Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Pius XI - Papież trzech jubileuszy

Ambrogio Damiano Achille Ratti urodził się 31 maja 1857 roku w rodzinie właściciela małej przędzalni. Już w wieku 10 lat rozpoczął swoje pierwsze nauki. Następnie z tytułem doktora ukończył filozofię w Akademii św. Tomasza, prawo kanoniczne na Gregorianum i teologię na uniwersytecie Sapienza.

Pontyfikat Piusa XI cechowat głęboki humanizm i dążenie do pokoju

Benedykt XV w roku 1918 mianował go wizytatorem apostolskim w Polsce, bez uprawnień dyplomatycznych. Gdy powstała II Rzeczpospolita Polska uznana przez państwa Ententy Ambrogio Damiano Achille Ratti pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego w Polsce, jak również funkcję wizytatora apostolskiego w strefie rosyjskiej.

W lutym 1922 roku został wybrany na tron Piotrowy przyjmując imię Piusa XI. Nowy papież zaskoczył wszystkich udzielając błogosławieństwa urbi et orbi (nie praktykowane od 1870 roku) z loży błogosławieństw Bazyliki św. Piotra. W1929 roku Pius XI doprowadził do rozwiązania i zawieszenia sporu z rządem włoskim podpisując pakty laterańskie.

W święto Wniebowstąpienia nastąpiło tradycyjne ogłoszenie Roku Świętego 1925. Bulla Infinita Dei miseńcordia ukazywała nadzwyczajną ważność tego Jubileuszu. Piusowi XI zależało bowiem, aby ten Rok Jubileuszowy miał charakter wybitnie misyjny - dlatego zorganizowano w Ogrodach Watykańskich i pałacu wielką wystawę misyjną. Do Rzymu przybyły rzesze wiernych z całego świata, kroniki historyczne podają liczbę 600 tys. pątników.

W przededniu zakończenia Jubileuszu 1925 Roku Pius XI ustanowił liturgiczne święto Chrystusa Króla.

Z okazji 50-lecia kapłaństwa Pius XI ogłosił w roku 1929 Jubileusz nadzwyczajny. Podczas tego Jubileuszu wyróżniała się pielgrzymka seminarzystów przybyłych z wszystkich stron świata.

Jubileusz Odkupienia w roku 1933 był następnym nadzwyczajnym Rokiem Świętym ogłoszonym przez Piusa XI. W bulli "Quod nuper", ogłaszającej ten Jubileusz Pius XI wyraźnie zaakcentował ideę powszechności odkupienia.

Z pielgrzymowaniem związany jest też znak Drzwi Świętych, otwartych po raz pierwszy w Bazylice Najświętszego Zbawiciela na Lateranie podczas Jubileuszu roku 1423. Symbolizują one przejście z grzechu do łaski, do jakiego powołany jest każdy chrześcijanin. Jezus powiedział: "Ja jestem bramą" (J 10, 7), aby ukazać, że nikt nie może mieć dostępu do Ojca inaczej, jak tylko przez Niego. Fakt, że Jezus tak określa samego siebie, potwierdza, iż jest On jedynym Zbawicielem posłanym przez Ojca. Istnieje tylko jedna brama, która pozwala wejść do życia w komunii z Bogiem: jest nią Jezus, jedyna i ostateczna droga zbawienia. Tylko do Niego można odnieść w pełni słowa Psalmisty: "Oto jest brama Pana, przez nią wejdą sprawiedliwi" (Ps 118 [117], 20).

Incarnationis Mysterium Jan Paweł II

Warto wiedzieć!

  • Pius XI w swojej pierwszej encyklice Ubi arcano Dei ogłoszonej w 1922 roku podkreślał i wskazywał na zgubne skutki wojny. Jednocześnie encykliką tą papież rozpoczął działalność Akcji Katolickiej.

  • W encyklice Divini Redemptoris z 1937 roku Pius XI stanowczo przeciwstawił się komunizmowi, jego założeniom społecznym i politycznym.

  • 10 lutego 1925 roku Pius XI podpisał konkordat z Polską, a 20 czerwca 1927 roku mianował kardynałem arcybiskupa poznańskiego i gnieźnieńskiego Augusta Hlonda.

  • Pius XI 20 lipca 1933 roku podpisał konkordat z Niemcami, który niestety zaostrzył reżim hitlerowski.

  • 14 marca 1937 roku Pius XI wydał encyklikę Mit brennender Sorge, w której co prawda skrytykował praktyki hitlerowskie, ale nie napiętnował samego faszyzmu. Po publikacji encykliki wzmogły się prześladowania Kościoła na terenie faszystowskich Niemiec.
Sprawdź, czy zapamiętałeś...
  1. Dlaczego Piusa XI nazywamy papieżem trzech Jubileuszy?
  2. Piusowi XI zależało, aby Rok Jubileuszowy 1925 miał charakter wybitnie ...?
  3. Jakie stanowisko zajął Pius XI wobec polityki Hitlera?

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej