Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Roczny limit IKE/IKZE

     Wysokość maksymalnej kwoty wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) w 2018 r. wynosi 5331,60 zł. Limit wpłat na 2019 r. to 5718,00 zł. Natomiast wysokość maksymalnej kwoty wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) w 2018 r. wynosi 13 tys. 329,00 zł. Limit wpłat na 2019 r. wynosi 14 tys. 295,00 zł.

     Osoby, które zdecydują się w ten sposób oszczędzać na przyszłą emeryturę, mają prawo m.in. do korzyści podatkowych. Wpłaty na IKZE, w ramach rocznego limitu, podatnik może odliczyć od dochodu przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z kolei odsetki od środków wypłacanych z IKE i IKZE mogą być zwolnione z podatku Belki od zysków kapitałowych.

     W zeznaniu rocznym składanym w urzędzie skarbowym (PIT), podatnik odlicza od dochodu wpłaty na konto IKZE dokonane przez podatnika w roku podatkowym. Od dochodu podatnik może odliczyć kwotę faktycznie wpłaconą na IKZE do wysokości rocznego limitu. Odlicza od dochodu kwotę wypłaconą z IKZE podatnik, jeżeli wypłata środków z IKZE nastąpi na wniosek oszczędzającego, który ukończył 65 lat, o ile wpłacał na IKZE przez co najmniej pięć lat kalendarzowych. Od środków wypłaconych w ten sposób podatnik ma obowiązek naliczyć 10-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy. Wypłaty z konta IKZE nie są opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn.

     Wcześniejsza wypłata środków przed ukończeniem 65 lat lub przed co najmniej pięcioletnim okresem wpłacania jest równoznaczna z opodatkowaniem pełnej wypłaconej kwoty w zeznaniu rocznym. Z konta IKZE nie można wycofać części zgromadzonych środków a części pozostawić na tym koncie. Wypłaca się pełną kwotę zgromadzonych środków. Z kolei z konta IKE można wypłacić tylko wszystkie środki. Bez opodatkowania można przenieść pieniądze zgromadzone na IKZE tylko do innej instytucji finansowej prowadzącej IKZE, z którą oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKZE. Pieniędzy z IKZE nie można natomiast przenieść pieniędzy na IKE lub do PPE.

     Środki gromadzone na koncie IKE są zwolnione z podatku dochodowego w granicach limitu. Warunkiem jest jednak gromadzenie tych środków na jednym koncie IKE. Dodatkowym warunkiem zwolnienia środków IKE z podatku jest niewypłacanie pieniędzy z IKE przed ukończeniem przez oszczędzającego 60 lat lub 55 lat. Dodatkowo oprócz limitu wieku do zwolnienia muszą być spełnione trzy warunki: wpłata na IKE następowała przynajmniej w pięciu dowolnych latach kalendarzowych; wartość wpłaty wynosi ponad połowę wartości wpłat nie później niż na pięć lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty. Jeżeli te warunki nie zostaną spełnione, podatnik zapłaci 19-procentowy podatek od odsetek od wypłacanych z IKE pieniędzy.

Edyta Pisarczyk-Kulon
Autorka jest radcą prawnym

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 16 grudnia 2018


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej