Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Alfabetyczny spis imion słowiańskich

B
Bądzimierz - 23 II
Bądzisław - 12 VII
Bądzisława -18 II
Blizbor - 12 III 
Bogdan - 19 III
Bogdana - 6 II 
Boguchwał -18 III 
Boguchwała - 23 XI 
Bogudar - 9 XI 
Bogumił - 10 VI 
Bogumiła - 20 VI 
Bogurad - 24 II 
Bogusąd - 13 I 
Bogusław - 29 IV 
Bogusława - 29 V 
Boguwola - 8 XII 
Bolebor - 25 II 
Boleczest - 24 X 
Bolemierz - 6 I 
Bolemysł - 29 XI 
Bolesław - 19 VIII 
Borzymierz - 9 I 
Borzysław - 10 VI 
Borzysława - 2 VIII 
Borzywoj - 5 IV 
Bożebor - 27 IV 
Bożeciech - 21IX 
Bożeciecha - 14 III 
Bożydar - 9 V 
Bożysław - 19 III 
Bożysława - 31 V 
Bratumił - 18 X 
Bratumiła - 4 XII 
Brodzisław - 1 VIII 
Bronimierz - 20 V 
Bronisław - 6 X 
Bronisława - 1 IX 
Broniwoj - 22 VI 
Budzigniew - 15 XI 
Budzimierz - 16 VI 
Budzisław - 1 III 
Budzisława - 20 X 
Budziwoj - 23 V

C
Chociebor - 6 VII 
Chociemierz - 13 VI 
Chociesław - 7 I 
Chwalibóg - 24 I 
Chwalimierz - 8 VII
Chwalisław - 3 XI
Chwalisława - 30 IV
Ciechomierz - 7 VI
Ciechosław - 13 V
Ciechosława - 30 VI
Cierpisława - 29 VII
Cieszygor - 3 IV
Cieszymierz - 24 VIII
Cieszymysł -18 XI
Cieszyrad -19 IV
Cieszysław - 1 X
Cieszysława - 24 V
Czcibor - 12 XI
Czcibora -15 V
Czcirad - 29 III
Czesław - 20 VII
Czesława - 12 I
Częstobor - 30 III
Częstogniew - 5 X
Częstomierz -10 V
Częstowoj - 30 VIII

D
Dadźbog - 29 IX
Dalebor - 29 VI
Dalegor - 22 VIII
Dalemierz - 5 XI
Dobiegniew - 20 I
Dobiemierz - 7 VIII
Dobiemiest - 26 XI
Dobiesław - 14 V
Dobiesława - 14 II
Dobrociech - 5 VI
Dobrogost - 14 VII
Dobromierz - 4 I
Dobromierza - 31 III
Dobromiła - 11 X
Dobromysł - 22 I
Dobronieg - 29 II
Dobroniega - 26 VIII
Dobrosław - 10 I
Dobrosława - 9 IV
Dobrowiest - 28 XII
Dobrowieść - 23 VI
Dobrowit - 18 IX
Dobrowoj - 14 VIII
Domamierz - 21 VI
Domarad - 16 VIII
Domasław - 15 I
Domasława - 7 IX
Domawit - 29 XII
Drogomierz - 22 XII
Drogomił - 21 IV
Drogomyśl - 17 VI
Drogosław - 17 XI
Drogosława - 11 III
Dziadumiła - 30 I
Dzierżykraj - 17 VII
Dzierżymierz - 14 X
Dzierżysław - 16 VII

G
Gniewomierz - 8 II
Godzimierz - 31 X
Godzisław - 22 III
Godzisława - 24 XII
Gorzysław - 9 II
Gościmierz - 15 III
Gościmił - 4 VI
Gościerad - 28 XI
Gościsław - 18 IV
Gościsława - 15 X
Gościwit - 6 V
Grodzisław - 10 IV
Grzymisław - 12 X
Grzymisława - 24 XII

I
Imisław - 30 IX
Imisława - 25 V

J
Jaczewoj - 17 VIII
Jarogniew - 6 XII
Jaromierz - 11 IV
Jaropełk - 18 I
Jarosław - 25 IV
Jarosława - 21 I

K
Kazimierz - 4 III
Kanimierz - 20 VI
Krzesimierz - 11 I
Krzesisław - 28 III
Krzesisława - 22 III
Krzywosąd - 3 VIII

L
Leszek - 3 VI
Lubogost - 29 X
Lubomierz -1 V
Lubomierza - 21 III
Lubomysl - 15 VII
Ludmiła - 7 V
Ludomierz - 10 XI
Lutobor - 19 VII
Lutogniew - 11 V
Lutomierz - 10 X
Lutomysł - 25 III
Lutosław - 26 X

Ł
Łękomierz - 26 IX

M
Męcimierz - 21 VIII
Mieczysław - 1 I
Mierogniew - 24 VI
Mieronieg - 4 VIII
Mieroniega - 19 XI
Mierosław - 26 II
Mierosława - 26 VII
Miłobrat - 31 VII
Miłogost - 8 III
Miłograd - 9 VIII
Mirosław - 3 VII
Mirosława - 2 II
Miłostryj - 16 III
Miłowit - 25 I
Miłowuj - 20 IX
Modliboga - 16 II
Modlibóg - 18 VI
Moj mierz - 3 IX
Morzysław - 13 IX
Mścibor -10 IX
Mścigniew - 19 XII
Mścisław - 8 I
Mścisława - 9 III
Mściwoj - 4 XI
Myślibor - 18 V
Myślimierz - 14 IV

N
Naczesław - 11 IX
Nadbor - 28 II
Nadmierz - 7 III
Nawój - 20 IV
Niedamierz -16 XI
Niegomierz - 17 II
Niegosław - 6 VIII
Niegosława - 1 VII
Niemsta - 9 VI
Niezamysł - 8 VIII
Nieznamierz - 25 V
Nieznawuj - 4 X
Ninogniew - 14 VI
Ninomysł - 7 XII
Nosisław - 16 IV

P
Pakosław - 5 III
Pęcisław - 24 XI
Pęcisława - 5 XII
Pękosław - 19 V
Prosimierz - 22 IX
Przecław - 7 IV
Przecława - 21 V
Przedbórz - 27 IX
Przedpełk - 9 X
Przedwoj - 23 XI
Przemił - 7 XI
Przemysław - 13 IV
Przybyczest - 28 IV
Przybygniew - 15 XI
Przybymierz - 27 VII
Przybyrad - 15 II
Przybysław - 27 I
Przybysława - 22 X
Przybywoj - 5 VII

R
Racibor - 29 VIII
Racimierz -19 I
Racisław - 2 VI
Radociech -16 IV
Radogost - 14 I
Radomierz - 28 I
Radomił - 11 VI
Radomiła - 13 VII
Radomysł - 27 XII
Radosław - 2 III
Radosława - 8 IX
Radowit - 27 V
Radowuj - 2 VII
Radzimierz -12 IX
Radzisław - 16 X
Radzisława - 10 XII
Radziwoj - 10 VII
Rościgniew - 4 IX
Rościmierz - 27 III
Rościsław - 17 I
Rościsława - 7 X

S
Sambor - 25 X
Sądomierz - 2 IV
Sądosław - 30 X
Sędzimierz - 20 XI
Sędzisław - 16 IX
Sędzisława - 7 VII
Sędziwoj - 8 XI
Sieciesław - 25 VIII
Sieciesława - 8 IV
Siemidrog - 12 IV
Siemirad - 1 II
Siemisław - 13 X
Siemomysł - 14 IX
Siemowit - 19 X
Sierosław - 3 X
Sierosława - 27 II
Siestrzemił - 27 X
Siestrzewit - 20 II
Skarbimierz - 26 I
Sławobor - 14 XII
Sławomierz - 17 V
Sławomiera - 23 XII
Sobiesąd - 9 IX
Sobiesław - 20 VIII
Sobiesława - 1 XII
Spycigniew - 31 I
Spycimierz - 26 IV
Spycisław - 11 XI
Stanimierz - 2 X
Stanisław - 8 V, 13 XI
Stanisława - 5 VIII
Stojgniew - 27 XI
Stojmierz - 2 XI
Stojsław - 21 VII
Stronisław - 26 VIII
Stronisława - 5 IX
Strzeżymierz - 22 IV
Strzeżysław - 2 I
Strzeżysława - 5 II
Strzeżywoj - 4 V
Sulibor - 17 XI
Sulimierz - 30 V
Sulirad - 23 VIII
Sulisław - 7 II
Sulisława -17 X
Suliwoj -12 XII

Ś
Świętobor - 6 IV
Świętomierz - 28 VII
Świętomierza - 11 II
Świętopełk - 1 VI
Świętosław - 31 VIII
Świętosława - 3 V

T
Tęgomierz - 25 XI
Toligniew - 13 II
Tolimierz - 12 VII
Tolisław - 1 IV
Tolisława - 26 VI
Trzebiemierz - 15 VIII
Trzebiesław - 13 I
Trzebiesława - 12 II
Trzebomysł - 16 V
Trzebowit - 6 XI
Twardosław - 21 XI
Tworzymierz - 26 III
Tworzysław - 31 XII
Tworzysława - 18 VIII

U
Ubysław - 30 VII
Uniedrog - 30 XII
Uniegost - 24 IX
Uniemysł - 2 II
Uniewit - 6 IX
Unimierz - 2 XII
Unisław - 18 VII

W
Warcisław - 1 XI
Wielisław - 4 VII
Wielisława - 9 XII
Wierzchosław - 10 VIII
Wierzchosława - 3 III
Więcemierz - 19 IX
Więcemił - 26 V
Więcemiła - 22 VII
Więcerad - 6 VI
Więcesław - 28 IX
Więcesława -18 II
Witomierz - 2 V
Witomysł - 2 IX
Witosław - 15 VI
Witosława - 4 II
Włodzimierz - 16 I
Włodzisław - 27 VI, 25 IX
Włodzisława - 13 XII
Włodziwoj - 11 VIII
Włościbor - 5 I
Włościsław - 23 X
Włościsława - 3 I
Woj bor - 13 VIII
Wojciech - 23 IV
Wojciecha - 24 VII
Wojmierz - 11 XII
Wojsław - 6 III
Wojsława - 8 X
Wolimierz -15 XII
Wrócimierz - 28 V
Wrócisław - 22 II
Wrócisława - 23 I
Wróciwoj - 26 XII
Wszebad - 9 VII
Wszebor - 27 VII
Wszebora - 27 X
Wszeciech - 28 X
Wszegniew - 15 IV
Wszemierz - 18 XII
Wszemił - 12 V
Wszemiła - 22 XI
Wszerad - 14 XI
Wyszemierz - 12 VI
Wyszeniega - 21II
Wyszesław - 8 VI
Wyszesława -11 VII

Z
Zbromierz - 24 IV
Zbrosław - 28 VI
Zbygniew -17 III
Zbylut - 2 XII
Zbysław - 23 III
Zbysława - 30 XI
Zdzibor - 5 V
Zdzimierz - 4 IV
Zdzisław - 29 I
Zdzisława - 16 XII
Zdziwoj - 26 VI

Z
Żelisław - 23 VII
Żerosław -17 XIIWasze komentarze:
 DAN: 09.01.2023, 22:28
 Piękne
(1)


Autor

Treść

Nowości

św. Ryszardśw. Ryszard

Modlitwa do św. RyszardaModlitwa do św. Ryszarda

Modlitwa do św. TeodoraModlitwa do św. Teodora

Podziękowanie wiarąPodziękowanie wiarą

Drogowskaz katolika abstynentaDrogowskaz katolika abstynenta

Doniosły wniosek z postępu nauki i technikiDoniosły wniosek z postępu nauki i techniki

Najbardziej popularne

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Godzina ŁaskiGodzina Łaski

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud


Warning: A non-numeric value encountered in /home/platne/serwer18859/public_html/ludzie/back.htm on line 8
[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2023 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej