Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Niedoceniana belka

Po chrzcie drugim sakramentem w katechizmowej kolejności jest bierzmowanie. To chyba najszybciej zapominany i najbardziej niedoceniany z siedmiu sakramentów. Jego nazwa pochodzi od staropolskiego słowa "bierzmo". W dawnych konstrukcjach domów /XV-XVH w./ była to poprzeczna belka, na której opierał się ciężar całego sklepienia budynku.

W chrześcijańskim życiu sakrament ten ma spełniać podobną rolę. Można go porównać do wewnętrznej siły organizującej życie, która przeciwstawia się destrukcyjnym działaniom świata /1 2,15-17/. Jest to duchowe uzdolnienie człowieka ułatwiające wierność Bogu - nie do pierwszych wątpliwości czy kryzysu, ale aż do śmierci. Choć człowiek nie uniknie słabości, pokus i grzechów, to jednak istotny jest kierunek wysiłków i Duch, który łaską współtworzy i dynamizuje osobowość.

Bierzmowanie jest często nazywane sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej albo konfirmacją /łac. confirmatio - umocnienie/. Teologia łączy go z trzecią Osobą Trójcy, czyli Duchem Świętym, którego określa się także Duchem Prawdy / J 16,13/, Obrońcą i Pocieszycielem /J 14,16/. Biblijnymi i liturgicznymi znakami Ducha Świętego są czerwony kolor, powiew, tchnienie, wiatr, ogień, płomień i gołębica /Łk 3,22; Dz 2,2-3/. Jak widać, jedną z idei jest symboliczne oddanie nieuchwytnej, niewidzialnej Przyczyny powodującej widzialne i doniosłe skutki.

Bierzmowanie zobowiązuje do konsekwentnego, chrześcijańskiego stylu życia, w tym gotowości do obrony czci Chrystusa, publicznego, odważnego wyznawania wiary i "postępowania według jej zasad".

Mówiąc o znaczeniu tego sakramentu, podkreśla się zawsze siedem otrzymywanych darów Ducha Świętego. Należą do nich: mądrość, rozum, umiejętność, rada, męstwo, pobożność i bojaźń Boża. Z natury swojej są to niematerialne uzdolnienia otrzymywane w zalążku, wymagające uruchomienia przez systematyczną praktykę wiary. Dary te po raz pierwszy wymienione zostały w Starym Testamencie /Iz 11,2-3/.

Katechizm rozróżnia dary i charyzmaty Igrec. charisma - łaska/. Jeżeli dary dane są chrześcijaninowi bardziej dla jego własnego rozwoju, to charyzmaty mają wymiar społeczny. Są darami Bożymi uzdalniającymi do skutecznego działania we wspólnocie i dla Kościoła. Ich owoce mają służyć innym ludziom.

W praktyce duszpasterskiej sakramentu tego najczęściej udziela biskup, rzadziej delegowany przez niego kapłan. W czasie liturgii namaszcza czoło bierzmowanego olejem Krzyżma. Jest to mieszanina oleju z oliwek i szlachetnego balsamu poświęcana zawsze przez biskupa w Wielki Czwartek, w czasie przedpołudniowej liturgii.

ks. Jan Sawicki

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 15 marca 2010


   

Wasze komentarze:
 INFOMAOJSAO: 30.10.2014, 10:05
 HAHAHAHAH XD CO TAM U WAS ADONAIOWICZEIE POZDRAWIAM WAS BARDZO SERDECZNIE
 Anetta : 09.06.2010, 13:36
 Duch Święty to chyba najbardziej tajemnicza i najbardziej fascynująca z osób boskich.
(1)


Autor

Treść[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej