Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Twoje życiowe powołanie. Wiesz kim masz być?

Wielki Post. Wpatrujemy się w Chrystusa, który posłuszny Woli Ojca pełni swe mesjańskie posłannictwo. "Ojcze, oto idę, aby pełnić Twoją Wolę". Dokonując dzieła Odkupienia przez cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie, Pan Jezus spełnił swe życiowe powołanie, jakie zlecił Mu Ojciec Przedwieczny. Wcześniej w łonie Trójcy Przenajświętszej, w tajemnicach głębi Bożej Miłości, misję swą przyjął, przyszedł na świat, przez 30 lat życia ukrytego i 40 dni pobytu na pustyni przygotował się do tej misji i przez Misterium Paschalne w całości dokonał dzieła życia. Przez to rodzaj ludzki, zagrożony wiecznym odrzuceniem, odzyskał dla Boga i zbawienia, podniósł upadłe człowieczeństwo.

Każdy z nas jest przez Boga do czegoś powołany. Bóg nikogo nie pominął. Nie ma ludzi nie zaangażowanych. Powołanie to nie tylko stan zakonny i kapłaństwo, jak się potocznie utarło przyjmować. Powołanie to naczelne zadanie życiowe, jakie Bóg zlecił każdemu do spełnienia, stosownie go uposażając konkretną ilością odpowiednich talentów i łask, by mógł je spełnić. Później każdego rozliczy z tego zadania i zażąda zwrotu pomnożonych talentów, zapyta, jak się wywiązał, i sprawdzi, niczym nauczycielka w szkole wypracowanie domowe uczniom.

Rozróżniamy powołania ogólne i szczegółowe.

Powołania ogólne to powołanie

- do życia
- do zbawienia
- do wiary
- Skoro żyjemy, to z Woli Bożej, Bóg nas do życia powołał, bez Jego Woli nas by nie było. Umieścił nas Stwórca w kontekście środowiska, dopasował do otoczenia, by każdy był przydatny innym i inni w sam raz dla niego, przewidział specyficzną, niepowtarzalną misję życiową do wykonania. To jest powołanie do życia.

- Chrystus odkupił wszystkich ludzi. Bóg nikogo z góry nie przeznacza do nieba a innych do piekła, jak utrzymują kalwiniści w swej nauce o przeznaczeniu, chce wszystkich zbawić i oczekuje każdego. "W domu Ojca mego jest mieszkań wiele... Idę przecież przygotować wam miejsce, ...abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem" (J 14, 2-3). Teologia mówi o "powszechnej woli zbawczej Boga". Jest to ogólne powołanie do zbawienia.

- Chrystus rozesłał Apostołów na cały świat. "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu" (Mk 16,15). Stąd powszechność misji Kościoła, by "rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz". Jest to ogólne powołanie do wiary.

Szanuj tedy powołanie do życia i nie niszcz go, nie czyń nic, co by deptało twoje zdrowie i człowieczeństwo, co by cię poniżało, nie daj się porwać nałogom, wygodnictwu, konsumcjonizmowi, gonitwie tylko za zyskiem, z pominięciem wartości ducha, charakteru, honoru, patriotyzmu. Pamiętaj, że "nie samym chlebem człowiek żyje".

Szanuj powołanie do zbawienia. Umrzesz po iluś tam latach i co wtedy? "Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę?" (Mk 8, 37-38). Na pewno ci, co są w niebie, nie żałują teraz życia według zasad, a potępieni nie cieszą się dziś z grzesznych uciech na ziemi.

Szanuj powołanie do wiary. Słuchaj Kościoła, broń go przed tanim i obecnie chodliwym krytykanctwem, bo czynią to ci, co sami nic nie robią, lub ci, co tracą dawne przywileje. Kościół i wiara były zawsze "duszą narodu", "mądrością ludu" i "stabilizatorem" ładu społecznego. Pogłębiaj wiarę i unikaj, co by ją osłabiało.

Powołania szczegółowe to powołania

- do życia konsekrowanego w kapłaństwie lub w zakonie
- do założenia rodziny lub do życia samotnego i powołanie zawodowe
- Powołania kapłańskie łub zakonne są nieliczne i Bóg osobiście kogoś specjalnie wybiera z ogółu, powołując wewnętrznym głosem do pójścia za Nim, na wyłączną Jego służbę, by pomógł wielu w drodze do Niego. Sprawdź więc, czy cię Bóg nie woła dla Siebie. Odczytaj ewentualne "znaki Boże", porozmawiaj ze "swoim księdzem" i jeśli dojdziesz do wniosku, że TAK - absolutnie IDŹ za tym Głosem z pokornym lękiem, ale i z wielką ufnością, że Bóg cię będzie prowadził i wspierał.

- Życie rodzinne to też wielkie Boże powołanie. Jesteś dorosłym(-ą), organizm zdrowy, rozwinięty, uczysz się lub pracujesz, zdobywasz pozycję życiową, dziewczynom podobają się chłopcy, chłopcom dziewczęta - to jest normalne. Wielki zaszczyt, wielki awans - współpracować w przyszłości w rodzinie z Bogiem Stwórcą, z Bogiem Wychowawcą. Być przedłużeniem rąk i słów Bożych. Ojciec i matka, mąż i żona przez naturę są zastępcami Pana Boga ze wzajemnym, równoczesnym się ubogacaniem sobą. Jakże trzeba być wszechstronnie przygotowanym do podjęcia tych funkcji! Wiesz co cię czeka? Wiesz kim masz być? Wiesz jak wielkie twe powołanie, choć nie duchowne? Wzrastaj teraz całościowo, byś kiedyś podołał posłannictwu.

- Życie samotne z wewnętrznych motywacji lub z przyczyn niezależnych to również Boże wołanie. Nie mając obowiązków rodzinnych, masz więcej możliwości służyć bliźnim, przydawać się dalszej rodzinie, świadczyć uczynność środowisku i wewnętrznie się pogłębiać, uświęcać - życie przeżyć godnie. Wartościowo!

- Powołanie zawodowe objawia się przez to, czym cię Bóg obdarzył, jakimi umiejętnościami i talentami, które masz rozwijać. Każda praca, zawód i zajęcia są składowymi organizmu społecznego i na swój sposób bardzo ważne. Wbrew pozorom, każda czynność ma dwa aspekty: jeden funkcyjno-fachowy i drugi - religijny, choćby wykonujący zadanie nic o Panu Bogu nie myślał przy pracy. Współczesna teologia mówi o "teologalnym wymiarze świata". Nie tylko zewnętrzny wymiar, wykonawstwo, jakość i ilość produkcji się liczy. Jest też strona druga. Ktoś uczciwie spędza czas, godziwie zarabia na życie, rozwija umiejętności i owocem pracy służy otoczeniu, współtworzy ład społeczny i ulepsza świat, jest więc przedłużeniem działania Boga w stosunku do świata. Właśnie przez te elementy jego praca nabiera charakteru religijnego, ma wymiar teologiczny. Jak spełniasz powołanie zawodowe, jako pracownik, lub jakie stanowisko pragniesz osiągnąć w przyszłości?

I ty poznaj Boże zamiary w stosunku do ciebie, odgadnij życiowe powołanie, nie zakop otrzymanych uzdolnień i bądź w życiu kimś. Osiągnij to, do czego cię Bóg przewidział. Nie przegraj życia. Nie bądź błąkającym się pasożytem ani wyrzutkiem przez lenistwo, opieszałość czy złą wolę. Na ciebie liczy przyszła twa rodzina. Bądź porządnym człowiekiem! Proś Chrystusa Cierpiącego, by cię wspomagał w rozpoznawaniu i zrealizowaniu życiowego powołania, byś mógł kiedyś, po trudach z tym związanych, przeżyć razem z Nim i Jego mocą osobiste duchowe zmartwychwstanie zaraz po śmierci i później wiecznie świętować Wielkanoc, która kalendarzowo wkrótce nadejdzie.

Ks. Stanisław MarekWasze komentarze:
 marzena aneta: 15.03.2023, 12:26
 Twoje życiowe powołanie.Wiesz kim masz być? dziękuję proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie tym dziękuję proszę dla mnie o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode ubezpieczenie zdrowotne z urzędu pracy zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
(1)


Autor

Treść

Nowości

Nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego - dzień 9Nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego - dzień 9

św. Stanisław Papczyńskiśw. Stanisław Papczyński

Modlitwa do św. Stanisława PapczyńskiegoModlitwa do św. Stanisława Papczyńskiego

Litania do św. Stanisława PapczyńskiegoLitania do św. Stanisława Papczyńskiego

Stanisław Papczyński - wizja czyśćcaStanisław Papczyński - wizja czyśćca

Katedra w ReimsKatedra w Reims

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej