Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Jaki jest cel sakramentów?

"Celem sakramentów jest uświęcenie człowieka, budowanie mistycznego Ciała Chrystusa, a wreszcie oddawanie czci Bogu. Jako znaki, mają one także pouczać. Sakramenty wiarę nie tylko zakładają, lecz za pomocą słów i rzeczy dają jej wzrost, umacniają ją i wyrażają. Słusznie więc nazywają się sakramentami wiary. Udzielają one łaski, ale ich sprawowanie również jak najlepiej uspasabia wiernych do owocnego przyjęcia tej łaski, do oddania Bogu należnej czci i pełnienia miłości. Stąd ważną jest rzeczą, aby wierni łatwo mogli rozumieć znaki sakramentalne i gorliwie przyjmowali te sakramenty, które są ustanowione dla podtrzymywania życia chrześcijańskiego" (KL 59).

WPROWADZENIE

Jezus Chrystus w czasie swojej publicznej działalności głosił dobrą nowinę o zbawieniu ludzi. W przeddzień śmierci i zmartwychwstania w czasie Ostatniej Wieczerzy podał apostołom chleb i wino jako swoje Ciało i Krew, polecając im na przyszłość czynić to samo na Jego pamiątkę, na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, a także na pamiątkę Jego śmierci i zmartwychwstania.

Odchodząc z tego świata po swoim zmartwychwstaniu Jezus kazał uczniom, by głosili to, co od Niego usłyszeli. Powiedział do nich: "...nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu..." (Mt 28, 19).

Jednocześnie obiecał apostołom, że pozostanie z nimi na zawsze i że ześle im swego Ducha.

Apostołowie czynią to, co im nakazał Jezus, głoszą śmierć Jego i zmartwychwstanie, chrzczą, łamią chleb między braćmi, przekazują Ducha przez włożenie rąk, tak jak świadomi są, że został On na nich zesłany przez Pana.

Taki jest początek obrzędów chrześcijańskich zwanych sakramentami. Pochodzą one od Chrystusa, który umarł za zbawienie wszystkich ludzi i posłał apostołów, aby głosili Jego Ewangelię całemu światu. Sakramenty są więc następstwem głoszenia słowa Ewangelii. Stanowią wyraz wiary, z jaką to słowo zostało przyjęte, a także wyraz wiary w to, co słowo Ewangelii głosi. Przyjęcie chrztu wyraża wiarę w zbawienie dokonane w Jezusie Chrystusie, Eucharystia wyraża dziękczynienie za zbawczą śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, pokuta wyraża przekonanie o miłosierdziu Bożym i darowaniu nam win w Jezusie... Każdy z sakramentów jest świadectwem wiary w obecność uwielbionego Pana we wspólnocie Kościoła, w Jego zbawcze działanie w każdej chwili ludzkiego życia, szczególnie we wszystkich jego kluczowych momentach.

Dziecko chrześcijańskich rodziców zostaje ?wkrótce po urodzeniu ochrzczone, później zaś, gdy dochodzi do wieku rozeznania, przystępuje do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej, to znaczy do sakramentu pokuty i Eucharystii. Niedługo po tym przyjmuje bierzmowanie. Sakramentami są kapłaństwo i małżeństwo. W chorobie lub w starości chrześcijanin otrzymuje sakrament namaszczenia chorych. Chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo przyjmuje się raz w życiu, ich skuteczność jest bowiem nieodwracalna. Małżeństwo trwa do śmierci jednego ze współmałżonków. Namaszczenie chorych powtarza się w każdej poważnej chorobie.

Chrzest, bierzmowanie i Eucharystia są sakramentami wtajemniczenia cłirześcijańskiego. Wprowadzają one stopniowo tego, kto uwierzył, w tajemnicę zbawienia, jaką jest śmierć Jezusa, Jego zmartwychwstanie i zesłanie przezeń Ducha Świętego.

Nazwa "sakrament" oznacza: "tajemnica", "misterium". Każdy z siedmiu sakramentalnych obrzędów kryje w sobie tajemnicę kontaktu człowieka z Bogiem, ściślej: z Jezusem Chrystusem.

Sakramenty nie są niczym innym jak działaniem Jezusa Chrystusa żyjącego dziś w chwale po prawicy Ojca: On oczyszcza z grzechów, On daje nam swe Ciało na pokarm jako chleb życia, On przychodzi z pomocą w chorobie przez namaszczenie. Sam Jezus Chrystus udziela przez sakramenty swej łaski, która jest Bożą miłością do człowieka, Bożym światłem i mocą. Dzieje się to w sposób widzialny we wspólnocie wierzących w Niego, to znaczy w Kościele.

We wspólnocie Kościoła, pod przewodnictwem jej zwierzchników: biskupów i kapłanów sprawuje się sakramenty.

Sakramenty są znakiem osobistego kontaktu każdego człowieka ze zbawczym działaniem Chrystusa, ale zarazem mają charakter społeczny. Są one aktami życia całej społeczności wierzących, a więc Kościoła. Przyjęcie sakramentu jest udziałem w tym społecznym życiu Kościoła.

Ten społeczny charakter sakramentów najpełniej widać w Eucharystii: "Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba" (1 Kor 10, 17).

Przeprowadzana obecnie po Soborze Watykańskim II reforma liturgii, mająca na celu przywrócenie w niej świeckim wiernym należnego miejsca, a obrzędom liturgicznym jasności i zrozumiałości, powinna doprowadzić do przeżywania sakramentów jako istotnych wydarzeń w życiu całej wspólnoty chrześcijańskiej.

Ks. Waldemar Wojdecki   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść

Nowości

Wychowywać dzieci według prawd BożychWychowywać dzieci według prawd Bożych

Mała droga św. Teresy od Dzieciątka Jezus"Mała droga" św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Wartość zamiast ideologiiWartość zamiast ideologii

Z płodności nie musimy korzystać, ale nie wolno jej niszczyćZ płodności nie musimy korzystać, ale nie wolno jej niszczyć

Najpiękniejsze wiersze o różańcuNajpiękniejsze wiersze o różańcu

Najbardziej popularne

Litania do Najświętszej Maryi PannyLitania do Najświętszej Maryi Panny

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej