Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Zaradźmy niepłodności

Rozmowa z prof. Bogdanem Chazanem, ginekologiem położnikiem, wieloletnim konsultantem krajowym w dziedzinie położnictwa i ginekologii, członkiem komisji problemowych Regionalnego Biura Europy Światowej Organizacji Zdrowia i Rady Europy

Panie Profesorze, coraz częściej słyszymy o epidemii niepłodności. Czy rzeczywiście jest to problem na dużą skal?

- Niepłodność jest to stan, kiedy w małżeństwie po roku regularnego współżycia płciowego, przy niestosowaniu żadnych metod ani środków ograniczających płodność nie dochodzi do poczęcia dziecka. Stan ten dotyczy około 10-20 proc. małżeństw. U części par, których płodność jest tylko zmniejszona, dochodzi do poczęcia dziecka po upływie czasu dłuższego ni?rok.

Prawdopodobnie częstość niepłodności si?zwiększa. Przyczyniaj?si?do tego coraz wcześniejsze podejmowanie współżycia, zmiany partnerów i związane z tym choroby przenoszone drog?płciow? Także palenie papierosów, alkohol, narkotyki sprzyjaj?zaburzeniom płodności. Wszystkie te czynniki s?szczególnie niebezpieczne u osób w młodym wieku. Możliwe, że obecnie niepłodność jest częściej wykrywana, częściej korzysta si?z pomocy lekarskiej, wykonuje badania, większa jest potrzeba wiedzy na temat stanu własnego zdrowia. Badania o częstości niepłodności utrudnia niekiedy ambiwalentny stosunek do własnej płodności, stosowanie metod zmniejszających płodność.

Jakie s?współcześnie najczęstsze przyczyny niepłodności?

- Przyczyny mog?by?zarówno po stronie męża, jak i żony. Do najczęstszych przyczyn po stronie kobiety należą zaburzenia owulacji, niedrożność jajowodów (najczęściej pozapalna), przyczyny immunologiczne. Niepłodność męska może by?następstwem stanów zapalnych, chorób immunologicznych, genetycznych, niekorzystnych wpływów środowiskowych.

Istniej?przypadki, kiedy medycyna nie znajduje tych przyczyn niepłodności, a para nie może mie?dziecka. Czy wówczas możemy mówi?o niepłodności?

- Medycyna zna uwarunkowania, przyczyny niepłodności. Trudniej jest ustali?przyczyn?w przypadku konkretnej pary, mog?występowa?niezależnie od siebie dwie przyczyny niepłodności, co nie zwalnia lekarza z obowiązku wykrywania innych. Ale jest to równie?niepłodność.

Kiedy należy podjąć decyzj?o leczeniu?

- Aby podjąć leczenie, trzeba najpierw postara?si?wykry?przyczyn?lub przyczyny. Nie jest to łatwe i czasem si?nie udaje. Po roku niezachodzenia w ciąż?trzeba si?zająć tym problemem.

W jaki sposób powinna przebiega?prawidłowa diagnoza niepłodności?

- Rozpoznawanie przyczyn niepłodności powinno by?prowadzone według schematu znanemu każdemu lekarzowi. Niektóre, początkowe badania można wykona?w poradni dla kobiet i szpitalu rejonowym, i od tego trzeba zacząć. Bardziej skomplikowane procedury wykonuje si?w wyspecjalizowanych ośrodkach. Idealnie byłoby wykona?wszystkie potrzebne badania w jednym ośrodku: badanie nasienia mężczyzny, badania hormonalne i immunologiczne, ocen?drożności jajowodów, skorzysta?z pomocy psychologicznej i prawnej. W tym samym miejscu powinny by?dostępne metody lecznicze. Jednak takich ośrodków w Polsce jest niewiele. Pacjentki niepotrzebnie trac?czas, postępowanie przebiega według różnych koncepcji. S?te?sytuacje, kiedy pary zbyt mocno przywiązane do jednego lekarza, poddaj?si?niekończącym si? kosztownym badaniom, diagnozom, z których nic nie wynika. Brakuje czasem racjonalnego podejścia ze strony opieki medycznej. Należałoby opracowa?i wdroży?program prewencji płodności i jej leczenia.

Istniej?ośrodki, czasem z szyldem klinik leczenia niepłodności, gdzie wykonuje si?zapłodnienie pozaustrojowe...

- Przy pomocy procedur "wspomaganego rozrodu" nie wspomaga si?zwykle, wbrew nazwie, naturalnych mechanizmów odpowiedzialnych za płodność, ale je wyłącza, obchodzi, uruchamiając procesy nieobecne w organizmie kobiety w naturalnych warunkach, a samo zapłodnienie odbywa si?w szklanym naczyniu (stąd nazwa "in vitro"). Okazuje si? że rozwój dzieci poczętych w ten sposób częściej przebiega nieprawidłowo.

Na co uczuli?małżeństwa, by opieka nad nimi w przypadku niepłodności była jak najbardziej właściwa?

- Trzeba poszuka?lekarzy, do których można mie?zaufanie, którzy podchodz?w sposób odpowiedzialny do swojego zawodu, nie przekraczaj?swoich kompetencji, nie bior?si?za co? czego nie potrafi? Przykładem takiej nieodpowiedzialności jest sytuacja, kiedy kobieta w małym szpitalu poddawana jest operacji plastycznej jajowodów. Taka sytuacja nie powinna mie?miejsca. Trzeba powiedzie? że większość lekarzy podchodzi do swojego zawodu w sposób właściwy. W przypadkach leczenia niepłodności zachowanie odpowiednich standardów etycznych jest szczególnie potrzebne.

Bardzo dziękuj?za rozmow?

Małgorzata Jędrzejczyk

Tekst pochodzi gazety

Dodatek "W Rodzinie"

Pomoc dla niepłodnych małżeństw
(Duszpasterstwo Małżeństw Pragnących Potomstwa)

Na Msze Święte w intencji potomstwa zapraszamy w każdą drugą niedzielę miesiąca do kościoła NMP Matki Miłosierdzia w Warszawie przy ulicy Świętego Bonifacego 9 do Kaplicy bł. Jerzego Matulewicza.

Najbliższa Msza Święta 11 września 2022 2021 r. godz. 16

Nasza wspólnota:
ks. Tomasz Nowaczek MIC - duszpasterz wspólnoty
oraz grupa małżeństw...

strona: www.pragniemypotomstwa.pl
e-mail: pragniemypotomstwa@gmail.com

Jak nie zwiariować podczas starań o dziecko Jak nie zwiariować podczas starań o dziecko
Katarzyna Jarosz
Napisałam to wszystko, by wam powiedzieć, że nie jesteście same w tym, co przeżywacie i że to, co przechodzicie jest normalne. Ja was rozumiem. Bo po prostu jestem jedną z was... » zobacz więcej

Czekając na dziecko Czekając na dziecko
Katarzyna Jarosz
Katarzyna Jarosz jest mężatką od 2004 r. Wraz z mężem, Tomaszem, prowadzi portal katolicki www.adonai.pl; od 2008 r. współtworzy warszawskie Duszpasterstwo Niepłodnych Małżeństw. Od 1,5 roku jest matką adopcyjną Michałka... » zobacz więcej

Wasze komentarze:
 edyta: 03.10.2013, 13:44
 My się staramy już 7 lat, odmawiałam modlitwę pompejańską, lika nowenn, tajemnice szczęścia, obydwoje modlimy się o dziecko, nie mamy przeciwskazań medycznych do poczęcia, regularnie jeździmy do lekarza naprotechnologa i ogolnie jest ok, a dziecka nadal nie ma, dlaczego? :(
 Iza i Mariusz : 23.08.2010, 17:05
 Błagam Cię MATECZKO BOŻA O TO abyśmy mieli dzieciątko już czekamy na nie 6 lat .ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI .prosimy o dar macierzyństwa .
 Piotrek i Kasia: 05.02.2010, 21:08
 Witamy wszystkich Chcemy się podzielić dobrą nowiną. Po pierwsze o to nie traćcie nadziej, chociaż wiemy że to tak łatwo nam napisać, módlcie Się i proście Pana Boga o dar macieżyństwa. Staraliśmy się o dziecko przez ponad rok od ślubu, cały czas modliliśmy się o dar macieżyństwa i przyjęcia woli Bożej jeśli miało by być inaczej, ale wciąż plany Pana Boga były inne niż nasze. Zaczęliśmy odprawiać pięć pierwszych piątków miesiąca w intencji poczęcia naszego dziecka, jadąc do Gietrzwałdu do Mateczki Bożej. Tam Odmawialiśmy różaniec i drogę krzyżową oraz korzystaliśmy z sakramentu spowiedzi , Prosząc Mateczkę Bożą o cud. Ku naszemu zaskoczeniu, Po pięciu miesiącach moja żona zaszła w ciążę, jest teraz w 8 miesiącu i modlimy się teraz o szczęśliwe rozwiązanie. Ogromnie Się Radujemy , że nasze modlitwy przed obrazem Mateczki Bożej Gietrzwałdzkiej zostały wysłuchane. Pozdrawiamy i Nie traćcie nadziej, módlcie się i proście Panią Gietrzwałdzką o dar macierzyństwa .
(1)


Autor

Treść

Nowości

św. Robert z Molesmeśw. Robert z Molesme

Modlitwa do bł. Klary GambacortaModlitwa do bł. Klary Gambacorta

Modlitwa do św. Katarzyny TekakwithaModlitwa do św. Katarzyny Tekakwitha

Czy można śpiewać z radością Alleluja, jeśli odtrąciło się rękę wyciągniętą do pojednania?Czy można śpiewać z radością Alleluja, jeśli odtrąciło się rękę wyciągniętą do pojednania?

Za wiarę trzeba cierpiećZa wiarę trzeba cierpieć

Nowa Bazylika Świętego Apolinarego w RawennieNowa Bazylika Świętego Apolinarego w Rawennie

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

[ Powrót ]
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej