Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Najważniejsze odpowiedzi katechizmowe

 1. Wierzyć po katolicku, to znaczy uznać za nieomylną prawdę to, co Pan Bóg objawił, a Kościół podaje do wierzenia.
 2. Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi.
 3. Człowiek jest to rozumne stworzenie Boskie, złożone z ciała i nieśmiertelnej duszy.
 4. Dusza ludzka jest to duch, stworzony na obraz i podobieństwo Boże, który w naszym ciele myśli i w nim rządzi.
 5. Pan Jezus jest to Syn Boży, który za sprawą Ducha Świętego stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
 6. Kościół katolicki jest to zjednoczenie chrześcijan, którzy pod najwyższą władzą Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów świętych.
 7. Cztery są cechy prawdziwego katolika:
  1. wiara w prawdy zawarte w Składzie Apostolskim,
  2. życie w stanie łaski uświęcającej,
  3. ufne posłuszeństwo Ojcu Św., biskupowi lub innemu rządcy diecezji oraz wyznaczonemu przez biskupa duszpasterzowi,
  4. dążenie i praca apostolska, aby wszyscy ludzie byli dobrymi.
 8. Przykazanie Boskie jest to objawiona wola Boża, którą ludzie pełnić powinni.
 9. Przykazanie kościelne jest to ogłoszona wola Kościoła, którą wierni pełnić powinni.
 10. Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Boskich lub kościelnych.
 11. Przez grzech ciężki, czyli śmiertelny, tracimy Boga, łaskę uświęcającą, zasługi dobrych uczynków i prawo do nieba.
 12. Łaska Boska jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia.
 13. Łaska Boska jest dwojaka: uczynkowa i uświęcająca.
 14. Łaska uczynkowa oświeca nasz rozum, abyśmy poznali co jest dobre, a co złe i wzmacniali naszą wolę, abyśmy czynili dobre, a unikali złego.
 15. Łaska uświęcająca daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi.
 16. Łaskę uświęcającą utraconą przez grzech ciężki, czyli śmiertelny, odzyskujemy przez Sakrament Pokuty lub żal doskonały.
 17. Sakramenty święte są to znaki widzialne, które z ustanowienia Pana Jezusa dają nam łaskę Boską.
 18. Chrzest jest to pierwszy i najważniejszy Sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas członkami Kościoła katolickiego.
 19. Obrzęd chrztu: główkę dziecka na czole polewa się wodą chrzcielną lub czystą wodą w formie krzyża. Wymawiając imię dziecka mówi się: N... ja / ciebie chrzczę w imię Ojca (pierwsze polanie) † i Syna (drugie polanie) † i Ducha Świętego (trzecie polanie) †.
 20. Bierzmowanie jest to Sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby swoją wiarę mężnie wyznawał, bronił i według niej żył.
 21. Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.
 22. Msza św. jest to ofiara Nowego Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za nas swemu Ojcu.
 23. Główne części Mszy śyuętej są: Ofiarowanie, Przeistoczenie, Komunia.
 24. Kto pobożnie uczestniczy we Mszy Św., dostępuje takich samych łask, jakich dostąpiłby na Górze Kalwarii przy krwawej Ofierze Pana Jezusa.
 25. Komunia święta jest to przyjęcie Ciała i Krwi Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.
 26. Pokuta jest to Sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Pana Boga odpuszcza człowiekowi grzechy popełnione po chrzcie.
 27. Żal za grzechy jest to smutek i boleść duszy, żeśmy obrazili Pana Boga.
 28. Spowiedź jest to szczere wyznanie grzechów przed kapłanem, aby otrzymać rozgrzeszenie.
 29. Ostatnie Olejem św. Namaszczenie jest to Sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski, ulgę w cierpieniach, a niekiedy przywrócenie zdrowia.
 30. Małżeństwo jest to Sakrament, w którym dwoje chrześcijan stanu wolnego zawiera ze sobą nierozerwalny związek i otrzymuje łaski do wiernego spełnienia przyjętych obowiązków.
 31. Gdy dostęp do kapłana jest przez dłuższy czas niemożliwy, katolicy zawierają małżeństwo następująco: wobec 2-ch świadków oświadczają, że dobrowolnie wchodzą w katolicki związek małżeński. Po ustaniu trudności zgłaszają się do parafii.
 32. Modlitwa jest wzniesieniem myśli do Boga, aby Go uwielbić, podziękować Mu za odebrane łaski, przeprosić za popełnione grzechy i wyprosić potrzebne łaski.
 33. Modlitwa powinna być pobożna, pokorna, ufna i wytrwała.
 34. W czasach, gdy jest trudny dostęp do wyznaczonego przez biskupa kapłana katolickiego, katolicy modlą się w domach, sami świętują dni świąteczne, sami chrzczą dzieci, sami zawierają małżeństwo, a odpuszczenie grzechów osiągają przez żal doskonały za swe winy.Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść

Nowości

św. Cezary z Nazjanzuśw. Cezary z Nazjanzu

Modlitwa do św. Cezarego z NazjanzuModlitwa do św. Cezarego z Nazjanzu

św. Tarazjuszśw. Tarazjusz

Modlitwa do św. TarazjuszaModlitwa do św. Tarazjusza

Modlitwa do bł. Marii Adeodaty PisaniModlitwa do bł. Marii Adeodaty Pisani

Druga Niedziela Wielkiego Postu (Mk 9, 2-10)Druga Niedziela Wielkiego Postu (Mk 9, 2-10)

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej