Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Nie tylko dla prawosławnych

Ten Katechizm jest przeznaczony dla wszystkich chrześcijan, podprowadza pod tajemnicę, przybliża sens naszej ziemskiej wędrówki - w ten sposób abp Wojciech Ziemba, kierujący Katedrą Teologii Prawosławnej i Katolickiej w Białymstoku, komentuje ukazanie się polskiego przekładu Katechizmu Kościoła Prawosławnego. Ks. Henryk Paprocki, rzecznik Kościoła Prawosławnego uważa, że publikacja może stanowić cenną pomoc dla katechetów i rodziców w wyjaśnianiu prawd wiary dzieciom.

Nowy katechizm z jednej strony prezentuje doktrynę Kościoła Prawosławnego, jest swoistą wykładnią wiary, z drugiej zaś stanowi zaproszenie do zamyślenia i medytacji nad życiem, cierpieniem, miejscem w świecie i ostatecznym przeznaczeniem. Prostym, zrozumiałym językiem wyjaśnia podstawowe problemy nurtujące człowieka, odwołując się przy tym do Pisma Świętego i dzieł Ojców Kościoła.

Ks. Jerzy Tofiluk, kapłan prawosławny: - Katechizm jest wielopłaszczyznowy, czerpie z tradycji, a jednocześnie jest otwarty na współczesność, na problemy dzisiejszego człowieka. Z prawosławnego punktu widzenia przedstawione są zasadniczo tylko święta i liturgia prawosławna, dalszy przekaz natomiast jest uniwersalny.

- Kompozycja tego Katechizmu jest bardzo pomysłowa, opiera się na umiłowaniu Biblii, liturgii oraz ikonografii - komentuje ks. Wacław Hryniewicz OMI, kierownik Katedry Ekumenicznej na KUL, znawca myśli wschodniej. Jego zdaniem, dzieło zachęca do "bycia wrażliwym na mądrość Boga".

Królestwo jak rzodkiewki

Swego rodzaju ciekawostką, a zarazem wielką wartością tego Katechizmu jest prezentacja dialogów, jakie katecheta lub rodzic może prowadzić z dziećmi. Występują one w każdej części publikacji, są podzielone tematycznie i mogą stanowić naprawdę cenną pomoc wychowawczą. I tak na przykład w części trzeciej katecheta wyjaśnia dziecku tajemnicę Przemienienia. Dziecko pyta: Czy po końcu świata będziemy mogli doskonale poznać Boga? Katecheta odpowiada: - Ludzie chcieli poznać Boga i posłużyli się swoim umysłem. Ponieśli klęskę! Kiedy natomiast Bóg przychodzi do nas i otwieramy serce na Jego obecność, dzieje się coś innego niż poznanie za pomocą zmysłów lub umysłu. Między Bogiem i nami następuje zjednoczenie.

W innym miejscu dziecko zainteresowane, w jaki sposób szukać Królestwa Bożego, słyszy w odpowiedzi: - Czy próbowałeś kiedyś uprawiać rzodkiewki? - Nie - stwierdza dziecko. Katecheta: - Powinieneś spróbować: możesz to zrobić w mieszkaniu. Musisz rozpulchnić trochę ziemi z doniczki i posiać w niej rzodkiewki. Nasionka są bardzo małe. Następnie będziesz je regularnie podlewać, ale nie za dużo. Po kilku dniach rzodkiewki zaczną kiełkować: trzeba więc będzie zapewnić im dobre oświetlenie i powyrywać chwasty. Dziecko: - Ale co to ma wspólnego z Królestwem? Katecheta: - Z Królestwem jest podobnie jak z rzodkiewkami. W przypowieści o siewcy ziarno wschodzi dobrze jedynie w dobrej ziemi..."

- Dzięki tym dialogom Katechizm może spełniać ważną rolę w rodzinie, a także przyczynić się do tego, że katecheza może fascynować - komentuje ks. Paprocki. Jest to ważne tym bardziej, że - jak podkreśla metropolita Meletios, przewodniczący Komitetu Prawosławnych Biskupów Francji - "w gruncie rzeczy cała działalność Kościoła jawi się jako katecheza, gdyż Kościół winien objawiać i ukazywać światu oblicze zmartwychwstałego Chrystusa".

Wciąga jak powieść

Wiele miejsca w Katechizmie zajmuje refleksja nad tekstami biblijnymi. To właściwie próba przełożenia ich na codzienne życie. Autorzy przypominają m.in. dwa opisy stworzenia, dzieje upadku pierwszych ludzi, historię Kaina i Abla, dzieje Hioba. Analizując te fragmenty, próbują jednocześnie je interpretować: "Historia Hioba przywraca nam nadzieję. Chociaż obraz Boga w człowieku został zaciemniony przez grzech Adama i Ewy, przez grzech Kaina i przez grzechy każdego z nas - to Hiob pozwala nam mieć nadzieję na przyjście Kogoś sprawiedliwego i cierpliwego, cierpiącego i zwycięskiego, kto wytrwale stawi opór zakusom Złego".

Czytelnik może pochylić się nad istotą Zwiastowania i Wcielenia, które jest "cudownym pojednaniem między niebem a ziemią, między Bogiem a ludźmi". To właśnie przesłanie Bożego Narodzenia twórcy Katechizmu uważają za nigdy nie wyczerpany dar miłości i za wielką tajemnicę. Odwołując się do biblijnych opisów narodzenia Chrystusa zwracają uwagę na niektóre szczegóły: na przykład na grotę, ku której "wszystko zmierza. Jest to jakby spirala, której środkiem ma być ciemna dziura, z której promieniuje Światłość. Jezus leży w głębi groty, jakby wyszedł z wnętrza ziemi. Ten obraz przedstawia nam prawdziwy sens Wcielenia".

Bardzo wiele uwagi Katechizm poświęca opisom i interpretacji tajemnicy Męki Pańskiej oraz zmartwychwstania. Sposób napisania sprawia, że czyta się je niemal jak powieść. Na przykład: "Jezus przepasał się prześcieradłem, wziął miednicę z wodą i pochylił się, by umyć nogi swym uczniom. Uczniowie nie zrozumieli tego gestu, a Piotr się oburzył". I wyjaśnienie: "Gest Jezusa jest czymś więcej niż przykładem, czymś więcej niż pobudzeniem ducha służby i pokory, przypomina nam, że tu, na ziemi, nikt nie może nazywać się mistrzem i panem".

Na uwagę zasługuje również analiza słów Chrystusa wypowiedzianych z krzyża, jak choćby "Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił" albo "Pragnę". Katechizm wyjaśnia też symbole biblijne, np. tajemnicę pustego grobu.

W zależności od potrzeb chwili

Bóg i człowiek nie są maszynami: są osobami wolnymi i dlatego nie istnieją gotowe formuły, które pozwoliłyby człowiekowi nawiązać kontakt z Bogiem - akcentują autorzy Katechizmu we wstępie do aneksu: "Wprowadzenie w modlitwę". To bardzo cenna część tej publikacji. Nie tylko dlatego, że zawiera wybór codziennych modlitw tradycyjnie odmawianych o różnych porach dnia. Otóż, autorzy Katechizmu wyjaśniają również istotę modlitwy w ogóle. Sporo uwagi zajmuje sens modlenia się psalmami. Czytamy m.in., że "W przeciwieństwie do niektórych książek o duchowości, przedstawiających modlitwę w sposób abstrakcyjny i czasami oderwany od życia, Psalmy uczą nas, jak z każdej sytuacji uczynić spotkanie z Bogiem. Niezależnie od tego, czy jesteśmy nieszczęśliwi czy odczuwamy radość, czy jesteśmy sami czy w grupie, odnajdziemy w Psalmach postawę, jaką powinniśmy przyjąć".

Od lat wierny różańcowi

Ziemia należy dzisiaj do ludzi silnych, gwałtownych, bogatych, do tych, którzy ją zdobywają swoim mieczem lub kupują za swoje miliony. Jednak Bóg w swojej sprawiedliwości odda ziemię cichym. Królestwo Boże należy do tych, którzy podobni są do małych dzieci, do niewinnego baranka, do Baranka Bożego, który powiedział: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię".

KKP, cz. IV, Nowe Przymierze

Katechizm poucza, że psalmami można modlić się na dwa sposoby: czytając psalmy i modląc się nimi w porządku liturgicznym, bądź też wybierając psalmy w zależności od potrzeb danej chwili, stanu ducha, nastroju. W aneksie znajduje się również komentarz do modlitwy "Ojcze nasz".

- Pobudza to człowieka do myślenia, do medytacji nad najważniejszymi słowami, jakich nauczył człowieka Jezus - podkreśla ks. prof. Hryniewicz.

Katechizm zwraca uwagę, że ta właśnie modlitwa jest czymś więcej niż zwyczajną modlitwą. Bo łączy się z tajemnicą życia Chrystusa. Niezwykłe jest, że objawia On uczniom imię samego Boga: Ojciec. - Słowo to wyraża bliskość, coś w rodzaju naszego: Tato - czytamy na kartach Katechizmu. "Ojcze nasz" może zostać zbanalizowane w codziennej modlitwie współczesnych chrześcijan. Dawniej w Kościele wyjaśniano tę modlitwę dorosłym, którzy przygotowywali się do chrztu. Ale gdy to wołanie wypływa z serca człowieka, odnajduje on swoją prawdziwą tożsamość. Bo każdy bez wyjątku został stworzony, aby być dzieckiem Bożym, umiłowanym, na obraz i podobieństwo Boga.

Wyjaśniając inne części tej modlitwy, twórcy Katechizmu podkreślają, że zachęca ona do nieustannej czujności i ufności w moc Boga, do walki zdobywanej w życiu codziennym przez wierność w małych rzeczach, w wysiłkach podejmowanych dzień po dniu.

Abp Ziemba: - Dzięki takiemu ujęciu ten Katechizm wszystkim chrześcijanom daje możliwość lepszego zrozumienia tego, co najbardziej cenne w ludzkim życiu: Chrystusa, krzyża i Ewangelii.

I podkreśla, że jego lektura nie powinna ograniczać się tylko do prawosławnych, cel bowiem dla wszystkich jest ten sam. - Gdy o różnych porach dnia patrzymy na góry, oglądamy piękne krajobrazy, wtedy te obrazy są różne. Ale przecież wszystkie ukazują to samo Piękno.

Katechizm Kościoła Prawosławnego został opracowany we Francji przez grupę duchownych i świeckich, związanych z Instytutem św. Sergiusza w Paryżu. Odniósł tam sukces wydawniczy. Okazał się przydatny również w wielu krajach Europy Zachodniej. Zgodnie z zamysłem autorów, pozbawiony jest akcentów polemicznych.

MILENA KINDZIUKWasze komentarze:
 ardawl: 02.12.2008, 03:45
 Pomoc i jej głębia, jakim wielkim może być zwykły człowiek w swej zwyczajności ludzkiej i sercu prawdziwie ldzkim.
(1)


Autor

Treść

Nowości

Nowenna przed uroczystością Świętych Apostołów Piotra i Pawła - dzień 3Nowenna przed uroczystością Świętych Apostołów Piotra i Pawła - dzień 3

św. Tomasz Moro (Morus)św. Tomasz Moro (Morus)

Modlitwa do św. Tomasza MorusaModlitwa do św. Tomasza Morusa

Modlitwa św. Tomasza Morusa o łaskę pogody duchaModlitwa św. Tomasza Morusa o łaskę pogody ducha

św. Jan Fisherśw. Jan Fisher

Modlitwa do św. Jana FisheraModlitwa do św. Jana Fishera

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej