Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Jakie są główne części Mszy świętej?

MSZA ŚWIĘTA

Msza święta jest to ofiara Nowego Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za nas swemu Ojcu. We Mszy świętej powtarza się :a sama ofiara, którą Pan Jezus złożył na krzyżu Ojcu niebieskiemu za nasze grzechy.

Na krzyżu ofiarował się sam Pan Jezus w postaci człowieka w sposób krwawy, to znaczy cierpiał i umarł.

Natomiast we Mszy świętej ofiaruje się przez kapłana pod postaciami chleba i wina w sposób bezkrwawy, to znaczy nie cierpi, nie umiera. Ponieważ Msza święta jest powtórzeniem ofiary krzyżowej, dlatego na ołtarzu jest krzyż.

Pierwsza Msza święta została odprawiona w Wieczerniku przez Pana Jezusa.

Msza święta odprawiana przez kapłanów jest taka sama, jak Msza święta, którą odprawił Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy. Zawiera te same trzy najważniejsze części.

  1. Ofiarowanie
  2. Przeistoczenie
  3. Komunia

Pytania i odpowiedzi: Co to jest Msza święta?

Msza święta jest to ofiara Nowego Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za nas swemu Ojcu.

Czym różni się Msza święta od ofiary na krzyżu?

Msza święta tym różni się od ofiary na krzyżu, że na krzyżu ofiarował się Pan Jezus w sposób krwawy, a we Mszy świętej ofiaruje się w sposób bezkrwawy.

Jakie są główne części Mszy świętej?

Główne części Mszy świętej są następujące: 1. Ofiarowanie. 2. Przeistoczenie. 3. Komunia.

MSZA ŚWIĘTA
Część I - Ofiarowanie

Pan Jezus w czasie pierwszej Mszy świętej w Wieczerniku, wziął w swoje ręce chleb i kielich z winem, dzięki czynił, błogosławił i ofiarował Bogu Ojcu.

Podobnie jak Pan Jezus przy Ostatniej Wieczerzy, bierze też kapłan w pierwszej części Mszy świętej naprzód chleb, a następnie kielich z winem, ofiaruje Bogu i prosi, aby te dary przyjąć raczył jako przebłaganie za grzechy nasze.

Pierwsza część Mszy świętej, w której kapłan ofiaruje chleb i wino nazywa się Ofiarowaniem. Ten chleb i wino stanie się wkrótce Ciałem i Krwią Pana Jezusa.

Kiedy kapłan ofiaruje chleb i wino, wszyscy obecni na Mszy świętej powinni ofiarować Bogu swoje serca, troski, cierpienia i modlitwy. - W czasie Ofiarowania można odmawiać taką modlitwę:

"Z rąk kapłańskich przyjmij Panie,
Tę ofiarę chleba, wina,
Co się wkrótce dla nas stanie
Krwią i Ciałem Twego Syna.

Niech przestępstwa nasze zmywa
I uśmierza gniew Twój Panie!
Niech nas z niebem pojednywa
I uzyska przebłaganie".

Pytania i odpowiedzi:

Co czyni kapłan we Mszy świętej podczas Ofiarowania?

Kapłan podczas Ofiarowania we Mszy świętej ofiaruje Panu Bogu chleb i wino, które stanie się Ciałem i Krwią Pana Jezusa.

MSZA ŚWIĘTA
Część II - Przeistoczenie

Na Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus powiedział nad chlebem: "To jest Ciało moje", a nad winem: "To jest Krew moja". Tymi słowami przemienił chleb i wino w Ciało i Krew swoją.

W czasie Mszy świętej kapłan w zastępstwie Pana Jezusa wypowiada te same słowa i przemienia chleb i wino w Ciało i Krew Pana Jezusa.

Przemienienie chleba i wina w Ciało i Krew Pana Jezusa nazywa się Przeistoczeniem, ponieważ zmienia się istota chleba i wina, chociaż pozostają te same postacie.

Jest to najważniejsza i najświętsza chwila Mszy świętej.

Kapłan klęka, oddaje hołd Panu Jezusowi, potem podnosi w górę Hostię świętą czyli Ciało Jezusa, a następnie kielich z Krwią Jezusową. W czasie Podniesienia milkną organy, ustaje śpiew, a wszyscy obecni w kościele klękają i w milczeniu oddają hołd Panu Jezusowi.

Dokonuje się ta sama ofiara, jaką Pan Jezus złożył na krzyżu w Wielki Piątek.

Pytania i odpowiedzi:

Co czyni kapłan podczas Przeistoczenia we Mszy świętej?

Kapłan podczas Przeistoczenia we Mszy świętej przemienia chleb i wino w Ciało i Krew Pana Jezusa.

MSZA ŚWIĘTA
Część III - Komunia

W czasie Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus, przemieniony chleb w Ciało swoje, a wino w Krew swoją, podał Apostołom do spożycia. W trzeciej części Mszy świętej kapłan także spożywa Ciało i Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina, czyli przyjmuje Komunię świętą.

Słowo "Komunia" znaczy: Zjednoczenie, gdyż w Komunii świętej człowiek jednoczy się z Panem Jezusem.

Po Komunii kapłańskiej następuje Komunia wiernych.

Trzecią część Mszy Św., w której kapłan i wierni przyjmują Ciało i Krew Pana Jezusa nazywamy Komunią. Jeśli ktoś nie może przyjąć Komunii świętej będąc na Mszy świętej, powinien wzbudzić żal za grzechy i pragnienie przyjęcia Pana Jezusa. Wtedy przyjmuje Komunię świętą w sposób duchowy.

Pytania i odpowiedzi:

Dlaczego trzecią część Mszy świętej nazywamy Komunią?

Trzecią część Mszy świętej dlatego nazywamy Komunią, ponieważ w niej kapłan i wierni przyjmują Ciało i Krew Pana Jezusa.

dr. Joannes SosssallaWasze komentarze:
 marzena aneta: 23.01.2023, 18:32
 Jakie są główne części Mszy Świętej dziękuję Boże kocham Cię proszę o dobre katechetki mające wiare i ich mężów i dobrych katechetów mających wiare i ich żony dziękuję Boże kocham Cię proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję Boże kocham Cię proszę dla mnie o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 Klara: 06.08.2022, 20:58
 To nie Kaplan przemienia chleb I wino lecz Duch sw
 AGATA: 15.03.2022, 05:04
 ten artykuł to jest odpowiedz na moje zapytania od tej chwili moje uczestnictwo we MSZY SWIETEJ bedzie pełne . BOG ZAPŁAC.
(1)


Autor

Treść

Nowości

św. Romanśw. Roman Jurajski

Modlitwa do św. RomanaModlitwa do św. Romana Jurajskiego

Dlaczego wszechmogący i miłosierny Bóg dopuszcza do nas cierpienie?Dlaczego wszechmogący i miłosierny Bóg dopuszcza do nas cierpienie?

Gdzie szukać tabernakulum?Gdzie szukać tabernakulum?

Matki porównując dzieci zapominają, że trzeba je kochać takimi jakie sąMatki porównując dzieci zapominają, że trzeba je kochać takimi jakie są

Ruszyły już klucze dzikiego ptactwaRuszyły już klucze dzikiego ptactwa

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej