Humor Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Pobierz Spowiedź Opowiadania Perełki
Czekając na dziecko Czekając na dziecko - prawdziwa historia walki o macierzyństwo
Katarzyna Jarosz
Pamiętnik kobiety zmagającej się z bólem niepłodności, pisany otwarcie i szczerze. Książka, w której osoby starające się o dziecko odnajdą swoje emocje i przeżycia, mając poczucie, że nie są sami ze swoim problemem i że Bóg ich poprowadzi właściwą - choć nieraz trudną i zaskakującą - drogą. To pozycja także dla osób nie mających problemu z poczęciem, pozwalająca na szersze spojrzenie na problem niepłodności. Polecamy wszystkim! » zobacz więcej

Jak nie zwiariować podczas starań o dziecko Jak nie zwiariować podczas starań o dziecko
Katarzyna Jarosz
Napisałam to wszystko, by wam powiedzieć, że nie jesteście same w tym, co przeżywacie i że to, co przechodzicie jest normalne. Ja was rozumiem. Bo po prostu jestem jedną z was... » zobacz więcej

I ty możesz zostać rodzicem

     Wiele dzieci czeka dziś na swoich nowych rodziców. Wypatrują, marzą, modlą się. Obecnie istnieje wiele form pomocy dzieciom - od adopcji, przez rodzinę zastępczą, aż po rodzinny dom dziecka. Decyzja, w jaki sposób chcemy pomagać, należy do nas... Zamiast siedzieć i płakać, że nie masz dziecka, już dziś podejmij decyzję i zostań mamą lub ojcem!

     Jak wygląda proces adopcji?

     Adoptować dziecko może zarówno rodzina, jak i osoba samotna. Pierwszym krokiem do adopcji jest kontakt z najbliższym ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym. Podczas spotkania kandydaci na rodziców adopcyjnych zostają szczegółowo poinformowani o procedurze. Podstawowe wymagania dla kandydatów na rodziców adopcyjnych określa Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Czytamy w nim m.in.: "Przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego" i że "między przysposabiającym a przysposobionym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku".

     Te wymagania uszczegóławia ośrodek adopcyjno-opiekuńczy i sąd.

     W większości ośrodków adopcyjnych przy staraniu się o adopcję potrzeba złożyć następujące dokumenty i zaświadczenia:

     - odpis zupełny aktu małżeństwa,
     - zaświadczenie o niekaralności w formie wypisu z rejestru skazanych,
     - zaświadczenie o braku zdrowotnych przeciwwskazań do adopcji wydane przez lekarza pierwszego kontaktu dla obojga kandydatów osobno,
     - zaświadczenie o braku zdrowotnych przeciwwskazań do adopcji wydane przez lekarza psychiatrę dla każdego z kandydatów osobno,
     - zaświadczenie o zatrudnieniu i o zarobkach,
     - opinia z zakładu pracy,
     - rekomendacje przyjaciół i znajomych pisane odręcznie z podanym adresem.

     Po złożeniu dokumentów w rodzinie przeprowadzany jest wywiad środowiskowy. Rodzice adopcyjni muszą przejść szkolenie oraz badania psychologiczne.

     Po ukończeniu szkolenia i otrzymaniu kwalifikacji z ośrodka kandydaci mogą rozpocząć właściwe starania o dziecko. Po znalezieniu odpowiedniego dziecka rodzina składa wniosek o jego przysposobienie wraz ze wszystkimi zgromadzonymi zaświadczeniami do sądu odpowiedniego dla miejsca zamieszkania dziecka. Najczęściej po dwóch rozprawach, jeśli nie ma przeszkód, dziecko zostaje "przyznane" rodzicom.

     Inne formy

     Dziś adopcja nie jest jedynym sposobem na stworzenie rodziny. Od kilku lat w Polsce istnieją pogotowia rodzinne, rodziny zastępcze, rodziny zastępcze zawodowe oraz rodzinne domy dziecka. Każda z tych form funkcjonuje na różnych prawach, ale każda pomaga znaleźć dziecku dom i rodziców. Zanim małżonkowie podejmą decyzję o formie pomocy dzieciom, warto porozmawiać z pracownikami miejskiego ośrodka pomocy społecznej czy ośrodka adopcyjnego. Oni znają najlepiej potrzeby dzieci oraz warunki, jakie trzeba spełnić, by móc założyć pogotowie rodzinne czy rodzinny dom dziecka. Warto także rozmawiać z tymi, którzy nie czekali latami na dziecko, którego nie ma i nie będzie, ale wyciągnęli rękę do tych dzieci, które już są i czekają na pomoc. Ich zdanie na pewno będzie bardzo pomocne przy podejmowaniu decyzji.


Małgorzata Pabis


Tekst pochodzi z gazety

Środa, 23 stycznia 2008, Nr 19 (3036)
Pomoc dla niepłodnych małżeństw
(Duszpasterstwo niepłodnych małzeństw)

     Serdecznie zapraszamy małżeństwa mające problem z poczęciem dziecka na Msze święte w tej intencji, które będą odprawiane w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 1500 w kościele księży Marianów p. w. Matki Bożej z Lourdes w Warszawie przy ul. Wileńskiej 69 (wejście od ul. Równej)

     Najbliższa Msza święta 13.3.2016 o godz. 15.00 przy kościele księży Marianów p. w. Matki Bożej z Lourdes w Warszawie przy ul. Wileńskiej 69 (wejście od ul. Równej). Po Mszy krótka adoracja w Kaplicy Krzyża, następnie spotkanie w salce na 2. piętrze.

     Nasza wspólnota:
     ks. Łukasz Mazurek MIC - duszpasterz wspólnoty
     oraz grupa małżeństw...

     strona: www.pragniemypotomstwa.pl
     e-mail: duszpasterstwa: duszpasterstwo.praga@gmail.com


Jak nie zwiariować podczas starań o dziecko Jak nie zwiariować podczas starań o dziecko
Katarzyna Jarosz
Napisałam to wszystko, by wam powiedzieć, że nie jesteście same w tym, co przeżywacie i że to, co przechodzicie jest normalne. Ja was rozumiem. Bo po prostu jestem jedną z was... » zobacz więcej


Czekając na dziecko Czekając na dziecko
Katarzyna Jarosz
Katarzyna Jarosz jest mężatką od 2004 r. Wraz z mężem, Tomaszem, prowadzi portal katolicki www.adonai.pl; od 2008 r. współtworzy warszawskie Duszpasterstwo Niepłodnych Małżeństw. Od 1,5 roku jest matką adopcyjną Michałka... » zobacz więcej

Wasze komentarze:

Brak komentarzyAutor

Treść


Uwaga: Komentarze promujące Naprotechnologie nie będą zamieszczane


[ Powrót ]
[ Strona główna ]
O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej