Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Opieka nad dzieckiem

     Niewykorzystana do 31 grudnia płatna opieka na dziecko za 2019 r. przepada. Od stycznia 2020 r. pracownik znowu będzie miał prawo do dwóch dni zwolnienia na dziecko. O sposobie wykorzystania go w danym roku kalendarzowym decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.

     Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo dwóch dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

     Przepisy nie wykluczają sytuacji, iż ze zwolnienia będą korzystać oboje rodzice, każde po jednym dniu.

     Wychowywanie dziecka jest warunkiem przyznania prawa do płatnej opieki i zwolnienia od pracy. Nie ma natomiast znaczenia, z którego związku małżeńskiego jest dziecko. Należy zaznaczyć, że dwa dni płatnego zwolnienia przysługują na wszystkie wychowywane dzieci, a nie na każde z nich. Jeżeli zatem z dwóch dni na opiekę skorzysta pracownica, na którekolwiek z dzieci, z uprawnienia nie będzie mógł skorzystać ojciec, ponieważ przysługuje ono tylko jednemu z rodziców i tylko raz w roku kalendarzowym. O tym, które z nich skorzysta z dni na opiekę, decydują sami rodzice.

     Zwolnienie od pracy jest udzielane w wymiarze godzinowym. Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy wymiar zwolnienia ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

     Zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem może być udzielane w dowolnym czasie, w oddzielnych dniach bądź też łącznie, i może być łączone z dniami wolnymi od pracy, a także z urlopem wypoczynkowym. Nie przysługuje pracownikom będącym rodzicami dziecka (matce lub ojcu albo obojgu rodzicom) pozbawionym władzy rodzicielskiej nad dzieckiem ani opiekunom dziecka w razie sądowego ograniczenia lub zwolnienia z opieki nad dzieckiem.

     Pracownik może skorzystać z prawa do opieki nad dzieckiem również wtedy, gdy drugie z rodziców nie prowadzi działalności zarobkowej albo korzysta z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego.

     Prawo do zwolnienia na dziecko pracownik nabywa z dniem podjęcia pracy. Przysługuje ono także w sytuacji, gdy trakcie roku kalendarzowego pracownik powraca z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego czy bezpłatnego. Jednak jeżeli zwolnienie to nie zostanie wykorzystane w danym roku kalendarzowym, pracownik nie może go wykorzystać w roku następnym. Za niewykorzystane w roku kalendarzowym zwolnienie na dziecko nie przysługuje również żaden ekwiwalent. Z dniem 1 stycznia następnego roku pracownik nabywa jedynie prawo do kolejnych dwóch dni zwolnienia do czasu ukończenia przez dziecko 14 lat.

Edyta Pisarczyk-Kulon
Autorka jest radcą prawnym

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, nr 735


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej