Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Księga gości

[ Dopisz się do księgi ]

(1) [2] [3] [4] [5] [6] [>] [>>]


Wszystkich wpisów: 12201


 hob 24-05-2020 dokonał wpisu:
 Panie Boże, prosimy o szczęśliwe założenie rodziny przez naszą córkę M.
 Li 09-05-2020 dokonał wpisu:
 Kochani! Dołączcie do Wielkiej Nowenny Pompejańskiej w intencji nawrócenia grzeszników (w tym największego grzesznika - mnie samego), która rozpoczyna się 13 maja, a kończy 5 lipca! Zróbmy szturm na niebo! :)
 Włodzimierz 22-04-2020 dokonał wpisu:
 Maseczka na twarzy przypomina,że nie jesteśmy sami na świecie,że możemy zostać zarażeni przez innych i sami możemy zarazić przez kichanie i kasłanie.Taki mikroskopijny a przypomina fundamentalne przykazanie Boże o miłości bliźniego
 jan 21-04-2020 dokonał wpisu:e-mail: janek6137@wp.pl 
 po raz pierwszy jestem na Tej stronie.Bardzo ciekawa i wciagajac
 Włodzimierz 20-04-2020 dokonał wpisu:
 Prosimy Pana Boga o oddalenie pandemii bo chcemy żyć a równocześnie odmawiamy życia dzieciom nienarodzonym.Gdzie tu logika?Czy to nie egoizm?Wszyscy grzeszymy przyzwalając na aborcję albo nie sprzeciwiając się jej
 Włodzimierz 19-04-2020 dokonał wpisu:
 Czy miłować Boga i bliźniego,nie zabijać,nie kraść,nie cudzołożyć głoszone przez "tych z kościoła"ma być tym oszustwem?
 rysiek 12-04-2020 dokonał wpisu:
 nie dajcie się oszukiwać tym z kościoła
 Włodzimierz 06-04-2020 dokonał wpisu:
  Człowiek w swej pysze stawia się ponad Pana Boga a daje się pokonać mikroskopijnemu pyłkowi.I nic nie znaczą ani pieniądze,ani cała potęga rozumu,którą tak się chełpi.
 Wódzimierz 02-04-2020 dokonał wpisu:
 Nie patrz Panie na grzechy ale wiarę swojego ludu i ocal go choćby ze względu na 10 sprawiedliwych.
 Włodzimierz 29-03-2020 dokonał wpisu:
 Człowiek chce być wysłuchany przez Pana Boga,ale sam nie chce Pana Boga słuchać i przestrzegać Jego przykazań ze szkodą dla samego siebie.
 szarotka1960 28-03-2020 dokonał wpisu:e-mail: szarotka1960@gazeta.pl 
 Witam Was całym sercem....
 Dariusz 12-02-2020 dokonał wpisu:e-mail: dgrzyb1@o2.pl 
 Proszę o pomoc Proszę o 1% i przekazanie apelu dalej. Dziękuje. https://www.fundacjaavalon.pl/nasi_beneficjenci/dariusz_grzyb_4573
 Dariusz 12-02-2020 dokonał wpisu:
 https://pomagam.pl/dgrzyb
 Pasterka 10-02-2020 dokonał wpisu:
 Ból Miłości . W głębiny ducha mojego Gołębica s z y b u j e ...czy ja Ciebie Ukochany Jezu jeszcze czuję ? Twoje O b l i c z e Zasłony z a k r y w a j ą a duszę moją w c i e m n ą Noc wprowadzają . Tajemnice Miłości Aniołowie w y ś p i e w u j ą i na Drogę Krzyżową w s k a z u j ą ... . O Panie TEN , Którego mi d a ł e ś a Archaniołem Michałem nazwałeś Skrzydłami Swoimi mnie o b e j m u j e i rozkosz bólu Miłości znów czuję ... . Kamienie na d r o d z e mojej szlifujesz aby gładkie b y ł y i mnie pieściły . Tyle złych m y ś l i ludzie miewali ..., tyloma kamieniami rzucali ... , ale Ty ku Niebiosom mnie porywasz , abym była z n ó w Żywa .
 Paweł 04-02-2020 dokonał wpisu:e-mail: kalwin@o2.pl 
 Proszę o pomoc w powrocie do zdrowia, bliższe info na stronie: https://www.fundacjaavalon.pl/nasi_beneficjenci/pawel_chrostek_404.html Program do rozliczania Pitów: https://www.e-pity.pl/pity-2018/sub/program-online-epity-2019-KRS-0000270809--404 Pomóc również można mi po przez zakup twórczości mojej Mamy na aukcji allegro: http://charytatywni.allegro.pl/antyki-i-sztuka?charityOrganizationPurposeId=725 https://www.art-malarstwo.pl/ Za wszelką pomoc bardzo dziękuję.
 Piotr 23-01-2020 dokonał wpisu:e-mail: piter123413@wp.pl 
 proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia z wylewu krwi do mózgu.
 Pasterka 20-01-2020 dokonał wpisu:
 Miłość. Miłość skrzydła rozpostarła i mnie z ciemnych odmętów wyrwała . Mój Ukochany Ramionami Krzyż O b e j m o w a ł i w tęsknocie się u k r y w a ł i mnie przyzywał . " Pójdź Umiłowana ...tak bardzo oczekiwana ... . Drogę kwiatami Ci wyścielę ...Mój Ty Aniele .Pójdź do Mojej K r a i n y ..., bo nie ma już tam zimy .Ptaki wysoko s z y b u j ą ..., bo W i o s n ę Miłości czują . Gołębica lot Swój z n i ż y ł a , aby Ziemia Adonai była Ci miła. Miłosierdzie blaskiem Cię o k r y j e i Twój Duch Ożyje.Pójdź Umiłowana ..., niech rozkosz w Ojcu odnajdujemy i w K R Z Y Ż U Zmartwychwstaniemy ." " O Umiłowany ...serce moje z bólu się rozrywa , że przez t y l e lat byłam jak nieżywa . Gdzie Ciebie gubiłam i gdzie Cię szukałam ? i cała o sobie zapominałam . Tak się U k r y w a ł e s ... , Oblicze Ukochane chowałeś , że cała m d l a ł a m , gdy ciemności d o t y k a ł a m . O Umiłowany...oliwa się wyczerpuje ... . Czy Ty już ucztujesz ..? czy opóźniony P R Z Y B Ę D Z I E S Z i mnie oczekującą z a s t a n i e s z ? Ach , moje Kochanie.
 Kamil 17-01-2020 dokonał wpisu:
 Świetna strona. Kawał dobrej roboty. Pozdrawiam
 maria 07-01-2020 dokonał wpisu:
 pozdrowienia dla sgracjany
 Hehe 07-01-2020 dokonał wpisu:
 ELO MELO 3 2 0
 Halo 03-01-2020 dokonał wpisu:
 Lol
 Pasterka 25-12-2019 dokonał wpisu:
 Pan Pokoju . Niech Dawca Pokoju i Miłości p r z y b y w a do naszych serc i napełnia je pełnią pokoju , Miłości i radości , aby szczęście i zdrowie ciała i duszy były udziałem każdego z nas . Uniżajmy się jak Dzieciątko, abyśmy mali i pokorni mogli stanąć u bram Jego Serca .Niech Maryja z Józefem stale nam towarzyszą i prowadzą bezpiecznie po drogach Pana wypełniając Jego Świętą Wolę . Gdy Dziecina Święta p r z y b y ł a ciemności mroki naszych serc rozjaśniła . Nadzieją duch nasz się wypełnił , że będziemy żyli w pełni . Tylko On Zbawca na Ziemi się pojawił i Lud uciemiężony z niewoli Zła wybawił . Śpiewajmy Pieśń wdzięczności " Chwała na Wysokości ... ".
 Pasterka 17-12-2019 dokonał wpisu:
 Święty Pokarm z Nieba . Każdy świt , każdy ranek w i t a Cię Panie na Kapłańskie wołanie . I my , gdy oczy otwieramy myśl ku Tobie wznosimy i o błogosławieństwo prosimy . C a ł a Ziemia Tobą o p r o m i e n i o n a , gdy Święta Eucharystia się D o k o n a . Ból Krzyża Twojego i Radość Z m a r t w y c h w s t a n i a w nas się d o k o n u j e , gdy dusza nasza Święte Ciało Przyjmuje . Ciała nasze są przebóstwione , gdy TY Panie w nich Zamieszkujesz i Cudu Przemiany d o k o n u j e s z . To TY Kapłan Przedwieczny Dłońmi Kapłana Ziemskiego w Mocy Trójcy Świętej Jedynego TEGO Dokonujesz , czego duch ludzki nie pojmuje, gdy z Aniołami w TEJ Uczcie Nieba s m a k u j e .
 Pasterka 08-12-2019 dokonał wpisu:
 Służebnica i Sługa ... . Sługa Pana pokornie do Ciebie o Niepokalana p r z y b y w a i Miłosierdzia p r z y z y w a . Miłosierdzia dla siebie samej , dzieci moich umiłowanych i wszystkich , których mi dajesz , Którzy w Kościele A r c e Pana T r w a j a i kolana z g i n a j ą . O Pełnią Łaski Napełniona , blaskami G i a z d Rozświetlona, grzech pierworodny Ciebie n ie d o t y k a ł , gdy Twój Kwiat Życia w Łonie R o z k i t a ł . Napełniaj nas łaskami Boga Samego , abyśmy W Y T R W A L I przy Nim do końca Żywota naszego . Świece w Kościele Majestatu Ci d o d a j ą . ale to nasze serca b l a s k i e m Cię napełniają , gdy Ciebie przyzywamy i w Panu t r w a m y . Niech TWOJA WŁADZA Macierzyńska nade mną panuje , abym ufnie z Nadzieją k r o c z y ł a i Bożą Wolę w y p e ł n i ł a.Amen.
 Pasterka 02-12-2019 dokonał wpisu:
 Towarzyszka... .O Towarzyszko miła,Któraś w S w o i m dziewiczym Ł o n i e Boga nosiła ... .Najczulsze S Ł O W A dusza wypowiadała , gdy Ku Dzieciątku myśli Swoje zwracała .Ileż Tam d r ż e n i a i z a c h w y t u było, gdy Dzieciątko po raz p i e r w s z y się P O R U S Z Y Ł O . Promieniowałaś ...ale przed światem M i l c z a ł a ś ... . Naucz mnie Tego Milczenia Świętego Ciszą D U C H A otulonego .Niech ze drżeniem Słów Pana nasłuchuję i w głębiach ducha się Nimi r o z k o s z u j ę ... .O NIEPOKALANA wtulam się w Twoje Ramiona boś TY mi Matka Ulubiona. Towarzysz mi w tej wędrówce ku Bogu Samemu w Trójcy Świętej Jedynemu .
 Pasterka 30-11-2019 dokonał wpisu:
 C i c h e oczekiwanie ... . Kroki nasze po świecie s t a w i a m y i kolana przed Panem z g i n a m y . Ku Niebu oczy wznosimy i myśli nasze z Panem łączymy. "P r z y b y w a j Ukochany ...Panie nad pany ...Przybywaj nas ku Sobie P o r y w a j , abyśmy w Duchu Twoim Żyli i szczęścia niebiańskiego doświadczyli ".Ciebie o c z e k u j e m y i w c i s z ą się otulamy i nasłuchujemy ...czy krople rosy s p a d a j ą i Twoje P r z y j ś c i e zapowiadają. " Przybywaj Ukochany " do naszych biednych , ludzkich serc zbłąkanych, aby Światło Twoje nas Olśniło ...i czystośc duszy nad śnieg wybieliło . "P R Z Y B Y W A J Ukochany " mój Panie Umiłowany ...Przybywaj .Niech ciemności precz pierzchają a dusze ludzkie niech CI CHWAŁĘ O d d a j ą .
 Pasterka 30-11-2019 dokonał wpisu:
 Królów Król i panów Pan. Piękna Niewiasta Króla p o w i ł a i w c i s z y Go otuliła .Miód i mleko pokarmem Jego b y ł y i Duchy Nieba w Nim Ż y ł y . Całe p i e k ł o "szału" dostawało ,gdy Dziecię " wi działo". Chłopiec Łaską p r o m i e n i o w a ł chociaż na wiele postaw religijnych się i r y t o w a ł . D o j r z e w a ł i Ku Ojcu Ducha Wznosił i o Siłę dla Siebie p r o s i ł .C a ł y Był w Ojcu i Duchu Pana ale To Niepokalana Go W y d a ł a .I na świecie się Pojawił TEN, KTÓRY BYŁ OCZEKIWANY MESJASZEM Nazwany. Bóg nad l u d z k i m i drogami i myślami panuje i nad nimi się Wznosi i Swój Odwieczny Ład Wnosi .W u k r y c i u Jego P L A N Y Przedwieczna się STAJĄ i Tylko na krótką Chwilę światu Niebiosa Je d a j ą .T Y L K O Ci , Którzy w Duchu BOGA ŻYJĄ mają o c z y , którymi Te Sprawy dostrzegają i w głębiach ducha skrywają , aby złośliwe ptactwo nie wydziobało i złego przywołało . Król P R Z E D W I EC Z N Y Koronę Chwały Nosi i o S E R C A ludzkie p r o s i , aby do Jego Miłosiernego SERCA się przybliżyły i w łaskach Jego Promieni OŻYŁY>.., ale serce ludzkie winno być s k r u s z o n e i winno dojrzec ciemność w której kroczyło i grzech, którym Boga o b r a z i ł o . B ł a g a j m y BOGA Ukrytego Pana POTĘŻNEGO o Litość nad n a m i ..., aby łaski na nas z s y ł ał i Gniew Boga Ojca o d w o ł y w a ł , KTÓRY PANEM WSZELKIEGO STWORZENIA JEST I Ma MOC Dokonać TEGO, co w JEGO SERCU Jedt Ukrytego. ( Święto Chrystusa Króla 2019)
 Włodzimierz 23-11-2019 dokonał wpisu:
 Moje myśli.Gdy będę siedział bezczynnie to znaczy,że nie zgrzeszę?Bynajmniej.Bo grzech to brak dobrego uczynku gdy mogę go wykonać ale nie chcę.Wszyscy jesteśmy grzesznikami.
 Karolina 05-11-2019 dokonał wpisu:e-mail: karolinadymowska89@gmail.com 
 Dziękuję za wspólne lata z modlitwą. Od gimnazjum wspierałam duchowo osoby piszące na skrzynkę intencji.Teraz kilka lat po studiach, rezygnuję z tej formy modlitwy wstawienniczej na tej stronie. Dziękuję Panu Bogu za każde wysłuchane westchnienie ku Niebu.
 Włodzimierz 01-11-2019 dokonał wpisu:
 Żeby się doskonalić muszę każdego dnia odrzucać to co niepotrzebne.
 Pasterka 31-10-2019 dokonał wpisu:
 Święci .Święci z Nieba " w o ł aj ą "... "Ratuj świat o Panie , który g i n i e w odmętach Złego , bo Tam JEST K O Ś C I Ó Ł Jego , Kościół PANA ...JEGO O B L U B I E N I C A Wybrana . Ratuj świat o Panie , niech marności precz o d r z u c i i w Wolności P R A W D Y poszukuje i z sideł piekielnych się r a t u j e . Ratuj świat o Panie , bo " NIE WIE CO CZYNI " , gdy grzech dobrem n a z y w a i TAK Złego przyzywa ." Pan , Bóg Wszechmocny Świętych Wołanie S ł y s z y i na Ziemię Spogląda i S P R A W I E D L I W E G O Wygląda. Czy JEST Jedna Dusza Wybrana , przez NIEGO U m i ł o w a n a , Która ku Gwiazdom spogląda i Pomocy Kościoła Pielgrzymującego o c z e k u j e i przez świat pielgrzymuje?. SERCE PANA z t k l i w o ś c i ą na Umiłowanych, Tych , Którzy ku Niemu wiecznie wołają , Ich S e r c dotyka i kruszy skorupy zatwardziałe i wlewa Krew Jego tętniącą Życie Prawdziwe dającą . U F A J C I E Bogu Potężnemu Ojcu Synowi Duchowi Świętemu .
 Pasterka 20-10-2019 dokonał wpisu:
 Żywot mój ... .Żywot mój w radości i boleści mija i w duszy rodzi się pytanie " czy ja niczyja?". Mój duch tak wieloma c a ł u n a m i spowity a Tam Duch Boga u k r y t y . W e l o n y z mgły k i r e m mnie oplatają i czy j e s z c z e Niebiosa we mnie t r w a j ą ? ." Kropelką rosy " serce moje być pragnęło , aby d u c h a ludzkiego mojego bliżniego dotknęło i ku W o l n o ś c i w Bogu Jego kroki podążały i tak do Zródeł Wody Żywej d o c i e r a ł y. Izajasz Słowa do mnie k i e r u j e , Którymi Pan Adonai się posługuje : " Przebudź się , przebudź nareszcie ! Powstań o Jerozolimo ! Ty , któraś piła z ręki Pana puchar Jego gniewu . Wypiłaś kielich , co sprawia zawrót głowy, do dna go wychyliłaś ." (Iz 51,17) . Nadzieja oczy moje się przyoblekają gdy w przyszłość daleką patrzaja . G Ł O S Boga z powiewem p r z y b y w a i dusza moja znów Jest w NIM Żywa. Aniołowie całuny będą zdejmowali i duszę moją p o k u t u j ą c ą ratowali , aby jeszcze Iskra Boża w Niej zajaśniała i światu o c a l e n i e dała . Pan ... mój Oblubieniec kroczy przez góry i doliny i wysyła zwiastuny bliskości w Mocy Miłości . Potęga Jej świat przemieni w zieleni .
 Pasterka 11-10-2019 dokonał wpisu:
 Moce piekielne świat z a l e w a j a i o d u s z e ludzkie z gwałtownością z a b i e g a j ą , aby one SWOJĄ WOLĘ IM Poddały i do końca świata w ciemnościach trwały .( ominęłam wcześniej ...kilka wyrazów dlatego ponowiłam wpis)
 Pasterka 11-10-2019 dokonał wpisu:
 Światłość Z w y c i ę ż a . Moce piekielne świat z a l e w a j ą , aby one SWOJĄ WOLĘ im p o d d a ł y i do końca życia w ciemnościach t r w a ł y .CZŁOWIEK BOŻYM Stworzeniem JEST i DUCH Boży w Nim k r ó l u j e , gdy On Swoją duszę ku Niemu wznosi i o liczne łaski Boga p r o s i . SYN BOŻY z OJCEM I DUCHEM ŚWIĘTYM się STAJĄCY Ma MOC P O W A L I Ć Ducha Złego s p u s t o s z e n i e siejącego ,aby dusza ludzka z niewoli wyrwana WOLNOŚĆ I MOC SWOJEJ WOLI O D C Z U W A Ł A , Która Tylko w BOGU Radość i Pokój S m a k u j e i szczęścia prawdziwego w e w n ą t r z kosztuje .Tylko NIEPOKALANA z ludzkości WYBRANA jako Człowiek Tę łaskę Miała, że w głębiach Duszy Jasność Szczęścia w BOGU od c z u w a ł a pełnią Napełniona Gwiazdą Najjaśniejszą u r o d z o n a , dlatego ONA Ma Łaski P R Z E D W I E C Z N E G O uprosi Ulgę dla Człowieka grzesznego.
 Pasterka 29-09-2019 dokonał wpisu:
 Róża Mistyczna.Dłonie przecudne święte paciorki p r z e s u w a j ą i światu polecenie " dają" , aby M o c n o się ich trzymał i sercem gorącym obejmował i TAK s i e b i e ratował .Róża Mistyczna ściśle z Trójcą Świętą Z j e d n o c z o n a ludy i narody obejmuje i na Święty Kościół w s k a z u j e , aby Tam przybywali i Boga o d n a j d y w a l i . KOŚCIÓŁ Święty TYLKO w BOGU Swoją T O Ż S A M O Ś Ć Ma i niech Różańcem wszystkich i każdego opasuje i szatana p o k o n u j e .RÓŻO przecudna jak wielka Twoja g ł ę b i a Jest , która Zastępami Archaniołów i Aniołów dowodzisz i nam p r z e w o d z i s z , abyśmy Ich na Pomoc przyzywali i do W A L K I z mocami piekła stawali.
 Pasterka 28-09-2019 dokonał wpisu:
 "Adam. Miłość to nie jest przygoda. Ma smak całego człowieka . Ma jego ciężar gatunkowy . I ciężar całego losu. Nie może być chwilą . Wieczność człowieka przechodzi przez nią . Dlatego odnajduje się w wymiarach Boga, bo tylko On jest wiecznością . Człowiek wychylony w czas . Zapomnieć,zapomnieć. Być tylko chwilę , tylko teraz- i odciąć się od wieczności .Wziąć wszystko w jednej chwili i wszystko zaraz utracić .Ach,przekleństwo chwili następnej i wszystkich następnych chwil, w ciągu których będziesz poszukiwał drogi do tej , która minęła , aby ją mieć znów na nowo , a przez nią " wszystko" "(Karol Wojtyła "PRZED SKLEPEM JUBILERA" )
 Pasterka 14-09-2019 dokonał wpisu:
 Świetlisty Krzyż . Świetlisty Krzyż góruje nad ziemia i w y s y ł a łaski promieniste, aby d u s z e zbłąkane i grzechem zbrukane były czyste.Świetlisty Krzyż Potęga Miłości Boga S a m e g o dla Zbawienia świata grzesznego, W i e c z n i e Żywym się S T A J E , bo B A R A N E K wiecznie Życie Swoje Daje. Świetlisty Krzyż Krwią Pana Namaszczony głębie ducha ludzkiego obejmuje i TAK dusze p o k u t u j ą c e ratuje. Świetlisty Krzyż drzewem twardym będący łoże Ukochanego Oblubieńca r o d z ą c y na Oblubienice o c z e k u j e i Kościół r a t u j e . Kościół Święty Oblubienica Pana wiecznego w KRZYŻU Z n a j d z i e radość i ukojenie Ducha Bożego.
 Kris 13-09-2019 dokonał wpisu:
 pozdrawiam
 DZIkuuuu 13-09-2019 dokonał wpisu:
 pozdrawiam z lekcji religii xD
 Pasterka 11-09-2019 dokonał wpisu:
 Bóg Ojciec Przedwieczny U c z t ę GODOWĄ Synowi Przygotowuje i z utęsknieniem Jego Oblubienicy o c z e k u j e . Duch Święty łaski obficie wysyła, aby Ziemia była Jej miła.Świat w odmętach grzechu pogubiony nakłada na siebie ciemne zasłony, i NIC z tego nie pojmuje, bo tylko w zewnętrznym świecie się lubuje a odrzucił Ducha Bożego głębiny i wszedł w zgubne "maliny" .U C Z T A Godowa Królewską będzie i Dwunastu S t a r c ó w Tam Zasiędzie , Tysiąc tysięcy JEST Zaproszonych i Odsłonią się Mgły Zasłony.Pokorni , Którzy PRAWDĘ Smakowali i się uniżali W y so k o zostaną postawieni ...Ku BARANKOWI Przybliżeni . a ci, którzy Jemu służyli ale pychą się " przyozdobili" ...ostatnie miejsca będą zajmowali i bardzo Bogu za TO upokorzenie dziękowali, które łuski im z oczu zdjęło ...i Królestwo Boże ich też ogarnęło .
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Humor | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej