Kim jest Duch Święty?

 52. Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.

 53. W jakiej postaci ukazał się Duch Święty przy chrzcie Pana Jezusa?

 54. Duch Święty ukazał się przy chrzcie Pana Jezusa pod postacią gołębicy.

 55. Kiedy Pan Jezus zesłał Apostołom Ducha Świętego?

 56. Pan Jezus zesłał! Apostołom Ducha Świętego dziesiątego dnia po Wniebowstąpieniu.

 57. Kiedy każdy katolik otrzymuje Ducha Świętego?

 58. Każdy katolik otrzymuje Ducha Świętego w Sakramencie Bierzmowania.

  O Kościele

 59. Co to jest Kościół katolicki czyli powszechny?

 60. Kościół katolicki czyli powszechny, jest to zjednoczenie chrześcijan, którzy pod najwyższą władzą Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych Sakramentów świętych.

 61. Kto założył Kościół katolicki?

 62. Kościół katolicki założył Pan Jezus.

 63. Kogo uczynił Pan Jezus swoim zastępcą?

 64. Pan Jezus uczynił swoim zastępcą świętego Piotra.

 65. Kto jest następcą świętego Piotra?

 66. Następcą świętego Piotra jest biskup rzymski, którego nazywamy Papieżem albo Ojcem Świętym.

  O grzechu

 67. Co to jest grzech?

 68. Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych.

 69. 35. Co to jest grzech ciężki czyli śmiertelny?

 70. Grzech ciężki czyli śmiertelny jest to zupełnie świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej.

 71. Co to jest grzech lekki czyli powszedni?

 72. Grzech lekki czyli powszedni jest to przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w małej rzeczy, lub w rzeczy ważnej, ale nie całkiem świadome i dobrowolne.

 73. Co traci człowiek przez grzech ciężki?

 74. Przez grzech ciężki traci człowiek laskę uświęcającą.

 75. Ile jest grzechów głównych?

 76. Grzechów głównych jest siedem:

  1. Pycha
  2. Chciwość
  3. Nieczystość
  4. Zazdrość
  5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
  6. Gniew
  7. Lenistwo

  O łasce Bożej

 77. Co to jest łaska Boża?

 78. Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia.

 79. Co to jest łaska uczynkowa?

 80. Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełnienia dobrych uczynków, potrzebnych do zbawienia.

 81. Co to jest łaska uświęcająca?

 82. Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi.

 83. Kto nam wysłużył łaskę Bożą?

 84. Łaskę Bożą wysłużył nam Pan Jezus przez śmierć na krzyżu.

  O Sakramentach świętych

 85. Co to jest Sakrament?

 86. Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą.

 87. Ile jest Sakramentów świętych?

 88. Jest siedem Sakramentów świętych:

  1. Chrzest
  2. Bierzmowanie
  3. Najświętszy Sakrament
  4. Pokuta
  5. Namaszczenie Chorych
  6. Kapłaństwo
  7. Małżeństwo
 89. Co to jest Chrzest?

 90. Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy Sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas członkami Kościoła katolickiego.

 91. Co to jest Bierzmowanie?

 92. Bierzmowanie jest to Sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

 93. Co to jest Najświętszy Sakrament?

 94. Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

 95. Kiedy ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?

 96. Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy.

 97. Co to jest Msza święta?

 98. Msza święta jest to ofiara Nowego Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za nas swemu Ojcu.

 99. Co to jest Komunia święta?

 100. Komunia święta jest to spożywanie Ciała i Krwi Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. Wierni przyjmują Komunię świętą tylko pod postacią chleba.

 101. Jak przygotowujemy duszę naszą do godnego przyjęcia Komunii świętej?

 102. Aby godnie przyjąć Komunię świętą, musimy oczyścić dusze z grzechów ciężkich czyli być w łasce uświęcającej.

 103. Jak przygotowujemy nasze ciało do Komunii świętej? Jedną godzinę przed Komunią świętą wstrzymujemy się od przyjmowania pokarmów i napojów.

 104. Co to jest Pokuta?

 105. Pokuta jest to Sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Pana Boga odpuszcza człowiekowi grzechy po Chrzcie popełnione.

 106. Kiedy Pan Jezus ustanowił Sakrament Pokuty?

 107. Pan Jezus ustanowił Sakrament Pokuty w dniu Zmartwychwstania, gdy powiedział do Apostołów: "Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane".

 108. Ile warunków trzeba wypełnić w Sakramencie Pokuty, aby otrzymać odpuszczenie grzechów?

 109. Aby otrzymać odpuszczenie grzechów w Sakramencie Pokuty, trzeba wypełnić pięć następujących warunków:

  1. Rachunek sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Mocne postanowienie poprawy
  4. Spowiedź szczera
  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu
 110. Co to jest rachunek sumienia?

 111. Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie grzechów, które popełniliśmy.

 112. Co to jest żal za grzechy?

 113. Żal za grzechy jest to boleść duszy z powodu popełnionych grzechów.

 114. Kiedy nasz żal jest doskonały?

 115. Żal nasz jest doskonały wtedy, gdy żałujemy z miłości ku Bogu, najlepszemu Ojcu, któregośmy obrazili.

 116. Kiedy nasz żal jest mniej doskonały?

 117. Żal nasz jest mniej doskonały, gdy żałujemy dłatego, ponieważ przez grzechy zasłużyliśmy na karę Bożą.

 118. Co to jest mocne postanowienie poprawy?

 119. Mocne postanowienie poprawy jest to szczera wola unikania grzechów, zwłaszcza ciężkich i okazji do grzechów.

 120. Co to jest spowiedź?

 121. Spowiedź jest to wyznanie z żalem wszystkich grzechów przed kapłanem dla otrzymania rozgrzeszenia.

 122. Co to jest zadośćuczynienie Panu Bogu?

 123. Zadośćuczynienie Panu Bogu jest to wynagrodzenie Bogu za popełnione grzechy przez odprawienie pokuty wyznaczonej przez kapłana na spowiedzi.

 124. Co to jest zadośćuczynienie bliźniemu?

 125. Zadośćuczynienie bliźniemu jest to naprawienie wyrządzonej mu krzywdy i szkody.

 126. Co to jest Namaszczenie Chorych?

 127. Namaszczenie Chorych jest to Sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski, ulgę w cierpieniu, a niekiedy przywrócenie zdrowia.

 128. Co to jest Kapłaństwo?

 129. Kapłaństwo jest to Sakrament, który daje władzę składania ofiary Mszy świętej i udzielania Sakramentów świętych i łaskę do godnego jej wykonania.

 130. Co to jest Małżeństwo?

 131. Małżeństwo jest to Sakrament, w którym dwoje chrześcijan stanu wolnego zawierają ze sobą nierozerwalny związek i otrzymują łaski do wiernego wypełniania przyjętych obowiązków.

  O rzeczach ostatecznych

 132. Jakie są rzeczy ostateczne człowieka? Rzeczy ostateczne człowieka są następujące:

  1. Śmierć
  2. Sąd Boży
  3. Niebo albo piekło
 133. Co to jest śmierć?

 134. Śmierć jest to rozłączenie się duszy z ciałem.

 135. Dokąd idzie dusza po śmierci?

 136. Dusza po śmierci idzie na sąd Boży, a później idzie albo do nieba, albo do czyśćca, albo do piekła.

 137. Co to jest niebo?

 138. Niebo jest to miejsce wiecznej szczęśliwości.

 139. Co to jest czyściec?

 140. Czyściec jest to miejsce kary doczesnej po śmierci.

 141. Co to jest piekło?

 142. Piekło jest to miejsce wiecznej kary.

  Główne prawdy wiary

 143. Jakie są główne prawdy wiary? Główne prawdy wiary są następujące:

  1. Jest jeden Bóg
  2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza i za złe karze
  3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty
  4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na Krzyżu dla naszego zbawienia
  5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna
  6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebnaWasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść

Nowości

św. Cezary z Nazjanzuśw. Cezary z Nazjanzu

Modlitwa do św. Cezarego z NazjanzuModlitwa do św. Cezarego z Nazjanzu

św. Tarazjuszśw. Tarazjusz

Modlitwa do św. TarazjuszaModlitwa do św. Tarazjusza

Modlitwa do bł. Marii Adeodaty PisaniModlitwa do bł. Marii Adeodaty Pisani

Druga Niedziela Wielkiego Postu (Mk 9, 2-10)Druga Niedziela Wielkiego Postu (Mk 9, 2-10)

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej