Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Rycerstwo Niepokalanej w Polsce

     Dzieło Ml zapoczątkowane 16 października 1917 r. w Rzymie, gdzie Św. Maksymilian Kolbe studiował teologię, zostało przeszczepione w 1919 r. do Krakowa. W Polsce trafiło na podatny grunt głęboko zakorzenionej pobożności maryjnej. Stowarzyszenie, które w Rzymie było odpowiedzią na ataki na Kościół katolicki, przede wszystkim masonerii, w Polsce stało się ruchem przenikającym niemal do wszystkich środowisk społecznych.

     MI w Polsce i na świecie

     Do dziś - według Ksiąg wpisów prowadzonych w Niepokalanowie - do Rycerstwa Niepokalanej w Polsce zapisało się ok. 1,9 min osób (dla przykładu: od stycznia 1999 r. do października 2001 r. wstąpiło ok. 70 tys. osób). Ta ogólna liczba 1,9 min obejmuje również zapisanych w Księgach wpisów, które zaginęły albo uległy zniszczeniu z przyczyn od Niepokalanowa niezależnych. Byli też tacy, którzy wstępowali do MI, ale nie zostali zarejestrowani imiennie, gdyż ze względu na inwigilację władz komunistycznych w okresie terroru stalinowskiego nie zawsze prowadzono Księgi (ograniczano się do Sprawozdań rocznych, w którch podawano zazwyczaj same liczby przyjętych). Do powyższej liczby zapisanych do Rycerstwa Niepokalanej należy jeszcze dodać zapisanych w Księgach wpisów, które znajdują się w siedzibach lokalnych MI w Polsce.

     Na świecie liczba członków Rycerstwa Niepokalanej sięga 4 min. Dzieło to jest obecne w 46 krajach na pięciu kontynentach, posiada liczne kanonicznie erygowane siedziby i 27 centrów narodowych (Niepokalanowów).

     Wspólnoty i Koła Stowarzyszenia

     Obecnie istnieje w Polsce 125 Wspólnot Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej" na szczeblu lokalnym, które posiadają swój zarząd i asystenta kościelnego, co zapewnia im stałą opiekę duchową oraz swobodną działalność w parafii, zgodnie ze Statutami Generalnymi i własnym Regulaminem. Ponadto działa ok. 220 Kół MI (w tym ok. 120 dobrze zorganizowanych), które mają animatora i opiekuna duchowego. Istnieje już jeden Regionalny Ośrodek Rycerstwa Niepokalanej w Kielcach, który ma swój zarząd i asystenta kościelnego mianowanego przez biskupa, kilka innych jest na etapie przedstawiania biskupom diecezjalnym kandydatów, celem nominacji asystenta kościelnego (S. G., art. 38). Tworzenie Ośrodków regionalnych na pewno usprawni działalność Stowarzyszenia w diecezjach, a tym samym w całym Kościele polskim.

     Nadzieja przyszłości...

     Rycerstwo Niepokalanej w naszym kraju ma jeszcze do przebycia długą drogę, ponieważ wartość charyzmatyczna MI wraz z całą najgłębszą motywacją jej przyjęcia nie została ciągle w pełni doceniona ani też skutecznie przemyślana. Należy mieć nadzieję, że fascynacja, szczególnie ludzi młodych, dziedzictwem kolbiańskim (ok. 40% wpisujących się do MI i ok. 60% uczestniczących w rekolekcjach w duchu MI - to ludzie młodzi), doprowadzi do odmłodzenia szeregów Rycerstwa i głębszej obecności MI w życiu Kościoła. Dotychczasowy rozwój Stowarzysznia pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość.


Renata Kupis Sekretarz Stowarzyszenia MI

Rycerz Niepokalanej
Kwiecień 2002


   

Sychar. Ile jest warta Twoja obrączka? Sychar. Ile jest warta Twoja obrączka?
Anna Jedna
Niniejsza książka to pomoc dla tych, którzy chcą zachować wierność małżeńską, niezależnie od okoliczności i ludzkiej słabości. To także znakomity podręcznik Bożej mądrości i Bożej miłości dla tych, którzy przygotowują się do zawarcia sakramentalnego małżeństwa... » zobacz więcej


Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej