Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Miłość i orędownictwo

Kiedy w 1917 r. objawiła się Najświętsza Maryja Panna trojgu dzieciom w Portugalii, w miejscowości Fatima, zachęciła ludzi do nabożeństwa do swego Niepokalanego Serca: "aby ubłagać nawrócenie grzeszników, zadośćuczynić za przewinienia wobec Boga i za wszystko, co obraża Niepokalane Serce Maryi". Konieczność zwrócenia szczególniejszej uwagi na objawienia w Fatimie pojawia się stąd, że właśnie tam sama Najświętsza Maryja Panna wskazała na kult swego Serca jako ratunek dla współczesnego świata. Właściwie dopiero od objawień fatimskich datuje się oficjalne uznanie święta Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i wprowadzenie go do liturgii Kościoła powszechnego. Po soborowej reformie liturgicznej święto Niepokalanego Serca Maryi znalazło się w sobotę po uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego, a na dzień 22 sierpnia wyznaczono nowe święto maryjne - Królowej świata, które ustanowił także papież Pius XII encykliką Ad caeli Reginam z dnia 11 października 1954 r.

Objawienia fatimskie i oddanie świata Niepokalanemu Sercu Maryi przez Piusa XII w 1942 r spowodowały wzrost kultu Serca Maryi. W 1944 r., papież ustanawia święto Niepokalanego Serca Maryi na dzień 22 sierpnia, na zakończenie oktawy Wniebowzięcia. "Jest w najwyższym stopniu odpowiednie - uzasadnił Ojciec Święty - aby lud chrześcijański, który od Chrystusa i Maryi otrzymał życie Boże, oddawszy należny hołd Najświętszemu Sercu Jezusa, oddał podobne hołdy pobożności, miłości, wdzięczności i wynagrodzenia również najukochańszemu Sercu Niebieskiej Matki". Nowa reforma liturgii w 1961 r. - przeniosła święto Niepokalanego Serca Maryi na sobotę po uroczystości Serca Jezusowego. Kult Niepokalanego Serca Maryi został znów powiązany z kultem Serca Jezusowego. Zmiana ta została wprowadzona dla podkreślenia, że Serce Boskiego Zbawiciela ma być czczone nadal w Sercu Niepokalanej Maryi. Oba święta pozostają we wzajemnym głębokim odniesieniu.

Orędzie z Fatimy jest w swej istocie wezwaniem do nawrócenia i pokuty, tak jak Ewangelia. Wołanie to rozległo się na początku XX w. I stąd zostało skierowane szczególnie do obecnego stulecia. Wydaje się, że orędzie Najświętszej Maryi Panny należy odczytywać w świetle "znaków czasu", znaków naszych czasów.

Wezwanie do pokuty jest wezwaniem matczynym, a jednocześnie mocnym i jednoznacznym. Miłość, która "współweseli się prawdą" (por. IKor 13,6), jest wymagająca i zdecydowana. Wezwanie do pokuty łączy się, jak zawsze, z wezwaniem do modlitwy. Zgodnie z tradycją wielu wieków Matka Boża Fatimska wskazuje na różaniec, w którym czuje się Ona z nami w szczególny sposób zjednoczona. Ona sama modli się z nami.

Kluczowym pojęciem fatimskiego orędzia jest słowo "nawrócenie". Nawrócenie jest tutaj równoznaczne ze słowem "zwycięstwo". Maryja objawia się także po to, by wezwać do modlitwy za grzeszników. Natura ludzka bytuje w stanie upadku grzechu pierworodnego i trudno jej trwać w wierności przykazaniu Boga, które powinno skłaniać do kroczenia drogą miłości, do unikania grzechu, do życia w łasce i świętości. Dlatego każdego dnia coraz więcej maluczkich pozwala się zwieść przez niepohamowany egoizm, zazdrość i nieczystość. Najłatwiejszą i najmniej winną ofiarą staje się młodzież i dzieci. Przypadł im los życia w latach, kiedy świat stał się gorszy, niż był w czasach potopu. Jak wiele dusz idzie do piekła, bo nie ma nikogo, kto modliłby się za nie! Maryja powiedziała to Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji, gdy ukazała się im w Fatimie. Dzisiaj mówi nam: ileż dusz możecie ocalić od ognia piekielnego i doprowadzić do Raju, jeżeli każdego dnia będziecie się ze Mną modlić za nie i poświęcać! Celem walki nie jest zniszczenie przeciwnika, ale jego uratowanie przez nawrócenie.

Maryja mówi o nawróceniu Rosji. Z pewnością ma tu na myśli nie Rosję w sensie etnograficznym, ale cały system bezbożnego komunizmu, który tam znalazł swoją siedzibę. Chodzi o nawrócenie tych wszystkich niewolników kłamstwa i żądzy władzy, którzy stworzyli cały system polityczny i nim kierują. Tak rozumiane zwycięstwo, jako nawrócenie, jest celem Chrystusowego dzieła odkupienia. Taki ostateczny cel walki musimy mieć jasno w swojej świadomości! Tylko Bóg może nawrócić serce człowieka. Z drugiej strony dla Boga nie ma nic niemożliwego, nie wolno nam wątpić w możliwość nawrócenia grzesznika. Bóg dla nawrócenia grzeszników chce się posłużyć naszymi modlitwami. Musi to być modlitwa wielkiej wiary i ufności. Cała ludzkość, a zwłaszcza niektóre narody, poszczególni ludzie doświadczają wojen, terroryzmu, niepokojów, przygnębienia i smutków. Matka Zbawiciela, przekonuje nas, że powinnis'my porzucić wszelkie szaleństwo i wejść na drogę ukazaną przez Syna Bożego, naszego Zbawiciela, bo "czas jest krótki" i trzeba nam się codziennie nawracać. Być może największe niebezpieczeństwo tkwi w naszej własnej niezdolności przyjęcia orędzia fatimskiego takim, jakie ono jest.

Dla wszystkich ludzi na całym świecie celem orędzia fatimskiego jest to, iż winni przestać obrażać Boga jak ujmują to słowa papieża Piusa XII: "Miłość i orędownictwo Niepokalanego Serca Maryi przyspieszą tryumf Królestwa Bożego i cały świat, zawarłszy pokój i pojednawszy się z Bogiem, ogłosił Ją błogosławioną i wraz z Nią zaintonuje od jednego do drugiego krańca ziemi odwieczny Magnificat chwały, miłości, dziękczynienia Sercu Jezusa, bo w Nim tylko może znaleźć Prawdę, Życie i Pokój".

O. Stanisław M. Kałdon OP


   

Wasze komentarze:
 xxx: 05.01.2009, 18:57
 Sługa Boży Jan Paweł II (+ 2005): "Posłuszni wezwaniu, które Maryja skierowała do wierzących właśnie w Fatimie, módlmy się i pokutujmy w intencji Kościoła, uświęcenia kapłanów, nawrócenia grzeszników i pokoju na świecie." - 14 maja 2000 — Watykan. Rozważanie przed modlitwą "Regina caeli"
(1)


Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej