Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Umorzone odsetki a obowiązek podatkowy

     Na mocy porozumienia z bankiem, ten umorzył mi część odsetek umownych i karnych. Warunkiem tejże ulgi była jednorazowa spłata kredytu. Czy w związku z tym umorzone odsetki podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

     Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z pewnymi wyjątkami wymienionymi w art. 21, 52, 52a, i 52c ww. ustawy. W myśl art. 11 ust. 1 cytowanej ustawy przychodami są m.in. otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy, za przychody z innych źródeł uważa się także inne przychody niewymienione wprost w tymże artykule. O przychodzie podatkowym z innych źródeł mówimy w każdym przypadku, kiedy u podatnika występują realne korzyści majątkowe. Natomiast art. 69 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe mówi, na czym polega umowa kredytu i jakie są warunki jego spłaty. Sama umowa kredytowa nie pociąga za sobą żadnego obowiązku podatkowego, ale w przypadku umorzenia kredytu lub jego części powstaje przysporzenie majątkowe po stronie kredytobiorcy, a tym samym obowiązek podatkowy. Tak też jest w przypadku umorzenia przez bank odsetek skapitalizowanych, tj. tych, które po skapitalizowaniu stają się kwotą długu jak i odsetek wymagalnych, czyli tych, których w myśl postanowień umowy kredytowej termin płatności upłynął. Inaczej sprawa się ma w przypadku odsetek karnych. Jeśli umowa kredytowa jednoznacznie określa zasady naliczania podwyższonych odsetek od nieterminowych spłat kredytu i wiąże nimi strony umowy - umorzenie takich odsetek powoduje powstanie przychodu do opodatkowania. Jeśli zaś umowa daje wierzycielowi jednostronne prawo, z którego może skorzystać lub nie przy naliczaniu odsetek - wówczas odstąpienie wierzyciela od naliczania nie powoduje po stronie kredytobiorcy przysporzenia majątkowego, a tym samym obowiązku podatkowego. Bank w sytuacji umorzenia odsetek, o których mowa wyżej, ma obowiązek wystawić deklarację PIT-8C, na której przedstawia wysokość umorzonych odsetek stanowiących przychód po stronie kredytobiorcy, które następnie należy wykazać w zeznaniu rocznym składanym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.


B. Z.


Tekst pochodzi z Tygodnika Katolickiego
Niedziela, 46/2008


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej