Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

św. Jerzy

(zm. ok. 304)

Jerzy Święty Jerzy - wspaniały rycerz - przedstawiany zwykle w sztuce i malarstwie, na ognistym rumaku, godzący włócznią w straszliwego smoka. Jest on jednym z tych świętych, którego osoba otoczona została licznymi legendami, mitami czy wprost baśniami. Jest jednak postacią historyczną.

Święty Jerzy - żołnierz i męczennik - należy do najbardziej znanych świętych, zarówno w Kościele Wschodnim jak i Zachodnim. O jego życiu i działalności mamy bardzo skąpe wiadomości. Kiedy bowiem Bliski Wschód czyli Małą Azję zajęli Turcy, wówczas dążyli do całkowitego wyniszczenia tam chrześcijaństwa i zatarcia po nim wszelkich śladów. Burzono świątynie i miejsca kultu. Niszczono obrazy rzeźby oraz pomniki - wszystko co miało jakikolwiek związek z chrześcijaństwem. Pozostał jednak wśród wiernych nadal kult świętych męczenników za wiarę w Chrystusa, a wśród nich także - bardzo żywy - kult świętego Jerzego, żołnierza i męczennika.

W starożytności chrześcijańskiej kult św. Jerzego był szczególnie żywy. Cesarz Konstantyn Wielki już na początku IV wieku wzniósł w Jerozolimie ku jego czci wspaniałą bazylikę, której ślady odkryto w 1953 roku. W VI wieku jego grób w Lyddzie, w Palestynie był miejscem licznych pielgrzymek; tam w szczególny sposób oddawano cześć Świętemu.

Według mnóstwa żywotów świętego Jerzego, ojciec jego Geroncjusz miał pochodzić z Persji, a matka Polocronia z Kapadocji. Było to małżeństwo bardzo pobożne. Największy ból sprawiało im to, że byli bezdzietni. Do Boga zanosili liczne prośby, czynili pokutę, pościli - a wszystko w tym celu by uprosić sobie u Boga dziecię. Dopiero w późnej starości Bóg wysłuchał ich prośby i dał im syna - Jerzego. Urodził się w Kapadocji. Wychowany w wielkiej trosce przez rodziców w wierze Chrystusowej. Wzrastał "w mądrości i łasce u Boga i ludzi". Jako młodzieniec szlachetny i wzorowy był przykładem dla swoich kolegów. Wnet zaciągnął się do wojsk cesarskich. Jako legionista doszedł stopniowo do rangi wyższego oficera. Kiedy rozszalało się prześladowanie chrześcijan za cesarza Dioklecjana, Jerzy był wysokim urzędnikiem rzymskim - trybunem, czyli naczelnikiem miejscowego garnizonu w randze pułkownika. Ponieważ chrześcijaństwo coraz więcej rozszerzało się przenikając także w szeregi wojsk cesarskich, dlatego cesarz wydał dekret zabraniający przyjmowania wiary chrześcijańskie a wszystkim żołnierzom nakazał złożyć ofiarę prze posągami bóstw pogańskich - rzymskich.

Jerzy zdawał sobie dobrze sprawę z tego, co go czek kiedy ujawni się, że jest chrześcijaninem. Zresztą nigdy nie krył się ze swoimi przekonaniami religijnym. Był człowiekiem przykładnym, wzorowym, prostolinijnym. Wiary swojej się nie wstydził. Wiedział, że czeka go prześladowaniejako wyznawcę Chrystusa. Majątek swój rozdał ubogim, a wezwany przed cesarza zdecydowanie odmówił złożenia ofiar bóstwom pogańskim i wyrzeczenia się chrześcijaństwa. Dla przykładu i zastraszenia innych poddano go najpierw przesłuchaniom a następnie wyjątkowo okrutnym torturom. Rzeczywiście musiały one być wielkie, skoro Kościół Wschodni - wśród tak licznych męczenników tego okresu - jemu dał tytuł Wielkiego Męczennika.

Śmierć męczeńską poniósł prawdopodobnie w Lyddzie (Diospolis) - później od jego imienia nazwanym Georgiopolis (Georgius - Jerzy) - około 304 roku. Jego bohaterskie życie opisywano w wielu krajach w licznych życiorysach, ukazując go jako wzorowego rycerza, oficera wysokiego stopnia w wojsku cesarskim, nad wyraz odważnego, odznaczającego się miłosierdziem wobec ubogich i nieszczęśliwych, gorliwego apostoła Chrystusowego, podejmującego zdecydowanie wszelkiego rodzaju cierpienia dla Kościoła i Wiary Chrystusowej.

Kult świętego Jerzego rozpowszechnił się zaraz po śmierci i dość wcześnie objął wszystkie kraje wokół Morza Śródziemnego. Najpierw w Egipcie, na Cyprze, w Azji Mniejszej, gdzie było ponad 60 miejsc jego kultu, a potem i w innych krajach. Na Kaukazie cała prowincja otrzymała swoją nazwę od jego imienia: Georgia - Gruzja. Kult jego w Kościele Wschodnim był tak popularny, że wysunął się na pierwsze miejsce po Matce Najświętszej i świętym Michale.

W Kościele Zachodnim kult świętego Jerzego datuje się już od VI wieku. Wówczas w Rzymie zbudowano kościół pod jego wezwaniem. Wkrótce i inne miasta w Italii oddawały się jego przemożnej opiece, obierając go sobie za patrona, jak np. Ferrara, która od czasu wypraw krzyżowych posiadała relikwie jego głowy. Krzyżowcy bowiem przyczynili się w znacznej mierze do rozpowszechnienia jego kultu na Zachodzie Europy. Po wyprawach krzyżowych święty Jerzy stał się głównym patronem rycerstwa europejskiego, zaś Anglia obrała go w 1222 roku swoim szczególnym patronem. Jest także patronem różnych bractw i stowarzyszeń kościelnych; ustanawiano także odznaczenia świętego Jerzego, zwane orderami. Na przykład w Anglii order świętego Jerzego nazwano "Orderem Podwiązki". Jest także patronem Litwy, która jego postać ma w swoim herbie.

Do Polski kult św. Jerzego przybył wraz z przyjęciem chrześcijaństwa, a więc już w drugiej połowie X wieku. Jemu była poświęcona kaplica grodowa w Gnieźnie. Wiele miast polskich posiada jego wizerunek swoim herbie. Archidiecezja białostocka obrała go sobie głównym patronem, a diecezja pelplińska drugorzędnym patronem.

Jego wizerunek umieściło w swoim herbie Wielkie Księstwo Moskiewskie. Z jego wyobrażeniem bito tam monety, a w muzeach rosyjskich znajduje się wiele ikon jemu poświęconych.

Od jego imienia ponad sto miejscowości w naszym kraju wzięło swoją nazwę.

Modlitwy do św. Jerzego

Litania do św. JerzegoLitania do św. Jerzego

Modlitwa do św. JerzegoModlitwa do św. Jerzego

Zobacz więcej

Popularnością ustępował jedynie Matce Bożej i św. Michałowi ArchaniołowiPopularnością ustępował jedynie Matce Bożej i św. Michałowi Archaniołowi

ks. Michał Chorzępa CMWasze komentarze:
 Sylvia: 06.10.2023, 07:51
 Święty Jerzy, bardzo Cię proszę o uzdrowienie mojego syna Daniela z choroby skóry AZS, i ciężkiej alergii aby mógł normalnie żyć i jeść. BÓG ZAPŁAĆ Sylvia
 JERZY : 02.06.2023, 09:44
 Mój patronie proszę Cię, miej mnie w swojej opiece.
 Darek: 25.03.2023, 11:41
 Święty Jerzy. Spraw, aby córka wiodła żyjąc w zdrowiu dobre i szczęśliwe życie.
 Lucyna: 30.12.2022, 21:50
 Święty Jerzy, proszę Cię o wstawiennictwo za mną, uproś uzdrowienie aparatu wzrokowego, Ty wiesz. Proszę o uzdrowienie dla G. jego jelita grubego, przepuklin, wątroby, skóra, kolany, ręce, skóra., Ty wiesz... Proszę też o uzdrowienie dla dla Z. i dla J., Ty wiesz...
 Izabela : 05.01.2022, 11:57
 Św Jerzy.. Zwracam się do Ciebie Zabierz ode mnie te uciążliwa chorobę i jej zapach boję się byłeś i jesteś wojownikiem w zbroi o św przybądź pokonaj ja dla mnie dziękuję
 Gracey: 08.01.2018, 14:29
  Święty Jerzy pomóż swojemu Imiennikowi, mojemu bratu, żeby zrozumiał swój błąd, okupił winy i wrócił do Pana Boga.
 Jerzy: 24.05.2017, 01:19
 Św Jerzy, wspomóż mnie w modlitwie i działaniu, proszę pokornie, ufam, że czuwasz na de mną - nie przypadkiem. Doświadczam Twego istnienia. Proszę o wstawiennictwo w dążeniu do prawdy. Pomóż mi zrealizować plan Boży, który moi rodzice nadali mi na Chrzcie Świętym.
 Irena: 11.12.2015, 10:18
 Św.Jerzy patronie mojego męża daj mu zdrowie ,tak bardzo mu potrzebne.
 inka: 24.04.2015, 03:50
 Święty Jerzy mój patronie zawsze stawaj w mej obronie a swoimi modlitwami racz obdarzy mnie łaskami .Amen.


 balkin: 22.08.2014, 19:02
 Autor tego artykułu kłamie!! Twierdzi że burzono wtedy pomniki rzeźby itp...ja przypominam że KK zezwolił na tworzenie pomników dopiero w VII w!
 Jerzy: 24.04.2014, 21:28
 Św. Jerzy, mój patronie, czekam na spełnienie prośby o którą proszę Cię już dwa lata. Wierzę w Twoje wstawiennictwo u Boga,który Cię wysłucha bo byłeś wzorowym chrześcijaninem i oddałeś życie za Prawdę.Byleś odważny, mądry, czysty, wzorem do naśladowania i szlachetnym w swoim życiu. Jestem dumny z Ciebie. Pomóż mi także naśladować Ciebie.
 piotr: 23.04.2014, 21:17
 Św Jerzy dzięki ci że za Twoją przyczyną zbliżam się do BOGA. Opiekuj się moim biznesem i dobrami . Wstaw się aby pomyślnie przynosiły mi pokój i dobro i aby rozsiewały na spotykanych po drodze życia ludzi same pozytywne odczucia.
 wodnik: 18.09.2013, 21:30
 Św. Jerzy, pragnę być szlachetnym człowiekiem takim jak Ty. Pomóż mi w życiu zawodowym i prywatnym. Pomóż mi spełnić moje najskrytsze mażenia.
 Jerzy: 22.04.2012, 14:23
 Św. Jerzy, mój dobry Patronie, uproś mi u Pana Boga łaskę pozytywnego załatwienia sprawy i odzyskania bezprawnie mi zabranych pieniędzy przez Exim, Ukraiński Bank we Lwowie. To była kradzież w biały dzień, oparta na kłamstwie oraz ich zaborczej zachłanności typu homo-sovieticus, zdolnej do oszustwa.
 J012V2V23: 23.02.2012, 15:02
 SW JERZY POMOZ MI W PRACY DODAJ MI WIARY I SIL I POMOZ SPELNIC MOJE PLANY MARZENIA W DOMU W PRACY I UZDROW MNIE
 alutka: 12.12.2011, 11:37
 św Jerzy -proszę uproś zdrowie dla mego taty (Jerzego) Pomóż mojemu Mężowi uporać się ze swoim gniewem i synowi ze swymi słabościami i mnie nie opuszczaj...
 Kropelka: 11.10.2011, 22:46
 Św. Jerzy tak bardzo bardzo Cię proszę pomóz mi
 kropelka: 30.08.2011, 13:02
 Św. Jerzy zawsze broniłeś słabych i biednych. Błagam Cię pomóż mi. Wstaw się za mną do Pana Jezusa i Jego Matki Nieustającej Pomocy. Uproś slub kościelny. Pomóż mi.
 WITOLD: 04.06.2011, 16:14
 Św.Jerzy!Prosze Cię o bogosławieństwo w sprawach zawodowych i finansowych!Błagam Cię o wstawiennictwo u naszgo Pana!Usłych me wołanie!
 kropelka: 22.03.2011, 17:47
 Św. Jerzy błagam Cię o cud, o rzecz niemożliwą i wierzę w Twoją pomoc. Tak bardzo Cię proszę o ślub kościelny. Jesteś patronem rycerzy a mój ukochany jest rycerzem dzisiejszych czasów. Błagam pomóż.
(1) [2]


Autor

Treść

Nowości

Modlitwy do Ducha ŚwiętegoModlitwy do Ducha Świętego

Litania do Ducha ŚwiętegoLitania do Ducha Świętego

Modlitwa o siedem darów Ducha ŚwiętegoModlitwa o siedem darów Ducha Świętego

Medytacja na Zesłanie Ducha ŚwiętegoMedytacja na Zesłanie Ducha Świętego

Jezus daje Ducha Świętego (J 20, 19-23)Jezus daje Ducha Świętego (J 20, 19-23)

Niech zstąpi Duch Twój! Historyczna homilia Jana Pawła IINiech zstąpi Duch Twój! Historyczna homilia Jana Pawła II

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej