Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Pomoc duszom w czyśćcu

     Po przybliżeniu prawdy o istnieniu czyśćca należy podkreślić zachodzącą łączność z duszami w czyśćcu cierpiącymi. I Chodzi o możliwość świadczenia stałej duchowej pomocy zmarłym przechodzącym oczyszczenie. Jest ona konkretnym wyrazem miłości bliźniego.

     Abyśmy mogli to zrozumieć i docenić, Pismo Święte uczy, że Kościół jest Mistycznym Ciałem Chrystusa. Jego Głową jest sam Jezus, a cząstkami Ciała - wszyscy wierni. Fakt śmierci nie niweczy tej jedności, ponieważ jest ona wewnętrzna, niematerialna i utrzymywana przez Jezusa. Jego Mistyczne Ciało składa się z trzech społeczności stanowiących jedną Wspólnotę: żyjący na ziemi i zmierzający do Do mu Ojca; ci, którzy już zmarli i są zbawieni oraz ci, którzy wyszli z doczesności, ale poddani są uświęceniu w czyśćcu. Czasem można spotkać też" tradycyjne nazwy: Kościół pielgrzymujący (walczący), Kościół triumfujący (chwalebny) i Kościół cierpiący (oczyszczający się). Kościół w niebie (triumfujący) nieustannie modli się za żyjących jeszcze na ziemi. Ale również za tych, którzy są w czyśćcu. Ten układ krążenia łaski i zasług oraz solidarność wszystkich człon ków Kościoła nazywamy „świętych obcowaniem". Niemniej wierni z doczesności mogą i powinni troszczyć się o pośmiertny los zmarłych. Pomoc duszom w czyśćcu ma charakter wstawienniczy i wypływa z faktu przynależności do Mistycznego Kościoła. Bóg pozwala, aby Kościół ziemski mógł wspierać bolesną bezsilność Kościoła cierpiącego. Dlatego duszom wolno czasem śnić się lub nawet zjawiać ludziom. Jest to jedyna forma, w której mogą prosić o po moc. Należy ją podjąć „przez Chrystusa" jako jedynego Po średnika przed Ojcem. On daje ludzkim wysiłkom skuteczność. Logicznie więc efektywność pomocy zmarłym zależy od stopnia naszego zjednoczenia z Bogiem, czyli bycia w stanie łaski uświęcającej.

     Ciekawe, że wśród różnych form duchowej pomocy pierwsze miejsce zajmuje nie Msza Święta, ale przebaczenie (Mt 5, 23-26; Mt 6, 14-15). Chodzi o przebaczenie zmarłemu tego, czym wobec nas zawinił. Zmarli czekają na przebaczenie żyjących. W następnej kolejności należy wy mienić Mszę Świętą, a po niej inne praktyki: adorację Naj świętszego Sakramentu, Drogę krzyżową, Różaniec, post, świadomie ofiarowane cierpienie, jałmużnę i inne wyrzeczenia oraz dobre uczynki.

     Do uczynków miłosiernych względem duszy należą te dwa: urazy chętnie darować; modlić się za żywych i umarłych. Dlatego szczególnym brakiem miłosierdzia odznaczają się ci, którzy wobec śmierci bliźniego odmawiają mu upragnionego przebaczenia. Tacy skazują zmarłego na większe cierpienia, a na siebie ściągają karę często już na ziemi.


ks. Jan Sawicki


Tekst pochodzi z Tygodnika

31 października 2010


   

Wasze komentarze:
 Jadwiga : 07.06.2019, 21:01
 Dobry Jezu a Nasz Panie Daj Im wieczne spoczywanie ,przyjmij do Królestwa swego.
 Jadwiga : 19.02.2019, 18:35
 Jezu okaż Miłosierdzie duszom potrzebującym pomocy,daj Im wieczny odpoczynek i przyjmij do Królestwa swego a za Ich wstawiennictwem pomóż nam chorym wyjść z chorób.Dobry Jezu a Nasz Panie Daj Im wieczne spoczywanie.
 Jadwiga : 13.12.2018, 20:52
 Boże okaż Miłosierdzie swoje wszystkim duszom potrzebującym pomocy ,niech odpoczywają w pokoju wiecznym,niech się wstawiają za nami w intencji naszego zdrowia,przemienią nasze życie ,nawrócą do Boga pewne osoby w rodzinie.Dobry Jezu a Nasz Panie daj Im wieczne spoczywanie.
 Jadwiga : 04.11.2018, 20:10
 Dobry Jezu daj duszom zmarłym wieczny odpoczynek i przyjmij do Królestwa swego.
 Jadwiga : 23.06.2018, 21:33
 Za wstawiennictwem dusz czyśćcowych proszę Cie Jezu o łaskę szczęśliwego zabiegu i powrotu do zdrowia dla syna Damiana.Doby Jezu pomóż duszom cierpiącym i daj wieczny odpoczynek.
 Jadwiga : 07.01.2018, 21:48
 O Jezu ulituj się nad duszami w czyśćcu cierpiącymi i daj Im wieczny odpoczynek.
 Zbigniew: 06.01.2018, 20:03
 Miłosierny Jezu przyjmij proszę do swego Królestwa dusze moich zmarłych rodziców.
 Jadwiga : 10.12.2017, 16:13
 Za wstawiennictwem dusz czyśćcowych proszę Cię Jezu o łaskę wyjścia z chorób dla mnie ,chorych w rodzinie i przyjaciół.Pomóż Jezu wszystkim duszom cierpiącym i daj wieczny odpoczynek
 Jadwiga : 12.06.2017, 21:50
 Miłosierny Jezu pomóż duszom czyśćcowym i daj wieczne odpoczywanie.
 Robert: 15.02.2017, 09:34
 W pełni świadomy, aktem nieprzymuszonej woli przez Chrystusa Jezusa mojego Pana i Zbawiciela przebaczam wszystko mojej zmarłej matce oraz jej matce. Jezu te wszystkie złe rzeczy których doświadczyłem od nich oddaję Tobie jako pokutę. Przyjmij je do siebie. Amen.
 Jadwiga : 19.10.2016, 22:37
 Okaż Jezu Miłosierdzie duszom czyśćcowym i za Ich wstawiennictwem pomóż mi wyjść z chorób.
 Jadwiga: 02.11.2015, 18:14
 Panie Miłosierdzia świeć nad Ich duszami.
 Iwona: 03.05.2014, 14:37
 Wybaczam wszystkim tym od których doznałam wiele cierpień, krzywd, zła... ale jednocześnie proszę by i mi wybaczono to wszystko co złego innym wyrządziłam. Amen.
 Anna: 01.05.2011, 14:38
 Wybaczam, sobie i wszystkim z kimkolwiek los mnie spotkał żyjącym i nieżyjącym wszystko zło, które mnie z ich strony spotkało, Boże bądź im miłościw. Proszę wybaczcie mnie również. W szczególnosci proszę o miłosierdzie dla duszy, która jest przy mnie i tego wybaczenia najbardziej potrzebuje.Boże proszę okaż swe miłosierdzie i poprowadź ją drogą do Twego domu. Amen.
 Fabian: 25.04.2011, 02:42
 Wybaczam mojemu koledze Juzefowi to ze mnie przesladowal. Dziadkowi swojemu Stanislawowi ze nie bylismy blisko, nie rozmawialismy i nie widzialem w nim rodziny. Wybaczam wszystkim zyjacym.
 a: 05.04.2011, 13:48
 wybaczam mojej zmarłej babci cale zlo i cierpienie ktore po czesci sciagnela na nasza rodzine!
 Andre: 30.10.2010, 19:40
 Jezus do Św. Faustyny: Jestem święty po trzykroć i brzydzę się najmniejszym grzechem. Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech, ale kiedy żałuje, to nie ma granicy dla Mojej hojności, jaką mam ku niej. Miłosierdzie Moje ogarnia ją i usprawiedliwia. Miłosierdziem Swoim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje się Serce Moje, gdy oni wracają do Mnie. Zapominam o goryczach, którymi poili Serce Moje, a cieszę się z ich powrotu. Powiedz grzesznikom, że żaden nie ujdzie ręki Mojej. Jeżeli uciekają przed miłosiernym Sercem Moim, wpadną w sprawiedliwe ręce Moje. Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję [się] w tętno ich serca, kiedy uderzy dla Mnie. Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenie i cierpienia, przez burze i pioruny, przemawiam przez głos Kościoła, a jeżeli udaremnią wszystkie łaski Moje, poczynam się gniewać na nich, zostawiając ich samym sobie i daję im czego pragną.(Dz 1728)
(1)


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej