Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Jak być prorokiem?

     Wiemy, że z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego wynikają konkretne zadania dla ochrzczonych. Niejako trzy rodzaje służby. Nazywa się je "potrójną misją" - kapłańską, prorocką i królewską. Źródłem ich jest wewnętrzny udział człowieka w potrójnej funkcji i godności samego Chrystusa. Jest to istota potencjału chrześcijanina i działalności dziecka Bożego. Po misji kapłańskiej drugi obszar zadań określa misja prorocka.

     Godność proroka w biblijnej tradycji oznacza misję nauczyciela. Umożliwia on trafne rozpoznawanie woli Bożej. Ułatwia przyjmowanie natchnień Ducha Świętego. Tworzy dystans do właściwej oceny osób i zdarzeń. Podpowiada skuteczne rozwiązania życiowych trudności. Umacnia, aby cierpliwie i odważnie znieść cierpienia związane z wyznawaniem i obroną wiary. Kształtuje wrażliwość sumienia na działanie Boga. Budzi lęk przed grzechem. Piętnuje zło. Podstawą prorokowania jest Objawienie. Oczywiście najwyższym Prorokiem jest Chrystus. A misja Jezusa to objawianie miłości Ojca i przekazanie ludziom prawdy o Bogu.

     Jezus posyła apostołów (Mt 28,19) i nakazuje im głosić orędzie zbawienia: krzyż, śmierć i swoje zmartwychwstanie. W tym celu ustanawia też urząd nauczycielski Kościoła, który mając specjalne pełnomocnictwa Chrystusa pełni misję prorocką w sposób oficjalny. U początku jest Piotr razem z kolegium Dwunastu. Współcześnie Urząd ten stanowią papież i biskupi. A księża, siostry zakonne oraz katecheci świeccy otrzymują od biskupa specjalną misję do nauczania.

     Ludzie świeccy formalnie nie uczestniczą w tym Urzędzie. Jednak jako czytelne drogowskazy powinni być autorytetami moralnymi w swoich środowiskach. Z jednej strony są koniecznym, korygującym punktem odniesienia dla duszpasterzy, a z drugiej tworzą więź z obojętnymi świeckimi, którzy mogą poznać sens wymagań i wartość wiary. Dzięki nadprzyrodzonemu zmysłowi wiary mają udział w misji prorockiej Chrystusa przez głoszenie Ewangelii moralną postawą i stylem życia.

     Wszyscy chrześcijanie zobowiązani są do krzewienia Ewangelii na mocy przyjętych sakramentów chrztu i bierzmowania. Sposobem tego głoszenia jest świadectwo życia: publiczne wyznawanie wiary i wiarygodność tożsamości chrześcijańskiej. Najważniejszym terenem jest własna rodzina. Ks. abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, wymienia warunki skuteczności ewangelizacji: głębsze poznanie prawdy wiary, krytycyzm, realna ocena rzeczywistości, systematyczne życie sakramentalne, modlitwa o dary Ducha Św., więź ze wspólnotą, wierność papieżowi i tradycji, widoczna radość z wiary.

ks. Jan Sawicki

Tekst pochodzi z Tygodnika

2 maja 2010   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej