Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Darowizny w PIT

     Działalność pro publico bono, polegająca na wspieraniu organizacji niosących pomoc, a także wspieranie kultu religijnego, mają odzwierciedlenie w zeznaniu rocznym. Z odliczenia mogą bowiem skorzystać podatnicy będący krwiodawcami, wspierający organizacje pożytku publicznego i działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych albo cele kultu religijnego.

     Odliczeniu od dochodów podlegają darowizny przekazane na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi. Ulga przysługuje w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew. Odlicza się kwotę faktycznie dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwotę stanowiącą 6 proc. dochodu darczyńcy. Limit jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele kultu religijnego oraz na działalność pożytku publicznego.

     Podatnik może odliczyć również od dochodu darowizny przekazane na cele wskazane ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom zajmującym się świadczeniem takiej pomocy w Polsce, a także darowizny przekazane organizacjom pożytku publicznego w krajach UE i EOG. Podobnie jak u krwiodawców, odlicza się kwotę faktycznie dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwotę stanowiącą 6 proc. dochodu darczyńcy.

     Darowizny na kościelną działalność charytatyw- no-opiekuńczą mogą być odliczane w pełnej wysokości, nawet do 100 proc. osiągniętego dochodu. Podatnik odlicza więc wartość faktycznie dokonanej darowizny. Odliczenie uwarunkowane jest dwiema przesłankami: pokwitowaniem odbioru darowizny wystawionym przez obdarowanego oraz sprawozdaniem o przeznaczeniu darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, które to dokumenty obdarowany musi przekazać darczyńcy w okresie dwóch lat od otrzymania darowizny. Odliczyć ponadto można tylko darowizny przekazane na rachunek bankowy, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - trzeba wykazać się dokumentem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

     Odliczeniu od dochodu podlegają również darowizny przekazane na cele kultu religijnego. Podatnik może odliczyć kwotę faktycznie dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 6 proc. dochodu darczyńcy łącznie z pozostałymi darowiznami.

     Odliczeniu od dochodu nie podlegają darowizny na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc., oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami.

Edyta Pisarczyk-Kulon
Autorka jest radcą prawnym

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, nr 550


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej