Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Dokumenty publiczne

     Od 12 lipca za wykonanie kopii dokumentu publicznego, a więc również paszportu, prawa jazdy, karty pojazdu czy legitymacji potwierdzającej np. niepełnosprawność, grozi kara nawet do dwóch lat więzienia. Kopiowanie dokumentów będzie możliwe, tak jak do tej pory, w bankach i zakładach ubezpieczeń.

     Ustawa określa, który z dokumentów ma status publiczny. Jest nim dokument, który służy do identyfikacji osób lub rzeczy albo potwierdza stan prawny lub prawa osób posługujących się takim dokumentem, zabezpieczony przed fałszerstwem i wytwarzany według wzoru określonego w przepisach prawą powszechnie obowiązującego, np. dowód osobisty. Dokumentem publicznym jest również ten, którego wzór graficzny i forma zostały zatwierdzone przez podmiot realizujący zadania publiczne, uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, i który jest zgodny z wymogami dla blankietu tego dokumentu określonymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, np. legitymacja szkolna.

     Ustawa o dokumentach publicznych reguluje zarówno wytwarzanie replik dokumentów publicznych, jak i ich kopiowanie. Kto wytwarza, oferuje, zbywa lub przechowuje w celu zbycia replikę dokumentu publicznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

     Z kolei repliką dokumentu publicznego jest odwzorowanie lub kopia wielkości od 75 proc. do 120 proc. oryginału, o cechach autentyczności, z wyłączeniem kserokopii lub wydruku komputerowego dokumentu publicznego wykonanego dla celów urzędowych, służbowych lub zawodowych określonych na podstawie odrębnych przepisów albo na użytek osoby, której dane dotyczą. Zatem kserokopia dowodu osobistego sporządzona dla celów, które nie zostały określone na podstawie odrębnych przepisów, będzie stanowiła zakazaną replikę dokumentu publicznego.

     Dokumenty publiczne zostały podzielone na trzy kategorie ze względu na ich znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. Ustawa podaje ich katalog. Są to m.in. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta pojazdu, tytuły wykonawcze wydawane przez sądy lub referendarzy sądowych, Karta Polaka, legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. Pozostałe dwie kategorie zostaną uregulowane w rozporządzeniu wydanym przez Radę Ministrów.

     Do kategorii drugiej zostaną zaliczone dokumenty publiczne istotne ze względu na bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo gospodarcze i prawne, w tym dotyczące broni, międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych, potwierdzające wykształcenie wyższe i specjalistyczne oraz świadectwa dojrzałości.

     Do kategorii trzeciej będą należały pozostałe dokumenty publiczne mające wpływ na bezpieczeństwo obiegu gospodarczego i prawnego, w tym koncesje, pozwolenia, licencje, zaświadczenia, świadectwa i certyfikaty związane z bezpieczeństwem transportu, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i szkól ponadpodstawowych, legitymacje szkolne i studenckie oraz dokumenty uprawniające do różnego rodzaju ulg.

Edyta Pisarczyk-Kulon
Autorka jest radcą prawnym

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, nr 717


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej