Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Rachunek sumienia dla dzieci

Zdarza się, że zasmucamy Boga - Dobrego Ojca, że nie słuchamy Go i grzeszymy. Pan Bóg nie chce, abyśmy od Niego odeszli. Czeka z utęsknieniem na powrót grzesznika. Jeżeli zawiniłeś, odwracając się od Ojca, możesz do Niego wrócić przez żal za grzechy, postanowienie poprawy, szczerą spowiedź i zadośćuczynienie za swoje grzechy. Bramą powrotu jest Sakrament Pokuty.

Wybór rachunków sumienia dla dzieci

Krótki rachunek sumienia dla dzieci

Pierwsze przykazanie

Czy odmawiałem pacierz rano i wieczór?
Czy spełniałem inne obowiązki wobec Boga?
Czy wierzyłem we wróżby i zabobony?

Drugie przykazanie

Czy wymawiałem imiona święte bez uszanowania, w gniewie łub w żartach?
Czy przysięgałem?

Trzecie przykazanie

Czy opuściłem Mszę świętą w niedziele i święta?
Czy spóźniałem się na Mszę świętą?
Czy w kościele pobożnie zachowywałem się?

Czwarte przykazanie

Czy słuchałem rodziców i przełożonych? Czy szanowałem starszych?

Piąte przykazanie

Czy szkodziłem sobie lub innym na zdrowiu?
Czy biłem się z kolegami?
Czy komu dałem zgorszenie swoim postępowaniem?
Czy dręczyłem zwierzęta?

Szóste i dziewiąte przykazanie

Czy myślałem i mówiłem o rzeczach nieskromnych?
Czy bawiłem się nieskromnie?

Siódme i dziesiąte przykazanie

Czy kradłem lub niszczyłem własność społeczną lub prywatną?
Czy pragnąłem zabrać cudzą rzecz?
Czy oddawałem rzeczy pożyczone lub znalezione?

Ósme przykazanie

Czy kłamałem?
Czy obmawialem lub oczerniałem bliźniego?

Przykazania kościelne

Czy w dni postne jadłem dobrowolnie potrawy mięsne?

Grzechy główne

Czy byłem pyszny i wynosiłem się nad drugich?
Czy byłem łakomy?
Czy byłem zazdrosny?
Czy gniewałem się?
Czy byłem leniwy w nauce i pracy?
Który grzech popełniam najczęściej?

Rachunek sumienia dla dzieci - wzór I

Według Bożych przykazań

Przykazanie pierwsze

 • Czy opuszczałem z lenistwa modlitwy codzienne?
 • Czy podczas modlitwy myślałem umyślnie o innych sprawach?
 • Czy zaniedbywałem naukę religii?

Przykazanie drugie

 • Czy wymawiałem imiona święte w żartach lub w złości?
 • Czy kląłem?
 • Czy przysięgałem niepotrzebnie lub fałszywie?

Przykazanie trzecie

 • Czy w dniu świętym opuściłem z lenistwa Mszę świętą?
 • Czy spóźniłem się na Mszę świętą?
 • Czy w kościele zachowywałem się źle?
 • Czy pracowałem w dniu świątecznym?

Przykazanie czwarte

 • Czy byłem nieposłuszny rodzicom lub przełożonym?
 • Czy zasmucałem ich lub źle im życzyłem?
 • Czy naśmiewałem się z ludzi starszych lub ułomnych?

Przykazanie piąte

 • Czy biłem kogoś?
 • Czy przezywałem?
 • Czy źle komuś życzyłem?
 • Czy namawiałem bliźniego do grzechu?
 • Czy dręczyłem zwierzęta?

Przykazanie szóste i dziewiąte

 • Czy myślałem chętnie o sprawach nieczystych?
 • Czy przysłuchiwałem się brzydkiej mowie?
 • Czy patrzyłem na nieskromne rzeczy?
 • Czy mówiłem lub myślałem nieskromnie?
 • Czy robiłem coś bezwstydnego sam..., z kimś?
 • Czy pragnąłem coś nieskromnego widzieć..., słyszeć..., czynić?

Przykazanie siódme i dziesiąte

 • Czy kradłem: komu i co?
 • Czy zatrzymałem rzeczy pożyczone lub znalezione?
 • Czy psułem rzeczy cudze?
 • Czy oszukiwałem: kogo i w czym?
 • Czy chciałem kraść: komu i co?

Przykazanie ósme

 • Czy kłamałem?
 • Czy oczerniałem bliźniego?
 • Czy obmawiałem?
 • Czy posądzałem?

Rachunek sumienia dla dzieci - wzór II

 • Czy ty kochasz Boga ponad wszystko?
 • Czy pamiętasz, że w Chrzcie świętym stałeś się dzieckiem Boga?
 • Czy wierzysz w to, że Bóg tak cię kocha, jak najlepszy Ojciec?
 • Czy dziękujesz Bogu za wszelkie dobro?
 • Czy modlisz się codziennie rano i wieczorem?
 • Czy myślisz o Bogu na modlitwie?
 • Czy w niedziele i święta chętnie idziesz do kościoła na Mszę świętą?
 • Jak uczestniczysz we Mszy świętej?
 • Jak często przyjmujesz Pana Jezusa w Komunii świętej?
 • Jak wygląda twoje przygotowanie i dziękczynienie po Komunii świętej?
 • Czy imię Boże i Świętych wypowiadasz z szacunkiem?
 • Czy zawsze chodzisz na religię?
 • Jak w niej uczestniczysz?
 • Jak prowadzisz zeszyt?
 • Czy nie wstydzisz się swojej wiary?
 • Czy potrafisz jej bronić?
 • Jak zachowujesz się w niepowodzeniach i cierpieniu?
 • Czy ufasz Bogu? Wobec bliźnich
 • Czy wiesz, że nie żyjesz sam i tylko dla siebie?
 • Czy dziękujesz Bogu za rodziców, rodzinę, wychowawców i kolegów?
 • Czy starasz się zawsze być dla nich dobry?
 • Czy umiesz rodzicom powiedzieć i pokazać to, że ich kochasz?
 • Czy dziękujesz im za ich dobroć?
 • Czy codziennie modlisz się za nich?
 • Czy starasz się o to, by swoim zachowaniem nie sprawiać im przykrości i kłopotów?
 • Czy przy różnych okazjach robisz im jakąś miłą niespodziankę?
 • Czy pozwalasz im odpoczywać po pracy?
 • Czy pomagasz im chętnie?
 • Czy zawsze dobrze o nich mówisz?
 • Czy umiesz być dobry dla rodzeństwa, krewnych?
 • Czy żyjesz z nimi w zgodzie?
 • Czy jesteś Bogu wdzięczny za nich?
 • Czy modlisz się za nich?
 • Czy szanujesz swoich wychowawców, nauczycieli, starszych?
 • Czy umiesz być wdzięczny za dobro, jakie przez nich otrzymujesz?
 • Czy jesteś gotów im pomóc?
 • Czy się z nich nie wyśmiewasz i nie obrażasz ich?
 • Czy jesteś koleżeński?
 • Czy bijesz, przezywasz i dokuczasz kolegom?
 • Czy nie namawiałeś kogoś do grzechu?
 • Czy komuś czegoś nie ukradłeś?
 • Czy oddałeś rzeczy pożyczone lub znalezione?
 • Czy zawsze mówisz prawdę?
 • Czy dotrzymujesz obietnic?
 • Czy stajesz w obronie słabszych?
 • Czy modlisz się za swoją Ojczyznę?
 • Czy umiesz przyznać się do winy? Wobec siebie
 • Czy dbasz o swoje zdrowie?
 • Czy jesz wystarczająco?
 • Czy ze względu na zdrowie uprawiasz sport?
 • Czy umiesz się zachować na drodze i przy przechodzeniu przez jezdnię?
 • Czy nie szkodzisz sobie na zdrowiu poprzez palenie papierosów czy picie alkoholu?
 • Czy złe i nieczyste myśli starasz się zaraz od siebie odrzucić?
 • Czy oglądasz filmy niedozwolone?
 • Czy czytasz dobre książki?
 • Czy nauka jest dla ciebie ważniejsza niż zabawa?
 • Czy umiesz pokonać swoje lenistwo?
 • Czy często szukasz wymówek, żeby czegoś nie zrobić?
 • Czy jesteś uparty?
 • Czy łatwo wpadasz w gniew?
 • Czy potrafisz z czegoś zrezygnować, umartwić się?
 • Czy szanujesz rośliny i zwierzęta?
 • Czy starasz się być coraz lepszym?
 • Jak starasz się poprawić ze swoich grzechów i wad?

Rachunek sumienia dla dzieci - wzór III

"Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy" (1 J 3, 1) Bóg Najświętszy jest moim prawdziwym Ojcem, przez chrzest św. uczynił mnie swoim dzieckiem. Obdarzył mnie Swoim życiem, łaską uświęcającą. Miłuje mnie miłością odwieczną, pragnie mojego prawdziwego szczęścia. On też sprawił, że ja mogę Go kochać jak najlepszego Ojca. Zaprosił mnie do życia w Jego przyjaźni, Jego miłości.

Przez chrzest zobowiązałem się, że będę z całego serca i ze wszystkich sił miłował Pana Boga i zachowywał Jego przykazania. Chrzest był moim przymierzem z Bogiem - przymierzem wzajemnej , miłości. To przymierze ponowiłem przy pierwszej Komunii św.

Rachunek sumienia ma mi wskazać na moje uchybienia temu najświętszemu przymierzu.

 • Czy kocham Boga, mojego najlepszego Ojca?
 • Czy ze czcią wymawiam święte imię Boga?
 • Czy staram się poznać na katechizacji Pana Jezusa i Jego Ewangelię?
 • Ile razy opuściłem z własnej winy lekcje religii?
 • Czy prowadzę zeszyt do religii?
 • Czy czytam Pismo święte?
 • Jaką ostatnio przeczytałem religijną książkę?
 • Czy wobec kolegów nie wstydzę się mojej wiary?
 • Czy zwracam się do Pana Jezusa w modlitwie jak do najlepszego Przyjaciela i Przewodnika?
 • Czy rano i wieczór odmawiam pacierz?
 • Czy modlę się w skupieniu?
 • Czy pamiętam, że Duch Święty przebywa we mnie od chrztu św. jak w żywej świątyni?
 • Czy słucham natchnień Ducha Świętego, który mnie zachęca do czynienia dobrze i do unikania wszystkiego, co jest złe?
 • Czy modlę się do Ducha Świętego o światło, o wytrwanie w dobrym?
 • Jak przygotowuję się do sakramentu bierzmowania?
 • Czy nie opuściłem Mszy św. w niedzielę i święto z własnej winy, np. z lenistwa, niedbalstwa, bardziej ceniąc sobie, film czy zabawę niż spotkanie z Bogiem, najświętszym moim Ojcem?
 • Czy w czasie wakacji, ferii zimowych, będąc na kolonii, obozie, zimowisku pamiętałem o modlitwie i o Mszy św. niedzielnej?
 • Czy prosiłem o pozwolenie pójścia do kościoła?
 • Czy nie spóźniłem się na Mszę Św.?
 • Czy starałem się żyć na co dzień w przyjaźni z Bogiem unikając grzechu ciężkiego, by z czystym sercem przyjmować Pana Jezusa podczas niedzielnej Mszy Św.?
 • Czy przygotowywałem się na przyjęcie Komunii św. przez pobożny udział we Mszy Św.?
 • Czy trwałem na dziękczynieniu i modlitwie po Komunii Św.?
 • Czy po wyjściu z kościoła - w domu, w szkole, na podwórku, podczas wycieczki - pamiętałem o Panu Jezusie, którego przyjąłem w Komunii Św.?
 • Czy starałem się tak postępować, by Jemu podobało się moje zachowanie?
 • Czy zawsze klękam przed Najświętszym Sakramentem wchodząc do kościoła?
 • Czy swoją postawą i zachowaniem w kościele wyrażam moją cześć dla Pana Jezusa obecnego w Najśw. Sakramencie?
 • Czy przechodząc obok kościoła odwiedzam Pana Jezusa?
 • Czy z własnej woli i chętnie brałem udział w innych nabożeństwach kościelnych nadobowiązkowych - zwłaszcza Nieszporach czy Gorzkich Żalach, Drodze Krzyżowej, w nabożeństwie "majowym", "październikowym"?
 • Czy nie odciągam innych od udziału w tych nabożeństwach, które są wyrazem naszej miłości ku Bogu?
 • Jak czczę Najświętszą Maryję Pannę, którą Bóg wybrał na Matkę swego Syna Jezusa Chrystusa?
 • Czy zwracam się do Niej z ufnością, jak do najlepszej Matki?
 • Czy noszę Jej medalik? - Czy odmawiam różaniec?
 • Jak okazuję swoją miłość i szacunek dla moich rodziców?
 • Czy jestem im posłuszny, wykonuję ich polecenia?
 • Czy modlę się za rodziców?
 • Czy pytam ich o sprawy ważne, trudne, których sam nie mogę zrozumieć?
 • Czy pamiętam o rocznicy ślubu swoich rodziców? Ich imieninach? O "Dniu Matki"?
 • Czy mówię rodzicom prawdę?
 • Czy nie zabieram im pieniędzy?
 • Czy przed ważniejszymi wydarzeniami w moim życiu proszę rodziców o modlitwę, o błogosławieństwo (np. przed wyjazdem na wycieczkę, kolonie, obozy itp.)?
 • Czy przebywając z dala od rodziców często piszę do nich listy?
 • Czy przepraszam rodziców, gdy sprawię im przykrość?
 • Czy szanuję babcię, dziadka?
 • Czy im pomagam?
 • Czy kocham szczerze moje rodzeństwo?
 • Czy dziękuję Bogu za to, że dał mi braci, siostry?
 • Czy umiem się z nimi bawić w zgodzie i przyjaźni?
 • Czy w dniu ich imienin, uroczystości (np. I Komunii, bierzmowania, małżeństwa) przystępuję z nimi do Komunii Św.?
 • Czy szanuję swoich nauczycieli, wychowawców?
 • Czy mówię zawsze o nich dobrze?
 • Czy nie sprawiam im przykrości przez złe zachowanie się lub brak pilności w nauce?
 • Czy uważam na lekcji? Czy odrabiam zadania szkolne?
 • Czy jestem koleżeński?
 • Czy szanuję przedmioty należące do klasy, szkoły?
 • Czy oddaję znalezione pieniądze lub rzeczy?
 • Jak odnoszę się do kalek, ludzi słabych, chorych lub starszych?
 • Czy chętnie im pomagam?
 • Ustępuję miejsca?
 • Jak staram się im sprawić radość?
 • Jak odnoszę się do ludzi spotkanych przypadkowo na ulicy? w sklepie? w czasie wędrówki wakacyjnej?
 • Czy mam dobrych kolegów i dobre koleżanki?
 • Czy modlę się za nich?
 • Czy jestem dla nich dobry i dobrze na nich wpływam?
 • Czy chętnie śpieszę im z pomocą?
 • Czy pomagam im odrabiać lekcje?
 • Czy odwiedzam chorych kolegów?
 • Czy nie biję kolegów?
 • Czy nie przezywam kolegów, koleżanek?
 • Czy mam odwagę powiedzieć "nie", gdy częstują papierosem lub namawiają do picia alkoholu?
 • Czy w pięknie i ogromie przyrody dostrzegam dar Boga, kochającego Ojca i ślady Jego miłości?
 • Czy dziękuję za cały świat?
 • Czy nie zabijałem, dręczyłem zwierząt i ptaków?
 • Czy starałem się je ochraniać?
 • Czy nie łamałem bezmyślnie drzew, kwiatów w parkach i ogrodach?
 • Czy nie zaśmiecałem gór, lasów, jezior, rzek?
 • Czy nie piszę po ścianach, drzewach, ławkach, murach?
 • Czy zawsze pamiętam o swojej godności dziecka Bożego?
 • Kiedy przypada rocznica mojego chrztu?
 • Czy w ten dzień staram się uczestniczyć we Mszy św. i Komunii Św., by w ten sposób wyrazić moją wdzięczność za dar chrztu Św.?
 • Czy staram się zawsze żyć w przyjaźni z Bogiem?
 • Czy pamiętam zawsze o Bożej obecności?
 • Czy moje myśli, słowa, uczynki odpowiadają zawsze godności dzieci Bożych?
 • Czy nie pozwalam na nieskromne myśli? słowa? uczynki?
 • Czy nie bawiłem się nieskromnie ze sobą? Z drugimi?
 • Czy nie oglądam filmów niedozwolonych dla mnie?
 • Czy nie oglądam nieskromnych obrazków, czy nie czytam złych książek?
 • Czy staram się po każdej spowiedzi poprawić choć z jednego grzechu?
 • Jakie postanowienia powinienem uczynić na tej spowiedzi?
 • Co muszę uczynić, by Panu Jezusowi pokazać, że naprawdę chcę się poprawić i do Niego należeć?

Rachunek sumienia dla dzieci - wzór IV

Kiedy rachunek sumienia odbywa się przed przystąpieniem do sakramentu pokuty, wypada, aby każdy postawił sobie przede wszystkim następujące pytania:
 • Czy pamiętasz, że Bóg jest twoim Ojcem?
 • Czy pamiętasz, że na chrzcie stałeś się dzieckiem Boga?
 • Czy dziękujesz Bogu za wszystko dobro?
 • Czy modlisz się rano i wieczorem?
 • Jak się modlisz?
 • Czy kościoły, krzyże przypominają ci obecność Boga wśród nas?
 • Czy masz swój krzyżyk i obrazek święty?
 • Czy nosisz medalik, który ci przypomina, że Boga masz w sercu?
 • Czy z szacunkiem i wiarą wypowiadasz imię Boga i Jego świętych?
 • Czy nie wstydzisz się pozdrawiać wyznawców Chrystusa słowami: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus?
 • Czy wierzysz, że we Mszy świętej przychodzi do zgromadzonych Pan Jezus żywy pod postacią chleba i wina?
 • Czy pamiętasz, że pragnie, aby wszyscy, którzy Go kochają, przyjęli Go w Komunii świętej?
 • Jak często przyjmujesz Komunię świętą?
 • Jak modlisz się w czasie Mszy świętej?
 • Czy odpowiadasz w czasie Mszy świętej na wezwania kapłana?
 • Czy śpiewasz ze wszystkimi w Kościele?
 • Czy pomagasz innym w modlitwie, ciszą i skupieniem?
 • Czy szanujesz miejsca święte, groby zmarłych?
 • Czy wierzysz, że umarli zmartwychwstaną?
 • Czy inni, patrząc na ciebie, poznają, że jesteś dzieckiem Boga?
 • Czy twój zeszyt do religii jest znakiem twojej wiary?
 • Czy cieszysz się i chlubisz z tego, że należysz do Kościoła?
 • Czy pomagasz innym korzystać z lekcji religii?
 • Czy rozmawiasz z innymi o Panu Bogu?
 • Czy rodzicom swoim umiesz za wszystko podziękować?
 • Czy mówisz im, że ich kochasz?
 • Czy starasz się zrobić im miłą niespodziankę?
 • Czy szanujesz pracę mamy i taty?
 • Czy modlisz się za rodziców i rodziców chrzestnych?
 • Czy pocieszasz ich, gdy są smutni?
 • Czy pomagasz im odpocząć?
 • Czy z wakacji piszesz do nich listy?
 • Czy zawsze dobrze o nich mówisz?
 • Czy pamiętasz o ich imieninach i radosnych świętach?
 • Czy umiesz być dobry dla rodziny?
 • Czy szanujesz swoich nauczycieli, wychowawców, starszych?
 • Czy umiesz być im wdzięczny?
 • Czy gotów jesteś im pomagać?
 • Czy kochasz Ojczyznę jak matkę, która dała ci swoją ziemię, wykarmiła, nauczyła cię swojej mowy, dała ci bogatą historię i tylu wielkich braci?
 • Czy masz szacunek dla wszystkiego, co polskie?
 • Czy uczysz się pilnie, aby w przyszłości służyć dobrze Ojczyźnie?
 • Czy nie grymasisz w spożywaniu posiłków?
 • Czy ubierasz się roztropnie, zgodnie z życzeniem rodziców?
 • Czy dbasz o swoje zdrowie?
 • Czy ze względu na zdrowie uprawiasz sport?
 • Czy jesteś w tym roztropny i zdyscyplinowany?
 • Czy przestrzegasz znaków i przepisów drogowych?
 • Czy stajesz w obronie słabszych?
 • Czy opiekujesz się zwierzętami, czy chronisz zieleń?
 • Czy zauważasz znaki ostrzegawcze, tablice z zakazami?
 • Czy przestrzegasz innych przed niebezpieczeństwem?
 • Czy masz odwagę przeciwstawić się paleniu papierosów i piciu alkoholu?
 • Czy pamiętasz, że ciało człowieka jest świątynią Ducha Świętego?
 • Czy potrafisz bronić innych przed zgorszeniem?
 • Czy dbasz o kształtowanie swojej wyobraźni?
 • Czy jesteś wdzięczny dobrym ludziom, że nie wszystkie filmy pozwalają ci oglądać?
 • Czy szanujesz własność swoją, cudzą i społeczną?
 • Czy zwróciłeś rzecz znalezioną?
 • Czy bronisz rzeczy wspólne przed zniszczeniem?
 • Czy jesteś oszczędny?
 • Czy jesteś prawdomówny?
 • Czy szanujesz każde słowo, które wypowiesz?
 • Czy umiesz słuchać innych, czy umiesz mądrze i grzecznie pytać?
 • Czy dobrze informujesz pytających?
 • Czy masz odwagę przyznać się do popełnionego błędu?
 • Czy bronisz innych przed oszczerstwem, obmową?
 • Czy szanujesz książki?
 • Czy czytasz dobre książki?
ks. Tymoteusz

Rachunek sumienia dla dzieci - wzór V

Drogie Dzieci! Rachunek sumienia jest waszą modlitwą z Bogiem i nie powinien kojarzyć się wam ze szkolnym odpytywaniem. Zapewne wiele z grzechów tu wymienionych nie popełniliście osobiście, ale inni obrazili nimi Boga i trzeba za te wszystkie grzechy Go przeprosić. Te grzechy, które się wam zdarzyły, zapamiętajcie i wyznajcie kapłanowi w konfesjonale. Szczerze przeproście za nie Pana Boga. Pamiętajcie, kiedy Syn Marnotrawny powrócił do swego ojca, ten przyjął go do domu z radością, miłością i wszystko mu przebaczył. Bóg tak postępuje z grzesznikami, którzy wracają do Niego!

WEDŁUG BOŻYCH PRZYKAZAŃ

Przykazanie pierwsze

 • Czy lekceważyłem sprawy Pana Boga i religii?
 • Czy zapominałem, opuszczałem z lenistwa modlitwy codzienne?
 • Czy podczas modlitwy byłem skupiony na rozmowie z Bogiem?
 • Czy myślałem umyślnie o sprawach, które mnie rozproszyły?
 • Czy zaniedbywałem lekcje i naukę religii?
 • Czy nie przeszkadzałem dzieciom i prowadzącemu religię?
 • Czy nie wstydziłem się wiary w Boga?
 • Czy nie lekceważyłem Boga i Jego przykazań?
 • Czy miłość do Boga była dla mnie ważna?
 • Czy niedbale odmawiałem modlitwę?
 • Czy szanowałem rzeczy święte: krzyż, medalik, różaniec, obrazek?
 • Czy nie traktowałem na serio horoskopów, zaklęć, wróżb, czarów?
 • Czy nie wywoływałem duchów osób zmarłych?

Przykazanie drugie

 • Czy wymawiałem imiona święte w żartach lub w złości?
 • Czy wymawiałem z szacunkiem imię Jezus i Maryja?
 • Czy nie naśmiewałem się z pobożności innych osób?
 • Czy przysięgałem niepotrzebnie lub fałszywie?

Przykazanie trzecie

 • Czy w dniu świętym opuściłem z lenistwa Mszę świętą?
 • Czy spóźniłem się na Mszę świętą?
 • Czy w kościele zachowywałem się źle?
 • Czy na Mszy świętej nie stałem poza kościołem?
 • Czy szanowałem niedzielę jako dzień odpoczynku?
 • Czy szanowałem odpoczynek i miałem czas dla rodzeństwa i rodziców?
 • Czy w niedziele poświęciłem trochę mego czasu, aby obejrzeć w telewizji program religijny i poczytać prasę katolicką dla dzieci?
 • Czy nie robiłem niekoniecznych zakupów w niedziele i święta?
Przykazanie czwarte

 • Czy byłem nieposłuszny rodzicom lub wychowawcom?
 • Czy szanowałem rodziców i nie wstydziłem się ich przed rówieśnikami?
 • Czy słuchałem i wypełniałem polecenia mamy i taty?
 • Czy zasmucałem ich lub źle im życzyłem?
 • Czy kocham moich rodziców?
 • Czy za zmarłych rodziców się modlę?
 • Czy naśmiewałem się z czyichś starszych lub ułomnych rodziców?
Przykazanie piąte

 • Czy biłem kogoś, przezywałem lub źle komuś życzyłem?
 • Czy szanowałem swoje zdrowie?
 • Czy dbałem o swoją higienę (mycie, czystość ubrań, porządek w pokoju)?
 • Czy nie paliłem papierosów?
 • Czy nie piłem piwa, wina i innych alkoholi?
 • Czy nie próbowałem środków odurzających, dopalaczy lub narkotyków?
 • Czy przestrzegałem zasad ruchu drogowego (czy miałem odblaskowe nalepki na ubraniu)?
 • Czy nie odżywiałem się niezdrowo, jadłem za mało lub za dużo lub wbrew zaleceniom rodziców, lekarza?
 • Czy namawiałem bliźniego do grzechu?
 • Czy dręczyłem zwierzęta?
 • Czy nie bawiłem się ryzykownie, z zagrożeniem dla mnie lub dla innych?
 • Czy bez umiaru oglądałem telewizję lub grałem na komputerze?
 • Czy chodziłem późno spać i ubierałem się niewłaściwie do pory roku?
 • Czy nie byłem niekoleżeński, wyzywałem innych lub znęcałem się nad słabszymi?
 • Czy nie życzyłem bliźnim czegoś złego lub świadomie im szkodziłem?
 • Czy się łatwo nie obrażałem i nie chciałem przebaczyć i przeprosić?
 • Czy nie byłem powodem kłótni między rówieśnikami lub w domu?
 • Czy nie wprowadzałem niezgody i czy nie wzbudzałem zawiści?
 • Czy nie naśmiewałem się z osób biednych, kalekich lub z ludzkiej słabości?
 • Czy nie byłem gorszycielem i namawiałem innych do złego?
 • Czy nie było we mnie pragnienia zemsty?
 • Czy naprawiłem wyrządzone komuś zło?
 • Czy nie podjudzałem przeciwko innym?
 • Czy nie niszczyłem przyrody (śmieciłem, podpalałem)?
 • Czy nie niszczyłem własności cudzej lub społecznej?
 • Czy nie marnowałem wody, energii, żywności?
Przykazanie szóste i dziewiąte

 • Czy brudziłem (zaśmiecałem) swoją wyobraźnię nieskromnymi pragnieniami, obrazami?
 • Czy myślałem chętnie o sprawach nieczystych?
 • Czy przysłuchiwałem się brzydkiej mowie?
 • Czy patrzyłem na nieskromne rzeczy?
 • Czy wykorzystywałem zdjęcia, filmy lub inne osoby do podniecania się?
 • Czy robiłem coś bezwstydnego sam lub z kimś?
 • Czy pragnąłem coś nieskromnego widzieć, słyszeć, czynić?
 • Czy nie ośmieszałem prawdziwej miłości, przyjaźni czy sympatii dziewczyny i chłopaka?
 • Czy o sprawach płci nie rozmawiałem w wulgarny sposób z kolegami, koleżankami?
 • Czy szanowałem swoje ciało i nie traktowałem go w nieskromny sposób?
 • Czy gdy miałem trudności z moim ciałem, rozmawiałem o tym z rodzicami lub zaufanymi osobami?

Przykazanie siódme i dziesiąte

 • Czy ukradłem komuś coś: co to było?
 • Czy zatrzymałem rzeczy pożyczone lub znalezione?
 • Czy psułem rzeczy cudze?
 • Czy oszukiwałem: kogo i w czym?
 • Czy chciałem coś ukraść: komu i co?
 • Czy należycie wypełniałem swoje obowiązki w szkole?
 • Czy nie podpowiadałem, oszukiwałem?
 • Czy nie odpisywałem zadania i odrabiałem solidnie lekcje domowe?
 • Czy poddawałem się lenistwu i czy walczyłem z moimi wadami?
 • Czy nie dawałem złego przykładu, używając wulgarnych słów?
Przykazanie ósme

 • Czy kłamałem, wypierałem się prawdy, aby uniknąć przyznania się i kary?
 • Czy kłamałem, zrzucając winę na innych?
 • Czy nie zmyślałem nieprawdziwych rzeczy na temat innych?
 • Czy nie poniżałem kogoś?
 • Czy zachowałem powierzony mi sekret?
 • Czy byłem człowiekiem szczerym, do którego można mieć zaufanie?
 • Czy moje egoistyczne zachcianki nie przekraczały możliwości finansowych moich rodziców?
 • Czy miałem umiar w posiadaniu rzeczy?
 • Czy z pogardą nie odnosiłem się do tego, co mówią inni?
 • Czy nie rozpowszechniałem zmyślonej historii lub plotki o innych?
 • Czy celowo nie wprowadziłem kogoś w błąd?
 • Czy oczerniałem bliźniego?
 • Czy obmawiałem?
 • Czy posądzałem?
ks. Stanisław Groń SJ

Rachunek sumienia dla dzieci - wzór VI

Grzechy wobec Boga

 • Czy kochasz Boga ponad wszystko?
 • Czy wierzysz, że Boga interesuje twoje życie?
 • Czy żyjesz tak, jakbyś Boga nie potrzebował?
 • Czy pamiętasz, że w chrzcie świętym stałeś się dzieckiem Boga?
 • Czy wierzysz w to, że Bóg kocha cię jak najlepszy Ojciec?
 • Czy dziękujesz Bogu za wszelkie dobro?
 • Czy modlisz się codziennie rano i wieczorem?
 • Czy myślisz o Bogu na modlitwie?
 • Czy w niedziele i święta chętnie idziesz do kościoła na Mszę świętą?
 • Jak uczestniczysz we Mszy świętej?
 • Jak często przyjmujesz Pana Jezusa w Komunii świętej?
 • Jak wygląda twoje przygotowanie i dziękczynienie po Komunii świętej?
 • Czy imię Boże i Świętych wypowiadasz z szacunkiem?
 • Czy zawsze chodzisz na religię? Jak w niej uczestniczysz? Jak prowadzisz zeszyt?
 • Czy nie wstydzisz się swojej wiary?
 • Czy potrafisz jej bronić?
 • Jak zachowujesz się w niepowodzeniach i cierpieniu?
 • Czy ufasz Bogu?
 • Czy nie przystępowałeś do Komunii świętej z ciężkimi grzechami na sumieniu?
 • Czy nie bierzesz z nauki Boga, Jego przykazań tylko tego, co ci się podoba?
 • Czy szukasz odpowiedzi na trudne pytania o Boga?
 • Czy nie jesteś zabobonny?
 • Czy nie uważasz, że satanizm nie szkodzi twojej wierze?
 • Czy przyznajesz się do swojej wiary?
 • Czy kochasz swój Kościół i czytasz Pismo Święte?

Grzchy wobec bliźnich

 • Czy nie jesteś egoistą szukającym tylko własnego dobra?
 • Czy odmawiasz pomocy bliźnim?
 • Czy wiesz, że nie żyjesz sam i tylko dla siebie?
 • Czy dziękujesz Bogu za rodziców, rodzinę, wychowawców i kolegów?
 • Czy starasz się zawsze być dla nich dobry?
 • Czy okazujesz rodzicom miłość?
 • Czy dziękujesz im za ich dobroć?
 • Czy codziennie modlisz się za nich?
 • Czy starasz się o to, by swoim zachowaniem nie sprawiać im przykrości i kłopotów?
 • Czy pozwalasz im odpoczywać po pracy?
 • Czy pomagasz im chętnie?
 • Czy zawsze dobrze o nich mówisz?
 • Czy umiesz być dobry dla rodzeństwa, krewnych? Czy żyjesz z nimi w zgodzie?
 • Czy jesteś Bogu wdzięczny za nich? Czy modlisz się za nich?
 • Czy szanujesz swoich wychowawców, nauczycieli, starszych?
 • Czy umiesz być wdzięczny za dobro, jakie przez nich otrzymujesz?
 • Czy jesteś gotów im pomóc?
 • Czy się z nich nie wyśmiewasz i nie obrażasz ich?
 • Czy jesteś koleżeński?
 • Czy bijesz, przezywasz i dokuczasz kolegom?
 • Czy komuś czegoś nie ukradłeś?
 • Czy oddałeś rzeczy pożyczone lub znalezione?
 • Czy zawsze mówisz prawdę?
 • Czy dotrzymujesz obietnic?
 • Czy stajesz w obronie słabszych?
 • Czy modlisz się za swoją Ojczyznę?
 • Czy potrafisz pohamować swój gniew?
 • Czy nie zazdrościsz i nie popisujesz się przed innymi?
 • Czy nie plotkujesz, wyśmiewasz się i szydzisz z innych?
 • Czy nie kradniesz drobiazgów ze sklepu i handlujesz kradzionymi rzeczami?
 • Czy umiesz mówić przepraszam i przyznać się do winy?
 • Czy nie nakłaniałeś innych do grzechu?

Grzechy wobec siebie

 • Czy wierzysz, że jest w tobie wiele dobra, czy widzisz w sobie tylko wady?
 • Czy nie masz pretensji do Boga, że nie jesteś inny?
 • Czy akceptujesz siebie i zgadzasz się na takiego, jakim jesteś?
 • Czy nie marnujesz zdolności?
 • Czy nie uciekasz tylko w marzenia i świat fikcji?
 • Czy dbasz o osobistą kulturę i czy używasz wulgaryzmów?
 • Czy dotrzymujesz danego słowa?
 • Czy potrafisz należycie wypoczywać (sen, spacer, dieta)?
 • Czy dbasz o swoje zdrowie?
 • Czy jesz wystarczająco?
 • Czy ze względu na zdrowie uprawiasz sport?
 • Czy umiesz się zachować na drodze i przy przechodzeniu przez jezdnię?
 • Czy nie szkodzisz sobie na zdrowiu przez palenie papierosów lub picie alkoholu?
 • Czy złe i nieczyste myśli starasz się zaraz od siebie odrzucić?
 • Czy oglądasz filmy niedozwolone?
 • Czy wychowujesz swoją seksualność i nie zawierasz wirtualnych nieczystych znajomości przez internet?
 • Czy nie poszukiwałeś w internecie materiałów pornograficznych?
 • Czy nie gorszyłeś innych, zwłaszcza młodszych od siebie?
 • Czy czytasz dobre książki?
 • Czy nauka jest dla ciebie ważniejsza niż zabawa?
 • Czy umiesz pokonać swoje lenistwo?
 • Czy często szukasz wymówek, żeby czegoś nie zrobić?
 • Czy jesteś uparty?
 • Czy łatwo wpadasz w gniew?
 • Czy potrafisz z czegoś zrezygnować, umartwić się?
 • Czy szanujesz rośliny i zwierzęta?
 • Czy starasz się być coraz lepszy?
 • Jak starasz się poprawić ze swoich grzechów i wad?
ks. Stanisław Groń SJWasze komentarze:
 Antek: 01.03.2019, 17:01
 Najlepze najlepze najlepze
 DawidekNet : 01.03.2019, 14:46
 Super!
 golab54 golab53: 01.03.2019, 14:12
 Bardzo mi pomaga ten rachunek sumienia.
 mimi22: 01.02.2019, 16:56
 Bardzo mi pomogło
 Kama2211: 05.01.2019, 23:03
 Akurat potrzebowałam tego rachunku. Pozdrawiam wszystkich i dzięki za zamieszczenie tego oto rachunku sumienia 👍
 z pod biedronki: 04.01.2019, 14:44
 polecam karpie z lidla pozdrawiam serdecznie
 ???: 03.01.2019, 21:52
 Pomogło
 Lol: 22.12.2018, 15:43
 Fajne
 # lidl: 21.12.2018, 17:16
 Przydane, polecam


 K: 21.12.2018, 17:14
 Bardzo przydatne, polecam👍🏻
 Vancia: 24.11.2018, 17:24
  Fajne Dzieki pomoglo mi
 wiki: 02.11.2018, 16:29
 ekstra na spowiedz
 Emma: 29.08.2018, 12:56
 Super strona bardzo mi pomogła :-):-):-)
 ziomek ziomkowy: 10.07.2018, 09:16
 Pomogło mi😊
 Szynszylka: 02.06.2018, 12:27
 Ten rachunek sumienia bardzo mi pomógł w spowiedzi🐰🐇🐹🐭😀😀😊😊
 Julcia Okoń: 01.06.2018, 12:20
 Bardzo przydatne. Myślę że będę jej użyać do każdej spowiedzi. Do pierwszej używałam innej. Ale ta jest jeszcze lepsza! Naprawdę polecam. (używam jej do drugiej spowiedzie po raz pierwszy)
 Kruzyn: 26.05.2018, 22:53
 Ten rachunek sumienia używam od prawie dwóch lat i lepszego nieda się znaleźć. Polecam każdemu wykonywać go sumiennie. Pozdrawiam. Z Bogiem.
 Piegus: 19.05.2018, 08:24
 Bardzo fajne. Jutro idę do pierwszej spowiedźi i mi się to pszyda
 olivianqa: 17.05.2018, 15:02
 strona jest bardzo pomocna pomaga przy rachunku sumienia
 anonimus 22: 17.05.2018, 15:00
 ta strona bardzo mi pomogła z pierwszą spowiedzią i polecam ją innym użytkownikom polecam olivia
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] (11) [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]


Autor

Treść

Nowości

Modlitwa do Matki Bożej SzkaplerznejModlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej

Litania do Matki Bożej Szkaplerznej z Góry KarmelLitania do Matki Bożej Szkaplerznej z Góry Karmel

Litania do Matki Bożej SzkaplerznejLitania do Matki Bożej Szkaplerznej

Karmelici a szkaplerzKarmelici a szkaplerz

Co to jest szkaplerz karmelitański i jakie ma znaczenie?Co to jest szkaplerz karmelitański i jakie ma znaczenie?

św. Maria Magdelena Postelśw. Maria Magdelena Postel

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
[ Strona główna ]

Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej