Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Dawid - mistrz modlitwy uwielbienia

     Dawid jest jedną z najwspanialszych postaci Starego Testamentu. To władca, który zapewnił swemu królestwu stabilność i dobrobyt, dzielny wojownik i strateg, szlachetny przyjaciel, a przede wszystkim człowiek z krwi i kości, który w swoim życiu doświadczył i dobra, i zła.

     Wznosił się na wyżyny świętości. Upadał na niziny grzechu. Powracał do Boga drogami szczerego żalu. Dawid jest dla nas nauczycielem modlitwy płynącej z głębokiej miłości do Boga. Jemu przypisuje się autorstwo Księgi Psalmów, która jest uznawana za perłę literatury światowej. My z tej Księgi możemy się uczyć, jak piękna i owocna może być modlitwa.

     Arcydzieło pisane sercem

     Księga Psalmów jest skarbnicą wspaniałych, pełnych żaru modlitw. Kościół wykorzystuje je w swojej liturgii i nabożeństwach, aby mówić do Boga i o Bogu słowami nasyconymi blaskiem i wewnętrznym pięknem. Dawid zawarł w nich całe swe serce. Może dlatego są one tak bardzo bliskie również nam. Można w nich znaleźć wszystko, czego doświadcza człowiek: zachwyt Bogiem i podziw dla Jego wspaniałych dzieł, pochwałę Bożych darów, pragnienie szczęścia i niepokój o własną przyszłość... W Psalmach możemy usłyszeć też krzyk rozpaczy, lęku, a nawet strachu o życie w obliczu potężnych wrogów. Dawid pisał także pieśni o charakterze pokutnym, poprzez które oczyszczał swe serce z grzechu słowami prawdziwego żalu. Wśród 150 Psalmów jest wiele takich, które wielbią naszego Pana i Stwórcę. Dawid doświadczył bliskości Pana w swoim życiu. Zdawał sobie sprawę z tego, że wszystko zawdzięcza Temu, który z pasterza owiec uczynił go królem i wojownikiem, poetą i mędrcem. Doświadczył miłości Bożej, przebaczenia i miłosierdzia. Niespokojne koleje jego losu pozwoliły mu odkryć, jak wspaniały jest Bóg. Dawid poznawał Boga w Jego działaniu. Kiedy wyznawał: "Pan jest moim pasterzem", słowami tymi chciał wyrazić swoją wdzięczność. Kiedy wzywał: "Alleluja, chwalcie Pana", wiedział, że nawet najradośniejsze okrzyki i najgłośniejsze pochwały są zbyt małe, aby wyrazić podziw dla Jego mądrości i mocy.

     Modlitwa miła Bogu

     "Dawid, natchniony przez Ducha Świętego, jest w Psalmach pierwszym prorokiem modlitwy żydowskiej i chrześcijańskiej" (KKK 2579). Rozmodlony, rozśpiewany król jest dla nas mistrzem modlitwy, która jest miła Bogu. Jego Psalmy, pełne podziwu dla Bożych przymiotów i wspaniałości Bożego działania, możemy uczynić naszą modlitwą. Co więcej: winny one być jej początkiem. Każdą modlitwę trzeba bowiem rozpoczynać od uwielbienia i adoracji Pana Boga. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, aby modląc się, pamiętać o tym, do kogo się zwracamy i kim jest ten, do którego ośmielamy się mówić. Biedą wielu współczesnych ludzi jest to, że zagubili poczucie synowskiej bojaźni wobec Boga. Niektórzy traktują Pana Boga, jakby był ich "kumplem", kimś "na każde zawołanie", jednym z nas. Łaskawość Boga nie może być dla nas pretekstem do tego, by próbować Go "poklepywać po plecach". Psalmy uwielbienia, wychwalające majestat, potęgę i wielkość Boga, pomagają nam uniknąć postawy nonszalancji wobec Niego. Pomagają nam stanąć wobec Boga w postawie szacunku i czci. W postawie adoracji, pokory i całkowitej ufności. "Adoracja jest zasadniczą postawą człowieka, który uznaje się za stworzenie przed swoim Stwórcą. Wysławia wielkość Pana, który nas stworzył (por. Ps 95, 1-6), oraz wszechmoc Zbawiciela, który wyzwala nas od zła. Jest uniżeniem się ducha przed "Królem chwały" (por. Ps 24, 9-10) i pełnym czci milczeniem przed Bogiem, który jest "zawsze większy". Adoracja trzykroć świętego i ponad wszystko godnego miłości Boga napełnia nas pokorą oraz nadaje pewność naszym błaganiom" (KKK 2628). Rozpoczynając modlitwę od uświadomienia sobie majestatu Boga i wyrażenia naszego zachwytu Jego wspaniałością, możemy być pewni, że odnajdziemy właściwe wymiary dla nas i naszego życia. Adoracja Boga chroni nas przed samouwielbieniem, przed pokusą postawienia się w miejsce Boga, przed grzechem pychy, w której wydaje się człowiekowi, że może Panem Bogiem manipulować. Pozwala nam zrozumieć, że modlitwa chrześcijańska nigdy nie może być pouczaniem Boga o tym, jak ma postępować. Nie może być próbą podporządkowania Go sobie i własnym zachciankom. Wielbiąc Boga na początku modlitwy, odkrywamy, że jest ona posłuchaniem, którego On łaskawie nam udziela. Przywilejem, danym nam z miłości. Dlatego dawniej wiele modlitw wspólnotowych zaczynało się od wezwania: "Stańmy w obecności Bożej - wobec Jego majestatu".

     Uwielbienie - czyn sprawiedliwy

     Pan Bóg pozwala nam siebie wielbić nie dlatego, że jest próżny i łasy na ludzkie pochlebstwa, komplementy czy zachwyty. Nie. On nie potrzebuje dla siebie naszej adoracji i czci. Jeśli więc ta modlitwa jest Mu miła i przyzwala na nią, to dlatego, że my możemy odnieść z niej wielkie korzyści duchowe.

     Uczmy się od Dawida modlitwy uwielbienia Boga za Jego sprawiedliwość, miłość, dobroć, łaskawość, wielkość, potęgę, delikatność, pragnienie naszego zbawienia, wierność złożonym obietnicom, miłosierdzie i przebaczenie. Katalog przymiotów Bożych, nawet uczyniony pospiesznie i niedokładnie, ukazuje nam, jak wspaniały i dobry jest nasz Bóg. Modlitwa uwielbienia rodzi w duszy radość z tego, że mamy tak wielkiego Ojca. Budzi poczucie dumy. W czasach Dawida rozpowszechnione było wielobóstwo. W świecie współczesnym bałwochwalstwo nie zaginęło całkowicie. Wydaje się niekiedy, że wręcz się odradza, chociaż w nowoczesnych formach. Współcześni poganie zachwycają się wymyślonymi przez siebie bożkami. Wychwalają ich wielkość i korzyści, jakie one im zapewniają. Robią reklamę ich złudnej potędze i przekonują, że tylko one są godne czci. Modlitwa uwielbienia pozwoli nam zwalczyć pokusę pójścia za współczesnymi kultami i wytrwać przy prawdziwym Bogu. A to jest bardzo ważne dla naszego zbawienia.

     Pytania do refleksji:

     Czy znam przynajmniej niektóre Psalmy uwielbienia Boga?
     Jakie Boże przymioty Dawid w nich opiewa?
     Czy w centrum mojej modlitwy znajduje się Bóg, czy też modląc się, skupiam się na sobie?
     Za co uwielbiam Boga? Czy i jakie dary oraz łaski dostrzegam w moim osobistym i rodzinnym życiu?
     Co jest najczęstszym tematem mojej modlitwy? O czym z Bogiem najchętniej rozmawiam?


ks. Zbigniew Sobolewski


Tekst pochodzi z Miesiecznika
Formacji Różańcowej "Różaniec"
marzec 2010
Wasze komentarze:
 marzena aneta: 06.11.2022, 20:04
 prosze o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję Dawidzie kocham Cię proszę ocal mnie ocal nas dziękuję pomóż mi pomóż nam dziękuję żebyśmy się kochali szanowali dziękuję proszę o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego dziękuję modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to droga którą docieramy do marzeń dziękuję
 marzena aneta: 25.10.2022, 19:25
 prosze o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję Dawidze kocham Cię pomóż mi dziękuję pomóż nam dziękuję prosze o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego dziękuję modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to droga którą docieramy do marzeń dziękuję
 Genowefa: 21.08.2020, 06:15
 Boże pozwól mi godnie i nieustannie wielbić Ciebie. Proszę o radość w Tobie dla mnie i moich bliskich.
 Uzdrowiona z tradu swiata : 28.03.2019, 23:07
 Pan moj I Bog moj Milosci moja I wszysko moje ❤Jedyny Milosierny ❤wielbie Ciebie Panie we wszystkim co zyje Odbierz Swoja Chwale❤Wielbie Ciebie Panie we wszystkim co robie .Wielbie Ciebie Panie we wszystkim co stalo sie w moim zyciu Kocham Ciebie Panie
 Joanna: 20.03.2019, 22:21
 Wspaniały Ojcze, kocham Cię i jestem bardzo dumna, że mam tak wspaniałego , kochającego a zarazem najpotężniejszego Tatusia na świecie. Ty jesteś Święty i Twoja miłość nie ma granic. Czyż to nie jest coś wspanialego!!!
 Beata: 21.01.2019, 13:14
 Św Dawidzie proszę o łaski dla mnie i moich najbliższych
 JOLANTA: 01.01.2019, 19:17
 DZIEKUJE CI PANIE BOZE ZA MINIONY ROK ZA WSZYSKIE OTRZYMANE LASKI.PROSZE NAUCZ NAS CHODZIC TWOIMI SCIEZKAMI.
 matka: 22.07.2018, 12:19
 Boże Wszechmogący ,bądz uwielbiany ,pragnę byś wejrzał na mojego zięcia i córkę ,ich rodzinę którą stworzyli,ukaż im drogę ,bo błądzą o Panie.Nie potrafię tak pięknie wyrażać swych uczuć Boże, ale wszystko co robię, proszę ,czczę Cię.Wysłuchaj mnie,otrzyj łży ,okryj skrzydłami swoimi i stań się skałą dla moich dzieci. Wybacz mi Boze .
 anna: 10.03.2012, 23:58
 Boże Ojcze uwielbiam Cię kocham Cię, chwała Tobie na wieki wieków, nieskończona Miłości , nieskończona Mądrości, Dobroci, Litości, Pociecho nasza, dziekujemy Tobie Ojcze , dziekujemy, brak słów by podziękować za wszystko co dla mnie uczyniłes, i czynisz , kocham Cię


 Barbara: 19.08.2011, 19:36
 Badz Uwielbiony, Blogoslawiony Slodki Boze we wszystkich Sercach Ludzkich, Ufajacych Twojej Wiecznosci Zycia, Nieskonczonej Goracej Radosci. Krzyza Odkopienia,Zmartwychwstania Zycia Wiecznego Neipokalanego Serca Matcztynej milosci. Chwala i Czesc i Uwielbienie Tobie Panie Jezu I Twej Matczynej Opieki na Wieki Wiekow, Ufam Tobie Jezu Temu Miolosierdziu Na wieki Amen
 Gosia: 06.08.2011, 13:00
 uwielbiajmy Pana! On jest Bogiem Wszechmocnym,Cudownym,Wspaniałym,Jemu należy sie wszelka Chwała i Cześć,Błogosławieństwo,Mądrość i Moc na wieki wieków.Amen.
 ja: 22.04.2011, 09:51
 Dawidzie niezwyciężony Kocham Cię!
 patka: 13.11.2010, 11:08
 super :)
(1)


Autor

Treść

Nowości

Tajemnice Światła Różańca ŚwiętegoTajemnice Światła Różańca Świętego

Modlitwa do św. Siostry FaustynyModlitwa do św. Siostry Faustyny

Litania do św. Siostry FaustynyLitania do św. Siostry Faustyny

św. Faustyna Kowalskaśw. Faustyna Kowalska

Święta z rudym warkoczemŚwięta z rudym warkoczem

Stanisław Kowalski - ojciec siostry FaustynyStanisław Kowalski - ojciec siostry Faustyny

Najbardziej popularne

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Godzina ŁaskiGodzina Łaski

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2023 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej