Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Pieniądze na rozpoczęcie działalności a podatki

     Jestem osobą bezrobotną i chcę rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek. Istnieje możliwość uzyskania środków z Funduszu Pracy na rozwój takiej działalności pod warunkiem, że wykorzystam je zgodnie z przeznaczeniem. Czy takowa pomoc w formie jednorazowej dotacji, otrzymana przed rozpoczęciem działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu?

     Środki przyznane bezrobotnym przez Urząd Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej - zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - są przychodami z innych źródeł. W związku z tym, że są przyznane przed rozpoczęciem tej działalności, nie mogą zostać uznane za przychód z działalności gospodarczej. Dofinansowanie to, w myśl art. 21 ust.1 pkt 121 ww. ustawy, korzysta ze zwolnienia. Przepis ten mówi, że wolne od podatku dochodowego są jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w art.46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Inaczej natomiast wygląda sytuacja w przypadku, gdy prowadzący działalność gospodarczą otrzyma dofinansowanie na wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego. W tej sytuacji otrzymane środki, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowią przychód z działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu. Nie dotyczy to jedynie tej części otrzymanego dofinansowania, które jest wydatkowane na środki trwałe i wartości materialne i prawne.


 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej