Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Błąd Adama

Wśród katechizmowych zasad ważne miejsce zajmują prawdy dotyczące śmierci i przyszłego życia. Określane są "rzeczami ostatecznymi człowieka" lub "czterema prawdami ostatecznymi". Chodzi o śmierć, zmartwychwstanie, sąd Boży, zbawienie lub potępienie. Tymi tematami zajmuje się dziedzina teologii nazwana eschatologią (z greckiego: eschatos - "ostateczny", logos - "zasada"). Eschatologia dzieli się na szczegółową i ogólną. Ta pierwsza zajmuje się indywidualnym ludzkim losem. Analizuje sens zjawiska śmierci, fenomen duszy oraz stany życia nadprzyrodzonego otwarte na człowieka po śmierci: czyściec, niebo, piekło. Natomiast do eschatologii ogólnej należy tematyka paruzji, czyli powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię, sąd ostateczny i los całej ludzkości i przyrody wobec zapowiedzi końca świata. A także powszechne ożywienie umarłych i zmartwychwstanie ciał.

Miarodajnym punktem odniesienia jest tu Boże objawienie utrwalone w księgach biblijnych. Wśród nich przede wszystkim nauczanie Chrystusa i Jego apostołów na temat spraw ostatecznych. Warto wiedzieć, że Boże objawienie dzieli się na naturalne (kosmiczne), czyli stworzoną przyrodę, i nadprzyrodzone (publiczne, historyczne), czyli historię zbawienia zapisaną w Biblii.

Pierwszym zagadnieniem eschatologii jest bezdyskusyjny fakt obecności śmierci. Ma ona powszechny zasięg i definitywnie decyduje o widzialnym końcu każdego człowieka. Śmierć postrzega się jako wrogą siłę. Przeczuwa się jej bliskość w chorobach i w wielu niebezpieczeństwach. Życie jawi się jako nierówna i ciągła walka. Eschatologia uczy, że śmierć, choć przeznaczona człowiekowi, nie jest jednak jego całkowitą destrukcją, czyli unicestwieniem osoby. Władza, jaką śmierć posiada na ziemi, ma wartość znaku: przypomina o przepaści między słabym stworzeniem a nieśmiertelnym Stwórcą. A także podkreśla istnienie grzechu w świecie.

Biblia wyraźnie wskazuje na związek pomiędzy grzechem pierwszych ludzi a faktem umierania pokoleń. Śmierć nie tyle jest biologicznym przeznaczeniem, jak u zwierząt, ile ma wymiar kary. Jest skutkiem grzechu pierworodnego i konsekwencją Bożego wyroku skazującego wszystkich ludzi jako spadkobierców skażonej ludzkiej natury. Grzech pierworodny polegał na radykalnej odmowie zależności od Boga, nieuznaniu statusu stworzenia i próbie zamiany miejsc ze Stwórcą. Jest dziedziczonym grzechem pychy i braku zaufania Bogu. Z wolnego wyboru człowieka - Adama - grzech wszedł na świat, a przez to pojawiła się śmierć. Od tamtego wydarzenia wszystkich dotyczy konieczność umierania, jako nosicieli natury Adama-Sprawcy.

s. Jan Sawicki

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 22 sierpnia 2010Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Autor

Tresć

Poprzednia[ Powrót ]Następna

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej