Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Obrona przed myślami samobójczymi

Ludzie nie potrafią znieść okrutnego kontrastu pomiędzy szczęściem, jakiego oczekują od życia, a brutalną rzeczywistością pozbawioną miłości.

Znam dobrze twoje obiekcje: nie mam już chęci ani sił żyć dalej. Jestem jedynie ciężarem dla mojego otoczenia. Nie ma lekarstwa na moją depresję... Jeżeli Bóg jest dobry, to zrozumie, że nie mogłem już dłużej... Trzeba skończyć z tym życiem... Wiem także, co myślisz: jestem młody i pragnę prawdziwej miłości, lecz rzeczywistość jest absurdalna, pusta i beznadziejna.

Nie widzę dla siebie sensownej przyszłości. Jeżeli Bóg jest dobry, to przygotował dla mnie miejsce w innym życiu. Po co więc czekać? Co mam właściwie do stracenia? Albo czeka mnie wieczne szczęście u Boga, albo pogrążenie w nicości. Zamiast się męczyć, pójdę na skróty... Znajdźcie mi choćby jeden jedyny argument za tym, aby mnie odwieść od samobójstwa!

Jasne: jeżeli po drugiej stronie brzegu nie ma już nic, jeśli życie jest tylko gadżetem, którego wyrzuca się, gdy jest zużyty albo zepsuty - to po co dłużej się męczyć? Przekonanie o czekającej nas po śmierci nicości zabija dwadzieścia tysięcy młodych ludzi, którzy każdego roku popełniają samobójstwo we Francji (to znaczy, dwie osoby na godzinę!). Zbyt wiele by mówić na temat kłamliwych filozofii, głoszonych przez "grabarzy Boga", którzy rzucają Jemu wyzwanie: Możesz wynosić się, poradzimy sobie bez Ciebie, jesteśmy dorośli... Nie da się pogrzebać Boga bez jednoczesnego grzebania człowieka. Oto zbieramy dziś owoce zatrutych filozofii i ideologii... Lecz ty, który teraz cierpisz i chcesz skończyć z życiem, nie masz ochoty do mędrkowania i do analizowania filozoficznych przyczyn twego złego samopoczucia. Balansujesz nad przepaścią, stojąc na granicy wytrzymałości. Potrzebujesz teraz jak najbardziej solidnych i przekonujących argumentów, żeby żyć. Pozwól, że postawię ci jedno pytanie: czy spojrzałeś na mapę, dokąd zamierzasz się wybrać na wieczność? Czy rozglądałeś się za osobami, które mogłyby ci "dać cynk" na temat tamtego świata? Czy w ogóle zastanawiałeś się nad tym, co czeka ciebie po śmierci?

Wiedz najpierw, że nie wpadniesz w nicość, ponieważ niczego takiego nie ma. Trzeba jasno powiedzieć za najbardziej wybitnymi ludźmi nauki, między innymi, że ten wymysł w postaci "nicości" jest już przeżytkiem. Intuicyjne przeczuwanie prawdy o istnieniu życia po śmierci - o jakąkolwiek formę życia przyszłego by tu nie chodziło - należy do podstawowych danych naukowych.

Chciałabym zaproponować ci dwa typy świadectw. Jakkolwiek prawdą jest, że nikt do nas nie przyszedł z tamtego świata i nie opowiedział, jak on wygląda, to jednak istnieje wielu ludzi, którzy bardzo mocno zbliżyli się do granicy z wiecznością. Ich świadectwo potrafi rzucić odrobinę światła na temat tego, co nas czeka. Otóż, tysiące albo i więcej ludzi doświadczyło śmierci klinicznej - stanu, który popularnie określa się mianem "życia po życiu". Większość z nich wyznaje, że po rozstaniu się ze swym ciałem zaznali niewyrażalnej błogości i pokoju - rzeczy dotychczas nieznanej. Dalej, po przebyciu swego rodzaju tunelu znaleźli się w obliczu świetlistej postaci, która przyciągała ich w nieprzezwyciężalny sposób. Ludziom tym brakuje słów na opisanie miłości, promieniującej z tej niezwykłej światłości, w której osoby wierzące rozpoznawały oczywiście Boga. Jednak w momencie, kiedy chcieli całkowicie powierzyć się i przylgnąć to tej światłości, pojawiała się jakaś wewnętrzna przeszkoda. Musieli wrócić na ziemię, do swego ciała. Pomiędzy tego typu świadkami znajdują się także ci, którzy zaznali śmierci klinicznej w następstwie nieudanego samobójstwa. Warto podkreślić, że ich doświadczenie było zupełnie odmienne od tego opisanego powyżej. Po pierwsze, ich złe samopoczucie i przygnębienie, które skłoniło ich do próby odebrania sobie życia, nie opuszczają ich "po śmierci". A po drugie, kiedy zostają ogarnięci blaskiem niezwykłej światłości, która im wychodzi naprzeciw, zaczynają gwałtownie żałować swojego czynu. Uświadamiają sobie z niezwykłą wyrazistością, że sami nie dysponują swoim życiem, że nie do nich należy przerywanie go, i że decyzja ta należy wyłącznie do owej Światłości. Zadziwiające, że o tym samym przeżyciu mówią ludzie zarówno wierzący jak i niewierzący. Jeszcze dziwniejszy jest fakt, że żadna z tych osób, które doświadczyły "życia po życiu", nigdy więcej nie ponawiała próby samobójstwa. Nikt z nich, niezależnie od przekonań religijnych czy od rozmiaru znoszonego cierpienia, nie decyduje się już więcej targnąć na swe życie! Skąd czerpią siłę do dźwignięcia się do nowego życia? Właśnie z tego wstrząsającego dla nich odkrycia, że obecne cierpienie niewiele znaczy w porównaniu z ogromem szczęścia, płynącego z wiecznego połączenia się z niezmiernie miłującą Światłością - w dniu i w godzinie, które przez nią zostaną wybrane.

A oto drugi rodzaj świadectwa, pochodzącego od świętych, których droga głębokiej zażyłości z Bogiem stanowi dla nas źródło pożytecznej nauki duchowej. Otóż, wielu z nich, w ciągu wieków, służyło charyzmatem bardzo szczególnym i rzadkim, który jednak nie ma nic wspólnego ze spirytystycznymi praktykami (potępionymi przez Boga, jako wstrętnymi przed Jego Obliczem). Chodzi o charyzmat bycia nawiedzanym przez dusze zmarłych, przebywających bądź w Niebie, bądź w Czyśćcu. Myślę tu na przykład o znanej historii ze św. Janem Bosko, zbudzonym w środku nocy przez dawnego współbrata z seminarium, który właśnie umarł i przyszedł mu ogłosić swoje wejście do Nieba. Cała sypialnia była świadkiem tego wydarzenia! Myślę tu o siostrze Marii Annie od Jezusa, zaufanej św. Teresy z Avila: spędzała ona część nocy na łagodzeniu cierpień i wyzwalaniu dusz z czyśćca, czyniąc to za pozwoleniem Boga, który zażądał od niej ofiarowania swych modlitw i trudów za osoby zmarłe. Myślę tu o św. Katarzynie z Genui, o św. Faustynie Kowalskiej czy bł. siostrze Mariam z Betlejem: wszystkie one były powiernicami dusz zmarłych, którym służyły swą miłością, modlitwą, umartwieniami... Można by mnożyć te przykłady, nie tylko z przeszłości. Także dzisiaj żyją osoby, które posiadają ten zarazem niezwykły i błogosławiony charyzmat. Lecz powróćmy do kwestii samobójstwa. Zgaduję już twoje pytanie: co mówią zatem z Czyśćca dusze tych, którzy odeszli na skutek zadanej sobie śmierci?

Los tych osób zależy od okoliczności, jakie przyczyniły się do decyzji o samobójstwie. W przechodzeniu na "tamtą stronę" nie ma wycieczek zorganizowanych i jednakowej taryfy dla wszystkich. Najbardziej zasadniczym i przewodnim motywem tych wyznań jest żal i ubolewanie z powodu popełnionego czynu. Dlaczego? Ponieważ dusza dostrzega w pełnym blasku cudowny i jedyny w swoim rodzaju plan, jaki Bóg spełniłby wobec niej w całości, gdyby do końca przeżyła swój czas na ziemi. Nie będąc już zaślepiona swym negatywnym spojrzeniem na siebie i na świat, rozpoznaje wspaniałość i wielkość Bożej woli względem siebie, uświadamia sobie niesłychaną wartość doczesnego życia, pojmuje z nadzwyczajną jasnością swe prawdziwe miejsce w Sercu Boga, swe jedyne powołanie w ciele Kościoła, ogląda bezmiar Miłości, którą od zarania jest umiłowana oraz niezmierzoną cenę swoich najdrobniejszych aktów miłości. Tym, co powoduje jej straszliwy żal, jest świadomość zmarnowania zbawczej mocy wszelkiego rodzaju trudów i cierpień, przeżywanych na ziemi w łączności z cierpieniami Chrystusa. Wyrzuca sobie, że przez tak krótki czas ziemskiego życia nie podjęła cierpienia, które owocuje radością w wieczności. Opłakuje ona całe dobro, które mogłaby uczynić innym duszom, gdyby nie targnęła się na swe doczesne życie.

Oby nigdy nie przyszło nam tak gorzko rozpaczać! Wiedz o tym, że każda minuta obecnego czasu posiada bezcenną wartość, bowiem każda chwila jest ci darowana, abyś wzrastał w miłości i tym samym powiększał wewnętrzną zdolność do przyjęcia chwały wiecznej. W opinii świętych, nawet Aniołowie w Niebie zazdroszczą nam owej zdolności doskonalenia się w miłości poprzez pokonywanie wszelkiego rodzaju przeciwności. Oni bowiem problemów i bolączek już nie mają! Nie, nie warto na siłę przyspieszać porodu, choćby okres ciąży dawał się we znaki; inaczej piękno twego ciała zostanie uszkodzone. Obyś mógł powiedzieć u kresu ziemskiej wędrówki, jak Jezus: Wykonało się!

Na początku wspomniałam o kontraście pomiędzy dążeniem do szczęścia a spostrzeżeniem, że przepełnia cię smutek, rozczarowanie, ból i beznadzieja. W rzeczywistości jednak - pozwól mi to powiedzieć - prawdziwy kontrast ma miejsce gdzie indziej: w twoim życiu. Kiedy bowiem mówię: "twoje życie", to mam na myśli także życie wieczne. Ten kontrast polega więc na olbrzymim rozdźwięku między tym, co dzisiaj czujesz i rozumiesz, a obiektywną prawdą o twoim istnieniu. Przypominasz człowieka, który stoi z grubą opaską na oczach w promieniach słońca, i mówi: zrobiło się ciemno, idę spać. Nie jest w mojej mocy to, aby ci tę opaskę zerwać, lecz mogę przynajmniej zawołać: proszę, zaufaj tym, którzy choć trochę widzą słońce! Oprzyj się na świadectwie świadków Światłości w chwili twojego zaślepienia! I nie podejmuj ryzyka zeszpecenia twego prawdziwego szczęścia wyobrażając sobie, że skrócisz sobie obecne cierpienia. Zamiast rzucać swe życie do kosza, postaw wszystko na Miłość. Daj Bogu jeden rok, mówiąc Mu: już nie mogę więcej, teraz Ty zabierz się za moje życie. Na okres jednego roku daję Ci do dyspozycji wszystko, czym jestem i co posiadam. Uczyń mnie instrumentem Twojej miłości. Inicjatywa należy do Ciebie, natchnij mnie, co mam czynić i pośpiesz się z przyjściem mi z pomocą! Mogę ci zagwarantować, że nie miną trzy miesiące, a zapłaczesz ze szczęścia nad cudem, jakim jesteś!

To nieprawda, że jedynym wyjściem z twojej ślepej uliczki jest samobójstwo. Są jeszcze inne drzwi, prowadzące do twego serca, o których Jezus powiedział: Stoję u drzwi i kołaczę... Pozwól, aby rozlegało się w tobie to łagodne pukanie Miłości, która cię woła i błaga, pukanie Boga strapionego wobec twojego strapienia. Pozwól, aby rozchodził się Jego pokorny i przejmujący głos: Czy otworzysz dla Mnie swe serce? Czy pozwolisz Mi żyć razem z tobą? Zbyt wiele cierpiałe(a)ś, aby się znowu pomylić na drodze do szczęścia. Wybierz Miłość, mającą na imię Jezus, która cię dzisiaj wybiera i pociesza. Czyż nie pozwolił On pewnego dnia zabić się z miłości do twojego życia?

Siostra Emmanuel

Publikacja za zgodą redakcji
Miłujcie się!, nr 1/2002

Modlitwa kuszonych do samobójstwa

Dobry Boże, błagam Cię, wesprzyj mnie swoją łaską. Czuję się bardzo zdesperowany i tak bardzo obciążony, że już nie widzę żadnej drogi wyjścia dla mnie. Moje życie zdaje się rozpadać i czuję, że już dalej nie potrafię żyć. Wiem, że Ty stworzyłeś każde życie i że jest ono święte, ale czuję się tak, jakby już nie warto było dłużej żyć. Wiem, że Ty stworzyłeś także i mnie i że kochasz mnie. Ty przyszedłeś , abyśmy mieli życie i mieli je w całej pełni.

Proszę Cię, pozwól mi doświadczyć w moim życiu Twojej wielkiej dobroci. Błagam Cię, niech Twoja miłość przeniknie ciemności, w których żyję! Wiem, że Ty masz moc, aby wszystko przemienić. Niech Twój Święty Duch napełni mnie nadzieją na przyszłość i udzieli mi pokoju, którego tak bardzo pragnę. Powierzam się całkowicie Twojemu Boskiemu miłosierdziu.

Błogosławiony Piotrze To Rot , którego oprawcy próbowali zmusić do samobójstwa, módl się za mną i dodaj mi odwagi. Powstrzymaj moje myśli samobójcze i ukaż mi drogi wyjścia z mej trudnej sytuacji. Zabierz lęk przed przyszłością, a w jego miejsce daj mi nadzieję, że poradzę sobie i przetrzymam najgorsze. Amen.


   

Wasze komentarze:
 Adam12x: 24.01.2013, 22:11
 ....o! o! wzbudziłem oburzenie kolejnego "szatana",to dobrze.A może jest sens istnienia na tym portalu aby pomóc choćby jednej osobie.Życia nie mam wspaniałego ale mam pojecie w pewnych sprawach a w tych najlepsze.A ty, czego tu szukasz? Prowokujesz po raz dziesiąty któryś portal z kolei,że popełnisz samobójstwo.Masz niewierzących rodziców? zraziłeś się w osobie księdza? byłeś zakochany w osobie która cię zostawiła? problemy z pracą czy pracodawcą? a może bogactwo uderza na mózg?....śmiało no strzel sobie w łeb,skocz z 10 piętra,powieś się, podłącz się do 1000vat a wtedy zobaczysz prawdziwego szatana i to na wieczność!!! Powodzenia...idioto:)
 Do Adam 12X: 23.01.2013, 16:18
 Prawdziwym przykładem że istnieje szatan jest wypowiedz Adama i jego wypowiedz na tym portalu,Jeżeli masz takie wspaniałe życie,to co szukasz na tym portalu?I wypowiadasz się o sprawach o których nie masz pojęcia.
 Adam12x: 09.01.2013, 16:54
 Jeżeli ktoś nie wierzy czy szatan istnieje poniższe kilkanaście odpowiedzi są jego naocznymi wypowiedziami.Lecz tacy ludzie nie zdają sobie sprawy jak są słabi pod względem wiary i nie umieją przetrwać najgorszego tylko zawsze obwiniają Boga.Nawet nie mają pojęcia jaką krzywdę wyrządzają sobie,rodzinie,przyjaciołom......życie to tylko krótki odcinek a życie wieczne, no właśnie- nieskończoność. Skoro przyszedłem na ten świat jest w tym sens i zamysł Boży a my jesteśmy jego cennym elementem.Kilkanaście cennych być może już nie istniejących dusz -BOŻE! Nie macie pojęcia jak jeden człowiek może dużo zrobić dla ludzi dla przyszłych pokoleń tylko jeden. Ludzie tworzą wielkie dzieła poprzez sztukę,literaturę,pobijają rekordy w sporcie,komponują różne rodzaje muzyki,wynajdują rzeczy itp.,które zachwycają rzesze ludzi na całym świecie i dzięki temu udogadniają życie i tylko dla własnej satysfakcji że mogę potrafię a przy tym dziękuję za talent Bogu-żyć nie umierać! Dojście do szczęścia to tyko kwestia samodyscpliny i ogromnej pracy a zło które nas otacza i zniechęca to "Boży test" na to jak jestem silny pod względem wiary Chrześcijańskiej.Ktoś pisze poniżej ,że jest "warzywkiem" nawet będąc przykutym do łóżka można się poświęcić przez modlitwę za cały świat bliskich i samego siebie.....a kto przetrwa będzie zbawiony. Modlitwa o wytrwanie w dobrym a myśli samobójcze znikną......Powodzenia!
 mariusz : 05.08.2012, 21:20
 Już czas Jezu skonczyć moje życie.Nie dałeś mi prawa do minuty szczęścia na tym świecie
 tomek: 23.06.2012, 05:17
 Nie pchałem sie na ten swiat żeby życ takim życiem.Już czas Jezu żebyś skonczył to życie które zniszczyłes dawno temu.Dosyc wycierpialem na tym swiecie.Niechce tak dluzej zyc
 Mirek: 16.06.2012, 17:18
 Zastanawiam się dlaczego Bóg stwożył ludzi i dał im wolną wole a potem wypuścił na ziemie szatana żeby ich zwodził.Podobno jest miłością,ale większość ludzi trafi na wieczność do piekła.Przecież nikt nie pchał się na ten świat.Nikogo się nikt nie pytał czy chce się urodzić.Wspaniała perspektywa wieczność w piekle tylko dlatego że bóg sobie ulepił człowieka i nie pytał się go czy chce na tym świecie żyć tylko sam go do tego życia zmusił.
 robert: 15.06.2012, 19:03
 koncze to zycie jezu
 darek: 14.06.2012, 11:51
 od dziecka czekam na smierc.dziekuje ci Jezu za takie życie
 darek: 13.06.2012, 19:13
 niema innych drzwi.to Bóg doprowadza ludzi do samobujstwa.Nienawidze takiego Boga


 marek: 13.06.2012, 19:09
 koncze to zycie jezu.zniszczyles mi cale moje zycie
 artur: 09.06.2012, 19:59
 Poswieciłem ci tyle czasu w dziecinstwie,a ty zniszczyłeś całe moje życie.Już czas to skonczyc Jezu
 Robert: 29.05.2012, 06:54
 Bóg jest miłośćią?Już przestałem w to wierzyć.Teraz chce skończyć życie i podziękować mu za jego miłość.Dzięki niemu jestem wrakiem człowieka
 mariusz: 27.05.2012, 06:15
 dziekuje ci Boże że zrobiłeś ze mnie roślinke.czas skonczyc to życie
 artur: 05.05.2012, 07:06
 Nienawidze tego Boga który gnębi jednego człowieka i zamienia mu życie w piekło na ziemi a nie widzi tego co robią inni.Czas skonczyc to zycie i podziękować mu za zmarnowane lata za ból i cierpienie.
 Mariusz: 20.03.2012, 15:19
 Ciekawy artykuł ale skończe to życie.To właśnie Bóg zamienił mi je w piekło na ziemi.Podobno człowiek ma wolną wole.Mi nie dał wolnej woli ani prawa do niczego w życiu.Chcę mu podziękować za tyle lat bólu i cierpienia,i tysiące bezsennych nocy które od niego otrzymałem.Z inteligentnego wrażliwego i pewnego siebie dziecka zrobił roślinke.Jest naprawde wspaniałym ojcem i chcę mu za to podziękować
 1111: 20.07.2011, 10:26
 Ha super, tylko ja w ten sposób chciałam powiedzieć, że decyduję się już na ostateczność, czyli kończę z tym wszystkim, bo dotychczasowe próby polepszenia sytuacji nie przyniosły rezultatu.
 Kasia: 03.07.2011, 22:01
 1111- Gratuluję! Wytrwałosci, zaufania Bogu i życzę powodzenia w walce. Walcz, nieustannie z Twym Przyjacielem przy boku:) Co do psychoterapeutow moze warto zarzzykować? Pozdrawiam serdecznie. Szczęsc Ci Boze!
 1111: 25.05.2011, 11:16
 Dałam sobie rok. Świadomie. Minął on dokładnie 20.05.br, i jak sobie później zdałam sprawę zamiast bawić się tego dnia na juwenaliach z wszystkimi zostałam domu bo nie umiałabym inaczej. Zdałam sobie sprawę, że w najistotniejszych sferach mojego życia NIC się nie zmieniło. Przez ten rok starałam się działać, mimo bólu. Mam zniszczoną psychikę o czym wiem i znajomą, której psychoterapia nie pomogła. Nie umiem poradzić sobie z tym ładunkiem emocjonalnym który noszę w sobie każdego dnia. Podczas gdy ja walczę sama z sobą, inni osiągają w tym czasie swoje wyznaczone cele i dochodzą do czegoś. Widzę jak inni potrafią żyć i jak żyję ja. A na wiele z tych rzeczy nie mam wpływu. Wolę więc cierpieć w czyśćcu i być incognito, niż na oczach mojej rodziny i znajomych.
 Alice: 02.01.2011, 18:51
 Ja nie wiem co myśleć...
 aneta: 05.12.2009, 20:38
 "Gdybyś wiedział jak bardzo cię kocham płakałbyś z radości"-oto slowa naszego Kochanego Tatusia ;)Moja mama chciała się zabic i przedawkowała jakies tam leki.Ja byłam malutka...ale wiedziałam co to jest gdy moja ciocia powiedziała mi,że mama nie zyje (czy cos takiego).Było to chyba jakies swieto Matki Bozej.I moja rodzona matka przezyła.
[1] [2] (3) [4] [5]


Autor

Treść

Nowości

Rzymskie bazyliki większeRzymskie bazyliki większe

Opoka naszego duchaOpoka naszego ducha

Na spotkanie Boga i człowiekaNa spotkanie Boga i człowieka

Papieskie pierwsze sobotyPapieskie pierwsze soboty

Czujemy, to co mówi Jej SerceCzujemy, to co mówi Jej Serce

Najbardziej popularne

Litania do Najświętszej Maryi PannyLitania do Najświętszej Maryi Panny

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej