Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Pomoc duszom w czyśćcu

Po przybliżeniu prawdy o istnieniu czyśćca należy podkreślić zachodzącą łączność z duszami w czyśćcu cierpiącymi. I Chodzi o możliwość świadczenia stałej duchowej pomocy zmarłym przechodzącym oczyszczenie. Jest ona konkretnym wyrazem miłości bliźniego.

Abyśmy mogli to zrozumieć i docenić, Pismo Święte uczy, że Kościół jest Mistycznym Ciałem Chrystusa. Jego Głową jest sam Jezus, a cząstkami Ciała - wszyscy wierni. Fakt śmierci nie niweczy tej jedności, ponieważ jest ona wewnętrzna, niematerialna i utrzymywana przez Jezusa. Jego Mistyczne Ciało składa się z trzech społeczności stanowiących jedną Wspólnotę: żyjący na ziemi i zmierzający do Do mu Ojca; ci, którzy już zmarli i są zbawieni oraz ci, którzy wyszli z doczesności, ale poddani są uświęceniu w czyśćcu. Czasem można spotkać też" tradycyjne nazwy: Kościół pielgrzymujący (walczący), Kościół triumfujący (chwalebny) i Kościół cierpiący (oczyszczający się). Kościół w niebie (triumfujący) nieustannie modli się za żyjących jeszcze na ziemi. Ale również za tych, którzy są w czyśćcu. Ten układ krążenia łaski i zasług oraz solidarność wszystkich człon ków Kościoła nazywamy „świętych obcowaniem". Niemniej wierni z doczesności mogą i powinni troszczyć się o pośmiertny los zmarłych. Pomoc duszom w czyśćcu ma charakter wstawienniczy i wypływa z faktu przynależności do Mistycznego Kościoła. Bóg pozwala, aby Kościół ziemski mógł wspierać bolesną bezsilność Kościoła cierpiącego. Dlatego duszom wolno czasem śnić się lub nawet zjawiać ludziom. Jest to jedyna forma, w której mogą prosić o po moc. Należy ją podjąć „przez Chrystusa" jako jedynego Po średnika przed Ojcem. On daje ludzkim wysiłkom skuteczność. Logicznie więc efektywność pomocy zmarłym zależy od stopnia naszego zjednoczenia z Bogiem, czyli bycia w stanie łaski uświęcającej.

Ciekawe, że wśród różnych form duchowej pomocy pierwsze miejsce zajmuje nie Msza Święta, ale przebaczenie (Mt 5, 23-26; Mt 6, 14-15). Chodzi o przebaczenie zmarłemu tego, czym wobec nas zawinił. Zmarli czekają na przebaczenie żyjących. W następnej kolejności należy wy mienić Mszę Świętą, a po niej inne praktyki: adorację Naj świętszego Sakramentu, Drogę krzyżową, Różaniec, post, świadomie ofiarowane cierpienie, jałmużnę i inne wyrzeczenia oraz dobre uczynki.

Do uczynków miłosiernych względem duszy należą te dwa: urazy chętnie darować; modlić się za żywych i umarłych. Dlatego szczególnym brakiem miłosierdzia odznaczają się ci, którzy wobec śmierci bliźniego odmawiają mu upragnionego przebaczenia. Tacy skazują zmarłego na większe cierpienia, a na siebie ściągają karę często już na ziemi.

ks. Jan Sawicki

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 31 października 2010Wasze komentarze:
izabela: 17.03.2023, 19:49
Badz pochwalony i uwielbiony Panie!Wybacz wszystko co zle!Prowadz Twa droga!Ulituj sie nademna!
Xxx: 14.12.2022, 02:18
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym z Tobą Panem na wieki wieków Amen 🕯️🕯️🕯️
Monika: 02.11.2022, 22:34
Pomóż Panie duszom czyśćcowym ,wybacz im grzechy.
muszka: 10.08.2022, 09:56
Bóg zapłać za artykuł.
Jadwiga: 01.11.2021, 17:50
Dobry Jezu a Nasz Panie Daj Im wieczne spoczywanie.Światłość wieczna niech Im świeci,gdzie królują Wszyscy Święci.
Córka jola: 20.11.2020, 17:04
Mamo wybaczam ci wszystko , nie mam żalu ,. wieczny odpoczynek racz jej dać Panie Jezui zaprowadź ją do nieba
Jadwiga: 01.11.2020, 00:09
Dobry Jezu a Nasz Panie Daj Im wieczne spoczywanie.
Jadwiga: 07.10.2020, 17:34
Dobry Jezu okaż Miłosierdzie swoje Mojej śp Mamie Marii i daj Jej wieczne spoczywanie i przebywanie w niebie.Dziękuję Mamo.
Jadwiga : 07.06.2019, 21:01
Dobry Jezu a Nasz Panie Daj Im wieczne spoczywanie ,przyjmij do Królestwa swego.
Jadwiga : 19.02.2019, 18:35
Jezu okaż Miłosierdzie duszom potrzebującym pomocy,daj Im wieczny odpoczynek i przyjmij do Królestwa swego a za Ich wstawiennictwem pomóż nam chorym wyjść z chorób.Dobry Jezu a Nasz Panie Daj Im wieczne spoczywanie.
Jadwiga : 13.12.2018, 20:52
Boże okaż Miłosierdzie swoje wszystkim duszom potrzebującym pomocy ,niech odpoczywają w pokoju wiecznym,niech się wstawiają za nami w intencji naszego zdrowia,przemienią nasze życie ,nawrócą do Boga pewne osoby w rodzinie.Dobry Jezu a Nasz Panie daj Im wieczne spoczywanie.
Jadwiga : 04.11.2018, 20:10
Dobry Jezu daj duszom zmarłym wieczny odpoczynek i przyjmij do Królestwa swego.
Jadwiga : 23.06.2018, 21:33
Za wstawiennictwem dusz czyśćcowych proszę Cie Jezu o łaskę szczęśliwego zabiegu i powrotu do zdrowia dla syna Damiana.Doby Jezu pomóż duszom cierpiącym i daj wieczny odpoczynek.
Jadwiga : 07.01.2018, 21:48
O Jezu ulituj się nad duszami w czyśćcu cierpiącymi i daj Im wieczny odpoczynek.
Zbigniew: 06.01.2018, 20:03
Miłosierny Jezu przyjmij proszę do swego Królestwa dusze moich zmarłych rodziców.
Jadwiga : 10.12.2017, 16:13
Za wstawiennictwem dusz czyśćcowych proszę Cię Jezu o łaskę wyjścia z chorób dla mnie ,chorych w rodzinie i przyjaciół.Pomóż Jezu wszystkim duszom cierpiącym i daj wieczny odpoczynek
Jadwiga : 12.06.2017, 21:50
Miłosierny Jezu pomóż duszom czyśćcowym i daj wieczne odpoczywanie.
Robert: 15.02.2017, 09:34
W pełni świadomy, aktem nieprzymuszonej woli przez Chrystusa Jezusa mojego Pana i Zbawiciela przebaczam wszystko mojej zmarłej matce oraz jej matce. Jezu te wszystkie złe rzeczy których doświadczyłem od nich oddaję Tobie jako pokutę. Przyjmij je do siebie. Amen.
Jadwiga : 19.10.2016, 22:37
Okaż Jezu Miłosierdzie duszom czyśćcowym i za Ich wstawiennictwem pomóż mi wyjść z chorób.
Jadwiga: 02.11.2015, 18:14
Panie Miłosierdzia świeć nad Ich duszami.
(1) [2]

Autor

Tresć

Poprzednia[ Powrót ]Następna

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej