Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Franciszka Lebenstein

Matka Maria Izabella od Najświętszego Sakramentu

(1838 - 1918)

Wynagrodzona ufność

Matka Maria Izabella od Najświętszego Sakramentu U korzeni zakonu klarysek kapucynek w Polsce wyrósł kwiat - postać Matki Marii Izabelli Lebenstein, pierwszej opatki polskich kapucynek, wiernej duchowej córki bł. Honorata - Fundatora, której siostry tak wiele zawdzięczają w dziedzinie swego istnienia i tożsamości.

Matka Maria Izabella od Przenajświętszego Sakramentu - Franciszka Lebenstein - urodziła się 4 kwietnia 1838 r. w Łukowie k.Warszawy jako córka Wincentego i Teresy z Głódziów. W 1856 r. wstąpiła do nowo organizującego się zgromadzenia felicjanek. Była jedną z pierwszych towarzyszek Zofii Truszkowskiej - bł. Marii Angeli.

W 1860 r. matka Izabella została wybrana do powstającej Klauzury w domu macierzystym zgromadzenia na ul. Daniłowiczowskiej w Warszawie. Od kasaty felicjanek w grudniu 1864 r. przebywała wraz z felicjankami klauzurowymi w Łowiczu w klasztorze bernardynek. Sprawowała obowiązki furtianki, westiarki, mistrzyni tercjarek i socjuszki przełożonej. W 1866 r. po wyjeździe Fundatorki i przełożonej generalnej m. Angeli Truszkowskiej do Krakowa, s.Izabella została wybrana w Łowiczu na przełożoną sióstr klauzurowych.

Była osobą bardzo pokorną, cichą, delikatną w kontaktach z siostrami. Funkcję przełożonej wspólnoty pełniła również po przenosinach sióstr do Przasnysza, aż do chwili swojej śmierci w 1918 roku, tj. przez 52 lata.

W 1871 r. felicjanki klauzurowe na mocy carskiego dekretu po powstaniu styczniowym zesłane z Warszawy do Łowicza otrzymały pobernardyński klasztor w Przasnyszu. Był to dziwny dar, ponieważ towarzyszył mu zakaz przyjmowania kandydatek. Tym samym obdarowane siostry skazane zostały na wymarcie. Zrządzeniem Opatrzności jednak aż siedem sióstr przasnyskiej wspólnoty doczekało się dekretu tolerancyjnego w 1905 r. W wyniku kolejnych starań klasztor otrzymał od cara szczególną "łaskę" przyjęcia czterech kandydatek.

Wówczas matka Izabella formowała młode siostry i podtrzymywała żywotność klasztoru. Była wzorową zakonnicą. Posiadała wybitne zdolności kierowania wspólnotą opartą na zjednoczeniu serc. Była człowiekiem wiary, modlitwy i kontemplacji. Pilnie zachowywała ustawy zakonne, życie wspólne, wielkim szacunkiem darzyła kapłanów. W jednym ze swych listów wyznaje o. Honoratowi: "Ostatniemi czasy miewałam znowu stany uwielbienia dla godności kapłańskiej, do tego stopnia, że gotowam była przynajmniej w duchu ślady stóp ich całować i zazdrościć szczęścia ich tak wielkiego zbliżenia się do Przenajśw. Sakramentu. Zdawało mi się czasem, że będąc na ich miejscu, trudno by było wytrzymać, żeby tej Przen. Hostii nie przycisnąć do serca" (list z 1880 r.).

Matka Izabella była niezmiernie gorliwa, umartwiona i bardzo pokorna. Jako mężna niewiasta pragnęła całym sercem, aby kapucynki przetrwały, wierzyła też, że Bóg uczyni cud i przyjdą nowe "szczepki" i nastanie odrodzenie. Wypraszała u Boga tę łaskę swoją modlitwą i świętym życiem. Gdy jej siostry po kolei odchodziły do Boga, bohaterska opatka trwała dzielnie na swoim posterunku: pierwsza w chórze na modlitwach, pierwsza na wszystkich zajęciach zakonnych. Mimo starszego wieku godzinami klęczała wyprostowana na posadzce w chórze przed Panem Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie. W jednym z listów wyznaje: "W duchu nie raz tak czynię, myśląc, że nie puściłabym Przenajśw. Hostii od siebie dopóki bym się nie spaliła od ognia miłości z Niej tryskającego. Gdy patrzę na Przen. Sakrament w Monstrancji, podsłuchuję uderzenia Przenajświętszego Serca Pana Jezusa pod zasłoną Eucharystii" (list z 1880 r.).

W nocy siostry spotykały opatkę na modlitwie, leżącą krzyżem w chórze zakonnym. Również w celi w cichej modlitwie nieustająco błagała Boga szczególnie o przetrwanie zgromadzenia. Aby utrzymać nocną modlitwę - jutrznię, szczególny zwyczaj kapucynek, bardzo często, gdy siostry chorowały, lub odchodziły z tego świata i zmniejszała się ich liczba, wstawała sama, szła do chóru, zapalała lampkę i sama na głos odmawiała brewiarz. Rankiem budziła siostry, dzwoniła w dzwon, osobiście opiekowała się chorymi, oddawała siostrom wszystkie posługi.

Siostra Celestyna Cerulli z Przasnysza tak pisze o matce Izabelli do o. Honorata w 1884r. "Niech Ojciec będzie łaskaw i zabroni Matce, bo jak jest Jutrznia w lecie o 1-szej godzinie, żeby Matka nie wstawała dzwonić o 24:00. Matka mówi, że wstaje, bo ludzie przyzwyczajeni, że o 12 w nocy się u nas dzwoni. Późno najczęściej Matka się położy, bo w samej rzeczy w tym obowiązku nie zawsze może się wcześniej położyć; wstaje o północy zadzwonić na Jutrznię i później znów o 1-szej na mówienie Jutrzni. Rano musi Matka wstać, bywa, że jeszcze wcześniej jak o 5-tej rozbudzona. Bardzo się może wyniszczyć przez brak snu. Trudno Matkę też nakłonić czy do przyjęcia chociaż kubka mleka, żeby się posiliła trochę, opiera się temu, że zdrowa, a wygląda nieraz bardzo nędznie, ale już nawet powstrzymuję się w przyniesieniu w czem Matce jakiej ulgi, wzmocnienia sił, wiedząc, że takie wielkie trudności i opierania się temu czyni i najczęściej że nic nie chce przyjąć".

Te słowa siostry świadczą o wielkim umartwieniu Matki Izabelli, jej pragnieniu modlitwy i pokuty. Młode siostry były przez matkę Izabellę formowane w duchu franciszkańskim. Na wykładach w nowicjacie matka tłumaczyła konstytucje o. Honorata. Ze sposobu bycia matki Izabelli emanowała ogromna troska, aby nowe pokolenie nie zatraciło ducha franciszkańskiego ubóstwa. Listy świąteczne, zwłaszcza bożonarodzeniowe, pisane przez o. Honorata do wspólnoty odczytywała po Pasterce w chórze zakonnym stojąc przy żłóbku. Były to chwile wzruszające. Często powtarzała siostrom, że bardzo pragnie, aby było zachowywane we wspólnocie to wszystko, co zaleca ojciec Fundator, gdyż to jest wolą Boga i w duchu św. Franciszka i św. Klary. Ojciec Koźmiński na krótko przed swą śmiercią w roku 1915 z Nowego Miasta tak pisał do matki Izabelli: "[...] A co się tyczy mistrzyni, czyż może być lepsza nad tę, która dotąd całe zgromadzenie na duchu i w możliwej obserwancji zachowywała, nie zastąpi jej ani żadna obca, ani żaden z ojców, ani kapłan, choćby był świętym. Niech więc, Czcigodna Matka, trwa w swojej ofierze do końca i niech będzie pewna, że Bóg za nią wszystko poprowadzi, i że jej prace nad siostrami przyjmie tak jak najwznioślejsze kontemplacje... Zawsze gotowiśmy służyć Wam, wiernym oblubienicom Pańskim".

Słowa o. Honorata najpiękniej określają postać matki Izabelli - pierwszej opatki polskich kapucynek. W ostatniej chorobie uwydatniła się z całą mocą jej miłość bliźniego, bowiem umęczona wysoką gorączką jeszcze pamiętała, aby polecić siostrom przebywającego w Przasnyszu o. Kazimierza Kuderkiewicza odwieźć do kolei.

Matka Maria Izabella Lebenstein cicho odeszła do Pana po dziesięciodniowej chorobie, dnia 17 sierpnia 1918 r. w klasztorze w Przasnyszu. W podziemiach tegoż klasztoru spoczywają doczesne szczątki pierwszej długoletniej opatki kapucynek polskich i oczekują na zmartwychwstanie.

Matka Angela Truszkowska o matce Izabelli pisała do o. Honorata: "[...]Izabella jest święta" ( list z 1866 r.).

Siostry kapucynki z Przasnysza o matce Lebenstein tak pisały do o. Honorata:

"[...] Ja u Matki Izabelli widzę wszystkie cnoty dobrej zakonnicy, nawet świętej, jak się spodziewamy, że ona nią będzie, a może już jest " - s. Maria Ludwika od Krwi Przenajdroższej (1836-1919). "[...] Franciszka żaliła się na poszarpany habit. Tak mnie to dotknęło (jako westiarkę), że zaraz nazajutrz poszłam do Matki, żeby Matka pozwoliła dać jej nowy, który dla Matki był uszyty. Matka zaraz z radością na to przystała" - s. M. Salomea od Siedmiu Boleści NMP (1826-1882).

"[...] Matka taka pokorna, że księdzu nie chciała uwagi zwrócić." - s. M. Agnieszka od św. Stanisława Kostki (1836-1909).

Oddajmy teraz głos samej matce opatce Izabelli, która tak pisze o sobie z Przasnysza w roku 1878 do o. Honorata: "Główne moje postanowienia z rekolekcji są trzy: cnoty miłości Boga i bliźniego i żebym się stała cichym barankiem...".

Donata Koska OSC Cap - PrzasnyszWasze komentarze:
 Maria: 12.12.2023, 21:51
 Matko Izabelo prosze Cie w intencji blagalnej o cud uzdrowienia Syna oraz o dobra prace. W intencji pomocy Twojej w pomyslnym rozwizaniu naszych problemow:urzedowych,mieszkaniowych,remontowycvh,ekonomicznych. Z gory bardzo serdecznie dziekuje.
 basia: 01.11.2010, 00:30
 Matko Izabelo błagam o wstawiennictwo dla mojego ojca Edmunda, aby przezwyciężył nowotwór, mógł znowu chodzić i cieszyć się z nami rodzinnym życiem. Proszę abyś wyprosiła dla niego łaskę nawrócenia, ponieważ jest daleko od pana.
 Anna: 11.03.2010, 20:58
 Ufam, że dopomozesz... Ufam!!! Dopomóż, wstaw się u Boga, ktory wszystko może!
 krysia: 25.11.2009, 05:54
 Matko Izabelo wstaw sie za mna u Boga Najwyższego, o zdrowie dla dzieci męża i mnie. kasia
 oczekujaca: 12.02.2009, 17:03
 Matko Izabelo prosze goraco wstaw sie u Tatusia Niebieskiego w naszych prosbach oraz w prosbie corki i ziecia kocham cie dziekuje ci
 Iwona: 16.01.2009, 20:47
 Kochana Matko, pragnę dać świadectwo wysłuchania modlitw.Wśród innych intencji prosiłam o dobre zdanie matury przez syna mojej koleżanki Tomka. On zdał CUDOWNIE! Nikt się tego nie spodziewał, dostał odznakę wzorowego maturzysty i złotą tarczę za doskonałe wyniki. Cieszymy się i dziękujemy Ci Panie Jezu. Prosimy o dalsze łaski przy zdawaniu na studia, bo cóżby zrobiła jego biedna Mama, która sama z trudem przebija się przez życie.Kochana Matko Izabelo, bardzo proszę o modlitwę wstawienniczą w intencji Tomka, jego Mamy i jego siostry Moniki. Iwona
 Jadwiga: 16.01.2009, 20:42
 Matko Izabello, ufam, że mi pomożesz. W Tobie pokładam moją ufność i czekam z niecierpliwością na cud i na łaski, o które tak gorąco Cię proszę. Zmień moje polozenie, błagaj Boga i Maryję, delikatna Słuzebnico Boża! Chlubo klarysek kapucynek w Przasnyszu.
 Zbigniew: 15.01.2009, 22:13
 Boże, dziękuję Tobie! Dziekuję,że sprawiłeś abym Ciebie odnalazł. Dziękuję za rok bez alkoholu, ze świadomością że Jesteś. Dziękuję za mój powrót do Ciebie, do rodziny, do ludzi. Proszę Cię Boże za prezyczyną swiatobliwej Matki Izabeli, użyczaj mi nadal pogody ducha, abym idąc u Twego boku rozwijał się duchowo i stawał się godny nazwy - człowieka. Boże, spraw abym niezwłocznie, odważnie i dokładnie wypełniał Twą wolę. Dziękuję! Zbigniew ALKOHOLIK.
 janina z warszawy: 15.01.2009, 22:03
 Kochana Matko Izabelo, wstaw sie u swego Oblubieńca w Niebie za mną i moimi sprawami, uproś mi radość życia i zdrowie. jak przeprowadziłas swoje siostry z milością i troskliwościa poprzez zawiłe dni polskiego caratu, jak troszczyłaś sie o nie, tak teraz wraz z nimi z Nieba czuwaj i opiekuj sie mną.


 Jolanta: 16.10.2008, 10:32
 Framnciszko, ufam, że mi pomożesz. W Tobie pokładam moją ufność i czekam z niecierpliwoscią na cud i na łaski, o które tak gorąco Cię proszę.
 maria: 13.10.2008, 09:14
 Franciszko Lebenstein, Ty znasz moje pragnienie, błagam spełnij tę moją prośbę. Ty wiesz, jak bardzo mi na tym zależy. Usłysz mój głos, nie odmawiaj tego, o co proszę.
 mąż: 26.09.2008, 13:15
 Franciszko, pomóż mi, by moja żona umiała wybaczyć mi wszystkie krzywdy, które Jej wyrządziłem. Wiem, jak bardzo Ją raniłem przez całe życie, ile zadałem Jej bólu. Chcę wrócić do Niej i wynagrodzić wszystko i obdarzyć Ją szczęściem. Pragnę, by z mojego powodu nie uroniła już żadnej łzy. Błagam, usłysz me błaganie
 m: 26.09.2008, 11:27
 Maryjo, po raz kolejny proszę za wstawiennictwem Stanisławy, nie opuszczaj mnie w mojej potrzebie, wyjednaj u Swego Syna Najukochańszego tę łaskę, o którą tak gorąco Cię proszę. Nie odejdę od Ciebie, aż mnie wysłuchasz. Tylko Ty możesz mi pomóc, błagam spełnij moją prośbę !!! Nie pozwól, bym była zawiedziona.
 Stanisława: 31.01.2008, 20:38
 Kochana, Święta matko, siostro kapucynko! Twoje życie mnie zachwyca, porywa, mocno wierzę w Twoje wstawiennictwo u Boga, wiele jest w Niebie świętych, nie kanonizowabych przez Kościół, Ciebie matko błagam, wstaw sie za mna w mojej udręce, uproś mi u Boga łaskę..., o której wiesz. Proszę Cię o to, jesteś dla mnie wzorem miłości bliźniego, ofiary dla Królestwa Niebieskiego, zaufania Chrystusowi i pokory. Naucz mnie tych cnót poprzez to, że będziesz wstawiac się za mną u Jezusa i Maryi, których tak kochałaś na ziemi. Świeta kapucynko, módl sie za nami.
 jacek: 18.03.2007, 05:14
 Piękna Postać!!!
 maria: 04.03.2007, 16:30
 Matko Izabelo, czuwaj, matko uproś łaskę...,matko ratuj, matko wspomóż przed Obliczem Chrystusa.
 potrzebująca: 02.03.2007, 16:14
 Matko Izabelo, wstawiaj się za mną u Tronu Boga... Proszę Cię o to... Wybłagaj mi łaskę...
 robert: 01.03.2007, 20:19
 Przełożona pragnie stać się cichym barankiem?... Niesamowite!!! Święta!!!
 siostra: 01.03.2007, 20:13
 Po śmierci m.Izabelli siostry prosiły o modlitwę Siostry Franciszkanki Najświetszego Sakramentu z Kęt tymi słowami: "Pokornie prosimy o święte modlitwy za duszę ś.p. ukochanej naszej Matki Przełożonej Marii Izabelli Lebenstein, która zasnęła w Bogu d.17 sierpnia 1918 r. w klasztorze Sióstr Kapucynek w Przasnyszu w Ziemi Płockiej. Pokój Jej świętej duszy!". Ileż to mówi...
 Jadwiga: 01.03.2007, 19:32
 Wyjednaj mi u Boga cnotę pokory!
(1) [2]


Autor

Treść

Nowości

św. Bonawenturaśw. Bonawentura

Modlitwy do św. BonawenturyModlitwy do św. Bonawentury

Litania do św. BonawenturyLitania do św. Bonawentury

Modlitwa do św. Pompiliusza Marii PirrottiegoModlitwa do św. Pompiliusza Marii Pirrottiego

Nie umiem się modlić jak Niemiec...Nie umiem się modlić jak Niemiec...

ks. Romuald Laquaks. Romuald Laqua

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej