Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Słowniczek - Pro-Life

Scalony program prokreacji


     Cywilizacja śmierci odsłania swe oblicze poprzez nazewnictwo maskujące istotną treść używanych słów. Kamuflaż osiąga niekiedy szczyt absurdu, jak w przypadku hasła: "Bezpieczna aborcja warunkiem bezpiecznego macierzyństwa" (Konferencja w Kairze 1994 r.). Czy można mówić o macierzyństwie, powiązanym z uśmiercaniem dziecka, podkreślając równocześnie jego bezpieczeństwo?

     W dziedzinie prokreacji działalność przeciętnego lekarza oscyluje pomiędzy ochron zdrowia i jego niszczeniem. Ginekolog zalecający antykoncepcję nie jest w staanie zrozumieć sensu i znaczenia naturalnego planowania rodziny, co uwidacznia zwrot: "antykoncepcja naturalna". By uniknąć schizofrenizacji zawodu lekarza zachodzi nagląca potrzeba utworzenia scalonego programu prokreacji ekologicznej. Program ten ma wcielić w życie postulat promocji zdrowia, wysunięty przez Światową Organizację Zdrowia. Scalony program prokreacji ekologicznej umożliwi lekarzowi odróżnienie elementów pro- i antyzdrowotnych, dzięki czemu zachowa wierność przysiędze Hipokratesa, a podopiecznym pomoże zorientować się w naturze świadczonych usług. Zarys tego programu zostanie ujęty w kilku punktach:

     1. Promocja czystości jako stylu życia wyrażającego się aktywnością w przetwarzaniu elementarnych przejawów płcio-wości, aby nadać im odpowiedni wyraz w przebiegu procesu przetwarzania. Wstydliwość, jako naturalna osłona sfery intymnej, tworzy odpowiedni klimat w przebiegu procesu przetwarzania.

     2. Ukazanie dziewictwa jako stanu warunkującego twórczy dialog obu płci. Dialog umożliwia wzajemne poznanie się i wzbogacenie dzięki odmienności w psychice dziewcząt i chłopców, bez przedwczesnego i nieodpowiedzialnego angażowania zdolności prokreacyjnej. W okresie dojrzewania dziewictwo spełnia funkcję ochronną przed chorobami przenoszonymi drogą płciową. W tym okresie życia układ immunologiczny jest bezbronny wobec promiskuityzmu idącego w parze z tzw. wychowaniem bez-stresowym, na luzie.

     3. Wychowanie do integracji seksualnej. W płaszczyźnie poziomej integracja obejmuje ciążenie płci ku sobie oraz płodność jako elementy nierozłączne, warunkujące żywotność sfery płciowej. W płaszczyźnie pionowej chodzi o scalenie tego, co cielesne, z tym, co duchowe.

     4. Naturalne planowanie rodziny ukazuje ekologiczny nurt realizowania zamierzeń prokreacyjnych przez mężczyznę i kobietę związanych ze sobą więzią stałą i wyłączną.

     5. Profilaktyka prekoncepcyjna zajmuje się przygotowaniem potencjalnych rodziców do poczęcia dziecka w warunkach sprzyjających zdrowiu.

     6. Ochrona ciąży pozostaje nierozłączna z ochroną dziecka, którego zaistnienie wywołuje zmiany przystosowawcze w organizmie matki.

     7. Pedagogika prenatalna, realizowana głównie przez rodziców poczętego dziecka, obejmuje oddziaływania wychowawcze wobec dziecka w okresie jego wewnątrzmacicznego rozwoju.

     8. Zharmonizowane dwurodzicielstwo wyznacza kierunek oddziaływanie szkoły rodzenia. Sprzyja pogłębieniu więzi.

     9. Przysposobienie do naturalnego porodu stanowi główne zadanie szkoły rodzenia. Poród naturalny, to poród rodzinny.

     10. Przygotowanie do ról rodzicielskich umożliwia lepsza współpracę małżonków, zapewnia sprawniejsze wypełnienie funkcji opiekuńczych w okresie niemowlęctwa.

     11. Poród naturalny - to poród potraktowany i przeżywany jako zadanie, w wypełnieniu którego nikt nie powinien, bez uzasadnionej przyczyny, zastępować rodzącej i wspierającego ją męża.

     12. Ekologiczne karmienie wiąże się z naturalną niepłodnością w półrocznym okresie wyłącznego karmienia piersią.

     Scalony program prokreacji ekologicznej ukazuje rozległą perspektywę rozwoju ekomedycyny budującej cywilizację życia.


[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej