Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Urlop wychowawczy

     Do korzystania z urlopu wychowawczego przeznaczonego do sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem ma prawo pracownik zatrudniony co najmniej sześć miesięcy. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Sam urlop jest bezpłatny, jednak za ten czas za pracownika są odprowadzane składki z budżetu państwa, ma on również prawo do świadczeń zdrowotnych. Okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. W okresie urlopu pracownik nie traci prawa do świadczenia 500 plus, zasiłku rodzinnego ani dodatków.

     Wymiar urlopu wychowawczego wynosi maksymalnie trzy lata. Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy szósty rok życia. Jeżeli z powodu stanu zdrowia, potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności, dziecko wymaga osobistej opieki, niezależnie od wychowawczego urlopu podstawowego pracownik może wystąpić o dodatkowy urlop wychowawczy w wymiarze do trzech lat, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

     Urlopy wychowawcze - podstawowy i dodatkowy - przysługują łącznie obojgu rodzicom lub opiekunom. Każdemu z rodziców lub opiekunów przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego. Prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców lub opiekunów.

     Z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice lub opiekunowie. W takim przypadku łączny wymiar urlopu wychowawczego nie może przekraczać trzech lat. Urlop wychowawczy jest udzielany na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek. Pracownik może wycofać wniosek nie później niż siedem dni przed rozpoczęciem urlopu, składając pracodawcy pisemne oświadczenie.

     Jeżeli wniosek o urlop zosta! złożony bez zachowania terminu, pracodawca udziela urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu 21 dni od dnia złożenia wniosku. Urlop wychowawczy może być podzielony na nie więcej niż pięć części. Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu.

     Matka lub ojciec dziecka ma prawo do urlopu wychowawczego maksymalnie do trzech lat, jeżeli drugie z rodziców nie żyje, nie przysługuje mu władza rodzicielska albo zostało pozbawione władzy rodzicielskiej lub władza ta uległa ograniczeniu albo zawieszeniu. Okoliczności te pracownik powinien udokumentować. Jeżeli dziecko pozostaje pod opieką jednego opiekuna, to urlop wychowawczy przysługuje maksymalnie przez trzy lata.

     Pracownik może zrezygnować z urlopu w każdym czasie - za zgodą pracodawcy albo po zawiadomieniu pracodawcy - najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

Edyta Pisarczyk-Kulon
Autorka jest radcą prawnym

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, nr 743


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść

Nowości

Rzymskie bazyliki większeRzymskie bazyliki większe

Opoka naszego duchaOpoka naszego ducha

Na spotkanie Boga i człowiekaNa spotkanie Boga i człowieka

Papieskie pierwsze sobotyPapieskie pierwsze soboty

Czujemy, to co mówi Jej SerceCzujemy, to co mówi Jej Serce

Najbardziej popularne

Litania do Najświętszej Maryi PannyLitania do Najświętszej Maryi Panny

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Poprzednia[ Powrót ]Następna

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej