Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Znaki i symbole w liturgii

Znaki i symbole zajmują ważne miejsce w życiu ludzkim. Za pośrednictwem języka, gestów i czynności człowiek może skuteczniej kontaktować się z innymi ludźmi. Podobnie jest w relacjach pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Bóg przemawia do człowieka i człowiek ma możliwość kontaktowania się z Nim za pośrednictwem znaków i symboli. Te relacje szczególnie dostrzegalne są w celebracjach liturgicznych.

W języku potocznym słowa znak i symbol używa się zamiennie. W sensie ścisłym pojęcie znaku jest szersze. Ogólnie można stwierdzić, że każdy symbol jest znakiem, ale nie każdy znak jest symbolem. Np. ryba - to znak czytelny i przetłumaczalny na każdy język. Dla poganina jest tylko znakiem, ale dla chrześcijanina jest symbolem oznaczającym objawienie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Zbawiciela.

Katechizm Kościoła Katolickiego wskazuje na znaki i symbole, występujące w celebracji sakramentalnej. Są to: 1) znaki ze świata człowieka; 2) znaki Przymierza; 3) znaki przyjęte przez Chrystusa; 4) znaki sakramentalne. • Znaki ze świata: światło i ciemność, wiatr i ogień, woda i ziemia, drzewa i owoce to znaki, przez które Bóg mówi do człowieka za pośrednictwem widzialnego stworzenia. Symbolicznie ukazują wielkość i bliskość Boga. Mowa jest też o znakach i symbolach życia społecznego ludzi, takich jak: obmycie i namaszczenie, łamanie chleba i picie z tego samego kielicha. Wyrażają one „uświęcającą obecność Boga i wdzięczność człowieka dla swego Stwórcy". • Znaki Przymierza to znaki i symbole uczynione przez Boga dla swojego ludu. „Wśród znaków liturgicznych Starego Przymierza można wymienić obrzezanie, namaszczenie i konsekrowanie królów oraz kapłanów, wkładanie rąk, ofiary, a przede wszystkim Paschę. Kościół widzi w tych znakach zapowiedź sakramentów Nowego Przymierza". • Znaki przyjęte przez Chrystusa to znaki, którymi posługiwał się Jezus podczas ziemskiego przepowiadania. To znaki materialne lub symboliczne gesty zaczerpnięte ze świata stworzonego, aby dzięki nim lepiej przybliżyć tajemnice o Królestwie Bożym, np. przy uzdrowieniu głuchoniemego Jezus włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka. • Znaki sakramentalne to znaki, przez które Duch Święty dokonuje dzieła uświęcenia. Niektóre z nich odnoszą się do stworzenia, jak np. światło, woda, ogień, chleb, wino, olej; inne odnoszą się do życia ludzkiego, jak np. obmywanie, namaszczenie, łamanie chleba; inne jeszcze odnoszą się do historii zbawiania Starego Przymierza, jak np. obrzędy Paschy, ofiary, wkładanie rąk, konsekracje.

Wymienionym znakom i symbolom, które same w sobie mają określony sens i wymowę, w celebracjach sakramentalnych towarzyszą słowa, które ożywiają czynności symboliczne. Przykładem może być sakrament chrztu świętego, w którym - podczas symbolicznego polania wodą - szafarz wypowiada formułę „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego". Integralną częścią każdej celebracji sakramentalnej jest liturgia słowa. W celu umacniania wiary zgromadzonych powinny zostać dowartościowane także znaki słowa Bożego. Są nimi: księga słowa; okazywanie jej czci; miejsce głoszenia słowa, a więc ambona; wyraźne i zrozumiałe czytanie słowa Bożego; homilia szafarza oraz odpowiedzi wiernych, takie jak: aklamacje, psalmy, litanie, wyznanie wiary.

Zapamiętajmy: „Celebracja liturgiczna składa się ze znaków i symboli, których znaczenie, posiadające swoje korzenie w dziele stworzenia i w kulturze ludzkiej, ukonkretnia się w wydarzeniach Starego Przymierza, a w pełni objawia się w osobie i dziele Chrystusa".

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej