Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Sakrament pokuty i pojednania dla dzieci w pytaniach i odpowiedziach

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

Pan Jezus ustanowił Sakrament Pokuty w dniu Zmartwychwstania. Ukazał się w tym dniu Apostołom i powiedział: "Weźmijcie Ducha Świętego, którym, odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane". W ten sposób Apostołowie otrzymali władzę odpuszczania grzechów w imię Pana Jezusa. Ta władza przeszła od Apostołów na biskupów i kapłanów. Wszystkie, nawet najcięższe grzechy po Chrzcie popełnione, mogą być odpuszczone w Sakramencie Pokuty.

Sakrament Pokuty odpuszcza grzechy, daruje karę wieczną i przynajmniej część kary doczesnej, udziela łaski uświęcającej, specjalnej pomocy do unikania grzechów i wytrwania w dobrem oraz obdarza spokojem sumienia.

Jeśli ktoś utraci łaskę uświęcającą przez grzech ciężki może ją odzyskać w Sakramencie Pokuty.

Aby otrzymać odpuszczenie grzechów w Sakramencie Pokuty, trzeba wypełnić pięć następujących warunków:

  1. Rachunek sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Mocne postanowienie poprawy
  4. Spowiedź szczera
  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Pytania i odpowiedzi:

Co to jest Pokuta?

Pokuta jest to Sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Pana Boga odpuszcza człowiekowi grzechy po Chrzcie popełnione.

RACHUNEK SUMIENIA

Każdy człowiek ma sumienie. Sumienie jest to głos Boży w duszy. Sumienie ostrzega nas przed złem, a zachęca do dobrego.

Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie grzechów, któreśmy popełnili. - Przed pierwszą spowiedzią przypominamy sobie grzechy od czasu, kiedy poznaliśmy, co jest złe, a co jest dobre. Przy następnych spowiedziach robimy rachunek sumienia od ostatniej dobrze odprawionej spowiedzi. Przed rachunkiem sumienia modlimy się do Ducha Świętego, by pomógł nam przypomnieć sobie grzechy. Następnie przechodzimy myślą dziesięć przykazań Bożych i pięć przykazań kościelnych i zastanawiamy się czy przekroczyliśmy je świadomie i dobrowolnie. Gdy ktoś popełnił ciężki grzech, powinien sobie przypomnieć, ile razy to uczynił. Dobrze też jest codziennie przy modlitwie wieczornej robić rachunek sumienia czyli przypomnieć sobie grzechy popełnione w ciągu dnia. Taki codzienny rachunek sumienia pozwoli nam poznać naszą wadę główną i pracować nad jej usunięciem.

Wybór rachunków sumienia dla dzieci

Pytania i odpowiedzi:

Co to jest rachunek sumienia?

Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie grzechów, które popełniliśmy.

ŻAL ZA GRZECHY

Najważniejszym warunkiem godnego przyjęcia Sakramentu Pokuty, jest żal za grzechy. Bez żalu za grzechy nie można otrzymać odpuszczenia grzechów. Żal trzeba wzbudzić przed spowiedzią.

Żal za grzechy jest to boleść duszy z powodu popełnionych grzechów. Za grzechy musimy żałować, ponieważ nimi obrażamy Boga, najlepszego Ojca i zasługujemy na sprawiedliwą karę Bożą.

Żal może być doskonały i mniej doskonały.

ŻAL DOSKONAŁY jest wtedy, gdy żałujemy z miłości ku Bogu, najlepszemu Ojcu, któregośmy obrazili. Taki żal odpuszcza natychmiast wszystkie grzechy, zanim wyznawamy je na spowiedzi. Dobrze jest żałować za grzechy z miłości ku Bogu nie tylko przed spowiedzią, ale często, zwłaszcza po popełnieniu grzechu ciężkiego i przy wieczornym rachunku sumienia.

ŻAL MNIEJ DOSKONAŁY nazywa się wówczas, gdy żałujemy dlatego, ponieważ przez grzech zasłużyliśmy na karę Bożą.

Żałować trzeba za wszystkie popełnione grzechy.

Pytania i odpowiedzi:

Co to jest żal za grzechy?

Żal za grzechy jest to boleść duszy z powodu popełnionych grzechów.

Kiedy nasz żal jest doskonały?

Żal nasz jest doskonały wtedy, gdy żałujemy z miłości ku Bogu, najlepszemu Ojcu, któregośmy obrazili.

Kiedy nasz żal jest mniej doskonały?

Żal nasz jest mniej doskonały, gdy żałujemy dlatego, ponieważ przez grzechy zasłużyliśmy na karę Bożą.

MOCNE POSTANOWIENIE POPRAWY

Wówczas tylko żałujemy szczerze i prawdziwie za grzechy, jeżeli czynimy mocne postanowienie poprawy, czyli przyrzekamy Bogu, że więcej grzeszyć nie chcemy. Musimy zwłaszcza postanowić, że będziemy unikali wszystkich grzechów ciężkich i wszystkich okazji, które do grzechu prowadzą.

Postanowienie poprawy powinno być stanowcze, ale także pokorne. Każdy człowiek musi pamiętać o tym, że wola jest skłonna do złego. Dlatego nie należy polegać na własnych siłach, ale oprzeć swe postanowienia o pomoc i łaskę Bożą. Można poprosić kapłana przy spowiedzi, aby udzielił wskazówek, jak należy się poprawić.

Pytania i odpowiedzi: Co to jest mocne postanowienie poprawy?

Mocne postanowienie poprawy jest to szczera wola unikania grzechów, zwłaszcza ciężkich i okazji do grzechu.

SPOWIEDŹ SZCZERA

Spowiedź jest to wyznanie z żalem grzechów przed kapłanem w tym celu, aby nam te grzechy odpuścił, władzą otrzymaną od Pana Jezusa.

W spowiedzi wyznajemy wszystkie grzechy. Przy grzechach ciężkich należy podać ich liczbę. Kto by przy spowiedzi zataił świadomie grzech ciężki nie otrzyma odpuszczenia grzechów i popełnia ciężki grzech świętokradztwa. Kto zaś nie wyzna grzechu ciężkiego przez zapomnienie, spowiedź będzie dobra, a zapomniany grzech powinien wyznać przy następnej spowiedzi.

Przy spowiedzi nie trzeba się bać i wstydzić. Pan Bóg zna nasze grzechy i przebaczy je z radością, jak ojciec przebaczył synowi marnotrawnemu.

Kapłanowi nie wolno nigdy nikomu wyjawić wyznanych na spowiedzi grzechów.

Pytania i odpowiedzi:

Co to jest spowiedź?

Spowiedź jest to wyznanie z żalem wszystkich grzechów przed kapłanem dla otrzymania rozgrzeszenia.

ZADOŚĆUCZYNIENIE PANU BOGU I BLIŹNIEMU

Pewnego razu Pan Jezus odwiedził człowieka imieniem Zacheusz, który był grzesznikiem. Zacheusz bardzo ucieszył się Panem Jezusem i powiedział: "Panie, oto połowę dóbr moich rozdam ubogim, a jeślim kogo skrzywdził, oddam w czwórnasób". Postanowił więc zadośćuczynić wyrządzone krzywdy. Tak samo syn marnotrawny chciał zadośćuczynić ojcu i zostać najemnikiem u ojca. Podobnie w Sakramencie Pokuty trzeba zadośćuczynić Bogu i bliźniemu.

Zadośćuczynienie Panu Bogu polega na odprawieniu pokuty wyznaczonej przez kapłana na spowiedzi. Taką pokutą jest zwykle modlitwa lub spełnienie jakiegoś dobrego uczynku.

Natomiast zadośćuczynienie bliźniemu jest to naprawienie wyrządzonej mu krzywdy i szkody. Kto obraził bliźniego, winien go przeprosić. Rzeczy pożyczone, znalezione lub skradzione trzeba oddać.

Pytania i odpowiedzi:

Co to jest zadośćuczynienie Panu Bogu?

Zadośćuczynienie Panu Bogu jest to wynagrodzenie Bogu za popełnione grzechy przez odprawienie pokuty wyznaczonej przez kapłana na spowiedzi.

Co to jest zadośćuczynienie bliźniemu?

Zadośćuczynienie bliźniemu jest to naprawienie wyrządzonej mu krzywdy i szkody.

[ Strona główna ]

Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej