Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Księga gości

[ Dopisz się do księgi ]

(1) [2] [3] [4] [5] [6] [>] [>>]


Wszystkich wpisów: 12193


 Wódzimierz 02-04-2020 dokonał wpisu:
 Nie patrz Panie na grzechy ale wiarę swojego ludu i ocal go choćby ze względu na 10 sprawiedliwych.
 Włodzimierz 29-03-2020 dokonał wpisu:
 Człowiek chce być wysłuchany przez Pana Boga,ale sam nie chce Pana Boga słuchać i przestrzegać Jego przykazań ze szkodą dla samego siebie.
 szarotka1960 28-03-2020 dokonał wpisu:e-mail: szarotka1960@gazeta.pl 
 Witam Was całym sercem....
 Dariusz 12-02-2020 dokonał wpisu:e-mail: dgrzyb1@o2.pl 
 Proszę o pomoc Proszę o 1% i przekazanie apelu dalej. Dziękuje. https://www.fundacjaavalon.pl/nasi_beneficjenci/dariusz_grzyb_4573
 Dariusz 12-02-2020 dokonał wpisu:
 https://pomagam.pl/dgrzyb
 Pasterka 10-02-2020 dokonał wpisu:
 Ból Miłości . W głębiny ducha mojego Gołębica s z y b u j e ...czy ja Ciebie Ukochany Jezu jeszcze czuję ? Twoje O b l i c z e Zasłony z a k r y w a j ą a duszę moją w c i e m n ą Noc wprowadzają . Tajemnice Miłości Aniołowie w y ś p i e w u j ą i na Drogę Krzyżową w s k a z u j ą ... . O Panie TEN , Którego mi d a ł e ś a Archaniołem Michałem nazwałeś Skrzydłami Swoimi mnie o b e j m u j e i rozkosz bólu Miłości znów czuję ... . Kamienie na d r o d z e mojej szlifujesz aby gładkie b y ł y i mnie pieściły . Tyle złych m y ś l i ludzie miewali ..., tyloma kamieniami rzucali ... , ale Ty ku Niebiosom mnie porywasz , abym była z n ó w Żywa .
 Paweł 04-02-2020 dokonał wpisu:e-mail: kalwin@o2.pl 
 Proszę o pomoc w powrocie do zdrowia, bliższe info na stronie: https://www.fundacjaavalon.pl/nasi_beneficjenci/pawel_chrostek_404.html Program do rozliczania Pitów: https://www.e-pity.pl/pity-2018/sub/program-online-epity-2019-KRS-0000270809--404 Pomóc również można mi po przez zakup twórczości mojej Mamy na aukcji allegro: http://charytatywni.allegro.pl/antyki-i-sztuka?charityOrganizationPurposeId=725 https://www.art-malarstwo.pl/ Za wszelką pomoc bardzo dziękuję.
 Piotr 23-01-2020 dokonał wpisu:e-mail: piter123413@wp.pl 
 proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia z wylewu krwi do mózgu.
 Pasterka 20-01-2020 dokonał wpisu:
 Miłość. Miłość skrzydła rozpostarła i mnie z ciemnych odmętów wyrwała . Mój Ukochany Ramionami Krzyż O b e j m o w a ł i w tęsknocie się u k r y w a ł i mnie przyzywał . " Pójdź Umiłowana ...tak bardzo oczekiwana ... . Drogę kwiatami Ci wyścielę ...Mój Ty Aniele .Pójdź do Mojej K r a i n y ..., bo nie ma już tam zimy .Ptaki wysoko s z y b u j ą ..., bo W i o s n ę Miłości czują . Gołębica lot Swój z n i ż y ł a , aby Ziemia Adonai była Ci miła. Miłosierdzie blaskiem Cię o k r y j e i Twój Duch Ożyje.Pójdź Umiłowana ..., niech rozkosz w Ojcu odnajdujemy i w K R Z Y Ż U Zmartwychwstaniemy ." " O Umiłowany ...serce moje z bólu się rozrywa , że przez t y l e lat byłam jak nieżywa . Gdzie Ciebie gubiłam i gdzie Cię szukałam ? i cała o sobie zapominałam . Tak się U k r y w a ł e s ... , Oblicze Ukochane chowałeś , że cała m d l a ł a m , gdy ciemności d o t y k a ł a m . O Umiłowany...oliwa się wyczerpuje ... . Czy Ty już ucztujesz ..? czy opóźniony P R Z Y B Ę D Z I E S Z i mnie oczekującą z a s t a n i e s z ? Ach , moje Kochanie.
 Kamil 17-01-2020 dokonał wpisu:
 Świetna strona. Kawał dobrej roboty. Pozdrawiam
 maria 07-01-2020 dokonał wpisu:
 pozdrowienia dla sgracjany
 Hehe 07-01-2020 dokonał wpisu:
 ELO MELO 3 2 0
 Halo 03-01-2020 dokonał wpisu:
 Lol
 Pasterka 25-12-2019 dokonał wpisu:
 Pan Pokoju . Niech Dawca Pokoju i Miłości p r z y b y w a do naszych serc i napełnia je pełnią pokoju , Miłości i radości , aby szczęście i zdrowie ciała i duszy były udziałem każdego z nas . Uniżajmy się jak Dzieciątko, abyśmy mali i pokorni mogli stanąć u bram Jego Serca .Niech Maryja z Józefem stale nam towarzyszą i prowadzą bezpiecznie po drogach Pana wypełniając Jego Świętą Wolę . Gdy Dziecina Święta p r z y b y ł a ciemności mroki naszych serc rozjaśniła . Nadzieją duch nasz się wypełnił , że będziemy żyli w pełni . Tylko On Zbawca na Ziemi się pojawił i Lud uciemiężony z niewoli Zła wybawił . Śpiewajmy Pieśń wdzięczności " Chwała na Wysokości ... ".
 Pasterka 17-12-2019 dokonał wpisu:
 Święty Pokarm z Nieba . Każdy świt , każdy ranek w i t a Cię Panie na Kapłańskie wołanie . I my , gdy oczy otwieramy myśl ku Tobie wznosimy i o błogosławieństwo prosimy . C a ł a Ziemia Tobą o p r o m i e n i o n a , gdy Święta Eucharystia się D o k o n a . Ból Krzyża Twojego i Radość Z m a r t w y c h w s t a n i a w nas się d o k o n u j e , gdy dusza nasza Święte Ciało Przyjmuje . Ciała nasze są przebóstwione , gdy TY Panie w nich Zamieszkujesz i Cudu Przemiany d o k o n u j e s z . To TY Kapłan Przedwieczny Dłońmi Kapłana Ziemskiego w Mocy Trójcy Świętej Jedynego TEGO Dokonujesz , czego duch ludzki nie pojmuje, gdy z Aniołami w TEJ Uczcie Nieba s m a k u j e .
 Pasterka 08-12-2019 dokonał wpisu:
 Służebnica i Sługa ... . Sługa Pana pokornie do Ciebie o Niepokalana p r z y b y w a i Miłosierdzia p r z y z y w a . Miłosierdzia dla siebie samej , dzieci moich umiłowanych i wszystkich , których mi dajesz , Którzy w Kościele A r c e Pana T r w a j a i kolana z g i n a j ą . O Pełnią Łaski Napełniona , blaskami G i a z d Rozświetlona, grzech pierworodny Ciebie n ie d o t y k a ł , gdy Twój Kwiat Życia w Łonie R o z k i t a ł . Napełniaj nas łaskami Boga Samego , abyśmy W Y T R W A L I przy Nim do końca Żywota naszego . Świece w Kościele Majestatu Ci d o d a j ą . ale to nasze serca b l a s k i e m Cię napełniają , gdy Ciebie przyzywamy i w Panu t r w a m y . Niech TWOJA WŁADZA Macierzyńska nade mną panuje , abym ufnie z Nadzieją k r o c z y ł a i Bożą Wolę w y p e ł n i ł a.Amen.
 Pasterka 02-12-2019 dokonał wpisu:
 Towarzyszka... .O Towarzyszko miła,Któraś w S w o i m dziewiczym Ł o n i e Boga nosiła ... .Najczulsze S Ł O W A dusza wypowiadała , gdy Ku Dzieciątku myśli Swoje zwracała .Ileż Tam d r ż e n i a i z a c h w y t u było, gdy Dzieciątko po raz p i e r w s z y się P O R U S Z Y Ł O . Promieniowałaś ...ale przed światem M i l c z a ł a ś ... . Naucz mnie Tego Milczenia Świętego Ciszą D U C H A otulonego .Niech ze drżeniem Słów Pana nasłuchuję i w głębiach ducha się Nimi r o z k o s z u j ę ... .O NIEPOKALANA wtulam się w Twoje Ramiona boś TY mi Matka Ulubiona. Towarzysz mi w tej wędrówce ku Bogu Samemu w Trójcy Świętej Jedynemu .
 Pasterka 30-11-2019 dokonał wpisu:
 C i c h e oczekiwanie ... . Kroki nasze po świecie s t a w i a m y i kolana przed Panem z g i n a m y . Ku Niebu oczy wznosimy i myśli nasze z Panem łączymy. "P r z y b y w a j Ukochany ...Panie nad pany ...Przybywaj nas ku Sobie P o r y w a j , abyśmy w Duchu Twoim Żyli i szczęścia niebiańskiego doświadczyli ".Ciebie o c z e k u j e m y i w c i s z ą się otulamy i nasłuchujemy ...czy krople rosy s p a d a j ą i Twoje P r z y j ś c i e zapowiadają. " Przybywaj Ukochany " do naszych biednych , ludzkich serc zbłąkanych, aby Światło Twoje nas Olśniło ...i czystośc duszy nad śnieg wybieliło . "P R Z Y B Y W A J Ukochany " mój Panie Umiłowany ...Przybywaj .Niech ciemności precz pierzchają a dusze ludzkie niech CI CHWAŁĘ O d d a j ą .
 Pasterka 30-11-2019 dokonał wpisu:
 Królów Król i panów Pan. Piękna Niewiasta Króla p o w i ł a i w c i s z y Go otuliła .Miód i mleko pokarmem Jego b y ł y i Duchy Nieba w Nim Ż y ł y . Całe p i e k ł o "szału" dostawało ,gdy Dziecię " wi działo". Chłopiec Łaską p r o m i e n i o w a ł chociaż na wiele postaw religijnych się i r y t o w a ł . D o j r z e w a ł i Ku Ojcu Ducha Wznosił i o Siłę dla Siebie p r o s i ł .C a ł y Był w Ojcu i Duchu Pana ale To Niepokalana Go W y d a ł a .I na świecie się Pojawił TEN, KTÓRY BYŁ OCZEKIWANY MESJASZEM Nazwany. Bóg nad l u d z k i m i drogami i myślami panuje i nad nimi się Wznosi i Swój Odwieczny Ład Wnosi .W u k r y c i u Jego P L A N Y Przedwieczna się STAJĄ i Tylko na krótką Chwilę światu Niebiosa Je d a j ą .T Y L K O Ci , Którzy w Duchu BOGA ŻYJĄ mają o c z y , którymi Te Sprawy dostrzegają i w głębiach ducha skrywają , aby złośliwe ptactwo nie wydziobało i złego przywołało . Król P R Z E D W I EC Z N Y Koronę Chwały Nosi i o S E R C A ludzkie p r o s i , aby do Jego Miłosiernego SERCA się przybliżyły i w łaskach Jego Promieni OŻYŁY>.., ale serce ludzkie winno być s k r u s z o n e i winno dojrzec ciemność w której kroczyło i grzech, którym Boga o b r a z i ł o . B ł a g a j m y BOGA Ukrytego Pana POTĘŻNEGO o Litość nad n a m i ..., aby łaski na nas z s y ł ał i Gniew Boga Ojca o d w o ł y w a ł , KTÓRY PANEM WSZELKIEGO STWORZENIA JEST I Ma MOC Dokonać TEGO, co w JEGO SERCU Jedt Ukrytego. ( Święto Chrystusa Króla 2019)
 Włodzimierz 23-11-2019 dokonał wpisu:
 Moje myśli.Gdy będę siedział bezczynnie to znaczy,że nie zgrzeszę?Bynajmniej.Bo grzech to brak dobrego uczynku gdy mogę go wykonać ale nie chcę.Wszyscy jesteśmy grzesznikami.
 Karolina 05-11-2019 dokonał wpisu:e-mail: karolinadymowska89@gmail.com 
 Dziękuję za wspólne lata z modlitwą. Od gimnazjum wspierałam duchowo osoby piszące na skrzynkę intencji.Teraz kilka lat po studiach, rezygnuję z tej formy modlitwy wstawienniczej na tej stronie. Dziękuję Panu Bogu za każde wysłuchane westchnienie ku Niebu.
 Włodzimierz 01-11-2019 dokonał wpisu:
 Żeby się doskonalić muszę każdego dnia odrzucać to co niepotrzebne.
 Pasterka 31-10-2019 dokonał wpisu:
 Święci .Święci z Nieba " w o ł aj ą "... "Ratuj świat o Panie , który g i n i e w odmętach Złego , bo Tam JEST K O Ś C I Ó Ł Jego , Kościół PANA ...JEGO O B L U B I E N I C A Wybrana . Ratuj świat o Panie , niech marności precz o d r z u c i i w Wolności P R A W D Y poszukuje i z sideł piekielnych się r a t u j e . Ratuj świat o Panie , bo " NIE WIE CO CZYNI " , gdy grzech dobrem n a z y w a i TAK Złego przyzywa ." Pan , Bóg Wszechmocny Świętych Wołanie S ł y s z y i na Ziemię Spogląda i S P R A W I E D L I W E G O Wygląda. Czy JEST Jedna Dusza Wybrana , przez NIEGO U m i ł o w a n a , Która ku Gwiazdom spogląda i Pomocy Kościoła Pielgrzymującego o c z e k u j e i przez świat pielgrzymuje?. SERCE PANA z t k l i w o ś c i ą na Umiłowanych, Tych , Którzy ku Niemu wiecznie wołają , Ich S e r c dotyka i kruszy skorupy zatwardziałe i wlewa Krew Jego tętniącą Życie Prawdziwe dającą . U F A J C I E Bogu Potężnemu Ojcu Synowi Duchowi Świętemu .
 Pasterka 20-10-2019 dokonał wpisu:
 Żywot mój ... .Żywot mój w radości i boleści mija i w duszy rodzi się pytanie " czy ja niczyja?". Mój duch tak wieloma c a ł u n a m i spowity a Tam Duch Boga u k r y t y . W e l o n y z mgły k i r e m mnie oplatają i czy j e s z c z e Niebiosa we mnie t r w a j ą ? ." Kropelką rosy " serce moje być pragnęło , aby d u c h a ludzkiego mojego bliżniego dotknęło i ku W o l n o ś c i w Bogu Jego kroki podążały i tak do Zródeł Wody Żywej d o c i e r a ł y. Izajasz Słowa do mnie k i e r u j e , Którymi Pan Adonai się posługuje : " Przebudź się , przebudź nareszcie ! Powstań o Jerozolimo ! Ty , któraś piła z ręki Pana puchar Jego gniewu . Wypiłaś kielich , co sprawia zawrót głowy, do dna go wychyliłaś ." (Iz 51,17) . Nadzieja oczy moje się przyoblekają gdy w przyszłość daleką patrzaja . G Ł O S Boga z powiewem p r z y b y w a i dusza moja znów Jest w NIM Żywa. Aniołowie całuny będą zdejmowali i duszę moją p o k u t u j ą c ą ratowali , aby jeszcze Iskra Boża w Niej zajaśniała i światu o c a l e n i e dała . Pan ... mój Oblubieniec kroczy przez góry i doliny i wysyła zwiastuny bliskości w Mocy Miłości . Potęga Jej świat przemieni w zieleni .
 Pasterka 11-10-2019 dokonał wpisu:
 Moce piekielne świat z a l e w a j a i o d u s z e ludzkie z gwałtownością z a b i e g a j ą , aby one SWOJĄ WOLĘ IM Poddały i do końca świata w ciemnościach trwały .( ominęłam wcześniej ...kilka wyrazów dlatego ponowiłam wpis)
 Pasterka 11-10-2019 dokonał wpisu:
 Światłość Z w y c i ę ż a . Moce piekielne świat z a l e w a j ą , aby one SWOJĄ WOLĘ im p o d d a ł y i do końca życia w ciemnościach t r w a ł y .CZŁOWIEK BOŻYM Stworzeniem JEST i DUCH Boży w Nim k r ó l u j e , gdy On Swoją duszę ku Niemu wznosi i o liczne łaski Boga p r o s i . SYN BOŻY z OJCEM I DUCHEM ŚWIĘTYM się STAJĄCY Ma MOC P O W A L I Ć Ducha Złego s p u s t o s z e n i e siejącego ,aby dusza ludzka z niewoli wyrwana WOLNOŚĆ I MOC SWOJEJ WOLI O D C Z U W A Ł A , Która Tylko w BOGU Radość i Pokój S m a k u j e i szczęścia prawdziwego w e w n ą t r z kosztuje .Tylko NIEPOKALANA z ludzkości WYBRANA jako Człowiek Tę łaskę Miała, że w głębiach Duszy Jasność Szczęścia w BOGU od c z u w a ł a pełnią Napełniona Gwiazdą Najjaśniejszą u r o d z o n a , dlatego ONA Ma Łaski P R Z E D W I E C Z N E G O uprosi Ulgę dla Człowieka grzesznego.
 Pasterka 29-09-2019 dokonał wpisu:
 Róża Mistyczna.Dłonie przecudne święte paciorki p r z e s u w a j ą i światu polecenie " dają" , aby M o c n o się ich trzymał i sercem gorącym obejmował i TAK s i e b i e ratował .Róża Mistyczna ściśle z Trójcą Świętą Z j e d n o c z o n a ludy i narody obejmuje i na Święty Kościół w s k a z u j e , aby Tam przybywali i Boga o d n a j d y w a l i . KOŚCIÓŁ Święty TYLKO w BOGU Swoją T O Ż S A M O Ś Ć Ma i niech Różańcem wszystkich i każdego opasuje i szatana p o k o n u j e .RÓŻO przecudna jak wielka Twoja g ł ę b i a Jest , która Zastępami Archaniołów i Aniołów dowodzisz i nam p r z e w o d z i s z , abyśmy Ich na Pomoc przyzywali i do W A L K I z mocami piekła stawali.
 Pasterka 28-09-2019 dokonał wpisu:
 "Adam. Miłość to nie jest przygoda. Ma smak całego człowieka . Ma jego ciężar gatunkowy . I ciężar całego losu. Nie może być chwilą . Wieczność człowieka przechodzi przez nią . Dlatego odnajduje się w wymiarach Boga, bo tylko On jest wiecznością . Człowiek wychylony w czas . Zapomnieć,zapomnieć. Być tylko chwilę , tylko teraz- i odciąć się od wieczności .Wziąć wszystko w jednej chwili i wszystko zaraz utracić .Ach,przekleństwo chwili następnej i wszystkich następnych chwil, w ciągu których będziesz poszukiwał drogi do tej , która minęła , aby ją mieć znów na nowo , a przez nią " wszystko" "(Karol Wojtyła "PRZED SKLEPEM JUBILERA" )
 Pasterka 14-09-2019 dokonał wpisu:
 Świetlisty Krzyż . Świetlisty Krzyż góruje nad ziemia i w y s y ł a łaski promieniste, aby d u s z e zbłąkane i grzechem zbrukane były czyste.Świetlisty Krzyż Potęga Miłości Boga S a m e g o dla Zbawienia świata grzesznego, W i e c z n i e Żywym się S T A J E , bo B A R A N E K wiecznie Życie Swoje Daje. Świetlisty Krzyż Krwią Pana Namaszczony głębie ducha ludzkiego obejmuje i TAK dusze p o k u t u j ą c e ratuje. Świetlisty Krzyż drzewem twardym będący łoże Ukochanego Oblubieńca r o d z ą c y na Oblubienice o c z e k u j e i Kościół r a t u j e . Kościół Święty Oblubienica Pana wiecznego w KRZYŻU Z n a j d z i e radość i ukojenie Ducha Bożego.
 Kris 13-09-2019 dokonał wpisu:
 pozdrawiam
 DZIkuuuu 13-09-2019 dokonał wpisu:
 pozdrawiam z lekcji religii xD
 Pasterka 11-09-2019 dokonał wpisu:
 Bóg Ojciec Przedwieczny U c z t ę GODOWĄ Synowi Przygotowuje i z utęsknieniem Jego Oblubienicy o c z e k u j e . Duch Święty łaski obficie wysyła, aby Ziemia była Jej miła.Świat w odmętach grzechu pogubiony nakłada na siebie ciemne zasłony, i NIC z tego nie pojmuje, bo tylko w zewnętrznym świecie się lubuje a odrzucił Ducha Bożego głębiny i wszedł w zgubne "maliny" .U C Z T A Godowa Królewską będzie i Dwunastu S t a r c ó w Tam Zasiędzie , Tysiąc tysięcy JEST Zaproszonych i Odsłonią się Mgły Zasłony.Pokorni , Którzy PRAWDĘ Smakowali i się uniżali W y so k o zostaną postawieni ...Ku BARANKOWI Przybliżeni . a ci, którzy Jemu służyli ale pychą się " przyozdobili" ...ostatnie miejsca będą zajmowali i bardzo Bogu za TO upokorzenie dziękowali, które łuski im z oczu zdjęło ...i Królestwo Boże ich też ogarnęło .
 Pasterka 11-09-2019 dokonał wpisu:
 Bóg Przedwieczny w "Ogniu" Z A M I E S Z K U J E i z Synem i Duchem Świętym w M I Ł O Ś C I Ucztuje . O g i e ń Gorejący Płonie i rozświetla i Napełnia Niebo Całe i daje Życie Chórom Anielskim i Świętym Ziemskim. Pan Jezus Umiłowany JEDNO Pragnienie w Sobie Miał , aby TEN "Ogień" na Ziemi też trwał ... , aby żar Jego kruszył serca zatwardziałe i aby Miłością rozpalone przynosiły Mu chwałę . TEN " Ogień" Życie wieczne w Sobie Ma i na Gody Niebiańskie z a p r a s z a . Ale ci, którzy "Ognia" Boga nie przyjęli innym ogniem zostali zapaleni ...ogniem z piekła samego , który ma moc zniszczyć w nich Ducha Bożego, i w ciemności piekielne wprowadzić , aby nigdy się z nich NIE WYRWALI i w wieczności z szatanem trwali.Bóg Przedwieczny jeszcze L I T O Ś Ć Ma ...i z nadzieją na ich p o w r ó t CZEKA... .
 Wanda 17-08-2019 dokonał wpisu:e-mail: wandi2505@wp.pl 
 Ufam tobie i Panu naszemu
 Pasterka 15-08-2019 dokonał wpisu:
 U M I Ł O W A N A Ojca Przedwiecznego ,Przecudny KWIAT Narodu Wybranego Swój Pielgrzymi Szlak na Ziemi kończyła i w Ramionach Ukochanego Ucznia Była. Cała J a s n o ś c i a promieniała i z Synem w Duchu r o z m a w i a ł a ..., że JUŻ Godzina W Y B I Ł A , aby na Wieki z Nim Była Jako Królowa świata całego Matczyną Władzą nad Nim panująca i Miłosierdziem p r o m i e n i u j ą c a .NIEPOKALANA jeszcze raz Swoje "FIAT" wypowiedziała i Zastępy Anielskie Witała , Które po Nią Przybyły i Swoją Panią i Królowa ogłosiły.Ojciec PRZEDWIECZNY BÓG P o t ę ż n y na UMIŁOWANĄ z tęsknotą o c z e k i w a ł i TRON dla Niej przygotowywał , aby ponad Niebiosa Z o s t a ł a WYWYŻSZONA i Tak Jego Wdzięczność u t w i e r d z o n a.
 Włodzimierz 14-08-2019 dokonał wpisu:
 Ataki szatańskiej ideologii trzeba zwalczać ale tylko dobrem,a nie przemocą.Dopóki naród będzie wierny Panu Bogu,dopóki Pan Bóg znajdzie przynajmniej 10 sprawiedliwych nie trzeba się niczego obawiać.Zło nie zwycięży.
 Magda 13-08-2019 dokonał wpisu:
 Świetna strona. Opiekuje się starsza osoba i wolnych chwilach często będę zaglądać i korzystać z waszych modlitw. Magda z USA😇
 ANIAania 11-08-2019 dokonał wpisu:e-mail: anna.kulma1@wp.pl 
 Znalazłam właśnie ten portal.Moze znajde odpowiedzi na moje problemy
 Pasterka 11-08-2019 dokonał wpisu:
 Burza się rozszalała i " O K R Ę T "w odmęty głębi z a t o p i ć chciała, aby N I C po " N I M " nie pozostało i tylko we wspomnieniach b y w a ł o . Ale Pan BÓG Przedwieczny nad " O K R Ę T E M " czuwa i chociaż " snem zmożony" i " grzechem utwierdzony" ... SERCEM GOREJĄCYM wszystko o g a r n i a i K R U S Z Y się Zła armia. LUD PANA " NIEWIASTĄ BĘDĄCY" cisza otula , aby Ducha Świętego Nasłuchiwał i na RATUNEK "OKRĘTU" p r z y b y w a ł . T O ONA NIEZWYCIĘŻONA ... Ma Moc PRZEDWIECZNEGO i ZMIAŻDŻY ŁEB Złego.Ludu Pana z g i n a j przed Adonai Swoje k o l a n a ..., w pokorę się p r z y o d z i e w aj i WOLĘ NAJWYŻSZEGO Ukochaj , aby LICO JEGO NAD Tobą P R O M I E N I A Ł O i Nadzieję Swiatu Dało . MĘŻCZYZNĄ I NIEWIASTĄ PAN Ich S t w o r z y l i do Czuwania Nad TYM ...w G Ł Ę BI A CH Duszy Złożył .
 Włodzimierz 03-08-2019 dokonał wpisu:
 Do kal33.Jak Ty istniejesz to znaczy,że Pan Bóg istnieje.Nie wziąłeś się na tym świecie znikąd.Matka tylko przekazała życie.I nikt nie potrafi zlepić tak wszystkiego żeby stworzyć człowieka jako istoty fizycznej nie mówiąc już o tym żeby miał życie duchowe/roboty ze sztuczna inteligencją to prymityw/
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej