Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Alfabetyczny spis imion słowiańskich

B
Bądzimierz - 23 II
Bądzisław - 12 VII
Bądzisława -18 II
Blizbor - 12 III 
Bogdan - 19 III
Bogdana - 6 II 
Boguchwał -18 III 
Boguchwała - 23 XI 
Bogudar - 9 XI 
Bogumił - 10 VI 
Bogumiła - 20 VI 
Bogurad - 24 II 
Bogusąd - 13 I 
Bogusław - 29 IV 
Bogusława - 29 V 
Boguwola - 8 XII 
Bolebor - 25 II 
Boleczest - 24 X 
Bolemierz - 6 I 
Bolemysł - 29 XI 
Bolesław - 19 VIII 
Borzymierz - 9 I 
Borzysław - 10 VI 
Borzysława - 2 VIII 
Borzywoj - 5 IV 
Bożebor - 27 IV 
Bożeciech - 21IX 
Bożeciecha - 14 III 
Bożydar - 9 V 
Bożysław - 19 III 
Bożysława - 31 V 
Bratumił - 18 X 
Bratumiła - 4 XII 
Brodzisław - 1 VIII 
Bronimierz - 20 V 
Bronisław - 6 X 
Bronisława - 1 IX 
Broniwoj - 22 VI 
Budzigniew - 15 XI 
Budzimierz - 16 VI 
Budzisław - 1 III 
Budzisława - 20 X 
Budziwoj - 23 V

C
Chociebor - 6 VII 
Chociemierz - 13 VI 
Chociesław - 7 I 
Chwalibóg - 24 I 
Chwalimierz - 8 VII
Chwalisław - 3 XI
Chwalisława - 30 IV
Ciechomierz - 7 VI
Ciechosław - 13 V
Ciechosława - 30 VI
Cierpisława - 29 VII
Cieszygor - 3 IV
Cieszymierz - 24 VIII
Cieszymysł -18 XI
Cieszyrad -19 IV
Cieszysław - 1 X
Cieszysława - 24 V
Czcibor - 12 XI
Czcibora -15 V
Czcirad - 29 III
Czesław - 20 VII
Czesława - 12 I
Częstobor - 30 III
Częstogniew - 5 X
Częstomierz -10 V
Częstowoj - 30 VIII

D
Dadźbog - 29 IX
Dalebor - 29 VI
Dalegor - 22 VIII
Dalemierz - 5 XI
Dobiegniew - 20 I
Dobiemierz - 7 VIII
Dobiemiest - 26 XI
Dobiesław - 14 V
Dobiesława - 14 II
Dobrociech - 5 VI
Dobrogost - 14 VII
Dobromierz - 4 I
Dobromierza - 31 III
Dobromiła - 11 X
Dobromysł - 22 I
Dobronieg - 29 II
Dobroniega - 26 VIII
Dobrosław - 10 I
Dobrosława - 9 IV
Dobrowiest - 28 XII
Dobrowieść - 23 VI
Dobrowit - 18 IX
Dobrowoj - 14 VIII
Domamierz - 21 VI
Domarad - 16 VIII
Domasław - 15 I
Domasława - 7 IX
Domawit - 29 XII
Drogomierz - 22 XII
Drogomił - 21 IV
Drogomyśl - 17 VI
Drogosław - 17 XI
Drogosława - 11 III
Dziadumiła - 30 I
Dzierżykraj - 17 VII
Dzierżymierz - 14 X
Dzierżysław - 16 VII

G
Gniewomierz - 8 II
Godzimierz - 31 X
Godzisław - 22 III
Godzisława - 24 XII
Gorzysław - 9 II
Gościmierz - 15 III
Gościmił - 4 VI
Gościerad - 28 XI
Gościsław - 18 IV
Gościsława - 15 X
Gościwit - 6 V
Grodzisław - 10 IV
Grzymisław - 12 X
Grzymisława - 24 XII

I
Imisław - 30 IX
Imisława - 25 V

J
Jaczewoj - 17 VIII
Jarogniew - 6 XII
Jaromierz - 11 IV
Jaropełk - 18 I
Jarosław - 25 IV
Jarosława - 21 I

K
Kazimierz - 4 III
Kanimierz - 20 VI
Krzesimierz - 11 I
Krzesisław - 28 III
Krzesisława - 22 III
Krzywosąd - 3 VIII

L
Leszek - 3 VI
Lubogost - 29 X
Lubomierz -1 V
Lubomierza - 21 III
Lubomysl - 15 VII
Ludmiła - 7 V
Ludomierz - 10 XI
Lutobor - 19 VII
Lutogniew - 11 V
Lutomierz - 10 X
Lutomysł - 25 III
Lutosław - 26 X

Ł
Łękomierz - 26 IX

M
Męcimierz - 21 VIII
Mieczysław - 1 I
Mierogniew - 24 VI
Mieronieg - 4 VIII
Mieroniega - 19 XI
Mierosław - 26 II
Mierosława - 26 VII
Miłobrat - 31 VII
Miłogost - 8 III
Miłograd - 9 VIII
Mirosław - 3 VII
Mirosława - 2 II
Miłostryj - 16 III
Miłowit - 25 I
Miłowuj - 20 IX
Modliboga - 16 II
Modlibóg - 18 VI
Moj mierz - 3 IX
Morzysław - 13 IX
Mścibor -10 IX
Mścigniew - 19 XII
Mścisław - 8 I
Mścisława - 9 III
Mściwoj - 4 XI
Myślibor - 18 V
Myślimierz - 14 IV

N
Naczesław - 11 IX
Nadbor - 28 II
Nadmierz - 7 III
Nawój - 20 IV
Niedamierz -16 XI
Niegomierz - 17 II
Niegosław - 6 VIII
Niegosława - 1 VII
Niemsta - 9 VI
Niezamysł - 8 VIII
Nieznamierz - 25 V
Nieznawuj - 4 X
Ninogniew - 14 VI
Ninomysł - 7 XII
Nosisław - 16 IV

P
Pakosław - 5 III
Pęcisław - 24 XI
Pęcisława - 5 XII
Pękosław - 19 V
Prosimierz - 22 IX
Przecław - 7 IV
Przecława - 21 V
Przedbórz - 27 IX
Przedpełk - 9 X
Przedwoj - 23 XI
Przemił - 7 XI
Przemysław - 13 IV
Przybyczest - 28 IV
Przybygniew - 15 XI
Przybymierz - 27 VII
Przybyrad - 15 II
Przybysław - 27 I
Przybysława - 22 X
Przybywoj - 5 VII

R
Racibor - 29 VIII
Racimierz -19 I
Racisław - 2 VI
Radociech -16 IV
Radogost - 14 I
Radomierz - 28 I
Radomił - 11 VI
Radomiła - 13 VII
Radomysł - 27 XII
Radosław - 2 III
Radosława - 8 IX
Radowit - 27 V
Radowuj - 2 VII
Radzimierz -12 IX
Radzisław - 16 X
Radzisława - 10 XII
Radziwoj - 10 VII
Rościgniew - 4 IX
Rościmierz - 27 III
Rościsław - 17 I
Rościsława - 7 X

S
Sambor - 25 X
Sądomierz - 2 IV
Sądosław - 30 X
Sędzimierz - 20 XI
Sędzisław - 16 IX
Sędzisława - 7 VII
Sędziwoj - 8 XI
Sieciesław - 25 VIII
Sieciesława - 8 IV
Siemidrog - 12 IV
Siemirad - 1 II
Siemisław - 13 X
Siemomysł - 14 IX
Siemowit - 19 X
Sierosław - 3 X
Sierosława - 27 II
Siestrzemił - 27 X
Siestrzewit - 20 II
Skarbimierz - 26 I
Sławobor - 14 XII
Sławomierz - 17 V
Sławomiera - 23 XII
Sobiesąd - 9 IX
Sobiesław - 20 VIII
Sobiesława - 1 XII
Spycigniew - 31 I
Spycimierz - 26 IV
Spycisław - 11 XI
Stanimierz - 2 X
Stanisław - 8 V, 13 XI
Stanisława - 5 VIII
Stojgniew - 27 XI
Stojmierz - 2 XI
Stojsław - 21 VII
Stronisław - 26 VIII
Stronisława - 5 IX
Strzeżymierz - 22 IV
Strzeżysław - 2 I
Strzeżysława - 5 II
Strzeżywoj - 4 V
Sulibor - 17 XI
Sulimierz - 30 V
Sulirad - 23 VIII
Sulisław - 7 II
Sulisława -17 X
Suliwoj -12 XII

Ś
Świętobor - 6 IV
Świętomierz - 28 VII
Świętomierza - 11 II
Świętopełk - 1 VI
Świętosław - 31 VIII
Świętosława - 3 V

T
Tęgomierz - 25 XI
Toligniew - 13 II
Tolimierz - 12 VII
Tolisław - 1 IV
Tolisława - 26 VI
Trzebiemierz - 15 VIII
Trzebiesław - 13 I
Trzebiesława - 12 II
Trzebomysł - 16 V
Trzebowit - 6 XI
Twardosław - 21 XI
Tworzymierz - 26 III
Tworzysław - 31 XII
Tworzysława - 18 VIII

U
Ubysław - 30 VII
Uniedrog - 30 XII
Uniegost - 24 IX
Uniemysł - 2 II
Uniewit - 6 IX
Unimierz - 2 XII
Unisław - 18 VII

W
Warcisław - 1 XI
Wielisław - 4 VII
Wielisława - 9 XII
Wierzchosław - 10 VIII
Wierzchosława - 3 III
Więcemierz - 19 IX
Więcemił - 26 V
Więcemiła - 22 VII
Więcerad - 6 VI
Więcesław - 28 IX
Więcesława -18 II
Witomierz - 2 V
Witomysł - 2 IX
Witosław - 15 VI
Witosława - 4 II
Włodzimierz - 16 I
Włodzisław - 27 VI, 25 IX
Włodzisława - 13 XII
Włodziwoj - 11 VIII
Włościbor - 5 I
Włościsław - 23 X
Włościsława - 3 I
Woj bor - 13 VIII
Wojciech - 23 IV
Wojciecha - 24 VII
Wojmierz - 11 XII
Wojsław - 6 III
Wojsława - 8 X
Wolimierz -15 XII
Wrócimierz - 28 V
Wrócisław - 22 II
Wrócisława - 23 I
Wróciwoj - 26 XII
Wszebad - 9 VII
Wszebor - 27 VII
Wszebora - 27 X
Wszeciech - 28 X
Wszegniew - 15 IV
Wszemierz - 18 XII
Wszemił - 12 V
Wszemiła - 22 XI
Wszerad - 14 XI
Wyszemierz - 12 VI
Wyszeniega - 21II
Wyszesław - 8 VI
Wyszesława -11 VII

Z
Zbromierz - 24 IV
Zbrosław - 28 VI
Zbygniew -17 III
Zbylut - 2 XII
Zbysław - 23 III
Zbysława - 30 XI
Zdzibor - 5 V
Zdzimierz - 4 IV
Zdzisław - 29 I
Zdzisława - 16 XII
Zdziwoj - 26 VI

Z
Żelisław - 23 VII
Żerosław -17 XIIWasze komentarze:
 DAN: 09.01.2023, 22:28
 Piękne
(1)


Autor

Treść

Nowości

Nowenna do Świętego Szarbela - dzień 1Nowenna do Świętego Szarbela - dzień 1

św. Makryna Młodszaśw. Makryna Młodsza

Modlitwa do św. Makryny MłodszejModlitwa do św. Makryny Młodszej

św. Arseniuszśw. Arseniusz

Modlitwa do św. ArseniuszaModlitwa do św. Arseniusza

Jakie materace są najlepsze dla dzieci i młodzieży?Jakie materace są najlepsze dla dzieci i młodzieży?

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023


Warning: A non-numeric value encountered in /home/platne/serwer18859/public_html/ludzie/back.htm on line 8
[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej