Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Chrzest dzieci w niebezpieczeństwie śmierci


     Po przygotowaniu wody, nawet nie święconej, gromadzą się wokół chorego dziecka jego rodzice, chrzestni i, jeśli to możliwe, także krewni i bliscy. Gdy brak kapłana lub diakona, wówczas jeden z wiernych, odpowiednio przygotowany, zaczyna krótką modlitwę powszechną:

     Prośmy Boga wszechmogącego o miłosierdzie dla tego dziecka, które ma dostąpić łaski chrztu świętego, dla jego rodziców i chrzestnych oraz dla wszystkich ochrzczonych.

     Prosimy Cię, abyś to dziecko przez chrzest święty włączył do swojego Kościoła.

     Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

     Prosimy Cię, abyś je przez chrzest święty uczynił swoim przybranym dzieckiem.

     Prosimy Cię, abyś mu przez chrzest święty dał uczestnictwo w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa.

     Prosimy Cię, abyś we wszystkich tu obecnych odnowił łaskę chrztu świętego.

     Prosimy Cię, abyś wszystkich uęzniów Chrystusa, przez chrzest włączonych w jedną wspólnotę, zachował na zawsze w jednej wierze i miłości.

     Modlitwą powszechną kończy się następującymi słowami:

     Boże, źródło wszelkiego życia i miłości, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ty pocieszasz rodziców w zmartwieniach i obejmujesz opieką swoją chore dzieci, Ty w swojej miłości odradzasz je do życia wiecznego. Wysłuchaj łaskawie naszego błagania. Nie dozwól, by grzech panował nad tym dzieckiem, ale zmiłuj się nad nim i przyjmij je do królestwa Twojego Syna. Spraw, aby to dziecko, któremu nadajemy imię N., przez wodę i moc Ducha Świętego stało się podobne do Chrystusa w tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania i jako przybrane Twoje dziecko otrzymało dziedzictwo Chrystusa i radowało się w Kościele ze wspólnoty z Tobą, z Synem Twoim jednorodzonym i z Duchem Świętym przez wszystkie wieki wieków.

     Wszyscy: Amen.

     Następuje wyznanie wiary. Udzielający chrztu zwraca się do obecnych:

     Wspominając swój własny chrzest, wyznajemy wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której dzieci otrzymują chrzest.

     Następnie pyta:

     Czy wierzycie w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

     Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiadł po prawicy Ojca?

     Wszyscy: Wierzymy.

Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

     Wszyscy: Wierzymy.

     Można również wyznać wiarę odmawiając Skład Apostolski:

     Wierzę w Boga...

     Następnie szafarz udziela dziecku chrztu, mówiąc: N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca

     polewa je wodą po raz pierwszy

     i Syna,

     polewa je wodą po raz drugi

     i Ducha Świętego,

     polewa je wodą po raz trzeci.

     Opuszczając wszystkie inne obrzędy, można dokonać włożenia białej szaty. Udzielający chrztu mówi:

     N., oto stałeś(aś) się nowym stworzeniem i przyoblekłeś(aś) się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Zachowaj godność dziecka Bożego nieskalaną aż po życie wieczne.

     Wszyscy: Amen.

     Na zakończenie odmawia się Modlitwę Pańską:

     Ojcze nasz...

     Gdyby wśrod obecnych nikt nie potrafił przewodniczyć modlitwie, każdy z wiernych może ochrzić dziecko. Odmawia wtedy najpierw wyznanie wiary (Skład Apostolski), potem polewa dziecko wodą wymawiając zwykłą formułę chrztu. W niektórych okolicznościach można opuścić nawet wyznanie wiary.

     W niebezpieczeństwie bliskiej śmierci wystarczy, aby udzielający, opuszczając inne obrzędy, polał dziecko wodą wymawiając równocześnie zwykłą formułę.

ks. Waldemar Wojdecki


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej