Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Chrzest dzieci w niebezpieczeństwie śmierci

Po przygotowaniu wody, nawet nie święconej, gromadzą się wokół chorego dziecka jego rodzice, chrzestni i, jeśli to możliwe, także krewni i bliscy. Gdy brak kapłana lub diakona, wówczas jeden z wiernych, odpowiednio przygotowany, zaczyna krótką modlitwę powszechną:

Prośmy Boga wszechmogącego o miłosierdzie dla tego dziecka, które ma dostąpić łaski chrztu świętego, dla jego rodziców i chrzestnych oraz dla wszystkich ochrzczonych.

Prosimy Cię, abyś to dziecko przez chrzest święty włączył do swojego Kościoła.

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś je przez chrzest święty uczynił swoim przybranym dzieckiem.

Prosimy Cię, abyś mu przez chrzest święty dał uczestnictwo w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa.

Prosimy Cię, abyś we wszystkich tu obecnych odnowił łaskę chrztu świętego.

Prosimy Cię, abyś wszystkich uęzniów Chrystusa, przez chrzest włączonych w jedną wspólnotę, zachował na zawsze w jednej wierze i miłości.

Modlitwą powszechną kończy się następującymi słowami:

Boże, źródło wszelkiego życia i miłości, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ty pocieszasz rodziców w zmartwieniach i obejmujesz opieką swoją chore dzieci, Ty w swojej miłości odradzasz je do życia wiecznego. Wysłuchaj łaskawie naszego błagania. Nie dozwól, by grzech panował nad tym dzieckiem, ale zmiłuj się nad nim i przyjmij je do królestwa Twojego Syna. Spraw, aby to dziecko, któremu nadajemy imię N., przez wodę i moc Ducha Świętego stało się podobne do Chrystusa w tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania i jako przybrane Twoje dziecko otrzymało dziedzictwo Chrystusa i radowało się w Kościele ze wspólnoty z Tobą, z Synem Twoim jednorodzonym i z Duchem Świętym przez wszystkie wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Następuje wyznanie wiary. Udzielający chrztu zwraca się do obecnych:

Wspominając swój własny chrzest, wyznajemy wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której dzieci otrzymują chrzest.

Następnie pyta:

Czy wierzycie w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiadł po prawicy Ojca?

Wszyscy: Wierzymy.

Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Wszyscy: Wierzymy.

Można również wyznać wiarę odmawiając Skład Apostolski:

Wierzę w Boga...

Następnie szafarz udziela dziecku chrztu, mówiąc: N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca

polewa je wodą po raz pierwszy

i Syna,

polewa je wodą po raz drugi

i Ducha Świętego,

polewa je wodą po raz trzeci.

Opuszczając wszystkie inne obrzędy, można dokonać włożenia białej szaty. Udzielający chrztu mówi:

N., oto stałeś(aś) się nowym stworzeniem i przyoblekłeś(aś) się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Zachowaj godność dziecka Bożego nieskalaną aż po życie wieczne.

Wszyscy: Amen.

Na zakończenie odmawia się Modlitwę Pańską:

Ojcze nasz...

Gdyby wśrod obecnych nikt nie potrafił przewodniczyć modlitwie, każdy z wiernych może ochrzić dziecko. Odmawia wtedy najpierw wyznanie wiary (Skład Apostolski), potem polewa dziecko wodą wymawiając zwykłą formułę chrztu. W niektórych okolicznościach można opuścić nawet wyznanie wiary.

W niebezpieczeństwie bliskiej śmierci wystarczy, aby udzielający, opuszczając inne obrzędy, polał dziecko wodą wymawiając równocześnie zwykłą formułę.

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej