Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Miłość polega na dawaniu czy braniu jakiegoś dobra?

Są młodzi, kochają się i dążą do małżeństwa, które przedstawia im się jako szczęście, a więc wielkie dobro. Ale zapytajmy ich co rozumieją przez miłość, na czym ona polega? Na braniu czy na dawaniu jakiegoś dobra?

Miłość uczuciowa i "dobrej woli"

Oczywiście, powiedzą, że szczęście we dwoje to zarazem branie i dawanie - wzajemnie sobie udzielana radość bycia razem. Lecz jeśli tak, to dlaczego tyle jest nieszczęśliwych małżeństw i rozwodów wśród tych, którzy kiedyś pobrali się z miłości?

Dlaczego tak się dzieje? Otóż dlatego, że w erotyzmie tak często - wręcz powszechnie - za miłość bierze się tylko uczucie. Ten stan oczarowania, radości, zachwytu tak jest wysławiany przez poetów i pisarzy, tyle hymnów pochwalnych brzmi na jego cześć, że łatwo może się wydawać, iż jest to najwyższa wartość w życiu i ona tylko decyduje o małżeńskim szczęściu. Tymczasem jeśli, abstrahując od erotyzmu, zastanowimy się, czym w ogóle jest miłość, zauważymy, że istnieją dwa jej rodzaje. Pierwszy z nich to właśnie miłość uczuciowa, która, powstając pod wpływem uroku i zalet osoby kochanej, pożąda tych "dóbr", pragnie ich i potrzebuje - jest to więc miłość "biorąca". Owszem - jest skłonna do dawania i ofiarności, ale tylko dopóki trwa to uczucie oczarowania i pragnienia. A wiadomo, że uczucia są nietrwałe i zmienne - pod wpływem różnych czynników mogą zapalać się i gasnąć.

Drugi rodzaj to miłość "dobrej woli". Jest to świadczenie dobra, a więc "dawanie", które może, lecz nie musi, łączyć się z "braniem", z otrzymywaniem jakiejś uczuciowej satysfakcji. To "dawanie" w zasadzie niezależne jest od uczuć. Istotne jest tu nastawienie woli, zrozumienie i poczucie obowiązku. Dobro, które świadczymy, oceniamy rozumem w zgodzie z porządkiem moralnym a więc z prawem Bożym.

Klasycznym przykładem miłości "dobrej woli" jest nakazana przez Chrystusa miłość bliźniego, a w tym również miłość nieprzyjaciół. Wyraźnie widać różnicę między tą miłością a uczuciem, choć w pewnych sytuacjach pozytywne uczucia mogą jej towarzyszyć. Ale nie możemy przecież uczuciowo kochać każdego na ulicy spotkanego człowieka, a każdy jest bliźnim, któremu w razie potrzeby musimy okazać taką czy inną pomoc, świadcząc dobro. Jeszcze wyraźniej widać to w miłości nieprzyjaciół - tu czasem nawet trudno o współczucie czy litość, a nieraz trzeba zwalczyć bardzo negatywne uczucia, by swemu wrogowi świadczyć dobro. Podany przez Chrystusa opis Sądu Ostatecznego mówi też, że nie z uczuć będziemy sądzeni, lecz z czynów.

Wracając do miłości uczuciowej, zauważmy, że nasza zdolność do niej jest ograniczona - w taki sposób kochać możemy tylko niektóre osoby, sprawy czy idee, z takich czy innych powodów bardzo nam bliskie i drogie. Można tu wyróżnić pewne miłości "naturalne" wynikające z duchowo-cielesnej natury człowieka i z jego podstawowych dążeń. Będzie to miłość erotyczna czy rodzicielska, także patriotyczna miłość ojczyzny. A również miłość do Boga jako do najlepszego Ojca i Dawcy wszelkiego dobra. I widać wyraźnie, że ta "naturalna" uczuciowa miłość w różnych swych postaciach służy pewnym nadrzędnym celom, jest energią bardzo pomocną w ich realizacji.

Miłość do Boga pomaga służyć Mu i oddawać należną cześć. Miłość ojczyzny bardzo zwiększa siły i zapał w pracy dla jej dobra. Miłość erotyczna służy zawarciu małżeństwa i rozwojowi rodziny. Miłość rodzicielska ma za cel prawidłowe wychowanie dzieci. Każde z tych życiowych zadań jest bardzo ważne, a zarazem bardzo trudne, wymaga wielkiej ilości wysiłków, wytrwałości, ofiarności, przezwyciężania poważnych nieraz trudności. Wielką pomocą są tu właśnie te naturalne miłości, angażujące w różnych sytuacjach zarówno sferę popędów, jak i sferę uczuć wyższych, duchowych.

Miłość uczuciowa jest ważną siłą napędową i źródłem energii, ale sama nie wystarczy. Bo każda siła może działać zarówno w dobrym, prawidłowym, jak i w złym kierunku. Może realizować zamierzony szlachetny cel, jak i błąkać się po manowcach powodując złe skutki. Np. uczuciowa miłość do Boga, jeśli ma słabe korzenie, może trwać póki trwa szczęście i zadowolenie, a gdy Bóg wystawia na próbę, nie wysłuchuje modlitw, dopuszcza cierpienie, miłość taka nieraz załamuje się, człowiek odchodzi nawet od wiary. Gorący i porywczy uczuciowy patriotyzm może przez zapalczywe i nieprzemyślane decyzje ściągać na ojczyznę ciężkie klęski. A ileż ciężkich błędów popełnia zaślepiona miłość macierzyńska, szukając w dziecku swego własnego ambitnego zadowolenia, nieraz wypaczając jego charakter i całe życie. To samo w jeszcze znacznie wyższym stopniu odnosi się do miłości erotycznej. Wiemy, ile może ona powodować krzywd, cierpień i życiowych tragedii.

Fatalną rolę odgrywa tu owo ubóstwianie miłości - te wszystkie poetyckie slogany i wielbiące hymny, które w erotycznej uczuciowej miłości widzą jakąś nadrzędną wspaniałą siłę. Taką, której nic się nie oprze, która wszystko usprawiedliwia i dla której wszystko trzeba poświęcić. W ten sposób traktowana miłość łatwo staje się siłą złą, która niszczy to, czemu ze swej natury miała służyć. Klasycznym przykładem są tu rozwody, niszczenie rodziny z powodu "miłości" do innej osoby. "Zakochałem się, więc się ożeniłem - teraz kocham inną, więc muszę się rozwieść", oto często spotykane rozumowanie, w którym nie ma śladu zrozumienia i miejsca dla miłości "dobrej woli".

Źródłem miłości jest Bóg. I nasze życiowe zadania oraz służące im uczucia do Niego mają prowadzić, Jemu służyć. Aby nie mylić tego celu i drogi, w każdej uczuciowej miłości bardzo ważny i konieczny jest duży udział i stała współpraca miłości "dobrej woli", która, kierując się rozumem, trzeźwo ocenia sytuację, analizuje błędy i wskazuje właściwe rozwiązania zgodne z prawem Bożym. A stale mobilizując wolę pilnie strzeże moralnego porządku i nawet gdyby uczucie zanikło, nadal wiernie służy nadrzędnej sprawie.

Lecz tam, gdzie patronuje "dobra wola", tam uczucie nie zanika - przeciwnie, coraz bardziej się rozwija, a z nim razem i małżeńskie szczęście. Nad tą rolą "dobrej woli" w ich miłości głęboko powinni zastanowić się ci wszyscy młodzi ludzie, którzy twierdzą, że się kochają i dążą do małżeństwa.

Doc. dr med. Kinga Wiśniewska-RoszkowskaWasze komentarze:
 marzena aneta: 18.03.2023, 11:41
 Miłość polega na dawaniu czy braniu jakiegoś dobra? proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję proszę dla mnie o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode ubezpieczenie zdrowotne z urzędu pracy zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 marzena aneta: 13.03.2023, 15:11
 proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie tym dziękuję proszę dla mnie o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode ubezpieczenie zdrowotne z urzędu pracy zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 marzena aneta: 30.10.2022, 18:14
 Boże kocham Cię proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję proszę o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego dziękuję modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to droga którą docieramy do marzeń dziękuję
(1)


Autor

Treść

Nowości

sw. Szymon z Lipnicysw. Szymon z Lipnicy

Modlitwa do św. Szymona z LipnicyModlitwy do św. Szymona z Lipnicy

Litania do św. Szymona z LipnicyLitania do św. Szymona z Lipnicy

sw. Fryderyk z Utrechtusw. Fryderyk z Utrechtu

Modlitwa do św. Fryderyka z UtrechtuModlitwa do św. Fryderyka z Utrechtu

ks. Alojzy Arendtks. Alojzy Arendt

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej