Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
 
Powołanie do życia wiecznego wyrażone w liturgii

     Jezus w modlitwie arcykapłańskiej modlił się takimi słowami: "A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa" (J 17,3). Życie wieczne to coś więcej niż tylko życie po śmierci. Jest ono uczestnictwem w życiu samego Boga, do którego mamy dostęp przez wiarę, umacnianą słowem Bożym, udziałem w liturgii i przyjmowaniem sakramentów. Życie wieczne rozpoczyna się na ziemi, natomiast zostaje dopełnione po śmierci. Wiara chrześcijańska jest wiarą w Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, który zwyciężył śmierć i chce nam dać udział w swoim zwycięstwie.

     W pewnym sensie każda celebracja liturgiczna mówi o naszym powołaniu do życia wiecznego. Można jednak podkreślić niektóre momenty różnych celebracji liturgicznych, w których ten wymiar liturgii jest widoczny w sposób szczególny.

     Sakrament chrztu jest bramą otwierającą drogę ku życiu wiecznemu. Wyrażają to zwłaszcza dwa znaki: biała szata i zapalona świeca. Włożenie białej szaty oznacza przede wszystkim przyobleczenie się w Chrystusa (por. Ga 3,27), ale jest to także symbol szaty godowej na uczcie w królestwie Bożym (por. Mt 22,12). Z kolei świeca, zapalona od Paschału, oznacza płomień życia Bożego, który przez sakrament chrztu zapłonął w duszy człowieka.

     Najważniejszym z sakramentów jest Eucharystia. Jak powiedział Jezus, "kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym" (J 6,54). Celem Mszy św. nie jest sama tylko przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa, ale nasza przemiana mocą konsekrowanych Postaci eucharystycznych, przyjętych w Komunii św. Otrzymany w chrzcie zaczątek życia wiecznego ma wzrastać do swojej pełni przez nasze spożywanie Eucharystii.

     We Mszy św., bezpośrednio przed Komunią św., kapłan wypowiada następujące zaproszenie: "Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę". Jest to nawiązanie do słów Apokalipsy o wiecznej uczcie zbawionych w niebie (por. Ap 19,9). Komunia eucharystyczna jest zaczątkiem i zadatkiem naszego udziału w uczcie królestwa Bożego. Również procesyjne podążanie do Komunii św. jest znakiem naszej drogi do wiecznego spotkania z Jezusem Chrystusem.

     O naszym powołaniu do życia wiecznego mówią także na różne sposoby wszystkie święta i okresy roku liturgicznego. Najbardziej widoczne jest to w adwencie oraz w okresie wielkanocnym.

     Jednym z głównych celów adwentu jest przygotowanie nas na spotkanie Chrystusa w chwili Jego ostatecznego przyjścia oraz w momencie naszej śmierci. Z kolei okres wielkanocny jest 50-dniowym czasem radości ze zmartwychwstania Chrystusa. Radość wielkanocna jest zapowiedzią wiecznej radości zbawionych.

      Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest bowiem zadatkiem i zapowiedzią naszego zmartwychwstania.


ks. Maciej Zachara MIC


Tekst pochodzi z pisma
Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich
w Polsce Z Niepokalaną
Jesień 2008


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Tresć[ Powrót ]
[ Strona główna ]


Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej