Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Jak być prorokiem?

Wiemy, że z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego wynikają konkretne zadania dla ochrzczonych. Niejako trzy rodzaje służby. Nazywa się je "potrójną misją" - kapłańską, prorocką i królewską. Źródłem ich jest wewnętrzny udział człowieka w potrójnej funkcji i godności samego Chrystusa. Jest to istota potencjału chrześcijanina i działalności dziecka Bożego. Po misji kapłańskiej drugi obszar zadań określa misja prorocka.

Godność proroka w biblijnej tradycji oznacza misję nauczyciela. Umożliwia on trafne rozpoznawanie woli Bożej. Ułatwia przyjmowanie natchnień Ducha Świętego. Tworzy dystans do właściwej oceny osób i zdarzeń. Podpowiada skuteczne rozwiązania życiowych trudności. Umacnia, aby cierpliwie i odważnie znieść cierpienia związane z wyznawaniem i obroną wiary. Kształtuje wrażliwość sumienia na działanie Boga. Budzi lęk przed grzechem. Piętnuje zło. Podstawą prorokowania jest Objawienie. Oczywiście najwyższym Prorokiem jest Chrystus. A misja Jezusa to objawianie miłości Ojca i przekazanie ludziom prawdy o Bogu.

Jezus posyła apostołów (Mt 28,19) i nakazuje im głosić orędzie zbawienia: krzyż, śmierć i swoje zmartwychwstanie. W tym celu ustanawia też urząd nauczycielski Kościoła, który mając specjalne pełnomocnictwa Chrystusa pełni misję prorocką w sposób oficjalny. U początku jest Piotr razem z kolegium Dwunastu. Współcześnie Urząd ten stanowią papież i biskupi. A księża, siostry zakonne oraz katecheci świeccy otrzymują od biskupa specjalną misję do nauczania.

Ludzie świeccy formalnie nie uczestniczą w tym Urzędzie. Jednak jako czytelne drogowskazy powinni być autorytetami moralnymi w swoich środowiskach. Z jednej strony są koniecznym, korygującym punktem odniesienia dla duszpasterzy, a z drugiej tworzą więź z obojętnymi świeckimi, którzy mogą poznać sens wymagań i wartość wiary. Dzięki nadprzyrodzonemu zmysłowi wiary mają udział w misji prorockiej Chrystusa przez głoszenie Ewangelii moralną postawą i stylem życia.

Wszyscy chrześcijanie zobowiązani są do krzewienia Ewangelii na mocy przyjętych sakramentów chrztu i bierzmowania. Sposobem tego głoszenia jest świadectwo życia: publiczne wyznawanie wiary i wiarygodność tożsamości chrześcijańskiej. Najważniejszym terenem jest własna rodzina. Ks. abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, wymienia warunki skuteczności ewangelizacji: głębsze poznanie prawdy wiary, krytycyzm, realna ocena rzeczywistości, systematyczne życie sakramentalne, modlitwa o dary Ducha Św., więź ze wspólnotą, wierność papieżowi i tradycji, widoczna radość z wiary.

ks. Jan Sawicki

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 2 maja 2010   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść

Nowości

Wychowywać dzieci według prawd BożychWychowywać dzieci według prawd Bożych

Mała droga św. Teresy od Dzieciątka Jezus"Mała droga" św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Wartość zamiast ideologiiWartość zamiast ideologii

Z płodności nie musimy korzystać, ale nie wolno jej niszczyćZ płodności nie musimy korzystać, ale nie wolno jej niszczyć

Najpiękniejsze wiersze o różańcuNajpiękniejsze wiersze o różańcu

Najbardziej popularne

Litania do Najświętszej Maryi PannyLitania do Najświętszej Maryi Panny

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej