Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Chwasty i grzechy językowe

     Wielokrotnie pisałem na tych łamach o problemach związanych z szeroko rozumianą poprawnością językową: normie, kryteriach i sposobach oceniania zjawisk językowych, błędach, wyjątkach itp. Te zagadnienia, a zwłaszcza kwestia błędów językowych, żywo interesują wielu Polaków - nawet tych, którzy na co dzień nie zajmują się językiem. Wystarczy przejrzeć choćby dowolne fora czy dyskusje internetowe, aby przekonać się, jak często we, wpisach podnosi się kwestię różnego rodzaju błędów popełnionych czy to przez autora komentowanego artykułu, czy też przez innych dyskutantów. Niestety, nie zawsze przekłada to na poprawność i sprawność językową samych krytyków - w ich wypowiedziach także bez trudu znaleźć można liczne przykłady naruszania norm językowych. Mimo to wpisy takie często są bardzo emocjonalne i zawierają wiele określeń wartościujących, a popełnianie błędów (szczególnie tych najbardziej rażących, zwłaszcza ortograficznych) uważa się za kompromitujące.

     Tradycja refleksji krytycznych nad stanem polszczyzny jest bardzo długa: uwagi takie znaleźć można w choćby pismach pisarzy oświecenia czy romantyzmu, którzy krytykowali zwłaszcza zbyt duży wpływ języków obcych i bezkrytyczne przyjmowanie zapożyczeń (choć z drugiej strony np. Norwid bardzo krytycznie odnosił się do puryzmu narodowego). Nieco później powstają prace mające już bardziej zdyscyplinowany charakter i formę zbiorów porad lub wykazów błędów. Można tu przywołać kilka publikacji z II połowy XIX wieku: O skażeniu języka polskiego w dziennikach i innych pismach, osobliwie w Galicji (1870), Błędy nasze w mowie i piśmie ku szkodzie języka polskiego popełniane oraz prowincjonalizmy (1876), o skażeniu obecnem języka polskiego w prasie (1881), Barbaryzmy i dziwolągi językowe (1888).

     Choćby tytuły przywołanych prac świadczą o tym, że błędy językowe od dawna traktowano jako zjawisko groźne dla polszczyzny. W tytułach tych występują też interesujące silnie wartościujące określenia błędów i ich wpływu na język (barbaryzmy, dziwolągi, skażenie). Jeśli przyjrzymy się publikacjom współczesnym, to okaże się, że także w nich liczne są emocjonalne i metaforyczne określenia błędów. Badająca to zagadnienie Ewa Rudnicka zwraca uwagę, że szczególnie częste (i mające korzenie w XIX-wiecznych dyskusjach o roli językoznawcy i leksykografa) jest odwoływanie się do metaforyki związanej z ogrodnictwem i uprawą roli. Błędy nazywane są więc chwastami, które się sadzi, które się pienią, proces ich rozprzestrzeniania się w języku - zachwaszczaniem go czy też rozplenianiem się, a działalność zmierzająca do ich eliminowania - odchwaszcza- niem czy też wyplenianiem chwastów.

     Drugi krąg metaforycznych określeń odsyła do pojęcia grzechu. Najczęściej po prostu określa błąd językowy jako grzech lub grzeszek (jedna z nowszych publikacji nosi tytuł #Wpadki@grzechy językowe w mediach), który można popełnić. Często mówi się też o tym, że ktoś grzeszy błędami językowymi albo nie grzeszy poprawnością językową (choć wyrażenie nie grzeszyć czymś to już utrwalony frazeologizm - można też przecież nie grzeszyć urodą, inteligencją czy poczuciem humoru). Zdarza się ponadto, że ktoś kogoś rozgrzesza (lub nie rozgrzesza) z jakichś językowych błędów i usterek.

     Najczęstszym przenośnym określeniem błędu językowego jest jednak nie chwast czy grzech, ale byk. Historia tej nazwy jest bardzo ciekawa, ale to już materiał na osobny tekst.

dr Tomasz Korpysz

Autor jest językoznawcą, pracownikiem UKSW i UW

Tekst pochodzi z Tygodnika

16 grudnia 2018   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej