Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
W królewskim stylu

     Wiemy już, że z sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego związane są ważne zadania dla ochrzczonych. Niejako trzy rodzaje służby. Nazywa się je "potrójną misją" - kapłańską, prorocką i królewską. Pisałem poprzednio, że źródłem ich jest wewnętrzny udział człowieka w potrójnej funkcji i godności samego Chrystusa. To istota wielkości chrześcijanina i aktywności dziecka Bożego. Po misjach kapłańskiej i prorockiej - misja królewska. Określa trzeci obszar zadań.

     Na godność królewską Chrystusa składają się Bóstwo połączone z człowieczeństwem, Jego doskonałość moralna i całkowite panowanie nad światem (Mk,4,41). Nauczał jak ten, który ma władzę (Mk 1,22). Piętnował zło i przede wszystkim służył (Mk 10,45).

     Człowiek z natury swojej przewyższa inne byty świata. Dodatkowo ma udział w godności królewskiej Boga. Ma panować nad światem (Rdz 1,28). Zadaniem jest też przemiana skażonego świata przez podporządkowanie wszystkiego uświęcającej władzy Jezusa. Zaczyna się to od troski o jakość życia moralnego a nazywa dążeniem do świętości. Z tytułu osobistej przynależności do Chrystusa - przez przyjęty sakrament chrztu - taki chrześcijanin uczestniczy w Jego walce z szatanem, zwycięstwie i królowaniu (Ap 3,21; Rdz 4,6-7; Rz 6,12). Jan Paweł II wyjaśnia: "przeżywamy swoją chrześcijańską, królewską godność przede wszystkim poprzez duchową walkę, ażeby pokonać w sobie królestwo grzechu a następnie poprzez dar z siebie " (CL14).

     Królować, znaczy mieć wpływ. To móc podejmować decyzje, zaczynając od panowania nad sobą. Nie pozwolić się zdeterminować przez potrzeby moralnie nieuporządkowane. Życie duchowe polega więc na konsekwentnej władzy nad sobą wspartej Bożą laską.

     Paweł Apostoł budzi taką świadomość u wiernych: "Ku wolności wyswobodził nas Chrystus! Powołani zostaliście do wolności!" (Ga 5,1.13). Wolność to możliwość dokonywania wyboru dobra. Istnieje wolność do czegoś i wolność od czegoś. Św. Pawłowi chodzi o ludzką, wewnętrzną wolność przeżywaną "po królewsku". Ta wolność od grzechu wypływa z godności królewskiej: nie oddawać się w niewolę posiadania, pracy, zależności, nałogów; pokonywać w sobie panowanie grzechu, nieuporządkowanych emocji i pragnień. W ten sposób stawać się autorytetem dla innych wg wzoru Chrystusa.

     Być chrześcijaninem oznacza więc iść drogą Ewangelii i naśladować królewski styl Jezusa. Ci, którzy stali się dziećmi Bożymi, są dziećmi Króla i dziedzicami Jego Królestwa (Łk 12,32). A Królestwo Boże jest zaprzeczeniem metod, jakie stosują ziemscy władcy. Wszechmoc Boga jest władzą miłości.


ks. Jan Sawicki


Tekst pochodzi z Tygodnika

9 maja 2010   

Wasze komentarze:
 Smile: 29.07.2007, 08:11
 Temat dnia z odważnym pytaniem: http://grono.net/forum/topic/3502211/0/ Właściciel Serwisu nie wie, gdzie Jego treści są promowane.. :)
(1)


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej