Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Bąbel

Przypominając sobie podstawową wiedzę na temat sakramentu bierzmowania warto przywołać kontekst Nowego Testamentu. Po upływie 7 tygodni od zmartwychwstania, a 10 dni od swojego wniebowstąpienia Jezus posyła uczniom Ducha Świętego. Było to w Jerozolimie, w dniu Pięćdziesiątnicy /Dz 2,1/. Po uroczystości Paschy i celebrowanym jesienią Święcie Namiotów jest to trzecie co do ważności święto żydowskie. Najpierw świętowano zbiory zboża, później przekazanie Mojżeszowi Prawa na górze Synaj. Natomiast rodzący się Kościół w Pięćdziesiątnicę przeżył pierwsze bierzmowanie w swoich dziejach.

Duch naucza apostołów, aby rozumieli sens nauki Jezusa /J 14,26/; utwierdza w wierze i wzmacnia do głoszenia Ewangelii; uzdalnia do funkcji świadka Chrystusa wobec wszystkich ludzi aż do męczeństwa. Odtąd chrześcijanie jawnie głoszą, że Chrystus jest Mesjaszem /Dz 4,12/. To dynamika Ducha sprawia, że Ewangelia i Kościół zyskują tak imponujący zasięg terytorialny. Duch intensywnie działając w duszach ożywia religijne życie ochrzczonych. Sprawia, że ochrzczony przestaje być "człowiekiem zmysłowym" /1 Kor 2,14/, bo rodzi się życie człowieka duchowego /Ga 5,25/.

Teologia uczy, że działanie Ducha Świętego w Kościele przebiega zasadniczo na trzech polach: nauczania /Urząd Nauczycielski Kościoła/, uświęcania /sakramenty/ i kierowania /hierarchia/. Urząd Nauczycielski nazywany jest też Magisterium Kościoła. Jego funkcja polega na przekazywaniu autentycznej nauki przez papieża i wszystkich biskupów będących w jedności ze Stolicą Apostolską. Jednym z najważniejszych, współczesnych dokumentów Magisterium jest Katechizm Kościoła Katolickiego /skrót KKK/. Obok niego szczególne znaczenie mają oficjalne, pisemne wypowiedzi papieskie.

Do głównych dokumentów tego typu należy zaliczyć: encykliki, adhortacje, bulle, motu proprio i listy apostolskie. Encyklika /grec. list okólny/ znana od XVIII w. jest to obszerne pismo papieża przeznaczone do szerokiego rozpowszechnienia w Kościele ważnych treści. Adhortacja /łac. napomnienie/ to dokument zbliżony w formie do encykliki. Najczęściej podsumowuje obrady Synodu Biskupów i przekazuje wnioski do realizacji. Bulla /łac. bąbel, coś wypukłego/ to urzędowy tekst w języku łacińskim o doniosłym znaczeniu potwierdzony papieską pieczęcią /stąd nazwa/. Dotyczy np. faktu kanonizacji, treści dogmatów, organizacji diecezji, ogłoszenia jubileuszy etc. Motu proprio /łac. spontanicznie/ to osobisty list papieża do wszystkich lub do grupy wiernych. Wspomniane publikacje często otrzymują swój tytuł od pierwszych słów tekstu.

ks. Jan Sawicki

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 21 marca 2010


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej